Activity Transcript
Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • ปีการศึกษา 2555
 • รหัส ชื่อกิจกรรม ขออนุมัติรายได้จากมหาวิทยาลัย รายได้จากสโมสรรายได้จากคณะ รายได้จากภายนอกรายได้จากองค์กร/หน่วยงานตนเอง ใช้จริง
  155010010001พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155010010003รับน้องเข้าบ้าน 0 0 0 0 0 0 0
  155010010004พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี2555 0 0 0 0 0 0 0
  155010010006MU Altruism Week 2012 0 0 0 0 0 0 0
  155010010007วันมหิดล 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155010010009เข้าแถวรับเสด็จงานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พ.ศ. 2555(MU Research Expo2012) 0 0 0 0 0 0 0
  155010010010Mahidol University Ambassador Season 2 0 0 0 0 0 0 0
  155010010101พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155010010119การแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา 2554 0 14264 0 0 0 0 9,504
  155010010411การแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปี 2555 0 0 0 0 0 0 21,270
  155010010412การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง 0 882001 0 0 137477 0 651,476
  155010010413การแข่งขันกีฬาหมากล้อม University GO Tournament 0 0 0 0 0 0 2,520
  155010010414การแข่งขันเรือพาย ณ ประเทศมาเลเซีย 0 0 0 0 0 0 0
  155010010415การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155010010416การแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล เชียงใหม่โอเพ่น 0 0 0 0 0 0 44,928
  155010010417การแข่งขัน Navy Open: Fencing Club Championships 2012 0 0 0 0 0 0 0
  155010010418การแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 6,600
  155010010419การแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2556 0 0 0 0 0 0 0
  155010010420การแข่งขันบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  155010010421การแข่งขันกีฬายูโดประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน 0 0 0 0 0 0 16,169
  155010010422การแข่งขันกีฬาเรือพาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0 0 0 5,340
  155010010423การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม 0 0 0 0 0 0 2,775,180
  155010010424การแข่งขันเรือพาย The 2012 King's Cup K-Bank Dragon Boat Championship 0 0 0 0 0 0 20,000
  155010010425การแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา 2556 0 0 0 0 0 0 15,300
  155010010426การแข่งขัน CU Logic 6 0 0 0 0 0 0 2,600
  155010010427การแข่งขันกีฬายูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ประจำปี 2555 0 0 0 0 0 0 4,930
  155010010428การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล SU Open ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 0 0 0 0 0 0 10,770
  155010010429การแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ชิดถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประเภททีมชาย 0 0 0 0 0 0 18,190
  155010010430การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 4 University Championship 2012 0 0 0 0 0 0 16,400
  155010010431การแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 0 0 0 0 0 0 33,453
  155010010901วันมาฆบูชา ปี 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155010010902วันอาสาฬหบูชา ปี 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155010010903พาน้องฟังธรรม ปี2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020010001โครงการฝึกอบรมการใช้และสืบค้นข้อมูลห้องศึกษาด้วยตนเอง 0 0 0 0 0 0 0
  155020010004ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020010005ไหว้ครูรับเสื้อฝึกปฏิบัติทางคลินิกและมอบรางวัลเรียนดีของนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 3,695
  155020010006กิจกรรมวิตามินธรรมะ 0 0 0 730 0 0 365
  155020010007โครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020010008โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 0 0 0 300 0 0 150
  155020010009โครงการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 2177 0 0 2,175
  155020020001โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  155020020002ปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  155020020003ปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  155020020004พิธีไหว้ครู 0 0 0 0 0 0 0
  155020020005ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 0 0 0 0 0 0 0
  155020020006ศิลปะป้องกันตัว 0 0 0 0 0 0 0
  155020020007พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  155020020008รับน้องประจำปี 0 0 0 0 0 0 0
  155020020009กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  155020020010กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  155020020011กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช–ทันตะ (ยา-ศรี-ฟัน) 0 0 0 0 0 0 0
  155020020012กิจกรรมประกวดหนูน้อยฟันสวย 0 0 0 0 0 0 0
  155020020013พิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ 0 0 0 0 0 0 0
  155020020014ร่วมพิธีวางพวงมาลัย และบำเพ็ญกุศลอุทิศน้อมรำลึกถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณอิศระ ยุกตะนันทน์ 0 0 0 0 0 0 0
  155020020015ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  155020020016นิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” 0 0 0 0 0 0 0
  155020020017โครงการจัดประชุมกลางปีของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 0 0 0 0 0 0 0
  155020020018ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  155020020019งานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0
  155020020020งานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0
  155020020021ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  155020020022อบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนและสุขภาพจิตที่ดี 0 0 0 0 0 0 0
  155020020023ค่ายอาสาพัฒนาชนบท 0 0 0 0 0 0 0
  155020030001พัฒนาจิต-จริยธรรมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2555 0 30030 0 345610 0 0 375,265
  155020030002เทคนิคการแพทย์สุขภาพดีด้วยกีฬาออกกำลังกายปีที่ 2 0 27927 0 0 0 0 27,900
  155020030003มหิดล-จุฬา ฯ สานสัมพันธ์เลือดนกม่วงคราม 0 0 0 11011 0 0 11,000
  155020030004พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการวิชาชีพ 0 0 0 21485 0 0 21,464
  155020030005กิจกรรมเพื่อน้องจากใจคณะเทคนิคการแพทย์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 0 0 4019 0 0 0 4,015
  155020030006ชั่งหัวมันตามพระราชดำริ 0 0 0 13293 0 0 13,280
  155020030007เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค job fair 2012 0 0 0 51225 0 0 51,174
  155020030008งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 0 0 0 27048 0 0 27,021
