Activity Transcript
Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • ปีการศึกษา 2554
 • รหัส ชื่อกิจกรรม ขออนุมัติรายได้จากมหาวิทยาลัย รายได้จากสโมสรรายได้จากคณะ รายได้จากภายนอกรายได้จากองค์กร/หน่วยงานตนเอง ใช้จริง
  154010010001เสวนาคนคู่น้ำ 0 0 0 0 0 0 0
  154010010002น้ำแห้งไม่แล้งน้ำใจ 0 0 0 0 0 0 0
  154010010003โครงการเปิดตาใน 0 0 0 0 0 0 0
  154010010101พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154010010102สัมมนาสภานิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 18 0 0 0 0 0 0 5,420
  154010010103ฝ่ายรับ-ส่งเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ งาน"มหิดล-วันแม่" 0 0 0 0 0 0 0
  154010010111การแข่งขัน Varsity Boat Race 2011 0 41041 0 0 0 0 40,500
  154010010112การแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษา (U-GO Tournament 2011) 0 1981 0 0 0 0 1,584
  154010010113การแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล CHIANGMAI OPEN 0 42852 0 0 0 0 41,830
  154010010114การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง 0 0 0 0 0 0 0
  154010010115การแข่งขันบาสเกตบอล U-League 0 6406 0 0 0 0 4,864
  154010010116การแข่งขันดาบไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 0 6526 0 0 0 0 3,520
  154010010117การแข่งขันแบดมินตันสี่เส้า 0 22632 0 0 0 0 18,440
  154010010118การแข่งขันยิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปี 2554 0 58976 0 0 0 0 41,946
  154010010120การแข่งขัน Kool U-League Thailand 5 (ช่วงที่ 2) 0 15415 0 0 0 0 9,235
  1540100101216th PTT U Tennis Team Invitation 2011 0 4864 0 0 0 0 4,500
  154010010301พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154010010302ถักไหม คลายเครียด (ภาคการศึกษา 2/2554) 0 0 0 0 0 0 0
  154010010303Key Cover ภาคการศึกษาที่ 2/2554 0 0 0 0 0 0 0
  154010010422การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบมหกรรม 0 3432468 0 0 415324 0 0
  154010010425การแข่งขันกีฬาหมากล้อม Thailand Open GO Tournament 0 0 0 0 0 0 0
  154010010904วันมาฆบูชา ปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154010010905เรียนรู้ตน สรรค์สร้างชุมชนบ้านมหิดล ปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154010010906วันอาสาฬหบูชา ปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154010010907ชวนน้องฟังเพลง ปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154010010908พาน้องฟังธรรม ปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154010010916สืบสานพุทธธรรม ดั่งพุทธกาล ปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020010002สร้างศักยภาพนักศึกษากายภาพบำบัด เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ 0 0 0 0 10010 0 10,000
  154020010003โครงการการแนะแนวการศึกษาต่อ 0 0 0 250 0 0 125
  154020010004ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020010005นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020010006โครงการกีฬาฮาเฮเชื่อมสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 49,250
  154020010008สัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดและประเมินงานกิจกรรมนักศึกาา ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 3363 0 0 3,227
  154020010009ปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 8528 0 0 8,520
  154020010010โครงการปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 4179 0 0 4,175
  154020020001งานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  154020020002งานไหว้ครู 0 0 0 0 0 0 0
  154020020003ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและงานพระราชทานปริญญาบัตร 0 0 0 0 0 0 0
  154020020004โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  154020020005กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ (ยา-ศรี-ฟัน) 0 0 0 0 0 0 0
  154020020006พิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 0 0 0 0 0 0 0
  154020020007พิธีวางพวงมาลัย และบำเพ็ญกุศลอุทิศน้อมรำลึกถึง ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิศระ ยุกตะนันทน์ 0 0 0 0 0 0 0
  154020020008มหิดลวิชาการ 54 0 0 0 0 0 0 0
  154020020009วางพวงมาลาวันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  154020020010งานเกษียณอายุราชการ 0 0 0 0 0 0 0
  154020020011ประกวดหนูน้อยฟันสวย 0 0 0 0 0 0 0
  154020020012พิธีถวายสักการะ สมเด็จย่า เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0
  154020020013บริการทันตกรรม เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0
  154020020014งานพบอาจารย์ที่ปรึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  154020020015พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 0 0 0 0 0 0
  154020020016พิธีสงฆ์ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 0 0 0 0 0 0 0
  154020020017งานกีฬาสีบุคลากร นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  154020020018งานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0
  154020020019งาน Music in the building 0 0 0 0 0 0 0
  154020020020โครงการสานสัมพันธ์ทันตแพทย์ 6 สถาบัน (6 เขี้ยว) 0 0 0 0 0 0 0
  154020020021ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 0 0 0 0 0 0 0
  154020020022ออกบริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เนื่องในงานวันพระราชทานนามมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  154020020023งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  154020020024งานประชุม Smoking Cessation Practice 0 0 0 0 0 0 0
