Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • ปีการศึกษา 2557
 • *ประเภทโครงการ 1 = กิจกรรมกำหนดให้เข้าร่วมและเลือกเข้าร่วม, 2 = กิจกรรมเลือกเสรี
  รหัสชื่อกิจกรรมประเภทโครงการผู้บันทึกข้อมูล
  157010010001พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2557 1 panet
  157010010002พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557 1 panet
  157010010003พิธีจุดเทียนสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร พระบรมราชชนก 2557 1 panet
  157010010004จักยานแรลลี่ สิรีรุกขชาต เทิดไท้มหาองค์ราชัน 2 panet
  157010010005พิธีรดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2558 2 izsaya
  157010010006กิจกรรมถ่ายภาพเครื่องแบบชุดนักศึกษาพิธีการลงหนังสือคู่มือนักศึกษาใหม่ ปี 2558 2 izsaya
  157010010007นักศึกษาตั้งแถวรับ-ส่งเสด็จองค์ประธานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556 2 edsa1
  157010010008เข้าแถวรับ-ส่งเสด็จงานพระราชทานปริญญาบัตร ม.มหิดล 2 panet
  157010010101การประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ 2 kunlayamu
  157010010102ถ่ายทำ VDO Promote งานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2 izsaya
  157010010103นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่ Liaison ในการแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศเยาวชนโลก SCG World Junior badminton Championships ๒๐๑๓ 2 kunlayamu
  157010010105โครงการอบรมนักศึกษา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและการประยุกต์ใช้ 2 izsaya
  157010010106เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำนิสิตนักศึกษารวมพลังต่อต้านการทุจริตในความร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 2 kunlayamu
  157010010107เข้าร่วม การอภิปรายการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยความร่วมมือระหว่าง Children and Youth Concil of Bangkok และ NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE 2 kunlayamu
  157010010108เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ASEAN YOUTH CONGRESS 2014 2 kunlayamu
  157010010109การเข้าร่วมประชุม 12 th FISU Forum 2 kunlayamu
  157010010110การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมประชุม 12 th FISU Forum 2 kunlayamu
  157010010111เข้าร่วมกิจกรรม MU to ASEAN Student Visit : Road Trip to Northern Economic Corridor (NEC) 2 kunlayamu
  157010010112เข้าร่วมโครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร” 2 kunlayamu
  157010010113เดินเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี 2 izsaya
  157010010114เข้าร่วมกิจกรรม MU To ASEAN Student Visit: Road Trip to Southern Economic Corridor (SEC) 2 izsaya
  157010010115เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 14th Asia Pacific Student Service Association International Conference 2014 2 izsaya
  157010010116เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ 3rd ASEAN Student Leaders Forum 2014 2 izsaya
  157010010117บรรพชา อุปสมบทหมู่นักศึกษา และปฏิบัติธรรม ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157010010118เข้าร่วมการคัดเลือกโครงการรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2 izsaya
  157010010119เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยโครงการบัณฑิตไทยไม่โกง และเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างค่านิยมความรับผิดชอบต่อสังคม 2 izsaya
  157010010120โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด 2 izsaya
  157010010121งานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร (National Conference on Volunteerism) 2 izsaya
  157010010122เข้าร่วมสนทนากลุ่มประกอบการทำดุษฎีนิพนธ์ ผู้วิจัย: น.ส. นรีรัตน์ ทับทองกุล 2 izsaya
  157010010123เข้าร่วมถ่ายทำคลิปวิดีโอลงเว็บไซด์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ 2 izsaya
  157010010124เข้าร่วมประชุม "การพัฒนาเยาวชนต้นแบบของสังคมธรรมาภิบาล" 2 izsaya
  157010010125เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา 2 izsaya
  157010010126โครงการสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้: รับน้องใหม่เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในสถาบัน 2 izsaya
  157010010127ค่ายเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริ 2 izsaya