  155020030009กิจกรรมเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิต-จริยธรรมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 0 0 0 2930 0 0 2,928
  155020030010ตาใน 0 0 0 0 0 0 0
  155020030011การทำลูกประคบและการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0
  155020030012กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน 0 0 0 2910 0 0 2,908
  155020030013ทบทวน-ถอดบทเรียนกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 0 0 0 1558 0 0 1,557
  155020030014เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดีปีที่ 19 0 0 0 36665 0 0 36,629
  155020030015กิจกรรมปฐมบทนำเข้าสู่การเรียนด้านวิชาชีพสำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 2651 0 0 2,649
  155020030016การฝึกซ้อมและสาธิตป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัย 0 0 0 0 0 0 0
  155020030017การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 0 0 0 6046 0 0 6,040
  155020030018กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ปี 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020030019พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2555 0 0 0 10001 0 0 9,992
  155020030020กิจกรรมเปิดกล้องส่องรังสี 0 0 0 37537 0 0 37,500
  155020030021เทคนิค-รังสีน้องพี่สัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0
  155020030022การบรรยายพิเศษเนื่องในวันคล้ายสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ปีที่ 55 เรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 0 0 0 0 0 0 0
  155020030023นำความรู้สู่ชุมชน : รณรงค์ต่อต้านภัยบุหรี่ เหล้าและยาเสพติด ปีที่ 5 0 0 0 1834 0 0 917
  155020030024กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาสาขารังสีเทคนิคปี 1 ปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020030025กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีที 1 ปีการศึกษา 2555 0 0 0 4249 0 0 4,245
  155020030026ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปี 2554 0 0 0 18756 0 0 18,738
  155020030027ถวายเทียนพรรษา ณ วัดฉิมทายกาวาส เนื่องในงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา 2600 ปีแห่งการแสดงปฐมเทศนา 0 0 0 0 0 0 0
  155020030028วิตามินธรรมะ 0 0 0 0 0 0 0
  155020030029อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 0 0 0 2327 0 0 2,325
  155020030030งานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 0 0 0 0 0 0 0
  155020030031กิจกรรมออกรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  155020050101ค่ายปฏิบัติธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 0 0 0 507427 0 0 506,921
  155020050102ค่ายปฏิบัติธรรม ปี 3 0 24024 0 0 0 0 24,000
  155020050103กิจกรรม “จิตอาสา” 0 0 0 35035 0 0 35,000
  155020050108ต้อนรับผู้ปกครองและพบนักศึกษาใหม่ 0 0 0 43852 0 0 43,809
  155020050109ปฐมนิเทศ ชั้นปี 1(NS น้องใหม่ บนเส้นทางสีขาว) 0 0 0 61713 0 0 61,652
  155020050110พบอาจารย์ประจำชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  155020050111โครงการทักษะชีวิต “NS : Proudly Charming and Smart” 0 0 0 47172 0 0 47,125
  155020050112โครงการทักษะชีวิต “กุหลาบงาม-หนามคม” 0 1801 0 0 0 0 1,800
  155020050113โครงการอบรมบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 0 0 0
  155020050114พิธีไหว้ครู 0 0 0 7577 0 0 7,570
  155020050115แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ 0 0 0 131131 0 0 131,000
  155020050120กิจกรรม NS Smart 0 465313.25 0 0 0 0 464,849
  155020050216กีฬาน้องใหม่/สอนน้องร้องเพลง 0 0 29529 0 0 0 29,500
  155020050217พิธีผูกโบว์ไท 0 0 1201 0 0 0 1,200
  155020050218พิธีถอดโบว์ไท-รับน้อง 0 0 30030 0 0 0 30,000
  155020050219รับน้องเข้าวัง....หลัง (ศิริราช) 0 0 0 0 0 0 0
  155020050504ชมรมทำนุบำรุงศาสนา (ร่วมกิจกรรมทำบุญหอพัก) 0 0 0 0 0 0 0
  155020050505ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ) 0 0 30030 0 0 0 30,000
  155020050506ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายวิศวะ-พยาบาล) 0 0 40040 0 0 0 40,000
  155020050507ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายนำความรู้สู่ชุมชน) 0 0 0 0 0 30030 30,000
  155020050521ชมรมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย (มารยาทไทย/ภาษาไทย ดนตรีไทย-นาฏศิลป) 0 0 0 0 0 0 0
  155020050523ชมรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ (กีฬาต่างๆ แอโรบิก) 0 20020 0 0 0 0 20,000
  155020050622กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย (ร่วมกิจกรรม) 0 0 0 372772 0 0 372,400
  155020060001ทดสอบการสร้างโครงการ(กิจกรรมเลือกเสรี) 0 0 0 0 0 0 0
  155020060101โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 60260 0 0 41,910
  155020060601เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  155020060602โครงการงานกิจการนักศึกษาพบศิษย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 1(ศาลายา)ครั้งที่ 2 (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตร วทบ. สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 0 0 0 24424 0 0 22,977
  155020060603โครงการงานกิจการนักศึกษาพบศิษย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 2 (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต) 0 0 0 30820 0 0 30,154
  155020061101ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี (ชั้นปีที่ 2-3) ครั้งที่ 4 100 ปี ไททานิค นิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์โลก 0 0 0 0 0 0 0
  155020061501ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี (ชั้นปีที่ 2-3) ครั้งที่ 1 0 0 0 13813 0 0 12,895
  155020061502ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี (ชั้นปีที่ 2-3) ครั้งที่ 2 0 0 0 7107 0 0 5,100
  155020061503ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี (ชั้นปีที่2-3) ครั้งที่ 3 0 0 0 13813 0 0 12,895
  155020061504โครงการทัศนศึกษาร้อยใจ ศิษย์-อาจารย์ ประจำปี 2555 0 0 0 134003 0 0 0
  155020061601เข้าร่วมโครงการ จริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2555 0 0 0 16836 0 0 14,000
  155020061602นักศึกษารามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา 0 0 0 63163 0 0 57,344
  155020061603งานปฐมนิเทศ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น 46 สู่ชั้นคลินิก 0 0 0 105285 0 0 102,965
  155020061701วิชาพัฒนาตน : โครงการศิลปะการแสดง รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 51841 0 0 43,547
  155020061702วิชาพัฒนาตน : โครงการลีลาศ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 46846 0 0 44,585
  155020061703วิชาพัฒนาตน : โครงการศิลปะป้องกันตัว ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 60885 0 0 59,496
  155020061704วิชาพัฒนาตน : โครงการพัฒนาตนและเจริญสติ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 59089 0 0 50,786