  154020020025กิจกรรมเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0 0 0
  154020020026อบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตน และสุขภาพจิตที่ดี สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  154020020027ค่ายอาสาพัฒนาชนบท 0 0 0 0 0 0 0
  154020030001พัฒนาจิต-จริยธรรมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2554 0 0 0 288288 0 0 288,000
  154020030002เทคนิคการแพทย์สร้างสุขภาพดี ด้วยกีฬาออกกำลังกาย 0 28228 0 0 0 0 28,200
  154020030003กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน 0 0 0 3017 0 0 3,014
  154020030004เทคนิคการแพทย์มหิดล ผู้นำสร้างเสริมสุขภาพปลอดเอดส์ ปลอดยาเสพติด 0 12788 0 0 0 0 12,776
  154020030005กิจกรรมเตรียมความพร้อมและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาจิต-จริยธรรมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020030006อาจารย์ที่ปรึกษาพบปะนักศึกษา ครั้งที่ 1/2554 0 0 0 10871 0 0 10,861
  154020030007เทคนิคการแพทย์ job fair 0 0 0 0 0 0 0
  154020030008กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 0 0 0 0 1001 0 1,000
  154020030009กีฬาสี่สัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0
  154020030010fat แนะแนว 0 0 0 38638 0 0 38,600
  154020030011งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 0 0 0 36757 0 0 36,721
  154020030012พิธีบำเพ็ญกุศล "น้อมจิตเจริญพระพุทธมนต์ น้อมกุศลถวายพระพร" 0 0 0 0 0 0 0
  154020030013เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดีปีที่ 18 0 0 0 0 0 0 0
  154020030014พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโสเนื่องในวันสงกรานต์ 0 0 0 0 0 0 0
  154020030015กิจกรรม fast track (1) 0 0 0 17323.55 0 0 17,307
  154020030016ค้นหาตัวตน กำหนดถนนสู่อนาคต 0 0 0 7313 0 0 7,306
  154020030017กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีที 3 ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020030018กิจกรรมสรุปบทเรียนโครงการพัฒนาจิต-จริยธรรมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปี 2554 0 0 0 3269 0 0 3,266
  154020030019กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก 0 0 0 0 0 0 0
  154020030020เทคนิค-รังสีน้องพี่สัมพันธ์ 0 0 0 8008 0 0 8,000
  154020030021กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีที 1 ปีการศึกษา 2554 0 0 0 4299 0 0 4,295
  154020030022พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2554 0 0 0 11501 0 0 11,490
  154020030023ฟังเสวนาพิเศษเรื่องความสุขของนักศึกษาเพื่อปัญญาของแผ่นดิน 0 0 0 0 0 0 0
  154020030024นำความรู้สู่ชุมชน : รณรงค์ต่อต้านภัยบุหรี่ เหล้าและยาเสพติด ปีที่ 4 0 0 1501 0 0 0 1,500
  154020030025MU International Week 2011: Cultural trip 0 0 0 0 0 0 0
  154020030026ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปี 2553 0 0 0 14783 0 0 14,769
  154020030027งานมหิดลวิชาการ ปี 2554: เปิดบ้านคณะเทคนิคการแพทย์ 0 0 0 71920.15 0 0 71,849
  154020030028งานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020030029รับบริจาคเนื่องในวันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  154020030030วางพวง 0 0 0 0 0 0 0
  154020030031กิจกรรมวันป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020050101จิตอาสา 0 8908 0 0 0 0 8,900
  154020050102โครงการทักษะชีวิต “กุหลาบงาม-หนามคม” ครั้งที่ 2 0 1801 0 0 0 0 1,800
  154020050103ค่ายปฏิบัติธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 0 0 0 465454 0 0 464,990
  154020050104ค่ายปฏิบัติธรรม พุทธบุตร : พุทธธรรม 0 0 0 143623 0 0 143,480
  154020050105ค่ายปฏิบัติธรรม ปี 3 0 0 0 18078 0 0 18,060
  154020050106ค่ายปฏิบัติธรรม ปี 4 0 0 0 312832 0 0 312,520
  154020050111ร่วมกิจกรรมกับส่วนรวม/องค์กรวิชาชีพ(วันพยาบาลสากล/วันมหิดล/วันงดสูบบุหรี่โลก) 0 0 0 0 0 0 0
  154020050112ต้อนรับผู้ปกครองและพบนักศึกษาใหม่ 0 0 0 42708 0 0 42,666
  154020050113ปฐมนิเทศ ชั้นปี 1(NS น้องใหม่ บนเส้นทางสีขาว) 0 0 0 79231.5 0 0 79,153
  154020050114พบอาจารย์ประจำชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  154020050115โครงการทักษะชีวิต “กุหลาบงาม-หนามคม” ครั้งที่ 1 0 0 0 216176 0 0 215,961
  154020050116โครงการอบรมบรรเทาสาธารณภัย 0 0 0 0 0 0 0
  154020050120แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ 0 0 0 133533 0 0 133,400
  154020050125กิจกรรม NS Smart 0 0 0 526617.5 0 0 526,092
  154020050219พิธีไหว้ครู 0 0 0 10010 0 0 10,000
  154020050221กีฬาน้องใหม่/สอนน้องร้องเพลง 0 0 0 25025 0 0 25,000
  154020050222พิธีผูกโบว์ไท 0 0 0 8604 0 0 8,596
  154020050223พิธีถอดโบว์ไท-รับน้อง 0 0 0 50050 0 0 50,000
  154020050224รับน้องเข้าวัง....หลัง (ศิริราช) 0 0 0 0 0 0 0
  154020050233พัฒนาวิชาการและภาวะผู้นำ 0 0 0 78964 0 0 78,886
  154020050507ชมรมทำนุบำรุงศาสนา (ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรมที่หอพัก ทำบุญหอพัก) 0 0 0 0 0 0 0
  154020050508ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญประโยชน์ (ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ) 0 0 0 0 202292 0 202,090
  154020050518ชมรมภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0
  154020050525ชมรมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย(มารยาทไทย/ภาษาไทย ดนตรีไทย-นาฏศิลป) 0 0 0 16016 0 0 16,000
