Activity Transcript
Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • ปีการศึกษา 2553
 • รหัส ชื่อกิจกรรม ขออนุมัติรายได้จากมหาวิทยาลัย รายได้จากสโมสรรายได้จากคณะ รายได้จากภายนอกรายได้จากองค์กร/หน่วยงานตนเอง ใช้จริง
  153010010001พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 26,670
  153010010002ทอล์คโชว์พิเศษ... ขอคืนพื้นที่หัวใจ 0 0 0 0 0 0 0
  153010010003นิทรรศการวันมหิดล '53 0 0 0 0 0 0 0
  153010010004งานรวมน้ำใจคืนความสดใสให้ศาลายา '53 0 0 0 0 0 0 0
  15301001000560 ปีวันมหิดล พัฒนาชนสู่สังคมไทย 0 0 0 0 0 0 0
  153010010006ถวายพระพรชัยมงคล 0 0 0 0 0 0 0
  153010010007สัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม 0 0 0 0 0 0 0
  153010010008ร่วมถวายน้ำปานะพระนิสิต 0 0 0 0 0 0 0
  153010010009ฝ่ายดำเนินงานในวันทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2554 0 0 0 0 0 0 0
  153010010010คณะกรรมการบ้านมหิดลประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153010010033ฝ่ายรับ-ส่งเสด็จ งานมหิดลวันแม่ 0 0 0 0 0 0 0
  153010010104กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 0 2316777 0 0 302702 0 0
  153010010188MU home QA 0 0 0 0 0 30030 0
  153010010201อบรมทักษะการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้นำกลุ่มรับน้อง 0 17892 0 0 0 0 17,875
  153010010202อบรมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้นำกิจกรรมกลุ่มสอนน้องร้องเพลงและประชุมเชียร์ 0 17892 0 0 0 0 17,875
  153010010301พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153010010909พาน้องบำเพ็ญประโยชน์ (ถวายน้ำปานะ) ปี 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153010010910ทำดีเพื่อพ่อหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153010010911วันอาสาฬหบูชา ปี 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153010010912ถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020010001ปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 6106 0 0
  153020010002โครงการ "ค่ายส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 5" 0 0 0 0 0 0 0
  153020010003โครงการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3 0 0 0 0 2502 0 0
  153020010005โครงการ “สัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด และประเมินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553” 0 0 0 7027 0 0 4,941
  153020020001งานวันสถาปนาคณะ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020002งานไหว้ครู 0 0 0 0 0 0 0
  153020020003โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020004ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญยาบัตร (ครั้งที่ 1) 0 0 0 0 0 0 0
  153020020005ถ่ายภาพ และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 2) 0 0 0 0 0 0 0
  153020020006ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญยาบัตร (ครั้งที่ 3) 0 0 0 0 0 0 0
  153020020007ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญยาบัตร (ซ้อมใหญ่) 0 0 0 0 0 0 0
  153020020008พระราชทานปริญญาบัตร 0 0 0 0 0 0 0
  153020020009กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา การสอนศิลปะป้องกันตัว 0 0 0 0 0 0 0
  153020020010กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา งานพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Singing Contest) 0 0 0 0 0 0 0
  153020020011กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ (ยา-ศรี-ฟัน) ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  153020020012พิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020013โครงการทันตแพทย์มหิดลรักษ์โลก 0 0 0 0 0 0 0
  153020020014ร่วมพิธีวางพวงมาลัยและบำเพ็ญกุศลอุทิศน้อมรำลึกถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณอิศระ ยุกตะนันทน์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020015โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020016ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล" 0 0 0 0 0 0 0
  153020020017ร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะทันแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020018ร่วมถวายสักการะ เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 0 0 0 0 0 0 0
  153020020019ร่วมบริการทันตกรรม เนื่องในวันทันตสาธารณสุข และถวายสักการะ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020020โครงการเสริมสัมพันธ์ฉันท์-ศิษย์ครู 0 0 0 0 0 0 0
  153020020021งานพบอาจารย์ที่ปรึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  153020020022นิทรรศการทันตสุขภาพ "เพื่อฟันที่คุณรัก" 0 0 0 0 0 0 0
  153020020023กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020024โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020025ร่วมถวายสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 0 0 0 0 0 0 0
  153020020026โครงการม่วงสัมพันธ์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020027ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 0 0 0 0 0 0 0
  153020020028ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 0 0 0 0 0 0 0
  153020020029ร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 0 0 0 0 0 1076 0
  153020020030งานกีฬาสีบุคลากร นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020031งานวันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020032งาน Music the in winter 0 0 0 0 0 0 0
  153020020033โครงการค่ายสานฝันรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7 0 0 0 0 0 0 0
  153020020034งานเสวนากิจการนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  153020020035งานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  153020020036งานประชุม Smoking Cessation Practice ปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  153020020037งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  153020020038โครงการปฎิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนและสุขภาพจิตที่ดี 0 0 0 0 0 0 0
  153020020039โครงการสัมมนาวาทวิจารณ์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020040ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020041โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 0 0 0 0 0 0 0