  155020061705วิชาพัฒนาตน : โครงการเรียนทำอาหารและขนม ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 967566 0 0 92,385
  155020061706วิชาพัฒนาตน : โครงการเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 66116 0 0 59,977
  155020061707วิชาพัฒนาตน : โครงการศิลปะการแสดง รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 67492 0 0 64,175
  155020061708วิชาพัฒนาตน : โครงการการสื่อสารอย่างสันติ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 197577 0 0 189,775
  155020061709ปัจฉิมนิเทศน์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที 6 0 0 0 0 0 0 0
  155020062501โครงการสานสามัคคีน้องพี่พยาบาลรามาธิบดี 0 0 0 143143 0 0 130,346
  155020063601โครงการ สู่อ้อมอกน้องพี่ รามาธิบดี-ศาลายา ครั้งที่ 5 0 0 0 12692 0 0 11,982
  155020063602โครงการ เชื่อมโยงสายใย หัวใจ 9 รุ่น 0 0 0 23623 0 0 0
  155020063701โครงการประชุมวางแผนงานประจำปีกิจกรรมนักศึกษาสาขาความผิดปกติของการศื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 0 0 0 16591 0 0 13,880
  155020063702โครงการพัฒนานักศึกษา "ความสุขและความหมายของชีวิต" หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 0 0 0 190129 0 0 161,858
  155020063703โครงการปัจฉิมนิเทศน์ นักศึกษา สื่อความหมาย 0 0 0 0 0 0 0
  155020071901รู้จักศาลายา ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 3003 0 0 0 5,941
  155020071902รับขวัญน้อง ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 3003 0 0 0 6,988
  155020071903อยู่อย่างมีสุขกับโรคเบาหวาน 0 0 0 1756 0 0 1,755
  155020071904กิจกรรมสายสัมพันธ์ นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 9,791
  155020071905สายสัมพันธ์ฉันทน์พี่น้องแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Byenior) ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 61,429
  155020071906กีฬาสานสัมพันธ์ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผยไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 0 0 0 0 0 0 100,140
  155020071907แข่งขันกีฬาจตุรธาตุเกมส์ ครั้งที่ 7 0 0 0 0 0 0 8,752
  155020071908สวนสมุนไพรลอยฟ้า ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020071909รักษ์น้อง 0 0 0 0 0 0 3,400
  155020071910พาน้องชมสวน ครั้งที่ 5 0 0 0 0 0 0 8,186
  155020071911ศิริราชมอบความรู้คู่ไออุ่นครั้งที่ 5 0 0 0 0 0 0 14,220
  155020071912แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช 0 0 0 0 0 0 8,886
  155020071913มอบความสุข คู่สุขภาพ 0 0 0 0 0 0 3,836
  155020080001งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 0 0 198198 50050 0 0 248,000
  155020080002โครงการ 2 รับ 1 0 0 90090 0 0 0 90,000
  155020080003งานเลี้ยงอำลานักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 0 0 54054 0 0 0 54,000
  155020080004งานน้องปีหนึ่งขอบคุณพี่ปีสอง 0 0 41541 0 0 0 41,500
  155020080005เปิดแคปซูล ครั้งที่ 8 0 0 9199 20330 0 0 29,500
  155020080006PY Pro-Service 0 0 50050 0 0 0 50,000
  155020080007กีฬาสองเม็ด 0 0 0 65065 0 0 65,000
  155020080008งานเลี้ยงขอบคุณรุ่นพี่ปี 2-5 0 0 208208 0 0 0 208,000
  155020080009ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 0 0 0 231431 0 0 231,200
  155020080010พี่มหิดลแนะแนวน้องสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 0 0 0 0 0 0 0
  155020080011ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท 0 0 23123 39139 0 0 62,200
  155020080012ค่าย ต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่ 5 0 0 66566 0 0 0 66,500
  155020080013ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 / เบิกฟ้ากิจกรรม 0 0 0 5675 0 0 5,670
  155020080014ไหว้ครู 2555 0 0 0 24824 0 0 24,800
  155020080015พัฒนาทักษะทางสังคม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 0 0 0 250301 0 0 250,051
  155020080016ทอน้ำใจ สานใยรัก ครั้งที่ 1 0 0 7007 0 0 0 7,000
  155020080017เตรียมความพร้อมนักศึกษาและบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน 0 0 0 70170 0 0 70,110
  155020080018ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 + ผูกไทด์ โบว์ไทด์ 0 0 12012 0 0 0 12,000
  155020080019สอนน้องร้องเพลง(ประชุมเชียร์) 0 0 10010 0 0 0 10,000
  155020080020พัฒนาทักษะทางสังคม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 0 0 0 299657 0 0 299,358
  155020080021งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 58 0 0 220220 20020 0 0 240,000
  155020080022แบ่งสรร ปันสุข 0 11811 0 0 0 0 11,800
  155020080023มุมมองของเหรียญที่ผ่านประสบการณ์ ครั้งที่ 1 0 0 2002 0 0 0 2,000
  155020080024พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 0 0 0 5981 0 0 5,976
  155020080025กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ ครั้งที่ 4 (ยา-ศรี-ฟัน) 0 0 0 20020 0 0 20,000
  155020080026โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขใจ 0 0 0 15015 0 0 15,000
  155020080027เภสัชมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 0 0 64064 373873 0 0 437,500
  155020080028พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 0 0 0 14702 0 0 14,688
  155020080029ปลูกชีวิต อุทิศเพื่อสังคม 0 0 6218 14702 0 0 20,900
  155020080030จุดประกายฝัน (From here... You can go everywhere) 0 0 8758 0 0 0 8,750
  155020090101งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 16,117
  155020090102งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 9,625
  155020090103นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 0 0 0 0 0 0 0
  155020090104ค่ายเสริมสร้างวิชาการรุ่นที่ 8 0 0 0 0 0 0 0
  155020090105Junior Science Club 1/55 0 0 0 0 0 0 0
  155020090106Junior Science Club 2/55 0 0 0 5005 0 0 5,000
  155020090107Junior Science Club 3/55 0 0 0 0 0 0 0
  155020090108Junior Science Club 4/55 0 0 0 7377 0 0 7,370
  155020090109Junior Science Club 5/55 0 0 0 3615 0 0 3,612
  155020090113พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 0 0 0 0 0 0 0
  155020090114งานชี้แจงสาขาเอก รุ่นปีการศึกษา 55 0 0 0 37037 0 0 30,800
  155020090201พิธีไหว้ครู 0 0 0 0 0 0 0
  155020090202Open House คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท 0 0 0 0 0 0 0
  155020091502งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 64164 0 0 64,100
  155020100001ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 8๐ พรรษา 0 25025 0 0 0 0 13,020
  155020100002มหิดลวันแม่และพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา 0 0 0 15015 0 0 12,033
  155020100003ศิลปศาสตร์อาสา:พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ 0 0 0 50950 0 0 33,730
  155020100004ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ประเพณีลอยกระทง" คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 50050 0 0 39,213