  154020050530ชมรม IT (Radio / Computer) 0 0 0 0 0 0 0
  154020050531ชมรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ (กีฬาต่างๆ แอโรบิก) 0 0 0 0 0 0 0
  154020050532ชมรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ 0 0 0 0 0 0 0
  154020071901การร่วมฟังการสาธยายพระไตรปิฎก "วันวิสาขบูชา" 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020071902การปฐมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020071903พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020071904รับขวัญน้อง ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 3003 6402 0 0 9,396
  154020071905รู้จักศาลายา ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 3003 1339 0 0 4,338
  154020071906สานสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 3003 0 0 0 10,308
  154020071907พิธีไหว้ครูชีวกโกมารภัจจ์ ประจำปี2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020071908กิจกรรมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 0 0 0 0 0 0 0
  154020071909ประชุมวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่1 0 0 0 0 0 0 0
  154020071910ส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายแบบก้าวเต้นก้าวตา 0 0 5005 0 0 0 5,000
  154020071912แข่งขันความรู้ทางวิชาการและกีฬาสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 "บุนนาคเกมส์" 0 0 0 0 0 132132 132,000
  154020071914สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0 0 6006 0 0 0 76,500
  154020071915นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทยกับการดูแลมารดาหลังคลอด 0 0 7122 0 0 0 7,115
  154020071916เรียนรู้ธรรมะจากการอ่านพระธรรมพร้อมคำแปล 0 0 0 20020 0 0 5,610
  154020071917คืนต้นไม้สู่ป่า แก้ปัญหาโลกร้อน ครั้งที่4 0 0 0 60216 0 0 60,156
  154020071918แบ่งปันรอยยิ้ม ลิ้มรสสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่3 0 0 0 11311 0 0 3,879
  154020071919พาน้องชมสวน ครั้งที่4 0 0 0 14014 0 0 12,109
  154020071920การแข่งขันกีฬาจตุรธาตุเกมส์ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา2554 0 0 6006 0 0 0 14,940
  154020071921ชุมชนแบ่งปันความรู้ ครั้งที่1 0 0 0 5425 0 0 3,920
  154020071922ชาวศิริราชมอบความรู้คู่ไออุ่น ครั้งที่4 0 0 0 25025 0 0 8,160
  154020080002โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขใจ 0 0 0 15015 0 0 5,000
  154020080003กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 0 0 314314 50050 0 0 364,000
  154020080004ค่ายค้นหาตัวตน กำหนดถนนสู่อนาคตกับมาม่า 0 0 0 0 0 0 0
  154020080005สัมมนาสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 0 0 10010 0 0 0 10,000
  154020080007สอง รับ หนึ่ง 0 0 22022 0 0 0 22,000
  154020080009PY Pro-service 0 0 10010 0 0 0 10,000
  154020080010แข่งขันฟุตบอลประเพณีสี่เส้า 0 0 60060 0 0 0 60,000
  154020080011เลี้ยงอำลานัศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 0 0 54054 0 0 0 50,000
  154020080012Pharmacy Game 0 0 16716 0 0 0 16,700
  154020080013ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ 0 0 18918 0 0 0 18,900
  154020080014กิจกรรมการแข่งขันการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้านการใช้ยา ครั้งที่ 2 (Patient Counseling Event) 0 0 20020 0 0 0 20,000
  154020080015Open Capsule ครั้งที่ 7 0 0 18383 0 0 0 18,365
  154020080016ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 0 0 0 294766 0 0 294,472
  154020080017พี่มหิดลแนะแนวน้องสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 0 0 140904 0 0 0 140,764
  154020080018ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท 0 0 92714 0 0 0 92,622
  154020080019ประชุมประจำปี สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) 0 0 20020 0 0 0 20,000
  154020080020ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 7 0 0 270270 0 0 0 270,000
  154020080021บ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษา 16 สถาบัน ปีที่ 6 (แรกพบ สนภท.) 0 0 10010 0 0 0 10,000
  154020080022ค่ายต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่ 4 ( WE UNITE CAMP #4) 0 0 82839 0 0 0 82,757
  154020080023ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 / เบิกฟ้ากิจกรรม 0 0 0 4119 0 0 4,115
  154020080024ไหว้ครู 2554 0 0 0 19819 0 0 19,800
  154020080025สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) 0 0 6006 0 0 0 6,000
  154020080026ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 + ผูกไทด์ โบว์ไทด์ 0 0 10950 0 0 0 10,940
  154020080028สัมมนากิจการนักศึกษา 0 0 0 92805 0 0 92,713
  154020080029ประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 57 0 0 112112 0 0 0 112,000
  154020080030กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ ครั้งที่ 3 (ยา-ศรี-ฟัน) 0 0 11011 0 0 0 11,000
  154020080031มหิดลวิชาการ ประจำปี 2554 0 0 0 11511 0 0 11,500
  154020080032เภสัชมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 0 0 658409 0 0 0 657,752
  154020090101งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  154020090102งานปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 7,150
  154020090103นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12 0 0 0 0 0 0 0
  154020090104ค่ายเสริมสร้างวิชาการรุ่นที่ 7 0 0 0 0 0 0 0
