Activity Transcript
Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • ปีการศึกษา 2559
 • รหัส ชื่อกิจกรรม ขออนุมัติรายได้จากมหาวิทยาลัย รายได้จากสโมสรรายได้จากคณะ รายได้จากภายนอกรายได้จากองค์กร/หน่วยงานตนเอง ใช้จริง
  159010010001ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159010010002พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159010010003โครงการเดินสู่ความดี 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159010010004กิจกรรมบรรยายทดแทนกิจกรรมไหว้ครู (นักศึกษามุสลิม) 0 0 0 0 0 0 0
  159010010005นักศึกษาช่วยงานโครงการ We mahidol 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159010010006พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล ปีการศึกษา 2558(ฝ่ายจัดแถวรับ-ส่ง เสด็จองค์ประธาน) 0 0 0 0 0 0 0
  159010010007เบิกฟ้ากิจกรรม รากแก้วม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159010010008“ลอยบัวบูชา สำนึกในพระกรุณาของแผ่นดิน” 0 0 0 0 0 0 0
  159010010009โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 0 0 0 0 0 0
  159010010010เรียนรู้วิถีชีวิต คนริมคลอง (first meeting) 0 0 0 0 0 0 0
  159010010011Transformative learning Rakkaew Camp 0 0 0 0 0 0 0
  159010010012กินเล่าหน้ามอ 0 0 0 0 0 0 0
  159010010013นักศึกษาช่วยงาน ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี อำเภอพุทธมณฑล 0 0 0 0 0 0 0
  159010010014ตักบาตรวิถีพุทธ ทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159010010015MU Backpack Scholarship 2016 (โครงการทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างชาติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2559) 0 2790002 0 0 0 0 2,790,000
  159010010016กิจกรรมปาฐกถา 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) ตอน จรรยาแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  159010010019กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับชุมชน ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  159010010021สืบสานพุทธธรรมดั่งพุทธกาล ตักบาตรพระกรรมฐานปีที่ 7 0 0 0 0 0 0 0
  159010010022ฝึกอบรมนักศึกษาช่วยงานวันมหิดลวิชาการ2559 (ฝ่ายลงทะเบียน) 0 0 0 0 0 0 0
  159010010023ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159010010025บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0 0 0 0 0 0 0 0
  159010010026งานครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  159010010027Rakkaew Next Gen Camp ค่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชน 0 0 0 0 0 0 0
  159010010028กำเนิดใหม่ ให้จักก่า 0 0 0 0 0 0 0
  159010010101Edutainment for English Skills Development 0 0 0 0 0 0 0
  159010010201โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้นำกลุ่มกิจกรรม (ปีการศึกษา 2559) 0 56196 0 0 0 0 0
  159010010202โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรและคณะกรรมการนักศึกษาบ้านมหิดล 0 49089 0 0 0 0 0
  159010010203รวมพล รด. จิตอาสา 24 กันยา วัน"มหิดล" 0 0 0 0 0 0 0
  159010010204โครงการรักออมรู้พอเพียง 0 0 0 0 0 0 0
  159010010205Write Me Please คู่หูรู้รวย 0 0 0 0 0 0 0
  159010010206รู้รักรู้ออม ประจำปี 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159010010207โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แก่บุคลากรและคณะกรรมการนักศึกษาบ้านมหิดล 0 0 0 0 0 0 41,038
  159010010301โครงการ MU Friends for Friends ปีการศึกษา 2559 (รุ่นที่ 3) 0 0 0 0 0 0 0
  159010010601Buddy หอรอรัก 0 10010 0 0 0 0 0
  159010010701โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ 0 0 0 0 0 0 0
  159010010901อาสาสมัครร่วมเก็บข้อมูลกิจกรรม Mahidoldayofservice เนื่องในวันมหิดล 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159010010902มหิดลอาสาบอกรักพ่อด้วยการทำดี 0 0 0 0 0 0 0
  159010010903กิจกรรม ธ สถิตในใจชาวมหิดล จักมุ่งผลเป็นพลังของแผ่นดิน 0 0 0 0 0 0 0
  159010010904อาสามัครโครงการสร้างชุมชนรับฟังมหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  159010010905อาสาสมัครช่วยประสานงานอาสาสมัครเข้าร่วมงาน HAPPY DEATHDAY ศูนย์สิริกิตติ์ 0 0 0 0 0 0 0
  159010011001Big Day เส้นทางสู่ประชามติ (นักศึกษาช่วยงาน) 0 0 0 0 0 0 0
  159010011002ปั่นจักรยานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก 0 0 0 0 0 0 0
  159010011003รวมพลคนรักสุขภาพ 3 เดือน 300 รอบ เส้นทางสู่สุขภาพดี 0 0 0 0 52052 0 52,000
  159010011004อาสาสมัครช่วยงานศิริราชเดินวิ่งผสานชุมชนครั้งที่11 0 0 0 0 0 0 0
  159010011005ก้าวเดินตามรอยธรรมราชา 0 0 0 0 0 0 0
  159010011103กีฬายูโดประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน 0 10060 0 0 0 0 10,050
  159010011104ฟุตบอลรายการ 4 Universities Championship 2016 0 14414 0 0 0 0 13,920
  159010011105แข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 0 23923 0 0 0 0 19,400
  159010011106กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ รอบคัดเลือก 0 500500 0 0 0 0 500,000
  159010011107เข้ารวมการแข่งขัน CMU SOFTBALL OPEN 0 48288 0 0 0 0 0
  159010011108ฟุตบอลรายการ อุดมศึกษา U-Champion Cup ครั้งที่ 10 0 30030 0 0 0 0 30,000
  159010011109ฝึกซ้อมกีฬาเรือพายเพื่อเข้าร่วมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 0 15315 0 0 0 0 15,300
  159010011110การแข่งขันฟุตซอลCADENZA ฟุตซอล มินิ ยู-ลีก 2017 0 20645 0 0 0 0 0
  159010011111ฟันดาบสากลK.U.OPEN ครั้งที่28 0 1800 0 0 0 0 0
  159010011112กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ รอบมหกรรม 0 1000001 0 0 0 0 1,000,000
  159010120001โครงการ "เส้นทาง (จักรยาน) ปันน้ำใจ" (รอบ 2) 0 0 0 0 0 0 0
  159010120002กิจกรรม "ถุงผ้าบริหารมือ" 0 0 0 0 0 0 0
  159010120003กิจกรรม "อาสารวมใจสร้างสื่อคณิตเพื่อน้องพิการทางการเห็น" 0 0 0 0 0 0 0
  159010120004อาสาสมัครงาน"มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙" (ฝ่ายต้อรับ) 0 0 0 0 0 0 0
  159010120005อาสาสมัครงาน"มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี ๒๕๕๙" (ฝ่ายต้อนรับ) วันที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  159010120006กิจกรรม อาสาช่วยงานที่สมาคมสายตาเลือนราง 0 0 0 0 0 0 0
  159010120007เป็นอาสาสมัครโครงการแนะแนวสัญจรเพื่อนักศึกษาพิการสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  159010120008เป็นอาสาสมัครช่วยบันทึกเสียงหนังสือเรียนให้กับนักศึกษาพิการทางการเห็น 0 0 0 0 0 0 0
  159010120009อาสาสมัครเพื่อเพื่อพิการ (ตรวจสอบเอกสาร Reading&Writing) ครั้งที่ 7 0 0 0 0 0 0 0
  159010120010กิจกรรม อาสาทำตุ๊กตาถุงผ้าบริหารกล้ามเนื่อมือ (รางวัล The Giver Award) 0 0 0 0 0 0 0
  159010120011อบรม "อาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ" 0 0 0 0 0 0 0
  159010120012อาสาสมัครบันทึกเสียงหนังสือเรียนของนักศึกษาตาบอด เรื่องจิตวิทยาการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  159010120013เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 0 0 0 0 0 0 0
  159010120014อาสาสมัครตรวจไฟล์เอกสารภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น 0 0 0 0 0 0 0
  159010120015อาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการงานรมหกรรมการแสดงตีกลองนานาชาติจากกลุ่มประเทศในอาเซียนและญี่ปุ่นสถาปนาความสัมพันธ์การฑูตไทย-ญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0
  159010120016อาสาสมัครตรวจสอบไฟล์เอกสารให้กับนักศึกษาพิการตาบอด "ดนตรีศึกษา" 0 0 0 0 0 0 0
  159010120017ตรวจสอบไฟล์เอกสารให้กับนักศึกษาพิการตาบอด"จิตวิทยาการสอนดนตรี" 0 0 0 0 0 0 0
  159010120018อาสาสมัครตรวจสอบไฟล์นักศึกษาพิการตาบอด "คู่มือครูดนตรี" 0 0 0 0 0 0 0
  159010120019อาสาสมัครอัดเสียงหนังสือเรียนของนักศึกษาตาบอด เรื่อง ดนตรีเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  159010120020โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไป:เรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ 0 0 0 0 42392 0 31,482
  159010120021ตรวจสอบเอกสาร "ปฏิรุปการศึกษา" ให้นักศึกษาตาบอด 0 0 0 0 0 0 0
  159010120022ตรวจสอบเอกสารบทความเพลงสรรเสริญพระบารมีให้นักศึกษาตาบอด 0 0 0 0 0 0 0