  153020020042โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020020043โครงการกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงและทัวร์ ศาลายา 0 0 0 0 0 0 0
  153020020044งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  153020020045งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  153020020046โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  153020030001กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 20020 0 0 17,900
  153020030002เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดีปีที่ 17 0 0 0 40040 0 0 40,000
  153020030003เรียงร้อยถ้อยความ ตามรอยวัฒนธรรมกรุงเก่า 0 20020 0 0 0 0 15,579
  153020030004กีฬาสี่สัมพันธ์ 0 0 0 5005 0 0 5,000
  153020030005กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีที 3 0 0 0 3003 0 0 2,064
  153020030006พัฒนาจิต-จริยธรรมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2553 0 10010 0 300300 0 0 296,993
  153020030007เทคนิคการแพทย์มหิดล ร่วมสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ 0 0 0 2502 0 0 2,500
  153020030008พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา:กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020030010พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2553 0 0 0 10010 0 0 8,992
  153020030011ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 0 0 0 7007 0 0 6,660
  153020030012การแสดงกลองยาวงานคืนสู่เหย้าคณะเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 53 0 0 0 20020 0 0 19,500
  153020030013การแสดงดนตรีไทยงานคืนสู่เหย้าคณะเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 53 0 0 0 0 0 0 0
  153020030014การแสดงกลองยาวงาน MU International Day 2010 0 0 0 20020 0 0 17,252
  153020030015กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 0 0 0 0 0 0 0
  153020030016ขับร้องเพลงประสานเสียง 0 0 0 20420 0 0 20,400
  153020030017วัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 3 0 20020 0 15015 0 0 33,692
  153020030018กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 0 0 0 65065 0 0 65,000
  153020030019พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการวิชาชีพ 0 0 0 18918 0 0 0
  153020040010โครงการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2553 (รอบตรงครั้งที่ 2) 0 0 0 0 0 0 0
  153020040011งานกิจกรรม 41 ปี วันพระราชทานนาม ม.มหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  153020040012โครงการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2553 (รอบตรงครั้งที่ 2) 0 0 0 0 0 0 0
  153020040013โครงการ "งานลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 (สอบตรง) ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  153020040014กิจกรรมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 122 0 0 0 0 0 0 0
  153020040016หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล "MU Leadership Program" 0 0 0 0 0 0 0
  153020040017โครงการพัฒนาสายสัมพันธ์น้องพี่ ICT (Salaya Tour) ประจำปีการศึกษาที่ 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020040018งานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020040019โครงการงานประชุมเชียร์ (สอนน้องน้องเพลง) ปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020040020สอบ Microsoft Office Specialist Certificate ภาค 2/2556 0 0 0 0 0 0 0
  153020040021d 0 0 0 0 0 0 0
  153020040022Microsoft Imagine Cup by MSP Spark to Imagine event 0 0 0 0 0 0 0
  153020040023พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีบำเพ็ญกุศลสมาวาร 100 วัน 0 0 0 0 0 0 0
  153020050101ค่ายปฏิบัติธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 0 0 0 542542 0 0 513,219
  153020050102ค่ายปฏิบัติธรรม พุทธบุตร : พุทธธรรม 0 0 0 171171 0 0 148,306
  153020050103ค่ายปฏิบัติธรรม 0 20020 0 0 0 0 20,000
  153020050111ร่วมกิจกรรมกับส่วนรวม/องค์กรวิชาชีพ (วันพยาบาลสากล/วันมหิดล/วันงดสูบบุหรี่โลก) 0 0 0 0 0 0 0
  153020050116ต้อนรับผู้ปกครองและพบนักศึกษาใหม่ 0 0 0 50350 0 0 35,595
  153020050117ปฐมนิเทศ ชั้นปี 1(NS น้องใหม่ บนเส้นทางสีขาว) 0 0 0 100100 0 0 30,691
  153020050122พบอาจารย์ประจำชั้น 0 0 0 0 0 0 0
  153020050123พบอาจารย์ที่ปรึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  153020050131แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ 0 0 0 147547 0 0 112,320
  153020050136กิจกรรม NS Smart 0 0 0 570570 0 0 414,163
  153020050230พิธีไหว้ครู 0 0 0 8008 0 0 6,617
  153020050232กีฬาสีน้องใหม่/สอนน้องร้องเพลง 0 0 0 30030 0 0 30,000
  153020050233พิธีผูกโบว์ไท 0 0 0 25025 0 0 9,173
  153020050234พิธีถอดโบว์ไท-รับน้อง 0 0 0 30030 0 0 30,000
  153020050235รับน้องเข้าวัง...หลัง (ศิริราช) 0 0 0 16016 0 0 16,000
  153020050505ชมรมทำนุบำรุงศาสนา (ตักบาตร ปฏิบัติธรรมที่หอพัก ทำบุญหอพัก) 0 0 0 5345 0 0 5,340
  153020050507ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ) 0 0 0 0 90124 0 94,960
  153020050509ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ (จิตอาสา) 0 0 0 70070 0 0 0
  153020050510ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายวิศวะ-พยาบาล) 0 0 0 45045 0 0 45,000
  153020050527ชมรมส่งเสริมวิชาการ/วิชาชีพ/ทักษะชีวิต (กุหลาบงาม-หนามคม) 0 0 0 1801 0 0 1,800
  153020050537ชมรมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย (มารยาทไทย/ภาษาไทย) 0 10010 0 0 0 0 10,000
  153020050538ชมรมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย (ดนตรีไทย) 0 0 0 10010 0 0 11,200
  153020071901เรียนรู้ธรรมะจากการอ่านพระธรรมพร้อมคำแปล 0 0 0 20020 0 0 13,204
  153020071902พาน้องชมสวนครั้งที่ 3 0 0 0 12012 0 0 12,000
  153020071903โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม ลิ้มรสสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 2 0 0 0 5969 0 0 5,964
  153020071904คืนต้นไม้สู่ป่า แก้ปัญหาโลกร้อน ครั้งที่ 3 0 0 0 44844 0 0 35,059
  153020071905โครงการ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย กับการดูแลมารดาหลังคลอด 0 0 0 7257 0 0 4,629
  153020071906ชาวศิริราชมอบความรู้คู่ไออุ่น ครั้งที่ 3 0 0 0 6006 0 0 2,060
  153020071907วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  153020071908กตเวทิตาพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 0 0 0 0 0 0 0