  154020090105Junior Science Club 1 0 0 0 0 0 0 0
  154020090106Junior Science Club 2 0 0 0 0 0 0 0
  154020090107Junior Science Club 3 0 0 0 0 0 0 0
  154020090113พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 0 0 0 0 0 0 0
  154020090201พิธีไหว้ครู 0 0 0 0 0 0 0
  154020091501พิธีไหว้ครู ภาควิชาคณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  154020091502งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  154020091504ค่ายพัฒนาศักยภาพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  154020091505ดูงานนอกสถานที่ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020100001ครูศิษย์ศิลปศาสตร์รวมใจ 2554 0 125125 0 0 0 0 0
  154020100003ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 8 ปี 0 0 0 10010 0 0 9,423
  154020100004เปิดประตู MU สู่ ASEAN ปี 2555 0 0 0 9009 0 0 9,040
  154020100008เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 6 "อยู่ เป็น เย็น สุข" 0 0 0 211411 0 0 0
  154020100101ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 21621 0 0 19,650
  154020100102ประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี 0 0 0 0 0 0 0
  154020100103แสดงความยินดีบัณฑิตศิลปศาสตร์ 0 12012 0 0 0 0 10,576
  154020100104"ครูในดวงใจกับกระต่ายในดวงจันทร์" งานแสดงมุฑิตาจิตบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ปี 2554 0 0 0 67067 0 0 0
  154020100105ปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 59099 0 0 49,155
  154020100106เตรียมพร้อมบัณฑิตสูชีวิตการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2555 0 0 0 22522 0 0 3,000
  154020100107อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2555 0 0 0 60060 0 0 0
  154020100108อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการและการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนักศึกษา 0 0 0 10010 0 0 0
  154020100301English Prep Course 2012 0 0 0 140470 0 0 117,694
  154020100401เดิoตามรอยครูเชิดชูเพลงเก่า น้อมเกล้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 0 0 0 139139 0 0 134,230
  154020100402สยามศิลป์ : สืบสานงานศิลป์ บนแผ่นดินสยาม ครั้งที่ 1 ตอน "งานศิลป์จากใบตอง" 0 0 0 32032 0 0 15,818
  154020100501วันพระศรีสุนทรโวหาร(ภู่)มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 0 0 0 195195 0 0 115,000
  154020100502การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Mind Map 0 0 0 30030 0 0 0
  154020100503การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้ภาษาไทย ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน" 0 0 0 5005 0 0 0
  154020100504มหาธีรราชานุสรณ์ 0 0 0 60060 0 0 59,405
  154020100505พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 0 0 0 30030 0 0 29,959
  154020100506เขียนเป็นเรื่องพิมพ์เป็นเล่ม 0 0 0 10010 0 0 0
  154020100507ความหมายเชิงสัญญะในวัฒนธรรมแห่งสยาม 0 0 0 6006 0 0 0
  154020100509เส้นทางไท 0 0 0 30030 0 0 29,922
  154020100801วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ อย.น้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020110001Audition Incrisis 0 0 0 0 120120 0 120,000
  154020110002INCRISIS CASTLEVANIA 0 0 0 0 130130 0 130,000
  154020110003Big cleaning day 0 0 0 10299.7 0 0 10,290
  154020110004ค่ายอยากเป็นวิศวะฯ ครั้งที่ 13 0 0 0 15015 72072 0 87,000
  154020110005การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 25025 0 0 25,000
  154020110006การอบรมการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาซี ( C Language) 0 0 0 0 0 0 0
  154020110007สานสัมพันธ์อักษรศิลป์ "One Arts" (ร่วมกับจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ศิลปากร คณะศิลปศาสตร์) 0 0 11011 0 0 0 0
  154020110008Evening Meeting 0 0 0 33033 0 0 33,000
  154020110009นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  154020110010คณะกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020110011กิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 58093 0 0 58,035
  154020110012เบิกฟ้ากิจกรรม 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020110013เปิดสายรหัส 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020110014รับน้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020110015การแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MU-TU) 0 0 0 45045 0 0 45,000
  154020140001สัมมนาสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 7,200
  154020140002ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 2,250
  154020140003ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาเวชศาสตร์คลิกและการสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 2,040
  154020140004ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาพรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 0 0 0 0 0 0 1,860
  154020140005พีธีไหว้ครูและทำบุญอาจารย์ใหญ๋ 0 0 0 0 0 0 40,800
  154020140006พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 17,970
  154020140007พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 3,000
  154020140008บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสัตวแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  154020140009ปฐมนิเทศวิชาคลินิกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 15,400