  159020010001งาน "มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2559" 0 0 0 3503 0 0 3,500
  159020010002กิจกรรมพิธีไหว้ครู คณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 4834 0 0 3,917
  159020010003โครงการสอนน้องร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 23028 0 0 0 0
  159020010004กิจกรรม "วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี คณะกายภาพบำบัด (โรงเรียนกายภาพบำบัด)" 0 0 0 15915 0 0 15,900
  159020010005"วันมหิดล" ประจำปี 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020010006โครงการสงบจิต วิปัสสนา ครั้งที่ 3 0 15015 0 0 0 0 15,000
  159020010007พิธีต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ศิริราช กิจกรรม "๑ ล้าน ๕ แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิตเชียงใหม่-ศิริราช" 0 0 0 0 0 0 0
  159020010008Pink Ribbon Run 2016 0 0 0 0 0 0 0
  159020020001งานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  159020020002อบรมปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาตนและสุขภาพจิตที่ดี 0 0 0 0 0 0 0
  159020020003อบรมปฏิบัติธรรม เพื่อพัฒนาตนและสุขภาพจิตที่ดี 0 0 0 0 0 0 0
  159020020004โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพทันตแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  159020020005พิธีไหว้ครู คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020020006โครงการจัดการประชุมของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาเอเชียแปซิฟิค APDSA 0 0 0 0 0 0 0
  159020020007กิจกรรมศิลปะป้องกันตัว 0 0 0 0 0 0 0
  159020020008กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  159020020009กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  159020020010กิจกรรมจัดการประกวดหนูน้อยฟันสวย 0 0 0 0 0 0 0
  159020020011กิจกรรมจัดการประกวดหนูน้อยฟันสวย รอบชิงชนะเลิศ 0 0 0 0 0 0 0
  159020020012งานมหิดลวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0
  159020020013นิทรรศการทันตสุขภาพ "เพื่อฟันที่คุณรัก" 0 0 0 0 0 0 0
  159020050121NS จิตอาสา 0 0 0 0 0 0 0
  159020050122ค่ายปฏิบัติธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 0 0 0 0 0 0 0
  159020050123กิจกรรมคุณภาพคู่คุณธรรม “ค่ายพุทธธรรม” กลุ่มที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  159020050124กิจกรรมคุณภาพคู่คุณธรรม “ค่ายพุทธธรรม” กลุ่มที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  159020050125โครงการอบรม NS SMART พัฒนานักศึกษา "ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" (Transformative Learning) ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  159020050126โครงการอบรม NS SMART พัฒนานักศึกษา "ด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง" (Transformative Learning) ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  159020050127กิจกรรม 5 ส หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ (บางขุนนนท์) ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  159020050128กิจกรรม 5 ส หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ (บางขุนนนท์) ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  159020050129กิจกรรมวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020050130กิจกรรมทำบุญหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ประจำปี 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020050131โครงการ “NS Ambassadors” อบรมเรื่อง “English for Nursing Services & Cross Cultural Care” 0 0 0 0 0 0 0
  159020050132กิจกรรมศาสนกิจต่างศาสนา (เนื่องด้วยกิจกรรมค่ายยุวพุทธ) 0 0 0 0 0 0 0
  159020050204สอนร้องเพลงงานฉลองครบรอบ"120ปี โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้" 0 0 0 0 0 0 0
  159020050205ค่ายวิศวะ-พยาบาลพัฒนาชนบท ครั้งที่ 26 0 0 0 0 0 0 0
  159020050301กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนการสอนแบบ Active Learning" 0 0 0 0 0 0 0
  159020050501โครงการ “ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 22” 0 0 0 0 0 0 0
  159020050601จุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 0 0 0 0 0 0 0
  159020050602มหิดลร่วมใจ สานสายใยสู่ชุมชน ครั้งที่ 4 0 0 0 0 0 0 0
  159020050701กิจกรรมขายธงวันมหิดล ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  159020050702กิจกรรมขายธงวันมหิดล ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  159020050703กิจกรรมขายธงวันมหิดล ครั้งที่ 3 0 0 0 0 0 0 0
  159020050704กิจกรรมขายธงวันมหิดล ครั้งที่ 4 0 0 0 0 0 0 0
  159020050705งานเทศน์มหาชาติ ในโอกาสครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาชาติเทศนา ถวายมหาบพิตร ธ สถิตสวรรคาลัย 0 0 0 0 0 0 0
  159020050706MU Open House 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020050707โครงการค่ายจิตอาสาครั้งที่ 7 (กลุ่มจิตอาสา) 0 0 0 0 0 0 0
  159020050708โครงการมุ่งจิตอาสา ภาคการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020050709กิจกรรม รับเสด็จฯ วันมหิดล โรงพยาบาลศิริราช 0 0 0 0 0 0 0
  159020050710กิจกรรม “แบ่งรัก ปันสุข” 0 0 0 0 0 0 0
  159020050711งานใต้ร่มพระบารมี 20 ปี อำเภอพุทธมณฑล 0 0 0 0 0 0 0
  159020050712โครงการสานฝันวัยใส ครั้งที่ 2/2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020050713กิจกรรมบริการวิชาการแก่สามเณร ณ วัดไผ่ดำ 0 0 0 0 0 0 0
  159020050714กิจกรรมอุปสมบทของคณะแพทย์ศิริราช 0 0 0 0 0 0 0
  159020050715ค่ายอาสาชมรมชนบท 0 0 0 0 0 0 0
  159020050716กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก gen z say no 0 0 0 0 0 0 0
  159020050717กิจกรรมรดน้ำดำหัวของสมาคมศิษย์เก่า ประจำปี 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020050718กิจกรรมทำบุญ“อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร” ประจำปี 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020050719โครงการมหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน ประจำปี 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020050720โครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 15 วัน ชมรมชนบท 0 0 0 0 0 0 0
  159020050721ค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 49 0 0 0 0 0 0 0
  159020050722ศิริราช เดินวิ่งผสานชุมชนครั้งที่ 11 0 0 0 0 0 0 0
  159020050723ล่องใต้เยือนถิ่นมรดกศรีวิชัย สานสายใยวัฒนธรรมสองดินแดน (ชมรมชาวใต้) 0 0 0 0 0 0 0
  159020050724โครงการมุ่งจิตอาสา ภาคการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020050725กิจกรรมออกรับบริจาคเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020050726เข้าร่วมงานแถลงข่าว วันมหิดล ประจำปี 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020050727งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020050728นักศึกษารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  159020050729บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร 0 0 0 0 0 0 0
  159020050730วางพวงมาลาวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020050731งานด้วยรักและผูกพัน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020062101ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 0 0 0 621220 0 0 59,076
  159020062102น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมพลังพยาบาลสืบสานพระราชปณิธาน 0 0 0 0 0 0 0
  159020062103สัมมนาส่งต่องานกิจกรรมนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี 0 0 0 243445 0 0 243,202
  159020062104อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (เนกขัมมบารมี) 0 0 0 0 0 0 405,250
  159020062105เอ๊ยมฟ้าอาสาสอนสุข(ศึกษา)น้อง 0 0 0 99099 0 0 0
  159020062106พิธีมอบหมวกพยาบาลรามาธิบดี ชั้นปีที่2 0 0 0 135175 0 0 0
  159020062301ช่วยตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ (จิตอาสา) 0 0 0 0 0 0 0
  159020062601พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (เนกขัมมบารมี) 0 0 0 0 0 0 390,000
  159020071901โครงการพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0 0 0 0 0 0 0
  159020071902โครงการค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่5 0 0 0 0 0 0 12,825
  159020071903กิจกรรมบ่มเพาะวัฒนธรรมศิริราชและทักษะของศตวรรษที่ 21 0 0 0 0 0 0 0