  155020100008LA-THEN Prep Course 2013 0 0 0 101101 0 0 62,013
  155020100101ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 47647 0 0 37,860
  155020100102ประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ครั้งที่ 1/2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020100103แสดงความยินดีบัณฑิตศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 5 0 0 0 19019 0 0 15,528
  155020100104ถวายเทียนจำนำพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 25025 0 0 21,145
  155020100105ประกวดสร้างสรรค์เพลงประจำคณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 70070 0 0 0
  155020100106ประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์วินัยนักศึกษา 0 0 0 17017 0 0 0
  155020100107เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (รอบ 2) 0 0 0 1641 0 0 721
  155020100108เตรียมพร้อมบัณฑิตสู่ชีวิตทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 0 0 0 20020 0 0 20,165
  155020100109ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2555 0 0 0 50050 0 0 49,971
  155020100110สัมมนาเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และผู้นำนักศึกษาประจำปี 2556 0 0 0 50050 0 0 49,955
  155020100201Mahidol University International Week 2012 0 0 0 10010 0 0 10,000
  155020100202โครงการศิลปศาสตร์อาสา "ศิลปศาสตร์สอนน้อง ครั้งที่ 3 0 0 0 20020 0 0 0
  155020100301International Movies 0 0 0 10010 0 0 9,602
  155020100401บรรยายวิชาการทางศิลปศาสตร์ "พินิจพิทยา"ครั้งที่ 3 "สมเด็จพระบรมชนกกับภาษา หนังสือ และงานศิลปะ"เพื่อเฉลิมฉลองในมงคลวโรกาส 120 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 0 0 0 22022 0 0 0
  155020100402สยามทรรศน์ทัศนาจร ครั้งที่ 1 ตอน "ตามรอยเสด็จสมเด็จพระพันวัสสาฯ ประพาสเมืองชลบุรี" 0 0 0 22022 0 0 0
  155020100404สยามปกรณ์ : เพื่อการศึกษา สำรวจ ปริวรรต และจัดพิมพ์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ประจำปีพุทธศักราช 2555 0 0 0 256876 0 0 0
  155020100405สยามศิลป์ : สืบสานงานศิลป์ บนแผ่นดินสยาม ครั้งที่ 3 ตอน งานศิลป์จากใบตอง(กระทง) 0 0 0 50050 0 0 31,804
  155020100406สืบสานงานศิลป์บนแผ่นดินสยาม ครั้งที่ 4 ตอนขนมไทย 0 0 0 30030 0 0 25,568
  155020100407เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 7 ตอน "110 ปี สถานีรถไฟศาลายา" 0 0 0 220220 0 0 104,294
  155020100501วันพระศรีสุนทรโวหาร(ภู่)มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 0 0 0 0 0 0 194,966
  155020100502วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 0 0 0 50050 0 0 0
  155020100503จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 0 0 0 8008 0 0 0
  155020100504ไทยทัศน์ ครั้งที่ 1 : การศึกษาวรรณคดีสมัยสุโขทัยผ่านศิลปะและโบราณคดี 0 0 0 0 0 0 0
  155020100506มหาธีรราชานุสรณ์ 0 0 0 60060 0 0 58,968
  155020100508เส้นทางไท 0 0 0 30030 0 0 24,747
  155020100601Joining the World Scholar's Culb 2012 0 0 0 0 0 0 0
  155020100602กิจกรรมมหิตลาภาษาศิลป์ ครั้งที่ 4 0 0 0 66666 0 0 0
  155020100603หน้าต่างสู่อารยธรรมตะวันตก ครั้งที่ 1 0 0 0 90090 0 0 0
  155020100604กิจกรรมให้ความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 0 0 0 80080 0 0 0
  155020100605Going Aboard การเตรียมตัวเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ 0 0 0 1551 0 0 968
  155020100606เสริมสร้างคุณบัติว่าที่บัณฑิตหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555 "Personality, Behavior and Make Up" 0 0 0 45310 0 0 30,284
  155020100607Peer Tutoring 0 0 0 15540 0 0 11,635
  155020100801ค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการปรับตัวและการพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ) 0 0 0 5005 0 0 5,000
  155020100802"การอบรมเชิงปฎิบัติการและการประกวดทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทย" 0 0 0 0 0 0 0
  155020100803ทำ DVD ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทัวร์ปากอ้า "ตามรอยพระยากง พระยาพาน" 0 0 0 5005 0 0 5,000
  155020100804การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และตอบปัญหาภาษาอังกฤษในงาน English Activity Day 2012 ณ ม.ราชภัฎจันทรเกษม 0 0 0 0 0 0 0
  155020110001กีฬาไออีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 0 0 0 0 0 0 0
  155020110002EG'OKE INSANE WEEK 0 0 0 0 0 0 0
  155020110003เพื่อโลก เพื่อน้อง 0 0 0 3963 0 0 3,960
  155020110004กีฬาประเพณีฟุตบอลสี่เส้า ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  155020110005"หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่ 3" (Mahidol University Leadership) 0 0 0 5005 0 0 5,000
  155020110006การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555 (TPA ROBOT) 0 0 0 27027 0 0 27,000
  155020110007"ค่ายก้าวแรกสู่วิศวฯ มหิดล ครั้งที่ 6" 0 0 0 15015 121201 0 136,080
  155020110008คณะกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020110009คณะกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 0 0 0 0 0 0 0
  155020110010กิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 64941.5 0 0 64,878
  155020110011ปฐมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 11081 0 0 11,070
  155020110012"ประสบการณ์ชีวิตจากศิษย์เก่ารุ่นพี่ สร้างแนวคิดที่ดีสู่รุ่นน้อง" 0 0 0 3003 0 0 3,000
  155020110013พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 2402 0 0 2,400
  155020110014Electronic Youth Camp (EYC) 2012 0 0 0 0 80080 0 80,000
  155020110015เปิดสายภาควิชาชีวการแพทย์ รุ่นที่ 6 0 0 0 0 0 0 0
  155020110016เปิดสายรหัส 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020110017เบิกฟ้ากิจกรรม 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020110018ร่วมงาน มหิดลรวมพลคนรักสุขภาพ เทิดพระเกียรติวันแม่ ปี 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020110019ค่ายเยาวชนวิศวกรรมเคมี ChemE Camp#6 0 0 0 0 0 0 0
  155020110020วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบ 22 ปี 0 0 0 0 0 0 0
  155020110021อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม Oracle VM VirtualBox และ Linux OS 0 0 0 0 0 0 0
  155020110022อาสากวาดลานวัด พัฒนาจิตด้วยธรรมะ 0 10010 0 4404 0 0 14,400
  155020110023รับน้อง 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020110024ร่วมงาน วันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  155020110025ค่ายเยาวชนวิศวกรรมไฟฟ้า E-Camp 2012 0 0 0 0 80080 0 80,000
  155020110026จิตอาสา สร้างอาคารเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน 0 0 0 10010 2106072.5 0 183,663
  155020110027การแข่งขันกีฬา เกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 27 0 0 0 30030 0 0 30,000
  155020110028Biomed เพราะกล้า 0 0 0 10010 53992.82 0 34,735