  154020150001ค่ายยุวชนสาธารณสุข 6 health camp 6 0 0 0 0 0 0 0
  154020150002ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  154020150003โครงการดาวของแผ่นดิน (Star of the Earth) 0 0 0 0 0 0 0
  154020150004พัฒนาศักยภาพแกนนำสโมสรนักศึกษาด้านจิตตปัญญาและส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๔ 0 0 0 55055 0 0 80,000
  154020150005ต้อนรับสมาชิกใหม่ครอบครัวราชพฤกษ์ 0 0 0 0 0 0 0
  154020150006ราชพฤกษ์น้อมศรัทธาบูชาครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ 0 0 0 0 0 0 0
  154020150007แรกพบคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020150008โครงการโชว์เชียร์นักศึกษาปี1 0 0 0 0 0 0 0
  154020150009โครงการ Group Mail นักศึกษา 0 0 0 6031 0 0 6,025
  154020150010โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ธรรมะกับการดำเนินชีวิต 0 0 0 88810.5 0 0 88,723
  154020150011โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0
  154020150012โครงการรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ 0 0 0 98442 0 0 98,344
  154020150013โครงการพิธีเปิดชมรมดนตรีไทยหัวใจราชพฤกษ์และพิธีครอบครู 0 0 0 36636 0 0 36,600
  154020150014โครงการพิธีเปิดแอโรบิคเฉลิมพระเกียรติในหลวง 84 พรรษา 0 0 0 0 0 0 0
  154020150015โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลและระบบบริหารธนาคารขยะรีไซเคิล 0 0 0 3818.5 0 0 3,816
  154020150016การเข้ารับราชการเป็นข้าราชพลเรือนและการเตรียมตัวสอบ ภาคก. 0 0 0 0 0 0 0
  154020150017โครงการเทคนิคการเขียนresumeที่ดี 0 0 0 0 0 0 0
  154020150018โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานภาคเอกชน 0 0 0 0 0 0 0
  154020150019โครงการนักศึกษาทำงานพิเศษนอกเวลาเรียน 0 0 0 0 0 0 0
  154020150020โครงการสัปดาห์วิชาการ64ปีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  154020160001ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020160002พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020160003พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020160004โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “ฟังบรรยาย Hydrogen : The Energy for the Future” 0 0 0 0 0 0 0
  154020160005โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” 0 0 0 0 0 0 0
  154020160006มหิดลวิชาการ ปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020160007โครงการ “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม” (บำเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล) 0 0 0 0 0 0 0
  154020160008เข้าค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก 0 0 0 0 0 0 0
  154020160009อบรมเรื่อง “การป้องกันตัวขั้นพื้นฐาน” 0 0 0 0 0 0 0
  154020160010แนะแนวเส้นทางการศึกษาต่อ และเส้นทางสายอาชีพ (Job Fair) 0 0 0 0 0 0 0
  154020160011ฑูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 0
  154020200001โครงการกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2554 : โครงการราชสุดาสานสัมพันธ์ฉันน้องพี่ 0 0 0 0 0 14314 14,300
  154020200002พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 4004 0 3,917
  154020200003สอนน้องร้องเพลง รวมใจวิทยาลัยราชสุดา 0 0 0 0 0 4004 4,000
  154020200004โครงการเพื่อรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษาประจำงบประมาณ 2554 : โครงการธรรมรักษ์ทัศนา รุ่น 2 0 15165 0 17367 0 0 26,666
  154020200005มหิดลวิชาการ 54 0 0 0 12012 0 0 11,152
  154020200006วางพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020200007สานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจำปี 2555 0 0 0 16816 0 5005 20,500
  154020200008ส่งเสริมความสามารถในการใช้ห้องสมุดของนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา 0 0 0 0 0 0 0
  154020200009สัมมนารูปแบบการจดคำบรรยายที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาพิการทางการได้ยิน 0 0 0 0 0 1126 968
  154020200010ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่19 0 0 0 0 0 0 0
  154020200011โครงการฝึกอบรม การป้องกันและระงับอัคคีภัยเชิงปฏิบัติการ 0 0 0 0 0 0 0
  154020200012โครงการศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม บ้านพี่สอนน้อง 0 0 0 0 0 0 0
  154020200301ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2554 0 0 0 5305 0 0 5,300
  154020200401ฺBig Cleaning Day วิทยาลัยราชสุดา 0 0 0 10510 0 0 10,500
  154020200402โครงการอบรมเยาวชนรักชาติ 0 0 0 0 0 0 0
  154020200403วันวิสาขบูชาและร่วมฉลอง 2,600 ปี พุทธชยันตี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 0 0 0 0 0 0 0
  154020210001พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 5005 0 0 0
  154020210002ก้าวแรกสู่ความเป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ 0 0 0 5005 0 0 0
  154020210003สอนน้องร้องเพลง ประจำปี 2554 0 0 0 10010 0 0 0
  154020210004พิธีไหว้ครูวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 5005 0 0 0
  154020210005ทำบุญ ตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ (6 กรกฎาคม) 0 0 0 0 0 0 0
  154020210006วันเข้าพรรษา ประจำปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020210007เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปี 2554-2555 0 0 0 0 0 0 0
  154020210009World Rabies Day 2011 0 4504 0 0 0 0 4,500
  154020210010วางพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020210011วางพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020220001ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดน่าน 0 0 0 35035 70070 0 0