  159020071904โครงการธรรมะสุขใจ ปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020071905โครงการเสียงจากใจ 0 0 0 0 0 0 8,222
  159020071906โครงการพาน้องชมสวน ครั้งที่9 0 0 0 0 0 0 15,177
  159020071907โครงการมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน 0 0 0 0 0 0 0
  159020071908โครงการชาวศิริราชมอบความรู้คู่ไออุ่น ครั้งที่ 9 0 0 0 0 0 0 17,161
  159020071909โครงการมอบความสุขสู่บ้านสานรัก ครั้งที่ 4 0 0 0 0 0 0 9,617
  159020071910โครงการรักษ์น้อง ครั้งที่ 5 0 0 0 0 0 0 9,617
  159020071911โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 0 0 0 0 0 0 5,837
  159020071912สวนสมุนไพรลอยฟ้า ครั้งที่ 8 0 0 0 0 0 0 4,086
  159020071913โครงการคืนต้นไม้สู่ป่า แก้ปัญหาโลกร้อน ครั้งที่ 9 0 0 0 0 0 0 15,130
  159020100002มหิดลวิชาการ ประจำปี 2559 เปิดบ้านคณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 60060 0 0 0
  159020100003งานคือสู่เหย้า ชาวศิลปศาสตร์ 0 0 0 158698 0 0 132,836
  159020100101ขอรับทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ University of Canterbury ประเทศนิซีแลนด์ 0 0 0 77077 0 0 77,000
  159020100102ทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น EAT Program 2016 ณ Fukuoka Women University ประเทศญี่ปุ่น และ Esha Woman's University ประเทศเกาหลีใต้ 0 0 0 64064 0 0 64,000
  159020100103ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 31031 0 0 27,331
  159020100104อบรมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (เสียมเรียบ กัมพูชา) 0 0 0 36036 0 0 36,000
  159020100105เข้าร่วมโครงการ TMU Japan Winter Program 2017 ณ Tokyo Metropolitan University (TMU) ประเทศญี่ปุ่น 0 0 0 11011 0 0 11,000
  159020100106The 1 st Aoyama Gakuin University Exchange Student Program 0 0 0 11011 0 0 11,000
  159020100107ทุนสนับสนุนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยคิวชู ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 48048 0 0 48,000
  159020100108ประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020100109ทุนสนับสนุนประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 0 0 0 15015 0 0 15,000
  159020100110พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษา: วรรณกรรมซีไรท์ คุณค่าทางวรรณศิลป์แห่งอาเซียน ครั้งที่ 2/2560 0 0 0 5605 0 0 0
  159020100111บัดดี้แลกเปลี่ยนระยะสั้น ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ 0 0 0 0 0 0 0
  159020100112ปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 36536 0 0 32,463
  159020100113พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จากอินเดียสู่อาเซียน : อิทธิพลของวรรณกรรมมหากาพย์ 0 0 0 5255 0 0 0
  159020100114แลกเปลี่ยนระยะสั้น (UCMU Internship 2017) ณ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ 0 0 0 78078 0 0 78,000
  159020100501อบรมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  159020100801นักศึกษาช่วยงานโครงการรับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 9 และพิธีฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020100802กิจกรรมอาสาสมัครนักช้อป 0 0 0 0 0 0 0
  159020110001โครงการค่าย Electronics Camp (E-CAMP) 2015 0 0 0 0 0 0 0
  159020110002โครงการค่าย CE Camp#1 0 0 0 10010 3003 0 13,000
  159020110003เข้าร่วมโครงการ MU Friends for Friends รุ่นที่ 1 (ช่วงที่ 2) 0 0 0 0 0 0 0
  159020110004EG OKE 2016 เพราะเสียงเพลงทำให้เรามาพบกัน 0 0 0 0 0 0 0
  159020110005โครงการงานกีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 0 0 0 10010 0 0 10,000
  159020110006เข้าร่วมโครงการ MU Friends for Friends ปีการศึกษา 2558 (ช่วงที่ 1) 0 0 0 0 0 0 0
  159020110007โครงการค่ายเยาวชนอุตสาหการ ครั้งที่ 2 0 0 0 10010 0 0 10,000
  159020110008ประสบการณ์จากรุ่นพี่ สู่ทางฝันของรุ่นน้อง 0 0 0 1599 0 0 1,598
  159020110009วิศวะมหิดล สนองพระราชดำริ ใกล้ชิด บวร (บ้านวัดโรงเรียน) 0 20020 0 15675.29 0 0 15,660
  159020110010การประชุม Evening meeting#4 0 0 0 3003 0 0 3,000
  159020110011นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน "สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย รับตรงมหิดล 2559" 0 0 0 0 0 0 0
  159020110012การประชุม Evening meeting#5 0 0 0 2702 0 0 2,700
  159020110013งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ งาน MUTU 0 0 0 20020 0 0 20,000
  159020110014คอนเสิร์ต INCRISIS2016 Lost in space 0 0 0 0 0 0 0
  159020110015กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (MUKUSU) 0 0 0 20020 0 0 20,000
  159020110016Click Camp ครั้งที่ 8 0 0 0 10010 40040 0 49,455
  159020110017การประชุม Evening meeting#6 0 0 0 2002 0 0 2,000
  159020110018โครงการค่ายอยากเป็นวิศวะ ครั้งที่ 17 (KhanKnot#17) 0 0 0 15015 0 0 15,000
  159020110019โครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำ สำหรับนักศึกษาว่าที่ผู้นำกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 73593 0 14514 0 0 88,520
  159020110020นักศึกษาช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวก วันสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบ Addmission 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020110021นักศึกษาช่วยงาน "พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559" 0 0 0 0 0 0 0
  159020110022รับและส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานมหิดลวันแม่ ประจำปี 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020110023จิตอาสา ช่วยขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ เตรียมค่ายก้าวแรกสู่วิศวะมหิดลครั้งที่ 10 0 0 0 0 0 0 0
  159020110024นักศึกษาช่วยปฏิบัติกิจกรรม วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  159020110025รับเสด็จ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020110026ร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2558 0 0 0 0 0 0 0
  159020110027Mahidol University Futsal League (ม.มหิดลฟุตซอลลีค ครั้งที่ 3) 0 0 0 0 0 0 0
  159020110028"ห้องสมุด พี่ให้น้อง" 0 0 0 0 0 0 0
  159020110029พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 0 0 0 3503 0 0 3,500
  159020110030โครงการ Electronics Youth Camp (EYC) 2016 0 0 0 0 0 0 0
  159020110031โครงการค่ายก้าวแรกสู่วิศวะมหิดล ครั้งที่ 10 (First Step#10) 0 0 0 15015 0 0 15,000
  159020110032โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020110033กิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 49455 0 0 0
  159020110034โครงการ Evening Meeting 1/2559 (ครั้งที่ 1 ประจำเดือนกันยายน) 0 0 0 0 0 0 0
  159020110035ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  159020110036เบิกฟ้ากิจกรรม 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020110037มหิดลวิชาการ 2559 โครงการ Mahidol Engineering : The Road to Future Prestige Engineer “วิศวะมหิดล เส้นทางสู่วิศวกรแห่งอนาคต” 0 0 0 0 0 0 0
  159020110038พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และบำเพญกุศลปัญญาสมวาร (50วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 0 0 0 0 0 0
  159020110039ห้องสมุดและสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ พี่วิศวะมหิดล ร่วมกับ บ.เดอเบล ให้น้อง ปี 10" 0 0 0 0 0 0 0
  159020110040มหิดลทำความดีถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน กิจกรรม ทาสีห้องเรียน ทำดีเพื่อพ่อ 0 0 0 0 0 0 0
  159020110041เสริมสร้างภาวะผู้นำนักศึกษาว่าที่ผู้นำกิจกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  159020110042โครงการค่ายจิตอาสา ครั้งที่ 7 "สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแก่งประลอม จ.กาญจนบุรี" 0 0 0 0 0 0 0
  159020110043มหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน "เพื่อถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 0 0 0 0 0 0
  159020110044ค่าย CE CAMP ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  159020110045คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยามหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020110046โครงการ “บริการวิชาการงานนิทรรศการทรงงานของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและกิจกรรมเขียนความตั้งใจ ทำดีเพื่อพ่อ ประจำปีงบประมาณ 2560” 0 0 0 0 0 0 0