  155020110029Cheme Day ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 97287 0 97,190
  155020110030"การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" 0 0 0 3003 0 0 3,000
  155020110031กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (MUKUSU)” 0 0 0 30030 77077 0 106,980
  155020110032EG' OKE NIGHT PARTY 0 0 0 0 0 0 0
  155020110033วิศวกรรมอุตสาหการสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 0 0 0 0 0 0 0
  155020130001ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 0 0 0 20770 0 0 20,036
  155020130002พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 0 0 0 7907 0 0 7,900
  155020130003กิจกรรมหลังคาเดียวกัน-เลือดเราสีบานเย็น ปีการศึกษา 2555 0 0 0 76076 0 0 76,000
  155020130004โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม "รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ" ปีการศึกษา 2555 0 0 0 30030 0 0 30,000
  155020130005โครงการทำบุญ 9 วัด 0 0 0 93343 0 0 93,250
  155020130006โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความเป็นนักศึกษาที่ดีอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555 0 0 0 74074 0 0 66,618
  155020130009โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 0 0 0 138363 0 0 138,225
  155020140001อบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ 0 0 0 0 0 0 9,800
  155020140002กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 0 0 0 0 0 0 2,250
  155020140003สัมพันธ์น้องพี่ ตามรอยวิถีไทย 0 0 0 0 0 0 21,200
  155020140004สัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 4,400
  155020140005กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากล่มวิชาปรีคลินิกฯ 0 0 0 0 0 0 2,175
  155020140006กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาคลินิกฯ 0 0 0 0 0 0 2,175
  155020140007พิธีไหว้ครู ทำบุญอาจารย์ใหญ่ 0 0 0 0 0 0 0
  155020140008อบรมทักษะภาษาอังกฤษทางสัตวแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  155020140009โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 0 0 0 0 0 0 27,000
  155020140010โครงการแนะแนวทิศทางการเรียนสัตวแพทย์ และการทำงานในอนาคตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 1,950
  155020140011ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 6 0 0 0 0 0 0 28,080
  155020140012อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้าสำหรับการทำงาน 0 0 0 0 0 0 3,300
  155020140013อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 27,000
  155020140014แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาความพร้อมบัณฑิตในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 0 0 0 0 0 0 198,000
  155020140015บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสัตวแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  155020150001โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่30 (ประดู่เกมส์) 0 0 0 0 0 0 0
  155020150002ค่ายยุวชนสาธารณสุข 7 health camp 7 0 0 0 0 0 0 0
  155020150003โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  155020150004สัมมนาแกนนำสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020150005ปฐมนิเทศรับสมาชิกใหม่ครอบครัวราชพฤกษ์ ปีการศึกษา2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020150006ปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมประจำปปี2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020150007โครงการสอนน้องร้องเพลง 0 0 0 0 0 0 0
  155020150008ลูกราชพฤกษ์รวมใจแต่งกาย 0 0 0 0 0 0 0
  155020150009โครงการกีฬาสร้างสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0
  155020150010ประชุมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0
  155020150011แรกพบคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020150012โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพสู่ประชาคมอาเซี่ยน 0 0 0 0 0 0 0
  155020150013ลูกราชพฤกษ์น้อมรำลึกพระคุณครู 0 0 0 0 0 0 0
  155020150014พัฒนาศักยภาพแกนนำป้องกันโรคเอดส์ประจำปี2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020150015โครงการ Tipmse 0 0 0 0 0 0 0
  155020150016Free Ex Check 0 0 0 0 0 0 0
  155020150017กิจกรรมวันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  155020150018ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่3 สรุนารีเกมส์ 0 0 0 9889 0 0 0
  155020150019โครงการแกนนำด้านการออกกำลังกาย 0 0 0 0 0 0 0
  155020150020โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020150021รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ ประจำปี2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020150022แกนนำนักศึกษา Free Ex'Check in 0 0 0 0 0 0 0
  155020150023การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 31 SUT GAME 0 0 0 100100 0 0 0
  155020160001ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020160002พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020160003อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 0 0 0 0 0 0 0
  155020160004Car Free day 0 0 0 0 0 0 0
  155020160005วางพวงมาลา-วันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  155020160006ขี่จักรยานอนุรักษ์พลังงานและบำเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล 0 0 0 0 0 0 0
  155020160007พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020160008ฟังบรรยายธรรม 0 0 0 0 0 0 0
  155020160009กิจกรรม Low Carbon และ UI Green Metric World University Ranking 2012 0 0 0 0 0 0 0
  155020160010ประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อม "ถังขยะรัก(ษ์)โลก" 0 0 0 0 0 0 0
  155020160011เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  155020160012Party ไอติม 0 0 0 0 0 0 0
  155020160013Party ไอติม 0 0 0 0 0 0 0
  155020160014ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยในนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  155020160015Faculty Party "ชวนคิด ชวนคุย ศูนย์ลำปาง" 0 0 0 0 0 0 0
  155020160017โครงการสำรวจและฝึกภาคทะเล เรื่อง "ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง" โดยเรือสำรวจ "ซีฟเดค" 0 0 0 0 0 0 0
  155020200001พิธีไหว้ครูวิทยาลัยราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 5005 0 0 5,000
  155020200002โครงการสภาวะสุขภาพช่องปากของนศ.ที่บกพร่องทางการได้ยินและนศ.ที่มีการได้ยินในวรส. 0 0 0 0 0 0 0
  155020200003โครงการวันเด็ก ประจำปี 2555 0 0 0 3003 0 0 3,000
  155020200004โครงการราชสุดากีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 0 20020 0 0 0 0 20,000
  155020200005โครงการสอนน้องร้องเพลง/รักน้อง/กีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 6806 0 0 6,800
  155020200006โครงการราชสุดา : สุขกายสบายจิต 0 30030 0 0 0 0 30,000