  154020220002เสริมสร้างทักษะให้สุขและสำเร็จในการเรียน 0 0 0 42242 0 0 31,712
  154020220003CRS ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 0 0 0 0 0 0 0
  154020220004“CRS กีฬาสีเพื่อสุขภาพ” 0 13613 0 0 0 0 0
  154020220005ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกนายกสโมสรนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  154020220006CRS ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 0 0 0 0 0 0 0
  154020220007นักศึกษาช่วยงานประชุมนานาชาติ 0 0 0 0 0 0 0
  154020220008สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษา "ด้วยรักและห่วงใย" 0 9809 0 0 0 0 0
  154020220009โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง Medicine Buddha 0 0 0 13263 0 0 10,940
  154020220010เสวนาแนะแนวอาชีพ 0 0 0 0 0 0 0
  154020220011เสริมสร้างความมีวินัยและความสำเร็จในการเรียน 0 20020 0 0 0 0 20,000
  154020220012กิจกรรมรักน้อง 2554 0 0 0 21781 0 0 21,760
  154020220013นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554 พบอาจารย์ที่ปรึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  154020220014กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020220015ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020220016ปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  154020220017ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2554 0 0 0 3003 0 0 3,000
  154020220018บูชาพระคุณ แสดงกตัญญูกตเวที 0 18018 0 0 0 0 18,000
  154020220019วันกตัญญู ประจำปี พ.ศ. 2554 0 0 0 53553 0 0 50,923
  154020220020ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี 0 0 0 0 0 0 0
  154020220021ตาหาร่องรอยอารยธรรมพุทธศาสนาในนครปฐม 0 12012 0 0 0 0 8,776
  154020220022ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 3 0 0 0 30030 155755 0 184,600
  154020220023มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 0 0 0 0 0 0 0
  154020220024กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555 0 0 0 21921 0 0 15,297
  154020220025ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2555 0 0 0 7507 0 0 7,500
  154020220026กิจกรรมตักบาตรวันมาฆบูชา 0 0 0 0 0 0 0
  154020220027กิจกรรมก่อนเข้าวันสงกรานต์ 0 0 0 0 0 0 0
  154020220028กิจกรรมรักน้อง 2555 0 0 0 0 0 0 0
  154020220029ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2555 0 0 0 0 0 0 0
  154020220030กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555 0 0 0 0 0 0 0
  154020220031กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง 2555 0 0 0 0 0 0 0
  154020220032ปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154020220033บูชาพระคุณครู ปี 2555 0 0 0 0 0 0 0
  154020220034กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 0 0 0 0 0 0 0
  154020220035งานวันกตัญญู ประจำปี 2555 0 0 0 0 0 0 0
  154020220036การบรรยายพิเศษ ศาสนาไทยในมุมมองศาสนศึกษาของญี่ปุ่น 0 0 0 0 0 0 0
  154020220037นักศึกษาปัจจุบันพบศิษย์เก่า 0 0 0 0 0 0 0
  154020220038อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้พื้นฐานการทำวิจัย 0 0 0 3503 0 0 3,500
  154020220039โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 4 0 0 0 0 0 0 0
  154020220040CRS ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 0 0 0 27227 0 0 23,705
  154020220041เรียนรู้ภาษาลาว เข้าใจประเทศลาว 0 0 0 10510 0 0 0
  154020220042พระพุทธศาสนากับมุมมองทางชีวจริยศาสตร์ต่อการโคลนมนุษย์ 0 0 0 5005 0 0 5,000
  154021010001ค่ายส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่6 0 0 1902 0 61829 0 62,719
  154021010002ทัวร์ศาลายา 54 0 0 0 0 0 0 0
  154021010003สอนน้องร้องเพลง 0 0 0 0 0 0 0
  154021010004กิจกรรมกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ชมชน ประจำปี 2554 0 0 300300 0 60060 0 360,000
  154021010006โครงการงานคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 46ปี คณะกายภาพบำบัด พิธีไหว้ครู รับเสื้อฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกและรางวัลเรียนดีของนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 29,430
  154021010008แสดงความขอบคุณรุ่นพี่ 0 0 0 0 0 0 42,792
  154021010009เจริญพระพุทธมนต์ฝึกฝนสมาธิ ครั้งที่ 2 0 0 0 0 1210 0 605
  154021010010โครงการสุขภาพสดใส ใฝ่ใจป้องกันโรค 0 0 0 0 5255 0 5,250
  154021100001สอนน้องร้องเพลง ประจำปี 2554 0 0 19834 0 0 0 18,253
  154021100003ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 2902 0 0 0 2,590
  154021100004ศิลปศาสตร์สัมพันธ์ 0 0 20220 0 0 0 20,200
  154021100005สารศิลป์ถิ่นศาลายา 0 0 3003 0 0 0 2,869
  154021100006เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 0 0 600 0 0 0 0
  154021100008ถอดโบว์&ไท ผูกสายสัมพันธ์ 0 0 5305 0 0 0 4,500
  154021140001สอนน้องร้องเพลง 0 0 0 0 0 0 35,000
  154021140002เบิกฟ้ากิจกรรม ปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154021140003สานสัมพันธ์พี่น้องร่วมใจ อนุรักษ์ท้องทะเลใจ 0 0 0 0 0 0 56,500
  154021140004กีฬาสานสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง (Vet day Vet night) 0 0 0 0 0 0 56,000
  154021140005โครงการฝึกสุนัขนิสัยดี 0 0 0 0 0 0 44,000
  154021140006หาบ้านใหม่ให้หมาศาลายา 0 0 0 0 0 0 42,576
  154021140007โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาสัตวแพทย์ 0 0 0 0 0 0 6,900