  153020071909โครงการ สร้างเสริมสุขภาพฟัน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 0 0 0 0 0 0 0
  153020071910ปันน้ำใจเพื่อผู้พิการทางสายตา ครั้งที่ 2 0 0 0 6506 0 0 4,057
  153020071911รักษ์สุขภาพกับยาชงสมุนไพร 0 0 0 4504 0 0 3,436
  153020071912สวนสมุนไพรลอยฟ้า ครั้งที่ 3 0 0 0 12723 0 0 4,187
  153020071913รับขวัญน้อง ประจำปี 2553 0 0 3003 0 0 0 9,065
  153020071914รู้จักศาลา ปีการศึกษา 2553 0 0 3003 0 0 0 3,000
  153020071915งานต้อนรับนักศึกษาใหม่ (รักน้อง) ปีการศึกษา 2553 0 0 3003 0 0 0 27,760
  153020071916ไหว้ครูแพทย์แผนไทย 2553 0 0 0 105605 0 0 80,107
  153020071917SI Fitness for Free WOW!! 2010 & Fit and Fun 2010 0 0 0 0 0 0 0
  153020071918สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Bynior) ปี 2553 0 0 12012 0 0 0 65,600
  153020071919การแข่งขันจตุรธาตุเกมส์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2553 0 0 6006 0 0 2737 8,735
  153020071920ค่ายผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรม 0 0 0 0 0 0 0
  153020071921การร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ บรรยาย "20 ปี กับการทรงงานด้านเอดส์" 0 0 0 0 0 0 0
  153020071922พัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตและงาน รุ่น 3 ปี 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020080002กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านงาน TABINFO 0 0 0 0 5005 0 5,000
  153020080003สองรับหนึ่ง 0 0 0 0 0 22022 22,000
  153020080004งานอำลานักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 37 (Byenior) 0 0 54054 0 0 0 54,000
  153020080005PY Pro - Service 0 0 10010 0 0 0 10,000
  153020080007เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร Mahidol Core Values (ครั้งที่1) 0 0 0 138172 0 0 138,034
  153020080009Pharmacy Game 2552 0 0 16716 0 0 0 14,500
  153020080010การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (Pharmaoke Singing Contest) 0 0 18918 0 0 0 15,500
  153020080011Open Capsule ครั้งที่ 6 0 0 30570 0 0 0 30,540
  153020080012กิจกรรมการแข่งขันการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้านการใช้ยา(Patient Counseling Event) ครั้งที่ 1 0 0 20020 0 0 0 20,000
  153020080013เทศกาลดนตรีมหิดล-พญาไท ครั้งที่2 0 0 0 0 0 0 0
  153020080014ฟังธรรมเทศนาโดยพระราชธรรมวาที 0 0 0 0 10010 0 10,000
  153020080015งานเลี้ยงขอบคุณรุ่นพี่ปี 2-5 0 0 0 0 0 132132 132,000
  153020080016ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 0 0 0 217332 0 0 217,115
  153020080017พี่มหิดลแนะแนวน้องสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 0 0 73573 0 0 0 73,500
  153020080018ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท 0 0 93733 0 0 0 93,640
  153020080019ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 0 0 0 0 0 215215 215,000
  153020080020บ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษา 16 สถาบัน ปีที่ 6 (แรกพบ สนภท.) 0 0 0 0 0 135135 135,000
  153020080021ต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่ 3 ( WE UNITE CAMP #3) 0 0 75785 0 0 0 75,710
  153020080022ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่2 และ เบิกฟ้ากิจกรรม 0 0 0 4254 0 0 4,250
  153020080023ไหว้ครู 0 0 0 8708 0 0 8,700
  153020080024ปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทยสืบสานวัฒนธรรมล้ำค่า 0 0 0 16516 0 0 16,500
  153020080025สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) 0 0 6006 0 0 0 6,000
  153020080026พัฒนาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ : แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่1 0 0 0 19819 0 0 19,800
  153020080027ประกวดภาพถ่าย ครั้งที่1 0 0 13013 0 0 0 13,000
  153020080028เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร Mahidol Core Values (ครั้งที่2) 0 0 20020 0 0 0 20,000
  153020080029ประชุมประจำปีนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 56 0 0 0 60060 0 0 60,000
  153020080030กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ ครั้งที่ 2 (ยา-ศรี-ฟัน) 0 0 19619 0 0 0 19,600
  153020080031พัฒนาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ : แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่2 0 0 0 12512 0 0 12,500
  153020080032เภสัชมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 0 0 396396 0 0 0 396,000
  153020090101ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ช้นปีที่ 2 และ พบผู้ปกครอง 0 0 0 0 0 0 0
  153020090102ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 0 0 0 0 0 0 9,810
  153020090104ค่ายเสริมสร้างวิชาการรุ่นที่ 6 0 0 0 0 0 0 0
  153020090105Junior Science Club ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 6,390
  153020090106Junior Science Club 2 0 0 0 0 0 0 4,004
  153020090107Junior Science Club 3 0 0 0 0 0 0 0
  153020090108junior Science Club 4 0 0 0 0 0 0 0
  153020090109Junior Science Club 5 0 0 0 0 0 0 5,912
  153020090110ตั้งแถวรับเสด็จ งานพระราชทานปริญญาบัตร 0 0 0 0 0 0 0
  153020090112พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร 0 0 0 0 0 0 2,500
  153020090113พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 0 0 0 0 0 0 0
  153020090114งานชี้แจงสาขาเอก 0 0 0 0 0 0 27,200
  153020090201พิธีไหว้ครู คณะวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020090202งานมหิดลวิชาการ Open House 0 0 0 0 0 0 0
  153020091501พิธีไหว้ครูภาควิชาคณิตศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020091503แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดแรงงาน ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  153020091505ดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  153020100001คริสต์มาส 0 0 0 50050 0 0 0
  153020100101กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 36036 0 0 20,600
  153020100102แสงธรรมนำบัณฑิต ครั้งที่2 หัวข้อ"ค่าของคน อยู่ที่ตนทำ" 0 0 0 0 0 0 0
  153020100103แนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 0 0 0 10010 0 0 7,817
  153020100104วัฒนธรรมสัญจร "ตามรอยเสด็จประพาสไทรโยค" 0 20020 0 0 0 0 17,876