  155020200007โครงการตามรอยศิลป์บนถิ่นไทย 0 20020 0 0 0 0 20,000
  155020200008โครงการวัฒนธรรมที่หลากหลาย เชื่อมสายใยไทยสี่ภาค 0 28628 0 0 0 0 28,600
  155020200009โครงการหอพัก D (Drug Free) วิทยาลัยราชสุดา 0 93943 0 0 0 0 93,850
  155020200010โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจำปี 2556 0 0 0 22822 0 0 19,800
  155020200011งานวันเด็กแห่งชาติ "เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน" ประจำปี 2556 0 0 0 3003 0 0 3,000
  155020200012กิจกรรมเสนอรายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2556 0 0 0 0 0 0 0
  155020200013กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2556 0 0 0 0 0 0 0
  155020200014อบรมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับนักศึกษา หัวข้อ "แนวทางและวิธีการอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยราชสุดา" 0 0 0 0 0 0 0
  155020200015กิจกรรม "ดนตรีสีเลื่อย" 0 0 680 0 0 0 340
  155020200101โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 9584 0 0 9,575
  155020200102อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการออกแบบแก่ผู้พิการ 0 0 0 100100 0 0 100,000
  155020200103การเล่านิทานสำหรับเด็กหูหนวก 0 0 0 0 0 0 0
  155020200104โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวก" 0 0 0 0 0 0 0
  155020200201การสัมมนาระดับชาติเรื่องคนพิการ ครั้งที่ 4 0 0 0 0 0 0 0
  155020200301ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020200302พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020200404พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็กจพระเจ้าอยู่หัวฯ 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155020200405พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 0 0 0 0 0 0 0
  155020210001Mahidol-Donnay Tennis Junior Championship 2012 0 0 0 0 0 0 0
  155020210002ทำดีเพื่อแม่ ระยะที่ 2 Big cleaning Day 0 0 0 0 15015 10010 0
  155020210003วิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 13 0 0 0 0 0 0 0
  155021010001การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155021010002โครงการสอนน้องร้องเพลง 0 0 0 0 0 0 30,810
  155021010004ทัวร์ศาลายา 55 0 0 0 0 0 0 3,060
  155021010005กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ชุมชน ประจำปี 2555 0 0 40040 0 11463 0 0
  155021010008Pink Day 0 0 0 0 0 0 1,352
  155021010010โครงการด้านเสริมสร้างวินัยและทักษะทางสังคม วิชาชีพ วิชาการ และจิตตปัญญา "ค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ (กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด) ครั้งที่ 7 ตอน New Born...กำเนิด PT&OT รุ่นใหม่" 0 0 0 18740 32032 0 50,722
  155021010014โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด และประเมินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 2882 0 0 2,415
  155021060101เข้าร่วมโครงการประชุมนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย Pre-AMSC (Pre Medical Students Conference) 0 0 0 42042 0 0 27,836
  155021060102เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 10 0 0 0 0 0 0 0
  155021060103โครงการค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 18 0 0 0 0 0 0 0
  155021060104โครงการ ถักทอความรู้สู่สายใยสัมพันธ์พี่น้อง 0 0 0 125655 0 0 123,669
  155021060105เข้าร่วมโครงการ ค่ายจริยธรรม สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย(สพท.)2555 0 0 0 13613 0 0 13,600
  155021060106เข้าร่วมโครงการค่ายสัมมนาปลายปี สพท ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 4254 0 0 4,250
  155021060201โครงการ การฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 72592 0 0 0
  155021060202พบปะน้องปี 1 และคัดตัวนักกีฬางานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 5445 0 0 4,851
  155021060203เข้าร่วมโครงการ การแข่งขันกีฬาแบดมินตันกระชับมิตร ศิริราช-รามาธิบดี 0 0 0 5470 0 0 4,721
  155021060204โครงการ การฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 17217 0 0 17,180
  155021060205เข้าร่วมโครงการ กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 0 0 0 328488 0 0 311,175
  155021060206โครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ (ฟุตบอลสัมพันธ์ ปี2-ปี1) 0 0 0 0 0 0 0
  155021060207เข้าร่วมโครงการ กีฬาสองเข็ม 0 0 0 0 69269 0 69,200
  155021060301โครงการ รามา Bird day ครั้งที่ 3 0 0 0 13153 0 0 0
  155021060302โครงการ ค่ายแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นแพทย์ที่มั่นใจ ครั้งที่ 2 0 0 0 114739 0 0 96,590
  155021060303เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างเสริมประสบการนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 49 0 0 0 7427 0 0 6,720
  155021060304โครงการแสงส่องใจ 0 0 0 0 0 0 0
  155021060305เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างเสริมประสบการนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 50 0 0 0 6946 0 0 5,840
  155021060306โครงการ ก้าวแรกสู่กิจกรรม: ก้าวตามรอยพระราชดำริ 0 0 0 136996 0 0 93,411
  155021060307โครงการ ค่ายจากดวงตาสู่ดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 10260 0 0 10,081
  155021060308เข้าร่วม โครงการ ค่ายสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 51 0 0 0 8048 0 0 6,628
  155021060309โครงการสื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวง ครั้งที่ 7 0 0 0 199899 0 0 196,154
  155021060310โครงการค่ายตะวันยิ้ม 0 0 0 147427 0 0 125,978
  155021060311โครงการค่ายเล็กในป่าใหญ่ ครั้งที่ 1 0 0 0 60560 0 0 55,181
  155021060401โครงการละครเวที ครั้งที่ 5 0 0 0 130680 0 0 0
  155021060402โครงการปลูกจิตสำนึกและแนะนำชมรม 0 0 0 46776 0 0 0
  155021060403โครงการดนตรีใต้หอ 0 0 0 52492 0 0 52,440
  155021060404โครงการ แสดงดนตรี Rama Just a music ครั้งที่ 9 ไซร์ ซาว แอน อา เสี้ยม 0 0 0 81020 0 0 76,375
  155021060501โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาแพทย์ แห่งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155021060502โครงการรั้วรามาธิบดีสร้างสรรค์ ครูคือพี่ศิษย์คือน้อง สานสัมพันธ์แพทย์ ครั้งที่ 5 และพิธีมอบเนคไท โบว์ไท 0 0 0 97497 0 0 0
  155021060503โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ ไทย ญี่ปุ่น ครั้งที่ 31 0 0 0 78858 0 0 57,535
  155021060601โครงการเสริมสร้างจริยธรรมความกตัญญูต่ออาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณของนักศึกษาแพทย์ และปฐมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  155021060602โครงการ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ ศาลายา-พญาไท 0 0 0 38238 0 0 0
  155021060603โครงการสายรหัสน้อง-พี่ 0 0 0 0 0 0 0
  155021060604พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปี 2555 0 0 0 49849 0 0 48,691