  154021140008กันภัยโรคพิษสุนัขบ้า มหาวิทยาลัยมหิดล และชุมชนโดยรอบปี 2554-2555 0 0 0 0 0 0 10,681
  154021140009โครงการ Bye Bye senior 0 0 0 0 0 0 0
  154021140010ทำหมันสุนัขและแมว นอกสถานที่ 0 0 0 0 0 0 0
  154021140011ค่ายสัตวแพทย์อาสา ครั้งที่ 8 0 0 0 0 0 0 49,668
  154021140012ค่ายฟ้าหม่น กันภัย รถไฟ ไทรโยค ครั้งที่ 10 ตอน Vet Ranger 0 0 0 0 0 0 59,000
  154021180001แรกพบMS'54 0 0 0 13513 0 0 13,500
  154021180002สอนน้องร้องเพลงและบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา2554 0 0 0 0 0 0 0
  154021180003กิจกรรมดนตรีในสวน 0 0 0 0 0 0 0
  154021180004MU Music 0 0 0 2502 0 0 2,500
  154030070001วัยรุ่นไทยใส่ใจเพศศึกษา ตอน เรียนรู้เรื่องรัก รู้จักเรื่องเซ็กซ์ 0 30030 0 0 0 0 30,000
  154030070002ครอบครัวนิทานในพุทธมณฑล ครั้งที่ 3 0 36676 0 0 0 0 36,640
  154030070004ครอบครัวนิทานในพุทธมณฑล และสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน 0 0 0 0 0 0 0
  154040010001วันแรกพบ ประจำปีการศึกษา 2554 0 93080 0 0 0 0 92,988
  154040010002ต้อนรับน้องใหม่ (รักน้อง) ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  154040010003สอนน้องร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2554 0 55732 0 0 0 0 55,677
  154040010004เบิกฟ้ากิจกรรม 0 28173 0 0 0 0 28,145
  154040010005Freshy Boy and Girl 2011 0 0 0 0 0 0 0
  154040010006วัมมหิดล 0 0 0 0 0 0 13,580
  154040010007มหิดลรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 6,740
  154040010008น้ำแห้งไม่แล้งน้ำใจ 0 0 0 0 0 0 16,855
  154040010009กีฬาสีสานสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0
  154040010010ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่19 0 0 0 0 0 0 100,940
  154040010011อำลาศาลายารุ่น 30 0 0 0 0 0 0 102,136
  154040010501Youth Day ทำดีไร้ยางอาย 0 0 0 0 0 0 29,200
  154040010502Youth Camp for Next Step "ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ เก่ง ดี และมีจิตอาสา" 0 0 0 0 0 0 17,769
  154040020001การประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๕๔ 0 0 0 0 0 0 14,358
  154040020002ประชุมสามัญสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/54 0 0 0 0 0 0 2,002
  154040020004MUMU Magazine Workshop ปีที่ 3 0 0 0 0 0 0 1,685
  154040020005ต้นกล้าสภาฯ 2554 0 0 0 0 0 0 25,586
  154040020007สัมมนาสมาชิกสภานักศึกาา ปีวาระ 2554 0 0 0 0 0 0 6,560
  154040020009เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 7,228
  154040020010โครงการการประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554 0 0 0 0 0 0 6,280
  154041010002ค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 44 0 0 0 0 0 0 118,800
  1540410300011 วัน ฉันท์พี่น้อง คล้องใจทำความดี ที่พุทธมณฑล 0 0 0 0 0 0 0
  154041030002อัศจรรย์เพชรบุรีแลนด์ สวยแสนแดนสวรรค์ มาทำดีด้วยกัน 3 วันกับชนบท 0 0 0 0 0 0 18,060
  154041030003ปิดเทอมหลังสงกรานต์ ทำกันสาดใหม่ ชิมยาสมุนไพร ไปไหมที่ชัยภูมิ 0 0 0 0 0 0 43,722
  154041030004สัมมนาชมรมชนบท'54 0 0 0 0 0 0 70,800
  154041040001สู่อ้อมอก สสธ.๕๔ 0 0 0 0 0 0 15,236
  154041040002รวมน้ำใจสู่ชุมชนปี 54 0 0 0 0 0 0 49,716
  154041040003สสธ.สานฝันปันน้ำใจสู่ชุมชนปี 55 0 0 0 0 0 0 104,473
  154041050002อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 1/2554 0 0 0 0 0 0 4,801
  154041050003อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 2/2554 0 0 0 0 0 0 8,026
  154041050004ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน เมโลเด มนต์รักแม่น้ำเงา 0 0 0 0 0 0 130,003
  154041060001รวมน้ำใจสู่ชุมชนปี 54 0 0 0 0 0 0 49,716
  154041060003ค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่22 0 0 0 0 0 0 156,607
  154041060099ค่ายเรียนรู้และปูทางสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0 0 0 38,331
  154041070001โรพาเพลิน เดินปลูกป่า ลั้ลลา ณ บ้านหนองหงษ์ ชื่นชมเมืองสามทะเล ฮาเฮที่แก่งกระจาน 0 0 0 0 0 0 29,690
  154041070002น้องๆแจ่มใส ได้ห้องเรียนใหม่ ด้วยน้ำใจชาวโรฯ ไชโย!ณ บ้านคลองบอน ตะลอนเมืองพญาแล 0 0 0 0 0 0 98,407
  154041070003โรจวนน้องม่วนใจ๋ ขึ้นดอยไปทำความดี เรียนรู้วิถีปกากะญอ ม่วนแต้น่อแอ่วปี๋ใหม่เมือง 0 0 0 0 0 0 68,460
  154041090001MU Sharing Festival 2012 0 0 0 0 0 0 11,232
  154041090002ค่ายพัฒนาศักยภาพ เก่ง ดี มีคุณธรรม 0 0 0 0 0 0 36,055
  154041090003ค่ายก้าวแรกสู่การพัฒนาศักยภาพ 0 0 0 0 0 0 30,954
  154042030001อบรมจริยธรรมคริสเตียน 0 0 0 0 0 0 0
  154042030002Ucare 0 0 0 0 0 0 0
  154042030003ค่ายคริสเตียนสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 6,750
  154042030004ค่ายปันฝันสู่บ้านเด็ก ครั้งที่ 3 0 0 0 0 0 0 36,553
  154042030005คริสต์มาสแห่งความหวัง รวมพลังฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม 0 0 0 0 0 0 12,245
  154042030006เยาวชนคริสเตียนสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 11,774
  154042030007ค่ายความรักผูกพัน ครั้งที่3 0 0 0 0 0 0 40,440
  154042050001ค่ายสัมมนาชมรมชาวเหนือ ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 38,239
  154042050002ขันโตกมหิดล 54 0 0 0 0 0 0 40,823
  154042050003รักน้องสานสัมพันธ์วัฒนธรรมและการศึกษา ปี 55 ครั้งที่8 0 0 0 0 0 0 59,809
  154042060001หรอยจังฮู สู่ชาวใต้ 0 0 0 0 0 0 10,206
  154042060002"มหิดลล่องใต้ ออกค่ายสร้างสรรค์ สานใจแบ่งปัน สานฝันเพ่ื่อชุมชน" 0 0 0 0 0 0 41,646