  153020100105พัฒนาบัณฑิตสุ่ชีวิตทำงาน ประจำปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 2) 0 0 0 13913 0 0 0
  153020100106ประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี 0 0 0 0 0 0 0
  153020100107ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2553 0 0 0 37337 0 0 0
  153020100108ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 0 0 0 42842 0 0 31,395
  153020100109สัมมนาเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และผู้นำนักศึกษาประจำปี 2554 0 0 0 50050 0 0 0
  153020100301กวีศิลป์สโมสร ครั้งที่1 "อบรม" 0 0 0 3528 0 0 3,500
  153020100302กวีศิลป์สโมสร ครั้งที่ 2 "แสดงละครและจัดทำหนังสือนิทาน" 0 0 0 3528 0 0 3,500
  153020100303กวีศิลป์สโมสร ครั้งที่ 3 "แสดงละครและจัดทำหนังสือนิทาน" 0 0 0 3528 0 0 3,500
  153020100304When Languages Matter ครั้งที่ 2 "Surviving In Job Interview " 0 0 0 6006 0 0 4,298
  153020100305LA Poet Society ครั้งที่ 2 "การแสดงหุ่นมือ" 0 0 0 8508 0 0 6,488
  153020100306Say It Right @ LA-OKE 0 0 0 6006 0 0 0
  153020100307International Movies 0 0 0 7007 0 0 0
  153020100501วันพระศรีสุนทรโวหาร(ภู่)มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 0 0 0 75075 0 0 64,681
  153020100502วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2553 0 0 0 34659 0 0 33,963
  153020100503มหาธีรราชานุสรณ์ 0 0 0 60060 0 0 55,504
  153020100504บูรณาการภาษาและวรรณคดีไทย : หนังสั้นสอนภาษาไทย 0 0 0 0 0 5005 0
  153020100505เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 5 ตอน "คิดถึงแม่ประยูร.... ลำตัดศาลายา" 0 0 0 211411 0 0 0
  153020100601มหิตลาภาษาศิลป์ ครั้งที่ 2 (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 0 0 0 29929 0 0 0
  153020100602ครูศิษย์เอกอังกฤษพบกันครั้งที่ 8 0 0 0 20020 0 0 0
  153020100603กิจกรรมการให้ความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 0 0 0 7007 0 0 4,101
  153020100701แนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่น "เทศกาลทะนะบะตะ" ประจำปี 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020100702เทศกาลไหว้พระจันทร์ 0 0 0 8008 0 0 8,000
  153020100703เทศกาลกินเจ 0 0 0 0 0 0 0
  153020100704วันตรุษจีน 0 0 0 12012 0 0 0
  153020100801เสวนาเป็นซีรีส์ ละครเวทีจากซีไรต์ ตอน "จับ..แรงบันดาลใจ...ใส่ปลายปากกา" 0 0 3003 0 0 0 2,850
  153020100802ค่ายภาษาอังกฤษ 0 0 3003 9243 0 0 12,234
  153020110001เบิกฟ้ากิจกรรม 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020110002INCRISIS The Chaos On Heaven 0 0 0 0 150150 0 150,000
  153020110003พัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาด้านการปฐมพยาบาล 0 0 0 4704 0 0 4,700
  153020110004ปฐมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 10960 0 0 10,950
  153020110005กิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 59059 0 0 59,000
  153020110006พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020110007Electronic Youth Camp (EYC) 2010 0 0 0 0 30650 0 30,620
  153020110008เปิดสายรหัส 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020110009ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ E-Camp 2010 0 0 0 0 80080 0 80,000
  153020110010Evening Meeting 0 0 0 27027 0 0 27,000
  153020110011รับน้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020110012สนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ปี 2553 ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ จำกัด (มหาชน) บางซื่อ 0 0 0 0 0 0 0
  153020110013EG'OKE VIVACIOUS WEEK 0 0 0 0 80080 0 80,000
  153020110014พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 0 0 0 79979 0 0 79,900
  153020140001ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020140003ปฐมนิเทศกลุ่มวิชาคลินิกและการสาธารณสุข ชั้นปีที่4 0 0 0 0 0 0 1,300
  153020140004ปฐมนิเทศกลุ่มวิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่2 0 0 0 0 0 0 1,400
  153020140005พิธีไหว้ครูและทำบุญอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ 0 0 0 0 0 0 16,450
  153020140007อบรมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 0 0 0 0 0 0 0
  153020140008โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 0 0 0 0 0 0 1,250
  153020140009พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 1,250
  153020140010อบรมทักษะด้านการสื่อสารสำหรับสัตวแพทย์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 0 0 0 0 0 0 4,000
  153020140073ปัจฉิมนิเทศนศ.ปี6 0 0 0 0 0 0 6,500
  153020140075กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา 0 0 0 0 0 0 1,425
  153020150001อบรมการเขียนหนังสือราชการ การบริหารงบประมาณการเงิน และการเขียนโครงการ 0 0 0 0 0 0 0
  153020150002อบรมแกนนำ การทำ Activity Transcript นักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  153020150005ค่ายยุวชนสาธารณสุขHealth Camp 6 0 0 0 100100 130130 0 0
  153020150007ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 0 0 0 0 0 0 0
  153020150008ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0
  153020150010โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020150011โครงการสัมมนาแกนนำสโมสรนักศึกษาประจำปี2553 0 0 0 0 0 0 70,000
  153020150012โครงการ Public Health Custume Aword 0 11011 0 0 0 0 11,000
  153020150013ปฏิบัติเตรียมความพร้อมประจำปี2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020150014วันไหว้ครู "ลูกราชพฤกษ์ศรัทธาบูชาครู" 0 0 0 20020 0 0 18,000
  153020150015Reduce ช่วยชาติ Recycle ช่วยเรา 0 0 0 0 0 0 0
  153020150016รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ประจำปี2553 0 0 0 81321 0 0 0
  153020150017โครงการค่ายค้นหาตัวตนกำหนดถนนสู่อนาคต 0 0 0 0 0 0 0
  153020150018บริจาคน้ำท่วมอ.สูงเนิน 0 0 0 0 0 0 0
  153020150019แข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 29 (ราชพฤกษ์เกมส์) 0 0 0 90300 0 90300 0
  153020160001ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 0 0 0 4304 0 0 0
  153020160003พิธีไหว้ครู 0 0 0 0 0 0 0
  153020160004ปลูกป่าพัฒนาวัด 0 10010 0 0 0 0 0
  153020160005ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 0 0 0 21021 0 0 0