  155021060605โครงการ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ (ปี2,ปี1) 0 0 0 0 0 0 0
  155021060606โครงการ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ (ปี4,ปี1) 0 0 0 0 0 0 0
  155021060607โครงการ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ (ปี3,ปี1) 0 0 0 0 0 0 0
  155021060608โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ (ปี5-ปี1) 0 0 0 0 0 0 0
  155021060609โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ (ปี2-ปี1) ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  155021060610พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 138258 0 0 134,420
  155021060701โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษารามาธิบดี 0 0 0 64264 0 0 61,408
  155021060702โครงการประชุมวางแผนชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี 0 0 0 155535 0 0 131,652
  155021090101ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ (ค่ายรับน้องSC) 0 0 0 0 0 0 0
  155021090102ค่ายสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  155021090105Mas Camp ครั้งที่ 24 0 0 0 0 0 0 0
  155021090201การแข่งขันกีฬา Major Games 0 0 0 0 0 0 0
  155021090301ค่ายขับร้องประสานเสียง 0 0 0 0 0 0 0
  155021091101งานขอบคุณรุ่นพี่(งานThanks) 0 0 0 0 0 0 0
  155021100001เพ(ร)าะรักน้อง ทัวร์ศาลายาครั้งที่ 6 0 0 50050 0 0 0 49,855
  155021100002สอนน้องร้องเพลงคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2555 0 0 33383 0 0 0 26,608
  155021100003ไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 6606 0 0 0 1,341
  155021100005ประกวดดาวและเดือนคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 2302 0 0 0 830
  155021100006กิจกรรมศิลปศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2555 0 0 11011 0 0 0 6,994
  155021100007เปิดประตูสู่รั้วขาวนวล (LAMU Road Show) ปีการศึกษา 2555 0 0 17017 0 0 0 0
  155021100008เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 0 0 1000 0 0 0 24
  155021100009ค่ายภาษาอังกฤษ 0 0 17697 0 0 0 0
  155021100010ถอดโบว์&ไท ผูกสายสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 2,947
  155021100011เพ(ร)าะรักน้อง ทัวร์ศาลายาครั้งที่ 7 0 0 50510 0 0 0 50,019
  155021140001กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง 0 0 0 0 0 0 35,000
  155021140002ขายสินค้าราคาถูกให้แก่นักศึกษาใหม่ 0 0 0 0 0 0 9,000
  155021140003เบิกฟ้ากิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155021140004กีฬาและการละเล่นไทยสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง(Vet day Vet night) 0 0 0 0 0 0 30,000
  155021140005สานสัมพันธ์พี่น้องร่วมใจ อนุรักษ์ท้องทะเลไทย ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 65,400
  155021140006โครงการหาบ้านใหม่ให้หมาศาลายา 0 0 0 0 0 0 64,241
  155021140007โครงการกันภัยโรคพิษสุนัขบ้าม.มหิดล และชุมชมโดยรอบปีการศึกษา 2555-2556 0 0 0 0 0 0 28,381
  155021140008ค่ายกรรมการสัตว์แพทย์อาสา ครั้งที่ 9 0 0 0 0 0 0 104,087
  155021140009สร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาสัตวแพทย์ ครั้งที่ 19 0 0 0 0 0 0 7,800
  155021140010ค่ายPrecamp 0 0 0 0 0 0 14,668
  155021140011ค่ายฟ้าหม่น คนดี ครั้งที่ 6 0 0 0 0 0 0 55,600
  155021140012ค่ายสัตวแพทย์อาสา ครั้งที่ 9 0 0 0 0 0 0 14,668
  155021140013โครงการกีฬา 4 สัมพันธ์สี่หัวใจสานสัมพันธ์สามัคคี ครั้งที่ 4 0 0 0 0 0 0 44,920
  155021140014บายเนียร์ 0 0 0 0 0 0 165,080
  155021140015ค่ายฟ้าหม่น กันภัย รถไฟ ไทรโยค ครั้งที่11 0 0 0 0 0 0 70,000
  155021140016ขายสินค้าราคาถูกให้แก่นักศึกษาใหม่ 0 0 0 0 0 0 9,000
  155030070003ครอบครัวนิทานในสวน..สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 3 (OUTSIDE IN) 0 0 0 0 0 0 0
  155040010001ค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่ม ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 55,264
  155040010002ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 642,586
  155040010003สอนน้องร้องเพลงรวมร่วมสถาบันประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 60,490
  155040010004เบิกฟ้ากิจกรรม 0 0 0 0 0 0 52,800
  155040010005สัมมนาผู้นำชมรมประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 58,720
  155040010006กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155040010008อำลาศาลายา รุ่นที่ 31 0 0 0 0 0 0 75,931
  155040010009ค่ายเยาว์ชนสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 0 0 0 0 0 0 123,564
  155040010501Youth Vouth Volunteer Revolution Camp : ค่ายปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท 0 0 0 0 0 0 0
  155040010502Youth Camp for Next Step "ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ เก่ง ดี และมีจิตอาสา 0 0 0 0 0 0 0
  155040010601สนทนาสร้างสุข 0 0 0 0 0 0 1,135
  155040010603Clear clean สนทนาสร้างสุข 0 0 0 0 0 0 2,158
  155040010701We Connect : Financial Literacy 0 0 0 0 0 0 0
  155040010702Parachute Rice Plantation (PRP) Exploration 0 0 0 0 0 0 0
  155040010703Banara Exploration 0 0 0 0 0 0 0
  155040020001ประขุมสามัญสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 642
  155040020002ประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 6,987
  155040020003ส่งเสริมนักศึกษาสร้าจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0
  155040020004ค่ายต้นกล้าสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 0 0 0 0 0 0 28,024
  155040020006ประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่2/2555 0 0 0 0 0 0 4,800
  155041010001ค่ายกลางปี'55 0 0 0 0 0 0 24,375
  155041010002ค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 45 0 0 0 0 0 0 164,919
  155041030001ชนบทรวมใจ ออกค่ายทำความดี 3 วัน ณ ปราจีนบุรี 0 0 0 0 0 0 21,250
  1550410300021วัน ฉันท์พี่น้อง คล้องใจทำความดี ที่วัดหทัยนเรศวร์ 0 0 0 0 0 0 2,100
  155041030003เยือนถิ่นภูพาน ตะลุยดานแม่มาน ศึกษาวัมนธรรมอีสาน ตามรอยหมู่บ้านพอเพียง 0 0 0 0 0 0 0
  155041030004ค่ายแอ่วเมืองสามหมอก ออกค่าย 15 วัน ป๊ะกั๋นเมืองปาย สานสายใยเฮาเผ่ามูเซอ 0 0 0 0 0 0 115,654
  155041030005สัมมนาชมรมชนบท' 55 0 0 0 0 0 0 0
  155041040001โครงการ "สู่อ้อมอก สสธ.ปี55" 0 0 0 0 0 0 16,775
  155041040002รอยยิ้มชุมชน รอยยิ้มสสธ.ปี55 0 0 0 0 0 0 0
  155041040003สสธ.สานฝัน ปันน้ำใจ สู่ชุมชน ปี 56 0 0 0 0 0 0 75,100
  155041050001โครงการแรกพบชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2555 0 0 0 0 0 0 6,900
  155041050002ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน ซอแข่ลู่ ทุ่งข้าวกลางสายหมอก 0 0 0 0 0 0 0
  155041050003แรกพบชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2555 0 0 0 0 0 0 6,345
  155041050004ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน ห้วยน้ำผึ้ง หุบเขาอันแสนหวาน 0 0 0 0 0 0 0
