Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • รายงานสถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์
 • สถิตินักศึกษา
  ปีจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
  20181,185
  201715,365
  201614,664
  20154,543
  รวม35,757

  2018
  เดือนจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
  มกราคม 432
  กุมภาพันธ์ 265
  มีนาคม 388
  เมษายน 97
  พฤษภาคม 3
  รวม1,185
  2017
  เดือนจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
  มกราคม 961
  กุมภาพันธ์ 798
  มีนาคม 576
  เมษายน 1,104
  พฤษภาคม 3,859
  มิถุนายน 3,031
  กรกฎาคม 1,578
  สิงหาคม 1,406
  กันยายน 906
  ตุลาคม 444
  พฤศจิกายน 458
  ธันวาคม 244
  รวม15,365
  2016
  เดือนจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
  มกราคม 633
  กุมภาพันธ์ 515
  มีนาคม 549
  เมษายน 1,104
  พฤษภาคม 3,584
  มิถุนายน 1,692
  กรกฎาคม 943
  สิงหาคม 2,046
  กันยายน 1,597
  ตุลาคม 768
  พฤศจิกายน 784
  ธันวาคม 449
  รวม14,664
  2015
  เดือนจำนวนผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์
  สิงหาคม 969
  กันยายน 1,472
  ตุลาคม 712
  พฤศจิกายน 788
  ธันวาคม 602
  รวม4,543


  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501