  153020160006พิธีวางพวงมาลา-วันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  153020160007ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในนักศึกษา 0 7507 0 0 0 0 0
  153020160008วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020160009วันครบรอบการจากไปของ รศ.นาท ตัณฑวิรุฬห์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020160010เปิดประตูสู่สิ่งแวดล้อม ตอน เพิ่มแสงสว่างให้โลก 0 0 0 7507 0 0 0
  153020160011วันปีใหม่ 0 0 0 0 0 0 0
  153020180001หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักศึกษา'53 (Leadership Student Program) 0 0 0 57557 0 0 57,500
  153020180002พิธีปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020180003พิธีแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2552 0 0 0 0 0 0 0
  153020180004พิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020180005เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  153020200001โครงการสอนน้องร้องเพลง สอนน้องร้องเพลงรวมเป็นหนึ่งในมหิดล 0 0 0 3503 0 0 3,500
  153020200002การอบรมเรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจร 0 0 0 1801 0 0 1,800
  153020200003การฝึกอบรมเรื่อง Activity Transcript 0 0 0 1800 0 0 900
  153020200004กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 0 0 0 2002 0 0 1,740
  153020200005กีฬาหูหนวกสัมพันธ์ สวนดุสิต-ราชสุดา ครั้งที่ 9 0 0 0 66566 0 0 54,360
  153020200006บำเพ็ญประโยชน์ ณ โครงการบ้านพี่สอนน้อง (ห้องเรียนนอกกะลา) จังหวัดกาญจนบุรี 0 0 0 0 0 0 0
  153020200007สัมมนาเชิงปฏฺบัติการ เรื่องการผลิตสกู๊ปข่าวโทรทัศน์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020200008โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน : เรือนเพาะชำแลปรับปรุงภูมิทัศน์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020200009กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช ประจำปี 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020200010ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2554 0 0 0 6006 0 0 6,139
  153020200011ร่วมกิจกรรมบุญภาคีจัดกิจกรรมวันเด็ก 0 0 0 0 0 0 0
  153020200012กิจกรรมบรรยายหัวข้อ รู้เท่าทัน ป้องกันตน พ้นภัยโรคเอดส์ 0 0 0 1801 0 0 1,800
  153020200013ร่วมงานพิธีแสดงมุฑิตาจิต 0 0 0 0 0 0 0
  153020200014โครงการพี่น้องมุ่งมั่นสร้างสรรค์ราชสุดา 0 0 0 4504 0 0 4,500
  153020200015โครงการระดมความคิดสร้างชีวิตด้วยวินัย 0 0 0 0 0 19819 19,800
  153020200016โครงการศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม 0 0 0 0 22022 0 22,000
  153020200017ภาษามือสื่อศิลปะไทย 0 0 0 0 30030 0 30,000
  153020200101อบรมภาษามือไทยสำหรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย 0 0 0 25500 0 0 0
  153020200201โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ 0 0 0 0 0 0 0
  153020210004วันเข้าพรรษา ประจำปี 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020210005ค่ายบัณฑิตพัฒนาครั้งที่ 7 (วิทย์กีฬาร่วมใจ ปลูกกล้วยไทยถวายวัด) 0 0 0 0 0 0 0
  153020210006วางพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020210007วิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 12 สุรนารีเกมส์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020210030ค่ายบัณฑิตพัฒนาครั้งที่ 6 0 0 0 0 0 0 0
  153020220001ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ จังหวัดน่าน 0 0 14414 43043 59237 0 92,858
  153020220002ประกวดเรื่องสั้น “ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะในหลวง” 0 0 0 0 0 0 0
  153020220003ค่ายอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 0 20020 0 0 0 0 15,230
  153020220004ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวินัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง 0 15015 0 0 0 0 14,403
  153020220005CRS ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 0 0 0 0 0 0 0
  153020220006ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกนายกสโมสรนักศึกษา 0 0 0 5005 0 0 5,000
  153020220007งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 0 0 0 18068 0 0 0
  153020220008ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 0 0 0 6006 0 0 6,000
  153020220009ทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 0 0 0 0 0 0 0
  153020220010กิจกรรมรักน้อง 2553 0 0 0 18618 0 0 18,600
  153020220011สอนน้องร้องเพลง ประจำปี 2553 0 0 0 40040 0 0 38,000
  153020220012รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษา 0 18818 0 0 0 0 0
  153020220013กิจกรรมพิธีบูชาพระคุณครู ประจำปี ๒๕๕๓ 0 0 0 3003 0 0 3,000
  153020220014CRS กีฬาสีต้านยาเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษา 0 0 0 0 0 0 83,180
  153020220015ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 0 0 0 3003 0 0 2,500
  153020220016อบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  153020220017งานวันกตัญญู ประจำปี 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020220018เฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153020220019เยี่ยมชุมชนศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 0 14014 0 0 0 0 9,425
  153020220020เติมหัวใจให้สังคมมหาวิทยาลัยมหิดลและกิจกรรมคืนถนนให้คนเดิน 0 0 0 0 0 0 0
  153020240001สานสามัคคีน้องพี่พยาบาลรามาธิบดี 0 0 0 0 0 0 0
  153020240002อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 0 0 0 0 0 0 0
  153020240003สัมมนาส่งต่องานกิจกรรมนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี 0 0 0 0 0 0 0
  153021010002โครงการทัวร์ศาลายา 53 0 0 0 0 0 0 0
  153021010003กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง 0 0 0 0 0 0 0
  153021010004กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ชุมชน ประจำปี 2553 0 0 360360 0 0 0 360,000
  153021010005รับน้องข้ามฟาก 0 0 0 0 0 0 0
  153021010006พิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด 0 0 0 0 0 0 2,000
  153021010007Pink Day 0 0 0 0 0 0 0
  153021010009ค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ(กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด) ครั้งที่5 0 0 0 43293 5707 0 48,952
  153021070002โครงการหนังสือมาร่วมกันสร้างความสุขด้วยหัวใจ 0 0 0 0 0 0 0