  159020110047โครงการแบ่งปันประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่าวิศวฯ สู่น้องศิษย์ปัจจุบัน 0 0 0 0 0 0 0
  159020110048TUMU กีฬาสานสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 30030 0 0 0
  159020110049นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน รับตรง 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020110050โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม " วิศวะสืบสานตำนานขนมไทย" 0 14984 0 0 0 0 14,970
  159020110051โครงการค่าย Electronics Camp (E-CAMP) 2016 0 0 0 0 0 0 0
  159020110052นศ.ร่วมงานครบรอบ 48 ปี วันพระราชทานนาม 129 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  159020110053นักศึกษาช่วยต้อนรับ "การประชุมสภาคณบดี" 0 0 0 0 0 0 0
  159020110054โครงการค่าย Click Camp ครั้งที่ 9 0 0 0 10010 42042 0 52,000
  159020110055“กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยมหิดล (KUSUMU)” 0 0 0 0 0 0 0
  159020110056กิจกรรมการบรรยายทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น " Japanese Universities Mission of Innovative Asia" 0 0 0 0 0 0 0
  159020110057เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020110058สงกรานต์วิศวะ อนุรักษ์ประเพณี สุขขีปีใหม่ไทย 0 0 0 0 0 0 0
  159020110059ค่ายเยาวชนวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่3 0 0 0 10010 0 0 0
  159020110060ค่ายเยาวชนวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่3 0 0 0 10010 0 0 0
  159020110061Talk show Mini เกลา 0 0 0 1051 0 0 0
  159020110062กีฬาวิศวกรรมเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 (ปีปทองเกมส์) 0 0 0 10010 0 0 0
  159020110063EGMU The Reunion 0 0 0 15015 0 0 0
  159020110064การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลกระชับสัมพันธ์กับรุ่นพี่ศิษย์เก่า 0 0 0 4404 0 0 0
  159020110065ค่ายอยากเป็นวิศวะ ครั้งที่ 18 KhanNhot#18 0 0 0 0 0 0 0
  159020110066นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบกลาง Admissions 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020110067งานกีฬาฟุตบอลประเพณี EG CUP 2017 0 0 0 5005 0 0 3,860
  159020110068ห้องสมุดและสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ พี่วิศวะมหิดล ร่วมกับ บ. เดอเบล ให้น้อง ปี 11 0 0 0 0 0 0 0
  159020110069วิศวะร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 0 0 0 0 0 0 0
  159020130001สานสายใยรับน้องเวชระเบียน ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 56556 0 0 56,500
  159020130002ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 25025 0 0 25,000
  159020130003พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 16016 0 0 16,000
  159020130004โครงการสร้างจิตสำนึกนักศึกษากับสังคม "ค่ายอาสา รร.บ้านนามกุย จ.กาญจนบุรี 0 0 0 30030 0 0 30,000
  159020130007กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 0 0 0 126126 0 0 126,000
  159020130008สร้างจิตสำนึกนักศึกษากับสังคม (USR) เยี่ยมบ้านคนชรา ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 40240 0 0 40,200
  159020130009ลานสังคมสร้างสรรค์ "จิบชาพาเพลินสร้างแรงบันดาลใจจากพี่สู่น้อง" ปีการศึกษา 2559 0 0 0 2002 0 0 2,000
  159020130011โครงการจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9 0 0 0 0 0 0 20,000
  159020130012กิจกรรมมหิดลวันแม่ ประจำปี 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020140001อบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางสัตวแพทย์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 0 0 0 0 0 0 19,800
  159020140002อบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าสู่การศึกษาศตวรรษที่ 21 สำหรับน้กศึกษาชั้นปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 19,800
  159020140003กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 5,400
  159020140004กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์สำหรับนักศึกษาปี2 0 0 0 0 0 0 1,800
  159020140005กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาคลินิกเวชศาสตร์และการสาธารณสุขสำหรับนักศึกษาปี 4 0 0 0 0 0 0 2,100
  159020140006สัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 13,000
  159020140007พิธีไหว้ครู 0 0 0 0 0 0 250
  159020140008กิจกรรมแนะแนวเตรียมความพร้อมข้ามศาสตร์/ร่วมศาสตร์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 0 0 0 0 0 0 0
  159020140009โครงการแนะแนวทิศทางการเรียนสัตวแพทย์และการทำงานในอนาคตสำหรับนักศึกษาปี 1 และกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา 0 0 0 0 0 0 2,700
  159020140010มหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่ 13 0 0 0 0 0 0 400,000
  159020140011โครงการอบรมบุคลิกภาพการแต่งหน้าสำหรับการทำงานร่วมศาสตร์กับผู้อื่น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 0 0 0 0 0 0 9,300
  159020140012โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 6 0 0 0 0 0 0 14,800
  159020150001นักศึกษาช่วยงานการสอบสัมภาษณ์ในระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020150002MPH Graduates Congratulatory Ceremony 2015 0 0 0 0 0 0 0
  159020150003รวมพลังต้นกล้าจิตอาสา 0 0 0 0 0 0 0
  159020150005ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 0 0 0 7007 0 0 6,200
  159020150006ลูกราชพฤกษ์น้อมศรัทธาบูชาครู 0 0 0 15015 0 0 0
  159020150007อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง ความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการ 0 0 0 0 0 0 0
  159020150008ร่วมวางพวงมาลัย ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  159020150009โครงการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 0 0 0 2002 0 0 2,000
  159020150010เปิดรั้วราชพฤกษ์ 0 0 0 0 0 0 20,000
  159020150011ประชุมเชียร์ 0 0 0 0 0 0 0
  159020150012กิจกรรมวันมหิดล (จิตอาสา) 0 0 0 0 0 0 0
  159020150013วัฒนธรรมไทย4ภาค สืบสานงานสาธารณสุขตามรอยพระยุคลบาทในรัชกาลที่9 0 0 0 0 0 0 0
  159020150014สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 35 0 0 0 0 0 0 0
  159020150015สาสุข มหิดล นำสุขภาพสู่ปวงชน 0 0 0 0 0 0 0
  159020150016ราชพฤกษ์ทำดี สู่สังคม 0 0 0 0 0 0 0
  159020150017เสริมสร้างกำลังกาย เตรียมความพร้อมจิตใจ สู่กีฬาสาสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๕ 0 0 0 0 0 0 0
  159020150019มหิดลวิชาการ 0 0 0 0 0 0 0
  159020150020ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 12 0 0 0 0 0 0 0
  159020150021เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  159020150022ทำความดี 5 ส. กับชมรมธรรมะสุขใจและดนตรีไทย 0 0 0 0 0 0 0
  159020150023กิจกรรมอาสาเพื่อคนตาบอด 0 0 0 0 0 0 0
  159020150024บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ thailand4.0 0 0 0 0 0 0 0
  159020150025โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  159020150026ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ 0 0 0 0 0 0 0
  159020150027แห่เทียนเข้าพรรษา 0 0 0 0 0 0 0
  159020150029โครงการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่3และนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 0 0 26,000
  159020160001ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 0 0 0 0 0 0 0
  159020160002จิตอาสาช่วยงานทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 0 0 0 0 0 0 0
  159020160003พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020160004พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  159020160005จิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม EN CSR 4.0 Air&Water Quality Monitoring Program เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบ 0 0 0 0 0 0 0
  159020160006จิตอาสารอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง ทำดีเพื่อพ่อ 0 0 0 0 0 0 0
  159020160007พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning 0 0 0 0 0 0 0
