พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากบริษัทบางกอกเซน ฮอสปิทอล จำกัด


โครงการ Wellness Life


พิธีมอบเกียรติบัตร องค์กรนักศึกษาและคณะกรรมการบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559...


องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วางพานพุ่มถวายสักการะฯ วันพระราชทานนาม...