  154042060003วัฒนธรรมใต้ล้ำค่า อยากรู้เชิญมา ชาวใต้จะพาไป 0 0 0 0 0 0 55,844
  154042080001พิธีบัว 0 1875 0 0 0 0 1,500
  154042080002ถวายเทียนพรรษา 0 0 0 0 0 0 14,635
  154042080003ตามรอยท่านพุทธทาส(พุทธนักปราชญ์แห่งสวนธรรม)ปี2 0 0 0 0 0 0 44,743
  154042090001ละศีลอดเพื่อน้อง 0 0 0 0 0 0 8,836
  154042090002อิสลามกับวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 4,100
  154042090003สานสัมพันธ์มุสลิม 3 มหาวิทยาลัย 2556 0 0 6436 0 0 0 0
  154042100001แรกพบตบเท้าสนั่นฝัน 0 0 0 0 0 0 2,750
  154042110003MU PHOTO GALLARY (นักศึกษา) 0 0 0 0 0 0 23,800
  154042120001มาฮุม มาตุ้ม ชุมนุมอีสาน 0 0 0 0 0 0 11,085
  154042120002ตุ้มโฮม ฮักแพง พาแลงอีสาน 15 0 0 0 0 0 0 42,095
  154042120004สืบสานวัฒนธรรม ลำนำถิ่นไทย สู่อ้อมใจชาวอีสาน 15 0 0 0 0 0 0 66,000
  154043030002ก้าวแรกสู่อาชาบำบัด 0 0 0 0 0 0 14,720
  154043140001การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน(basic) 0 0 0 0 0 0 17,250
  154043140002การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพัฒนาฝีมือ(ADVANCE)เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา 0 0 0 0 0 0 26,950
  154043140003การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน (BASIC) เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 17,250
  154043150001สอนพื้นฐานเปตอง 0 0 0 0 0 0 6,704
  154043240001เผยแพร่กีฬาหมากล้อมสู้ชาวรั้วมหิดล 0 0 0 0 0 0 6,749
  154043240002ปูพื้นฐานกีฬาหมากล้อมมหาวิทยาลัยมหิดล 2554 0 0 0 0 0 0 11,500
  254020240001อบรมเชิงพัฒนานักอนุรักษ์น้อยป่าชุมชนบ้านช่องแคบ 0 0 0 0 0 0 28,000
  254020240002ค่ายรวมกล้าเป็นป่าใหญ่ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา2554 0 0 0 0 0 0 0
  254020240003CB รักษ์ป่า 0 0 0 0 0 0 0
  254020240004การแสดงส่งเสริมนันทนาการนักศึกษาสาขาธรณีศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  254020240005งานเลี้ยงสานสัมพันธ์ธรณีศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  25402024000610 ปี Food Technology กลับมาเกี่ยวก้อยกันอีกครั้ง 0 0 0 0 0 0 0
  254020240007สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ตอน คน ช้าง ป่า 0 0 0 0 0 0 0
  254020240008Byenior 2555 0 0 0 0 0 0 0
  254020240009อบรมการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  254020240010กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 0 75075 0 0 0 0 75,000
  254020240011KA-AG Festival ตอน I ag ag 0 0 0 0 0 0 0
  254020240012สร้างระบบและกลไกการจัดกิจกรรมนักศึกษาและตรวจเช็คกิจกรรม ( Activity Transcript ) 0 15015 0 0 0 0 0
  254020240013ฺByeNior MG 55 0 0 0 0 0 0 0
  254020240014ค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญยาท้องถิ่ นครั้งที่ 9 0 0 0 0 0 0 0
  254020240028ค่ายพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 0 120120 0 0 0 0 120,000
  254020240029ค่ายครูอาสาพัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 7 0 0 23674 0 0 0 42,013
  254020240030ค่ายอะตอมสานฝันปันน้ำใจให้น้องครั้งที่9 0 0 5628 0 0 40144 45,727
  254021240001โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 0 0 0 126126 0 0 126,000
  254021240002พิธีไหว้ครู 2554 0 0 0 0 0 0 0
  254021240003สานสัมพันธ์บัณฑิต วิทยาเขตกาญจนบุรี (ราตรีบัณฑิต'54) 0 0 0 0 0 0 75,000
  254021240004ทำบุญตักบาตรแห่เทียนเนื่องในวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา 0 0 0 0 0 0 7,100
  254021240005ถักทอสายใย มอบดวงใจทำดีแทนคุณ&Thailand Clean Up Day แด่แม่หลวงของเรา 0 0 0 0 0 0 0
  254021240006MC MUKA Star Contest ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  254021240007สอนน้องร้องเพลง 0 0 0 0 0 0 0
  254021240008รายการวิทยุ นักศึกษาขอทำความดี เพื่อสังคม 0 0 0 0 0 0 0
  254021240009ดนตรีในสวน 54 0 0 0 0 0 0 0
  254021240010เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน เปลี่ยนสังคม 0 3443 0 0 0 0 3,440
  254021240011Minichurch 0 0 0 0 0 0 0
  254021240012การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมJoomla 0 0 0 0 0 0 0
  254021240013สัมมนา มาหุ้ม มาตุ้ม มาโฮม 0 0 7436 0 0 0 7,429
  254021240014Mix Club Day 0 0 0 0 0 0 0
  254021240015สายน้ำบรรเลง เสียงเพลงชโลมใจ 0 0 0 0 0 0 0
  254021240016ลอยกระทงย้อนยุค 2554 0 0 0 0 0 0 0
  254021240017วันพ่อแห่งชาติ 2554 0 0 0 0 0 0 0
  254021240018เทศกาลแห่งความสุขวันคริสมาสต์ 0 5848 0 0 0 0 5,843
  254021240019KA-raoke'54 0 0 0 0 0 0 0
  254021240020เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 0 1000 0 0 0 0 500
  254021240021กีฬาสีสัมพันธ์ ดาวเดือน ดำแดง MUKA GAME 0 38833 0 0 0 0 38,795
  254021240023Meet the dean ครั้งที่2 0 0 0 0 0 0 0
  254021240024ค่ายอะตอมสานฝันปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่9 0 5628 0 0 0 0 0
  254021240025ค่ายครูอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่7 0 0 0 23640 0 0 23,617
  254021240026อบรมคุณธรรมจริยธรรม 0 2702 0 0 0 0 0
  254021240027กิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำของนักศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 0 38038 0 0 0 0 0
  รวม 0 38,038 0 0 0 0 11,833,853  เงื่อนไข
  1.นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม / ภาคการศึกษา
  2.นักศึกษาต้องมีจำนวนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501