  159020160008มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020160009วันเด็กแห่งชาติ ปีพ.ศ.2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020160010วันแตกหน่อ ปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020160011นักศึกษาช่วยงาน กิจกรรมอำลาศาลายา 0 0 0 0 0 0 0
  159020160012นักศึกษาช่วยงาน พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  159020160013จิตอาสา ด้วยใจอาสา ร้านมือสอง Second Hand ENVI Shop 0 0 0 0 0 0 0
  159020160014นักศึกษาช่วยงาน โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร 0 0 0 0 0 0 0
  159020160015วันสิ่งแวดล้อมโลก 2560 หัวข้อ “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ (Connecting People to Nature : I’ m With Nature)” 0 0 0 0 0 0 0
  159020200001โครงการธรรมรักษ์ทัศนา รุ่นที่ 4 0 0 0 0 0 0 0
  159020200002โครงการสร้างความตระหนักและขจัดปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีของนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา 0 0 0 0 0 0 0
  159020200004พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยราชสุดา 0 0 0 0 0 0 0
  159020200005โครงการนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดาอาสาช่วยเพื่อนพิการ 0 0 0 0 0 0 3,800
  159020200006ศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม ประจำปี 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020200007RS Bigcleaning Day 0 0 0 0 0 0 0
  159020200008กิจกรรมอบรม "สวนบำบัด" 0 0 0 0 0 0 0
  159020200009โครงการ RS Leadership รุ่นที่ 4 : ค่ายราชสุดาร่วมใจ สานสายใยพี่น้อง 0 0 0 0 0 0 32,800
  159020200010โครงการทำบุญเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชุกศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 0 0 0 0 0 0 0
  159020200011อาสาสมัครที่จะไปจัดห้องสมุดวัดญาณเวศกวัน 0 0 0 0 0 0 0
  159020200012อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ "ปันน้ำใจเพื่อน้อง" 0 0 0 0 0 0 0
  159020200013กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 3,000
  159020200014RS Leadership รุ่นที่ 3 0 0 0 0 0 0 0
  159020200201โครงการการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ ครั้งที่ 22 0 0 0 0 0 0 0
  159020200401พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020200402โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคนพิการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  159020200403พิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศลครบ 50 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 0 0 0 0 0 0 0
  159020200404งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 "เย็นศิระเพราะพระบริบาล ชาวราชสุดาร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย" 0 0 0 0 0 0 0
  159020200405พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159020220001กิจกรรมรักน้อง ปีการศึกษา2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020220002ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020220003กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ปีการศึกษา2559 0 0 0 0 0 0 0
  159020220004ปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2558 0 0 0 0 0 0 0
  159020220005กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559 0 0 0 0 0 0 10,270
  159020220006เทศน์มหาชาติถวายเป็นพระราชกุศล 0 0 0 0 0 0 0
  159020220007ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปีที่ 8 ณ จังหวัดเพชรบุรี 0 0 0 0 0 0 0
  159021010001โครงการ "ค่ายส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 13" 0 0 35555 0 0 0 35,520
  159021010002โครงการออกชุมชนคณะกายภาพบำบัดและกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 32984 0 0 0 32,952
  159021010003โครงการรักแรกพบ (Love at first sight) 0 0 21000 0 0 0 20,980
  159021010004โครงการค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ (กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด) ครั้งที่ 11 ตอน อุบัติกาลแห่งพลัง PT&OT พิชิตจักรวาล 0 0 0 40040 0 0 35,204
  159021010005โครงการ “กิจกรรมบำบัดสานสัมพันธ์เชียงใหม่-มหิดล ครั้งที่ 1” 0 0 0 0 0 0 0
  159021060301หยุดสูบบุหรี่ 0 0 0 0 0 0 0
  159021060302หยุดสูบบุหรี่ 0 0 0 36546 0 0 36,000
  159021100001เพ(ร)าะรักน้อง....ทัวร์ศาลายา ครั้งที่ 10 ตอน What the face 0 0 0 30030 0 0 30,997
  159021100002สอนน้องร้องเพลง ปีการศึกษา 2559 0 0 0 25025 0 0 0
  159021100003พิธีไหว้ครูและกิจกรรมเบิกฟ้าคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 0 0 0 9009 0 0 0
  159021100004เลือกตั้งประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2559 0 0 0 1001 0 0 688
  159021100005ประกวดดาว-เดือน Mr. บุรุษ& Ms.สตรี คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 2002 0 0 1,834
  159021100006ศิลปศาสตร์สานสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 1201 0 0 0
  159021100007ค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 ตอน "หนาวกาย อุ่นใจ สร้างฝายน้ำล้นที่บ้านป่าเหมี้ยง" ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 0 0 0 65695 0 0 65,630
  159021100009สัมมนากลางปีสโมสรนักสึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 0 0 0 13383 0 0 13,841
  159021100010ค่ายเปิดบ้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 ตอน สาดศิลป์ 0 0 0 25025 0 0 0
  159021100011สานสัมพันธ์ อักษร-ศิลป์ (One Arts) ประจำปี 2560 0 0 0 29274 0 0 23,130
  159021100012ค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 ตอน "เรียน-รู้/เล่น ตามหลักการ Brain Based Learnig" เล่นตามรอยพระยุคบาท" ที่บ้านเหลไหล่" ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 0 0 0 77132 0 0 76,040
  159021100013เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 คณะศิลปศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 0 0 0 1001 0 0 870
  159021100014สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 0 0 0 63133 0 0 60,282
  159021140001โครงการขายสินค้าราคาถูกให้แก่นักศึกษาใหม่ 0 0 0 0 0 0 9,000
  159021140002ค่ายฟ้าหม่น กันภัย รถไฟ ไทรโยค ครั้งที่ 14 (ค่ายกะเทาะเปลืิอก) 0 0 0 0 0 0 85,000
  159021140003กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง(ประชุมเชียร์) 0 0 0 0 0 0 30,000
  159021140004ฝึกลูกสุนัขขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลภายนอกครั้งที่ 37 0 0 0 0 0 0 30,300
  159021140005โครงการปลูกป่าชายเลนเชิงอนุรักษ์ 0 0 0 0 0 0 0
  159021140006ค่ายอนุกรรมการและกรรมการสัตวแพทย์อาสา 0 0 0 0 0 0 9,200
  159021140007ค่ายสานสัมพันธ์น้องพี่ EP.1 Vet on the beach 0 0 0 0 0 0 53,900
  159021140008โครงการสัตวแพทย์ร่วมใจอาสาปลูกปะการัง 0 0 0 0 0 0 20,030
  159021140009ค่ายฟ้าหม่นคนดีครั้งที่ 10 0 0 0 0 0 0 56,530
  159021140010กิจกรรมกีฬาและการละเล่นไทยสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง (Vet sport Day) 0 0 0 0 0 0 8,125
  159021140011โครงการฝึกลูกสุนัขขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลภายนอก ครั้งที่ 38 0 0 0 0 0 0 28,530
  159021140012One Wild Day "Siam Serpentarium" 0 0 0 0 0 0 1,640
  159021140013ค่ายพรีแคมป์สัตวแพทย์อาสา 0 0 0 0 0 0 19,500
  159021140014กิจกรรมบายเนียร์ 0 0 0 0 0 0 83,600
  159021140015โครงการ Vet share life 0 0 0 0 0 0 15,530
  159021140016โครงการฝึกลูกสุนัขขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลลภายนอกครั้งที่ 39 0 0 0 0 0 0 28,920
  159021140017โครงการกันภัยพิษสุนัขบ้ามหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชนโดยรอบ 0 0 0 0 0 0 0
  159021140018โครงการค่ายสัตวแพทย์อาสาครั้งที่ 13 0 0 0 0 0 0 0
  159021140019สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ในช่วยปิดภาคการศึกษา 0 0 0 0 0 0 1,500
  159021200002ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 0 0 0 0 0 0 0
  159021200003ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 9 วัน 0 0 0 0 0 0 0
  159021200004รับรองสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159031030001ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159031030002กิจกรรม My First Book 0 0 0 0 0 0 0
