พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


กิจกรรมรักน้อง "จิตอาสามหิดล : Mahidol Volunteer"


พิธีถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่...


โครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560...