  155041060001ค่ายต้นกล้าแห่งการเรียนรู้เปิดประตูสู่ธรรมชาติ กับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 49,081
  155041060002โครงการร่วมสร้างจิตสำนึก สู่เส้นทางรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 113,164
  155041060003ค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 23 0 0 0 0 0 0 0
  155041070001โรฯม่วนซื่นโฮแซวสู่อิสาน บันดาลสนามกีฬาให้น้อง ศึกษาวิถีชีวิตท้องถิ่น ณ ดินแดนดอกบัวงาม บ้านคำไหล 0 0 0 0 0 0 0
  155041070002โรพาน้องแอ่วเมืองรถม้า อาสาปรับปรุงโรงอาหาร สืบสานวิถีสามชนเผ่า ขึ้นดอยกับหมู่เฮาม่วนใจ๋แต้ๆ 0 0 0 0 0 0 116,555
  155041090001ค่ายก้าวแรกสู่การพัฒนาศักยภาพ 0 0 0 0 0 0 36,510
  155041090002Trainning Day : เรียนฮาเฮ A กระแทกหน้า 0 0 0 0 0 0 6,060
  155041090003ค่ายพัฒนาศักยภาพ เก่ง ดี มีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 51,546
  155042030002อบรมพัฒนาศักยภาพคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 0 0 5,120
  155042030004ค่ายปันฝันสู่บ้านเด็ก ครั้งที่4 0 0 0 0 0 0 50,520
  155042030005The Miraculous Christmas มหัศจรรย์นี้ที่รอคอย 0 0 0 0 0 0 36,600
  155042030007ค่ายความรักผูกพัน ครั้งที่ 4 0 0 0 0 0 0 0
  155042050001กีฬากาแล ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155042050002ค่ายสัมมนาแรกพบ ชมรมชาวเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 74,149
  155042050003ขันโตกมหิดล' 55 0 0 0 0 0 0 0
  155042050004การฮักน้อง สานฝันแบ่งปันประสบการณ์ ครั้งที่ 9 0 0 0 0 0 0 62,456
  155042060001"รับขวัญน้องสู่อ้อมกอดชาวใต้ 55" 0 0 0 0 0 0 8,956
  155042060002มหิดลชาวใต้ ออกค่ายสร้างสรรค์ สืบสานวัฒนธรรม เรียนรู้ภูมิปัญญา 0 0 0 0 0 0 58,359
  155042060003ล่องใต้น่ายล มนต์สเน่ห์แห่งตรัง 0 0 0 0 0 0 40,896
  155042080001ถวายเทียนพรรษาวัดป่าเวฬุวัน ประจำปี2555 0 0 0 0 0 0 18,000
  155042080002ตามรอยท่านพุทธทาส (พุทธนักปราชญ์ในสวนธรรม) ปีการศึกษา2555 0 0 0 0 0 0 60,359
  155042080003สืบสานพุทธธรรม ดั่งพุทธกาล(ตักบาตรพระกรรมฐาน) ปี3 0 0 0 0 0 0 24,900
  155042090002สัมมนาชมรมนักศึกษามุสลิมและอบรมจริยธรรมอิสลาม 0 0 0 0 0 0 0
  155042100001แรกพบตบเท้าสนั่นฝัน SEASON 2 0 0 0 0 0 0 262
  155042110001MU PHOTO CAMP 0 0 0 0 0 0 75,000
  155042120001เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของอีสานกับชายฝั่งทะเลตะวันออก 0 0 0 0 0 0 35,930
  155042120002ค่ายเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรมอีสาน 0 0 0 0 0 0 61,400
  155042120003โครงการโฮมฮักน้องพี่ 16 ปี ชมรมอีสาน 0 0 0 0 0 0 0
  155042120004ค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสาน แลกเปลี่ยนวิถีชาวบ้านพนามไพร จ.ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 0 0 0
  155043030001Horse Care (การดูแลม้าเบื้องต้น) 0 0 0 0 0 0 0
  155043030003อาชาบำบัด ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  155043140001โครงการการฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน (BASIC) 0 0 0 0 0 0 17,250
  155043150001โครงการมหิดลโอเพ่น ครั้งที่2 0 0 0 0 0 0 21,452
  155043150002สอนพื้นฐานเปตอง 0 0 0 0 0 0 6,355
  155043170001ต้อนรับน้องใหม่ชมรมกีฬายิงปืนประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 2,106
  155043190002ฝึกสอนเรือพายขั้นพื้นฐาน 0 0 0 0 0 0 24,000
  255020240001ปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 1000 0 0 500
  255020240002วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 6006 0 0 0 6,000
  255020240003อบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 0 1451 0 0 0 1,350
  255020240004One Day Trip 0 0 1580 0 0 0 1,995
  255020240005จากพี่สู่น้อง 0 0 14014 0 0 0 14,000
  255020240006แห่เทียนพรรษา 0 5005 0 0 0 0 5,000
  255020240007หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 0 0 1800 0 0 0 256
  255020240008สอนน้องร้องเพลง 0 0 0 0 0 141421 141,280
  255020240009ทดสอบความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 0 2002 0 0 0 0 2,000
  255020240010ราตรีบัณฑิต ประจำปี 2555 0 22022 0 0 0 0 22,000
  255020240011เบิกฟ้ากิจกรรม 0 0 0 0 0 0 0
  255020240012ดนตรีในสวน 0 0 3633 0 0 0 3,630
  255020240013สอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 0 23943 0 0 0 0 8,040
  255020240014กีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) 0 18243 0 0 0 0 18,225
  255020240015CB รักษ์ป่า 0 0 0 0 0 6006 6,000
  255020240016คริสต์มาส 0 0 2752 0 0 0 2,750
  255020240017CPRAM Smart Job & Smart People 0 0 0 0 0 0 0
  255020240018กีฬาหอพักสัมพันธ์ (U-DORM GAMES 2012) 0 43643 0 0 0 0 38,620
  255020240019กีฬาสีสัมพันธ์ ดาวเดือน ดำแดง MUKA GAMES 2013 0 28578 0 0 0 157457 185,850
  255020240020อบรมประกันคุณภาพ 0 0 0 0 0 0 0
  255020240021ปัจฉิมนิเทศ:บัณฑิตยุกใหม่ ใส่ใจการเงิน 0 0 0 0 0 0 0
  255020240022อบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 2802 0 0 0 0 2,800
  255020240023KA-RAOKE 0 2802 1518 0 0 0 4,317
  255020240024ห้องสมุดนี้่...พี่ให้น้อง 0 0 0 0 97084 0 97,083
  255020240025นิทรรศการโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์และการจัดการระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0
  255020240026ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2555 0 12412 0 0 0 0 5,945
  255020240027ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 0 0 0 0 0 0 0
  255020240028สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ตอน คน ช้าง ป่า 0 0 0 0 0 3003 2,100
  255020240029นิทรรศการชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2556 : Finding Nature, Discover Life 0 0 0 0 0 5005 4,600
  255020240030สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ลิง ชุมชน วิทยาเขตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 0 0 0 0 0 2492 2,250
  255020240031ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่5 0 130882 0 0 0 244744 357,212
  255020240032อบรมภาวะผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0
  255020240033ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 3 0 0 0 0 0 0 0
  255020240034อบรมเชิงปฏิบัติการ“เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษา” 0 0 0 0 0 0 0
  255020240035นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  255020240036คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  255020240037ประธานสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 0 0 0 0
  355020250001กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันสรรสร้้างชุมชน 0 37337 0 0 0 0 31,720
  รวม 0 37,337 0 0 0 0 19,490,172  เงื่อนไข
  1.นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม / ภาคการศึกษา
  2.นักศึกษาต้องมีจำนวนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501