  159031030003อาสาสมัคร กิจกรรม "Mahidol Library Open House 2016" 0 0 0 0 0 0 0
  159031030101ต้อนรับผู้ปกครองงานขึ้นทะเบียนนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  159031030102ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศไต้หวันและประเทศอินโดนีเซีย 0 0 0 0 0 0 0
  159031030103ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานสายแพทย์ทหาร ประจำปีงบประมาณ 2559 กรมแพทย์ทหารเรือ 0 0 0 0 0 0 0
  159031030104ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมคณะทำงานฯ และงานแถลงข่าวโครงการ RPST YOURS & BIG CAMERA ครั้งที่ 4 0 0 0 0 0 0 0
  159031030105ต้อนรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Short-term Student Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2559 จาก Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0
  159031030106ต้อนรับบัณฑิต และผู้ปกครอง เนื่องในวันพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  159031030107ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 0 0 0 0 0 0 0
  159031030108ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบูรณะ 0 0 0 0 0 0 0
  159031030109ต้อนรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ พระราม 2 0 0 0 0 0 0 0
  159031030110ต้อนรับนักศึกษาจาก University of Medicine and Pharmacy Ho chi minh city ประเทศเวียดนาม 0 0 0 0 0 0 0
  159031030111ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ Gillian Hallam จาก Science and Engineering Faculty มหาวิทยาลัย Queensland University of Technology (QUT) 0 0 0 0 0 0 0
  159031030112ต้อนรับบุคลากรจากศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0
  159031030113ต้อนรับ Mr. Fandika Aqsa Alkautsar และ Miss Reini Ariani จาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย 0 0 0 0 0 0 0
  159031030114โครงการจัดงานศาลายาวิถี "Salaya Life" 0 0 0 0 0 0 0
  159031030115ต้อนรับนักศึกษา โครงการ “ITS-THAILAND Student Organization Internship Program 2016” จาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ประเทศอินโดนีเซีย 0 0 0 0 0 0 0
  159031030116ต้อนรับ ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อจัดทำหน่วยสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ 0 0 0 0 0 0 0
  159031030117ต้อนรับ Dr. Myrna Q. Mallari อธิการบดี Tarlac State University ประเทศ Philippines และคณะ 0 0 0 0 0 0 0
  159031030118ต้อนรับนักเรียนในโครงการค่ายเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  159031030119ต้อนรับอาจารย์และนักเรียนโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพโรงเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้” 0 0 0 0 0 0 0
  159031030120ต้อนรับนักเรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  159031030121จัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” 0 0 0 0 0 0 0
  159031030122ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิขาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ (PBAC) 0 0 0 0 0 0 0
  159031030123ต้อนรับนักเรียนงานมหิดลวิชาการ 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159031030124ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ AUN-SAN Activity 2016 0 0 0 0 0 0 0
  159031030125โครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide”รุ่นที่ 6 0 0 0 0 0 0 0
  159031030126จัดแสดงนิทรรศการ "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์" เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ณ มหิดลสิทธาคาร 0 0 0 0 0 0 0
  159031030127เข้าร่วมงาน “ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี อำเภอพุทธมณฑล” 0 0 0 0 0 0 0
  159031030128ต้อนรับบุคลากรจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0
  159031030129นักศึกษา MU Guide ร่วมถ่ายวีดิทัศน์เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกประเภทป่าไม้และพื้นที่สีเขียว ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  159031030130นำนักศึกษา MU Guide ให้สัมภาษณ์นักข่าวเดลินิวส์ เกี่ยวกับการเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันดับที่ 70 ของโลก และถือเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย 0 0 0 0 0 0 0
  159031030131ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จาก Tzu Chi University ประเทศไต้หวัน 0 0 0 0 0 0 0
  159031030132โครงการให้ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการแก่นักศึกษา MU Guide ณ จังหวัดชลบุรี 0 0 0 0 0 0 0
  159031030133ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก เครือข่าย Health Literature, Library and Information Services (HELLIS)ประเทศศรีลังกา 0 0 0 0 0 0 0
  159031030134ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินหอสมุดสีเขียว ประจำปี 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159031030135ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท อาร์แอลจี จำกัด นำคุณวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการ ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร บริษัท ไปรษณีไทย จำกัด และคณะ 0 0 0 0 0 0 0
  159031030136นำนักศึกษา MU Guide ช่วยปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในงาน Mahidol University International Night 2016 0 0 0 0 0 0 0
  159031030137นำนักศึกษา MU Guide นำชมคลองมหาสวัสดิ์ แก่นักศึกษา Kyoto University 0 0 0 0 0 0 0
  159031030138จัดนิทรรศการ “ถ้อยคำพระราชา สู่ปัญญาของแผ่นดิน” 0 0 0 0 0 0 0
  159031030139ต้อนรับคณะจากสภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการประเทศไทย 0 0 0 0 0 0 0
  159031030140ต้อนรับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทธยาศัยอำเภอบ้านแพ้ว 0 0 0 0 0 0 0
  159031030141ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Mie Prefectural College of Nursing ประเทศญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0
  159031030142ต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจาก Tokyo Medical and Dental University ประเทศญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0
  159031030143ต้อนรับเจ้าหน้าที่และนักเรียนจาก โรงเรียนกวดวิชา พี่ ม มหิดล ติวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0
  159031030144ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลและงานสายแพทย์ทหาร โดยกองวิชาการ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ 0 0 0 0 0 0 0
  159031030145ต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ระดับหลังปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159031030146ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Norwegian University of Science and Technology (NTNU) 0 0 0 0 0 0 0
  159031030147ต้อนรับคณะจากสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการ “การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษากับการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศ” 0 0 0 0 0 0 0
  159031030148ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการอบรม International Training on "Strengthening Health System: The Key Contributing to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)" และเจ้าหน้าที่จากสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  159031030149ต้อนรับอาจารย์ ดร.สัจจารีย์ ศิริชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  159031030150ต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ EIFL-Mahidol Librarians เรื่อง “Research Evaluation Tools & Data Science for Libraries” 0 0 0 0 0 0 0
  159031030151ต้อนรับ Ms.Mu Mu Myint , WHO Fellowship from Myanmar (Training on Library Web Portal and Institutional Repository 0 0 0 0 0 0 0
  159031030152ต้อนรับ คณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 13 0 0 0 0 0 0 0
  159031030153ต้อนรับอาจารย์ College of Phamacy, University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา 0 0 0 0 0 0 0
  159031030154ต้อนรับคณะจาก Vietnam National University 0 0 0 0 0 0 0
