ระบบตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนที่พักอาศัยในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2566