  153021070004โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย 0 0 0 0 0 0 0
  153021070005โครงการ Si Badminton Championship 2010 0 0 0 0 0 0 0
  153021070008โครงการ Let's light up your life in the future 0 0 1600 0 0 0 0
  153021090101ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ (ค่ายรับน้องSC) 0 0 0 0 0 0 0
  153021090102ค่ายสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0
  153021090106งานอำลารุ่นพี่ (Bynior) 0 0 0 0 0 0 0
  153021090301ค่ายขับร้องประสานเสียง 0 0 0 0 0 0 0
  153021100001สอนน้องร้องเพลง ประจำปี 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153021100002พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 และ เบิกฟ้ากิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 3003 0 0 0 522
  153021100003เลือกตั้งประธานชั้นปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 1000 0 0 0 500
  153021100004ศิลปศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 8308 0 0 0 0
  153021100005โลกของเรา (ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย) 0 0 12817 0 0 0 10,853
  153021100006ค่ายผู้นำ...รู้รักษ์ทะเลไทย 0 0 19419 0 6006 0 15,880
  153021100007LAMS แหล่ม ครั้งที่ 1 0 0 3003 0 0 0 1,820
  153021100008เปิดประตูสู่รั้วขาวนวล (LAMU Road Show) 0 0 10410 0 0 0 3,890
  153021100009สานสัมพันธ์อักษรศิลป์ "One Arts" (ร่วมกับจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ศิลปากร คณะศิลปศาสตร์) 0 0 0 0 0 0 0
  153021100010ถอดโบว์ & ไท ผูกสายสัมพันธ์ 0 0 1501 0 0 0 0
  153021100011เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2554 0 0 600 0 0 0 0
  153021100012เพราะรักน้อง ทัวร์ศาลายาครั้งที่ 5 0 0 46646 0 0 0 36,685
  153021140001สอนน้องร้องเพลง 0 0 0 0 0 0 19,900
  153021140002เบิกฟ้ากิจกรรม 0 0 0 0 0 0 0
  153021140003โครงการจัดหารายได้พิเศษเพื่อสนับสุนกิจการนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 48,500
  153021140004โครงการฝึกสุนัขนิสัยดี 0 0 0 0 0 0 31,900
  153021140005โครงการกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า ม.มหิดลและชุมชนโดยรอบปี 2553-2554 0 0 0 0 0 0 10,581
  153021140006หาบ้านใหม่ให้หมาศาลายา 0 0 0 0 0 0 27,700
  153021140007สานสัมพันธ์พี่น้องร่วมใจ อนุรักษ์ทะเลไทย 0 0 0 0 0 0 44,000
  153021140008vet day vet night 0 0 0 0 0 0 29,600
  153021140009สร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาสัตวแพทย์ 0 0 0 0 0 0 1,600
  153021140010ค่ายสัตวแพทย์อาสา 0 0 0 0 0 0 18,000
  153021140011กีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ครั้งที่22 0 0 0 0 0 0 878,000
  153021140012ฝึกทักษการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลสัตว์ 0 0 0 0 0 0 0
  153021140013ค่ายฟ้าหม่น คนดีครั้งที่ 5 0 0 0 0 0 0 60,730
  153021140014ค่ายสัตวแพทย์อาสาครั้งที่ 7 0 0 0 0 0 0 0
  153021140015ขายสินค้าราคาถูกให้แก่นักศึกษาใหม่ 0 0 0 0 0 0 19,000
  153021140016ค่ายฟ้าหม่น กันภัย รถไฟ ไทรโยค ครั้งที่ 9 ตอน Vet Seed สัตวแพทย์ขั้นเทพ 0 0 0 0 0 0 56,500
  153021160001วันแตกหน่อ 0 0 0 12012 5005 0 0
  153021160002สอนน้องร้องเพลง 0 0 0 5005 0 0 0
  153021160003กีฬา EN สัมพันธ์ 0 0 0 5005 5005 0 0
  153021160004กีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์รวมพลังต้านยาเสพติด 0 0 0 15015 5005 0 0
  153021160005กีฬาสี่สัมพันธ์ 0 0 0 5005 0 0 0
  153021160006วันเด็กแห่งชาติ 0 0 0 10010 5005 0 0
  153021180001แรกพบMS'53 0 0 0 0 12512 0 12,500
  153021180002กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 0 0 0 10010 17717 0 27,700
  153021180003สอนน้องร้องเพลงและประชุมเชียร์ '53 0 0 0 0 0 80990 80,910
  153021180004ฟุตบอลกระชับมิตร 0 0 0 0 2102 0 2,100
  153021180005แนะแนวการศึกษาร่วมกับคลื่นวิทยุ104.5แฟตเรดิโอ 0 0 0 8908 0 0 7,936
  153021210001พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153021210002พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153021210003ทำบุญ ตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (6 กรกฎาคม) 0 0 0 0 0 0 0
  153040010001ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (รักน้อง) ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 700,270
  153040010002สอนน้องร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2553 0 90862.5 0 0 0 0 90,723
  153040010003เบิกฟ้ากิจกรรม ปีการศึกษา 2553 0 28049 0 0 0 0 27,325
  153040010004MU Freshy Boy and Girl ประจำปีการศึกษา 2553 0 31532 0 0 0 0 31,501
  153040010005งานกีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 0 79191.5 0 0 0 0 79,113
  153040010006ค่ายสัมมนาอบรมผู้นำและทักษะกระบวนการกลุ่ม ภาคฤดูหนาว ประจำปีการศึกษา 2553 0 64330 0 0 0 0 64,266
  153040010007มหิดลร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม 0 8058 0 0 0 0 8,050
  153040010008ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่18 0 59898 0 0 0 0 59,839
  153040010101เปิดสลึง เปิดตัว 0 25475 0 0 0 0 0
  153040010301The first coverdance battle 2010 0 13995 0 0 0 0 0
  153040010302นักศึกษาขอทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 2 "Love+Give+Share" 0 3605 0 0 0 0 3,602
  153040020001ประชุมชี้แจง"แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2553" 0 0 0 0 0 0 7,175
  153040020002ประชุมจัดสรรงบประมาณกิจการรมนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553 0 0 0 0 0 0 0
  153040020003MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 7 ฉบับที่ 17 0 0 0 0 0 0 18,216
  153040020004MUMU Workshop ปีที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  153040020005โครงการ 60 ปีวันมหิดล พัฒนาคนสู่สังคมไทย 0 0 0 0 0 0 0
  153040020006MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 7 ฉบับที่ 18 0 18318 0 0 0 0 18,300
  153040020007ค่ายต้นกล้าสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 0 29332 0 0 0 0 23,498
  153040020008สัมมนาสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีวาระ 2554 0 41166 0 0 0 0 0
  153040020009ประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาภาคการศึกษาที่2/2553 0 12043 0 0 0 0 3,291
  153040020010MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 7 ฉบับที่ 19 0 18318 0 0 0 0 0