  159031030155เตรียมความพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ประจําปี พ.ศ. 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159031030156ต้อนรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย และนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159031030157ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 0 0 0 0 0 0 0
  159031030158จัดแสดงนิทรรศการในงานวันแม่ 0 0 0 0 0 0 0
  159031030159ต้อนรับคณบดีและคณะอาจารย์จาก Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0
  159031030160ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากFaculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย 0 0 0 0 0 0 0
  159031030161ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว 2560 0 0 0 0 0 0 0
  159031030162ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม AUNILO (ASEAN University Network Inter-library Online) Meeting ครั้งที่ 13 0 0 0 0 0 0 0
  159031030163พิธีกรงานการประชุม AUNILO (ASEAN University Network Inter-library Online) Meeting ครั้งที่ 13 0 0 0 0 0 0 0
  159031030164ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan Malaysia และคณะ 0 0 0 0 0 0 0
  159040010001โครงการค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่ม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 133692 0 0 0 114,464
  159040010002โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ (รักน้อง) ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 1106038.8 0 0 0 851,476
  159040010003รับน้องประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 138857 0 0 0 132,624
  159040010004กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 (We are freshy Mahidol 2016) 0 0 298507.75 0 0 0 220,997
  159040010005อำลาศาลายา รุ่นที่ 35 0 0 160429 0 0 0 30,527
  159040020001เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ) 0 0 4181 0 0 0 1,573
  159040020002เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 (นักศึกษาปฏิบัติงาน) 0 0 4181 0 0 0 1,573
  159040030001รับน้องเข้าบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159041010001ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 49 0 0 200200 0 0 0 200,000
  159041010002อาสาปันน้ำใจให้เลือด ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  159041030001โครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 1 วัน ชมรมชนบท ณ วัดเชิงเลน 0 0 4809 0 0 0 4,770
  159041030002ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 3 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ จ.กาญจนบุรี 0 0 22054 0 0 0 21,116
  159041030003ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 9 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนบ้านสาแพะ จังหวัดลำปาง 0 0 49474 0 0 0 48,025
  159041030004ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 15 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนบ้านห้วยเลา จังหวัดน่าน 0 0 79812 0 0 0 79,733
  159041030005สัมมนาชมรมชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 0 0 47977 0 0 0 47,930
  159041040001สานสัมพันธ์สายใยด้วยหัวใจ สสธ.59 0 0 9397 0 0 0 7,778
  159041040002สสธ. สร้างรอยยิ้ม เติมเต็มสุข 0 0 45823 0 0 0 41,578
  159041040003ค่ายส่งเสริมสาธารณสุข ภาคปลายประจำปีการศึกษา 2559 (สสธ. เติมเต็มฝัน ปันสุข 60) 0 0 110854 0 0 0 108,524
  159041050001โครงการแรกพบชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 6756 0 0 0 6,750
  159041050002ค่ายสวรรค์บ้านนอก ชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 107707 0 0 0 94,700
  159041050003First Meet Suksa Club ครั้งที่ 2/2559 0 0 3503 0 0 0 3,500
  159041050004ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน ท่าสองยาง ทางสองเรา โอบกอดเขาที่บลาเด 0 0 100600 0 0 0 96,500
  159041060001ค่ายเปิดประสบการณ์การเรียนรู้และอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ กาญจนบุรี 0 0 34761 0 0 0 0
  159041060002ค่ายปลูกใจรักษ์สัมผัสธรรมชาติ 0 0 66293 0 0 0 65,867
  159041060003ค่ายสืบต่ออุดมการณ์ สืบสานใจอนุรักษ์ 0 0 111961 0 0 0 107,898
  159041060010ค่ายเปิดประสบการณ์การเรียนรู้และอนุรักษ์ธรรมชาติ ณ กาญจนบุรี 0 0 57767 0 0 0 34,649
  159041070001โรตาแรคท์ร่วมสรร ช่วยกันทาสี ตีเส้นสนามกีฬา พัฒนาโรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 0 0 17717 0 0 0 16,375
  159041070002โรตาแรคท์ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองขนาน 0 0 86366 0 0 0 86,280
  159041070003โรตาแรคท์พาน้องสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 0 0 102782 0 0 0 102,680
  159041100001โครงการ Volunteer Day 2016 0 0 5678 0 0 0 5,523
  159041100002Youth Alarm Camp 2016 0 0 6974 0 0 0 6,968
  159041100003Volunteer Day Paint for you 0 0 29405 0 0 0 29,376
  159041100004Youthful Camp ค่ายเยาวชนเขย่าโลก 0 0 29286 0 0 0 29,257
  159041100005สัมมนาชมรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ปีการศึกษา 2560 0 0 4419 0 0 0 4,415
  159042030001Christmas giving 0 0 17839 0 0 0 3,229
  159042030002ค่ายปันฝันปันรัก ครั้งที่ 2 0 0 65538 0 0 0 64,753
  159042050001โครงการรวมพลชมรมชาวเหนือ 0 0 3294 0 0 0 3,291
  159042050002ค่ายสัมมนาแรกพบชมรมชาวเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 68621 0 0 0 68,553
  159042050003ค่ายฮักน้อง ครั้งที่ 13 (ฮักนี้ ปี้จัดหื้อ) 0 0 80496 0 0 0 71,946
  159042060001แรกพบค่ายชาวใต้ 59 (รับขวัญน้องสู่อ้อมกอดชาวใต้ 59) 0 0 16104 0 0 0 16,016
  159042060002ชาวใต้สานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองถิ่นสู่ดินแดนเกาะครึ่งร้อย 0 0 84669 0 0 0 51,895
  159042060003ล่องใต้เยือนถิ่นมรดกศรีวิชัย สานสายใยวัฒนธรรมสองดินแดน 0 0 91227 0 0 0 88,354
  159042080001รับน้อง มอบบัว (พิธีบัว) ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 2552 0 0 0 2,550
  159042080002อิ่มบุญ 9 วัด กับเพื่อนพุทธมหิดล 0 0 5107.09 0 0 0 0
  159042080003ตามรอยธรรมราชา 0 0 46046 0 0 0 51,895
  159042080004เรียนรู้ธรรมตามรอยท่านพุทธทาส ณ สวนโมกขพลาราม 0 0 85185 0 0 0 76,070
  159042090001รักน้องชมรมมุสลิม ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 29978 0 0 0 29,253
  159042090002บรรยายธรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 0 0 0 0 0 0 0
  159042090003มุสลิมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  159042090004บรรยายธรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 0 0 3303 0 0 0 3,000
  159042090005สัมมนาชมรมมุสลิม ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 5891 0 0 0 5,332
  159042090006กิจกรรมส่งเสริมความเป็นสตรีมุสลิม 0 0 4769 0 0 0 2,815
  159042090007บรรยายธรรมประจำเดือนมีนาคม 2560 0 0 3603 0 0 0 3,000
  159042090008กีฬาชมรมมุสลิม 3 มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 10229 0 0 0 6,970
  159042090009อบรมจริยธรรมและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 0 0 72253 0 0 0 66,300
  159042120001พาแลงบอกฮัก มาพักกินข้าวแลง ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 36685 0 0 0 0
  159042120002เปิดประตูสู่อีสาน เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เที่ยวชมวัดบ้านไร่ ร่วมใจพัฒนาบ้านห้วยหุงเกลือ ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 69935 0 0 0 69,856
  159042120003เยือนถิ่นพระยาแล งามแท้ภูมิปัญญา พัฒนาบ้านแจ้งใหญ่ 0 0 105735 0 0 0 105,630
  159043030001แนะนำชมรมขี่ม้าและคอกม้า 0 0 1651 0 0 0 1,170
  159043030002การดูแลม้าและการทำอาชาบำบัด 0 0 0 0 0 0 0
  159043030003ขี่ม้าพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ 0 0 6006 0 0 0 3,960
  159043030004ขี่ม้าพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2559 0 0 13913 0 0 0 13,908
  159043170001พัฒนาทักษะการยิงปืน ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 18748 0 0 0 18,730
  159044010001Potential Max Camp 2016 0 0 65715 0 0 0 54,650
  159044010002MU Sharing Festival ตอน Sharing is all around เปย์น้ำใจรอบตัวคุณ 0 0 9818 0 0 0 8,800
