ระบบตรวจสอบรายชื่อ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Courses for Undergraduate Student)ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)