  153040020011MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 7 ฉบับที่ 20 0 18318 0 0 0 0 0
  153040020012การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554 0 23961.5 0 0 0 0 0
  153041010001ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 0 24366 0 0 0 0 18,900
  153041010002ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 43 0 93933 0 0 0 0 93,480
  153041030001Happy charity with the country club 0 0 0 0 0 0 0
  153041030002บุกถิ่นผลไม้ ร่วมใจทำดี ที่จันทบุรีกับชนบท 0 20520 0 0 0 1713 22,212
  153041030003สืบสานญัชกุร แลทุ่งดอกกระเจียว เก็บเกี่ยวสิ่งรอบตัวกับครอบครัวชนบท 0 39639 0 0 0 0 39,600
  153041030004ปิดเทอมน๊าน..นาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทำดีด้วยใจ ไปน่านกับชนบท 0 66766 0 0 0 0 66,700
  153041030005สัมมนาชมรมชนบท '53 0 0 0 0 0 0 0
  153041040001สู่อ้อมอก สสธ. ปี 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153041040002รวมน้ำใจสู่ชุมชนปี 53 0 35866 0 0 0 2825 38,654
  153041040003สสธ.สานฝัน ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปี 54 0 69569 0 0 0 0 69,500
  153041050001อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 1/2553 0 6006 0 0 0 0 6,000
  153041050002ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน อมก๋อย...ราชันย์แห่งขุนเขา 0 0 0 0 0 0 0
  153041050003อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 2/2553 0 6006 0 0 0 0 0
  153041050004ค่ายสวรรค์บ้านนอก 0 81040 0 0 0 0 0
  153041060001ค่ายเรียนรู้และปูทางสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 20551 0 0 0 0 18,055
  153041060002ค่ายปลูกจิตสำนึกและอบรมพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 21 0 0 0 0 0 0 41,923
  153041060003ค่ายเยาวชนรู้รักษ์รรมชาติ ครั้งที่ 21 0 50330 0 0 0 0 50,280
  153041070001โรบุกเลน เห็นคลื่นซัด จับแก้มลิง ถิ่นพันท้ายนรสิงห์ ฟ้าใสกิ๊งที่สมุทรสาคร 0 21823 0 0 0 0 21,510
  153041070002ลุยกำแพงเพชร ทีเด็ดเมืองกล้วยไข่ โรตาแรคท์ร่วมใจ คืนชีวิตใหม่ให้ห้องสมุด 0 4166 0 0 0 0 0
  153041070003แอ่วเมืองเวียงสา สู่บ้านส้านนาหนองใหม่ ต่อเติมห้องเรียนด้วนใจ น่านไงพวกเราชาวโรฯ 0 77497 0 0 0 0 77,420
  153041090001So fun So fine Camp 0 12762 0 0 10010 0 22,750
  153041090002Smile and Happy Camp 0 0 0 0 0 0 0
  153041090003สมาธิกับการพัฒนาศักยภาพ 0 3303 0 0 0 0 0
  153041090004YOUTH DAY ทำดีไร้ยางอาย 0 35285 0 0 0 0 34,000
  153041090005MU Sharing Festival 2010 0 0 0 0 0 0 0
  153041090006สมาธิกับการพัฒนาศักยภาพ 0 0 0 0 0 0 0
  153041090007ค่ายก้าวแรกสู่การพัฒนาศักยภาพ 0 12762 0 0 0 0 0
  153041090008ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ : เก่ง ดี มีจิตอาสา 0 0 0 0 0 0 0
  153041090009ค่ายพัฒนาศักยภาพ เก่ง ดี มีจิตอาสา 0 0 0 0 0 0 0
  153042030001อบรมจริยธรรมคริสเตียน 0 500 0 0 0 0 0
  153042030002คริสต์มาส อากาเป้ รักนี้ไม่มีเงื่อนไข 0 19569 0 0 0 0 16,475
  153042030003ค่ายคริสเตียนสัมพันธ์ 0 8438 0 0 0 0 0
  153042030004ค่ายปันฝันสู่บ้านเด็ก 0 36756 0 0 0 0 0
  153042030005ค่ายความรักความผูกพันธ์ 0 20900 0 0 0 0 20,880
  153042040001ส่งเสริมกิจศรัทธา มิสซาสัมพันธ์ 0 4089 0 0 0 0 684
  153042040002จรรโลงใจ ศึกษาพระคัมภีร์และสวดสายประคำ 0 6956 0 0 0 0 0
  153042040003ปันรัก สานฝันชีวิตมหาลัย 0 28128 0 0 0 0 28,100
  153042040005ทัศนศึกษาสักการสถาน บุญราศี นิโคลาส สามพราน 0 3203 0 0 0 0 2,290
  153042040006เข้าเงียบและเทเซ่ 0 9689 0 0 0 0 0
  153042050001ค่ายสัมมนาชมรมชาวเหนือ 53 0 28049 0 0 0 0 28,021
  153042050002กีฬากาแล ครั้งที่ 18 0 5705 0 0 0 0 5,700
  153042050003ขันโตกมหิดล 53 0 34666 0 0 0 0 34,294
  153042050004ค่ายรักน้อง 54 0 37073 0 0 0 0 37,000
  153042060001รับขวัญน้อง สู่อ้อมกอดชาวใต้ 53 0 6374 0 0 0 0 6,368
  153042060002ชาวใต้มหิดล สู่ชุมชนสุนทรภู่ 0 28203 0 0 0 0 28,156
  153042060003ปั้นฝัน ปันน้ำใจ ล่องแดนใต้ เมืองคนดี 0 71876 0 0 0 0 0
  153042070001การฝึกซ้อมเพื่องานเทศน์มหาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 3603 0 0 0 0 3,600
  153042070002การฝึกซ้อมเพื่องานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 "สืบค่าคีตศิลป์ไทย สานใจอุดมศึกษา" 0 7607 0 0 0 0 6,880
  153042080001รับขวัญคุ้มเกล้า ผองเรามหิดล 0 3623 0 0 0 0 3,620
  153042080002ธรรมะ rally น้องพี่ทำบุญ 0 3249 0 0 0 0 3,246
  153042080003แสงสว่างแห่งพรรษา 0 16734 0 0 0 0 16,718
  153042080004ตามรอยพุทธทาส (พุทธนักปราชญ์ในสวนธรรม) ปีที่ 3 0 47813 0 0 0 0 47,766
  153042080005สร้างรอยพุทธธรรมตามรอยพุทธองค์ 0 10543 0 0 0 0 10,533
  153042090001ศีลอดกับคุณภาพชีวิต 0 5847 0 0 0 0 5,792
  153042090002เพื่อน้อง เพื่ออิสลาม 0 6564 0 0 0 0 6,358
  153042090003สัมมนาชมรมมุสลิมและอบรมจริยธรรมอิสลาม 0 11611 0 0 0 0 0
  153042090004อบรมจริยธรรมและวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาคฤดูร้อน 0 28428 0 0 0 0 26,600
  153042100001Face to Face, Mouth by Rhetoric Club 0 1821 0 0 0 0 0
  153042110001อบรมถ่ายภาพพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  153042110002อบรมถ่ายภาพ Studio 0 0 0 0 0 0 0
  153042110003ภาพรอบกรุงฯ 0 0 0 0 0 0 0
  153042110004อบรมถ่ายภาพ Landscape 0 0 0 0 0 0 0
  153042110005My Siam 0 0 0 0 0 0 0
  153042110006หนุ่ม-สาว ทะลุเลนส์ 0 0 0 0 0 0 0
  153042110007ปากช่อง หลังกล้องมาแล้ว 0 61621 0 0 0 0 61,560
  153042110008สอนน้องถ่ายภาพ-ทุกวันพุธ 0 0 0 0 0 0 0
  153042110009Photo Gallery 0 15015 0 0 0 0 0
  153042120001อนุรักษ์ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2553 0 8108 0 0 0 0 8,100
  153042120002สัมมนาชมรมอีสาน 0 25106 0 0 0 5194 30,270
  153042120003อีสานร่วมใจรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 0 43148 0 0 0 0 43,105
  153042120004ตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงมหิดล 0 25525 0 0 0 0 25,500
  153042120005สืบสานวัฒนธรรม ลำนำถิ่นไทย สู่อ้อมใจชาวอีสาน 0 82582 0 0 0 0 82,500
  153042130001สืบสานทำนองเพลงขอทาน สานตำนานเพลงแห่งศรัทธา 0 36489 0 0 0 0 36,453
  153043030001How to ride ครั้งที่ 1/2553 0 0 0 0 0 0 0
  153043030002Horse Care ครั้งที่ 1/2553 0 0 0 0 0 0 0
  153043030003ด.เด็ก ช่วย ม.ม้า 0 13663 0 0 0 0 0