  159044010003Potential Max Camp 2017 0 0 0 0 0 0 0
  159044020001Big Camera University Road Show 0 0 0 0 0 0 0
  159044020002MUPhoto camp 2016 0 0 49249 0 0 0 49,200
  159044020003MUPhoto Workshop 2016 0 0 0 0 0 0 0
  159080010001โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ (รักน้อง) ประจำปีการศึกษา 2559 (นักศึกษาอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน) 0 0 0 0 0 0 0
  159080010002มหิดลเพื่อการตื่นรู้ ครั้งที่ 1 (การประชุมวิชาการประจำปีเชิงปฏิบัติการจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 8) จิตตปัญญาศึกษา...จากต้นกล้าสู่วันเวลาที่ผลิบาน 0 0 0 0 0 0 0
  259020240001โครงการค่ายพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 0 0 0 204664 0 0 151,735
  259020240002ค่าย ฅ.คนส่งเสริม สานฝัน สร้างสรรค์อนาคต ครั้งที่ 2 0 0 46046 0 0 51766 97,715
  259020240003ค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่ 14 0 0 0 36946 0 62235 76,101
  259020240004บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0
  259020240005ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร 0 0 0 0 0 0 0
  259020240006เหลือ-ขอ 0 0 0 0 0 0 0
  259020240007Mahidol Day of Service 0 0 0 0 0 0 0
  259020240008จิตอาสา 0 0 0 0 0 0 0
  259020240009รับบริจาคโลหิต 0 0 0 15015 0 0 9,192
  259020240010Young CBED Envinity Camp 0 0 0 0 150150 0 150,000
  259020240011รวมกล้าเป็นป่าใหญ่ ครั้งที่ 8 0 0 0 0 24024 0 19,294
  259020240012อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 0 0 0 50050 0 0 42,219
  259020240013ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  259020240014รักกันนิรันดร์กาญจน์ 0 0 13763 3823 0 0 51,950
  259020240015ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 0 0 0 0 0 0 0
  259020240016อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลาง 0 0 0 0 0 0 0
  259020240017พรีค่าย ฅ.คนส่งเสริม สานฝัน สร้างสรรค์อนาคต ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  259020240018สอบ TOEIC 0 0 0 0 0 0 0
  259020240019กิจกรรมสัญจรเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาลและRoad Show 0 0 0 0 0 0 0
  259020240020KA IN LOVE 0 0 0 0 0 0 0
  259020240021นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  259020240022AG - Faestival เทศกาลการเก็บเกี่ยว ตอน เดินตามรอยพ่อเกษตรพอเพียง 0 0 0 0 0 0 0
  259020240023อบรมการจัดการของเสียและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 0 0 0 10010 0 0 10,000
  259020240024การซ้อมอพยพหนีไฟและการอพยพผู้ประสบอัคคีภัย หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2560 0 0 0 0 0 39539 39,500
  259020240025พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2559 0 0 0 5005 0 0 4,800
  259020240026รักน้อง MUKA 0 0 14969 0 0 13913 21,902
  259020240027ตักบาตรต้นเดือน ประจำปีการศึกษา 2559 0 0 4664 0 0 0 4,660
  259020240028ค่ายปันรัก 8 เรียงร้อยความดีถวายพ่อหลวง 0 0 0 0 0 0 0
  359020250001ลงแขกดำนา 0 0 0 0 0 0 0
  359020250002งานทำบุญวัดเขาทอง 0 0 0 0 0 0 0
  359020250003กิจกรรมจิตอาสา “ทำดีเพื่อพ่อ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 0 0 0 0 0 0 0
  359020250004โครงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0 0
  359020250005ค่ายพัฒนาสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 2 รร.ตชด.บ้านตีนดอย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก 0 0 0 0 0 0 0
  359020250006ร่วมงานตรุษจีนนครสวรรค์ 101 ปี งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2560 0 0 0 0 0 0 0
  359020250007ร่วมงาน ถวายความอาลัย "ในหลวง" ในพระบรมโกศ ครบ 100 วัน 0 0 0 0 0 0 0
  359020250008รณรงค์ชุมชนปลอดขยะ 0 0 0 0 0 0 0
  359020250009พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับน้องกลับบ้าน ปีการศึกษา 2559 0 0 0 0 0 0 0
  359020250010โครงการปรับจิตใจ ส่งกำลังใจสู่ผู้สูงอายุ 0 0 0 0 0 0 0
  359020250011รณรงค์การจัดการขยะในวิทยาเขตนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0
  459020260001ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 0 0 0 0 0 0 0
  459020260002กิจกรรมนักศึกษาเพื่อชุมชนสัมพันธ์(กีฬา-ศิลปวัฒนธรรม-ค่ายชุมชน) 2559 0 0 0 0 0 0 0
  459020260003ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย 0 0 0 0 0 0 0
  459020260004ถวายพระพรและถวายเครื่องราชสักการะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 (ช่วงเย็น) 0 0 0 0 0 0 0
  459020260005รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 0 0 0 0 0 0 0
  459020260006รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0
  459020260007รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  459020260008รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  459020260009เข้าร่วมพิธีวันปิยะมหาราช 0 0 0 0 0 0 0
  459020260010เลือกตั้งนายกโสมรสรนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  459020260011กิจกรรมแสงเทียนร้อยดวงใจถวายอาลัยแด่องค์ภูมิพล 0 0 0 0 0 0 0
  459020260012ทำบุญถวายพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9 0 0 0 0 0 0 0
  459020260013กิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฎิบัติการ 0 0 0 0 0 0 0
  459020260014กิจกรรมค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ปี 2559 (พี่เลี้ยง) 0 0 0 0 0 0 0
  459020260015รับฟังความคิดเห็นมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 19 ธ.ค. 59 มติ "สุขภาวะชาวนาในเมืองธรรมเกษตร" 0 0 0 0 0 0 0
  459020260016ช่วยงานโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ณ วิทยาเขตอำนาจเจริญ 24-27 ธ.ค. 59 0 0 0 0 0 0 0
  459020260017ช่วยงานอบรมเกษตรอินทรีย์ ณ สวนส่างฝัน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 27 ธ.ค. 59 0 0 0 0 0 0 0
  459020260018ช่วยขนก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าจำนวน 1,000 ก้อน จาก อ.เสนางคนิคม มาศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง 0 0 0 0 0 0 0
  459020260019โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต "วิธีป้องกันตัวด้วยมือเปล่า" 0 0 0 0 0 0 0
  459020260020โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต "กระบวนการคิดที่เป็นระบบ(การตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการวิเคราะห์)" 0 0 0 0 0 0 0
  459020260021เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  459020260022โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต เรื่อง "การคิดสร้างสรรค์" 0 0 0 0 0 0 0
  459020260023โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต เรื่อง "การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" 0 0 0 0 0 0 0
  459020260024พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9และกิจกรรม 100 วัน 100 ต้น 100 คน 100 องค์กร 0 0 0 0 0 0 0
  459020260025จิดอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ สนามหลวง 0 0 0 0 0 0 0
  459020260026โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" 0 0 0 0 0 0 0
  459020260027โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต "การจัดการกับอารมณ์และการจัดการความเครียด 0 0 0 0 0 0 0
  459020260028โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต "ทักษะการเป็นเจ้าของธุรกิจ" 0 0 0 0 0 0 0
  459020260029เข้าร่วมโรงทาน งานสักการะพระมงคลมิ่งเมือง 0 0 0 0 0 0 0
  459020260030โครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่(รักน้อง)ประจำปีการศึกษา 2559 (อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงาน) 0 0 0 0 0 0 0
  459020260031โครงการโรตาแรคท์ร่วมพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองขนาน 0 0 0 0 0 0 0
  459020260036ทำดีเพื่อพ่อ 0 0 0 0 0 0 0
  459020260037พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 0 0 0 0 0 0 0
  459020260038ทำดีเพื่อพ่อ 0 0 0 0 0 0 0
  459020260039แปลตัวอักษร 0 0 0 0 0 0 0
  รวม 0 0 0 0 0 0 12,657,213  เงื่อนไข
  1.นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม / ภาคการศึกษา
  2.นักศึกษาต้องมีจำนวนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501