  153043030004How to ride ครั้งที่ 2/2553 0 10010 0 0 0 0 0
  153043030005Horse Care ครั้งที่ 2/2553 0 0 0 0 0 0 0
  153043090001สร้างเสริมสุขภาพด้วยกีฬาเทควันโด 0 14314 0 0 0 0 0
  153043120001บริดจ์อุดมศึกษษ ประจำปี 2553 0 19219 0 0 0 0 18,800
  153043130001ฝึกสอนเพื่อการเรียนรู้และออกกำลังกาย (บาสเกตบอล) 0 15015 0 0 0 0 0
  153043130002MU B Ball 3 on 3 0 16388 0 0 0 0 0
  153043140001การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน(Basic) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา ปีที่2 0 17267 0 0 0 0 17,250
  153043140002การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพัฒนาฝีมือ (Advance) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา 0 17267 0 0 0 0 0
  153043150001สอนพื้นฐานเปตอง 0 4344 0 0 0 0 4,310
  153043150002มหิดลโอเพ่น 0 13246 0 0 0 0 0
  153043160001คลิกนิกฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 0 27427 0 0 0 0 2,000
  153043170001ฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนเบื้องต้นให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153043170002แข่งขันยิงปืนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  153043200001สอนรักบี้ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 0 20020 0 0 0 0 5,000
  153043210001ลีลาศเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ณ วิทยาลัยนานาชาติ 0 30030 0 0 0 0 30,000
  153043210002อบรมเชิงปฏิบัติการเต้นลีลาศที่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานสากล 0 18018 0 0 0 0 0
  153043210003การแข่งขันกีฬาลีลาศเชื่อมสัมพันธ์ภายใน ประจำปี 2553 (MU Dance Sport 2010) 0 21022 0 0 0 0 0
  153043220001สอนวอลเลย์บอลให้กับนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0
  153043230001สอนน้องว่ายน้ำ 0 19269 0 0 0 0 0
  153043240001เผยแพร่กีฬาหมากล้อมสู่ชาวรั้วมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  153043240002ปูพื้นฐานกีฬาหมากล้อม ม.มหิดล 0 20720 0 0 0 0 18,400
  153060000001รับน้องเข้าบ้าน 0 10010 0 0 0 0 8,000
  153060010001สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ 0 0 0 0 0 0 0
  153060010002สภานักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีวาระ ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 0 0 0 0 0 0 0
  153120010001นักศึกษานำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยด้านกีฬา: กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 0 356356 0 0 0 0 0
  153120010002นักศึกษานำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยด้านกีฬา: กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15 0 0 0 0 0 0 0
  253020240002ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 0 0 0 0 0 0 0
  253020240003วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 0 16016 0 0 0 0 16,000
  253020240004ราตรีบัณฑิต ประจำปี 2553 0 150150 0 0 0 0 150,000
  253020240005ปลูกป่า ปลูกปัญญา ร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 0 20020 0 0 0 0 18,930
  253020240006ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2553 0 40040 0 0 0 0 0
  253020240007มหิดล-กาญจน์ ต้านยาเสพติด 0 15015 0 0 0 0 15,000
  253020240008รับบริจาคโลหิต 0 16016 0 0 0 0 16,000
  253020240009อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 0 0 0 0 0 0 37,600
  253020240010ปลูกต้นไม้ล้อมรั้วกันภัยเนื่องในวันมหิดล 0 0 0 0 0 0 0
  253020240011ต้อนรับสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชื่นชมวิทยาเขตกาญจนบุรี 0 30105 0 0 0 0 30,075
  253020240012ลอยกระทงย้อนยุคปี2553 0 40840 0 0 0 0 40,800
  253020240013The Night of memories 0 0 0 0 0 0 0
  253020240014ค่ายรวมกล้าเป็นป่าใหญ่ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2553 0 0 0 0 0 0 0
  253020240015เกษตรสัมพันธ์สร้าสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 8 0 0 0 0 0 0 0
  253020240016สายใยผูกพันจากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่ 0 0 0 0 0 0 0
  253020240017KA-AG Festival 0 0 0 0 0 0 0
  253020240022Mahidol Core Values กับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการสู่รั้วมหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 69,600
  253020240023โครงการพัฒนานักศึกษา 0 2602 0 0 0 0 2,600
  253020240024CB รักษ์ป่า 0 0 0 0 0 0 4,000
  253020240025นิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA SCIENCE & MANAGEMENT PROJECTEXHIBITION 2011) ครั้งที่ 2 0 81561 0 0 0 0 81,480
  253021240001ค่ายชุมชน คน ช้าง ป่า ศึกษาปัญหา พัฒนาอย่างยั่งยืน 0 0 0 0 100100 0 100,000
  253021240002การแข่งขันแบดมินตัน MUKA CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 0
  253021240003Thailand Clean Up Day 0 0 5205 0 0 0 5,200
  253021240004น้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจ ครั้งที่ 1 0 0 0 0 0 0 0
  253021240005เลือกตั้งสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2554 0 0 0 0 0 0 0
  253021240006กีฬาสีส้มสัมพันธ์ ดาวเดือนดำแดง MUKA GAMES 2011 0 0 0 0 0 0 54,151
  253021240007KA-raoke 0 0 0 0 0 0 0
  253021240008ค่ายครูอาสาพัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 6 0 0 0 0 0 0 24,016
  253021240009น้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจ ครั้งที่ 2 0 0 0 0 0 0 17,160
  253021240010อะตอมสานฝันปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 8 0 30304 0 0 0 0 30,274
  253021240011ครัวอีสาน ซิ้มเบิ่ง 0 3503 0 0 0 0 5,825
  253021240012Christmas Agape รักนี้ไม่มีเงื่อนไข ไร้แอลกอฮอล์ 0 0 0 0 0 0 0
  253021240014MU-KAllery 0 1600 0 0 0 0 800
  253021240015ดนตรีในสวน 0 0 0 0 0 0 0
  253021240016แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 0 0 0 0 0 0 0
  253021240017รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน 0 0 0 0 0 0 0
  253021240018Project Love 0 1600 0 0 0 0 0
  รวม 0 1,600 0 0 0 0 10,817,380  เงื่อนไข
  1.นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม / ภาคการศึกษา
  2.นักศึกษาต้องมีจำนวนหน่วยชั่วโมงกิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ฯ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา

  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501