  157010010128สัมมนากลุ่มผู้นำนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิรุปประเทศ เรื่อง นักศึกษากับอนาคตสังคมไทย 2 izsaya
  157010010129ประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 "สร้างบัณฑิตไทยสู่ประชาคมโลก" 2 izsaya
  157010010130การเสวนาเพื่อปฏิรุปพลเมืองสู่ความเป็นพลเมืองต้นแบบในกลุ่มเด็กและเยาวชน 2 izsaya
  157010010131ผู้แทนองค์กรนักศึกษาฯเข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 2 izsaya
  157010010132ผู้แทนองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเข้าเฝ้าฯถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 2 izsaya
  157010010133สัมมนาเครือข่ายคุณภาพการศึกษา สมศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 2 izsaya
  157010010148การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบมหกรรม 2 uthaiwanth
  157010010150บริดจ์อุดมศึกษา 2557 2 uthaiwanth
  157010010301โครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาคณะปลายทาง ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557 2 rynda
  157010010302โครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะปลายทาง ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557 2 rynda
  157010010303โครงการ MU Friends for Friends ปีการศึกษา 2557 (รุ่นที่ 1) 2 rynda
  157010010401ฟุตซอลนอร์ทกรุงเทพอุดมศึกษาแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6 ช่วง 1 2 uthaiwanth
  157010010402ไทย-เยอรมัน ครั้งที่ 17 2 uthaiwanth
  157010010403การแข่งขัน "START Plus KMUTNB Invitation 2014" 2 uthaiwanth
  157010010404การแข่งขันฟุตซอลนอร์ทกรุงเทพอุดมศึกษาแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 6 ช่วงที่ 2 2 uthaiwanth
  157010010405การแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 2 uthaiwanth
  157010010406การแข่งขันศิลปากร โอเพ่น ครั้งที่ 7 วอลเลย์บอลต้านยาเสพติด 2 uthaiwanth
  157010010407กีฬายูโดประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ (6U) 2 uthaiwanth
  157010010408การแข่งขันดาบไทยเกษตรโอเพ่น 2 uthaiwanth
  157010010409การแข่งขันฟันดาบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 2 uthaiwanth
  157010010410การแข่งขันฟันดาบ K.U. Open ครั้งที่ 26 2 uthaiwanth
  157010010411ฟุตบอลอุดมศึกษา U-Champion Cup ครั้งที่ 9 2 uthaiwanth
  157010010412การแข่งขันซอฟท์บอลเชียงใหม่โอเพ่น 2 uthaiwanth
  157010010413การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง 2 uthaiwanth
  157010010414การแข่งขัน Thai-German Fencing Championships 2014 2 uthaiwanth
  157010010415การแข่งขันเรือพายมหกรรมกีฬาเฉลิมฉลอง 87 พรรษา มหาราชางานเกษตรกำแพงแสน 2 uthaiwanth
  157010010416การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 รอบมหกรรม "นนทรีเกมส์" 2 uthaiwanth
  157010010417การแข่งขัน "คาเดนซ่า ฟุตซอล มินิ ยู-ลีก 2015" 2 uthaiwanth
  157010010418การแข่งขันรักบี้ 10 คน 2 uthaiwanth
  157010010419ดาบไทย สานความสัมพันธ์ 3 มหาวิทยาลัย 2 uthaiwanth
  157010010420การแข่งขันฟันดาบ KU ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 2 uthaiwanth
  157010010421การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล "แชมป์ 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา" 2 uthaiwanth
  157010010424โครงการการแข่งขันรักบี้ 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย 2 izsaya
  157010010701พาน้องสวดมนต์-ฟังธรรม-นั่งสมาธิ เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2557,มกราคม-กันยายน 2558 2 chularak
  157010010901เวียนเทียนวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ 2 iamamwa
  157010010902ถวายพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2 iamamwa
  157010010903งาน มหิดล-วันแม่ ประจำปี 2557 2 iamamwa
  157010010904มหิดล ทำดีเพื่อพ่อ ๕ ธันวามหาราช 2 iamamwa
  157020010001ปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556 2 ptjintana
  157020010004โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557 1 ptjintana
  157020010005โครงการไหว้ครู คณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2557 1 ptjintana
  157020010006โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 2 ptjintana
  157020010007โครงการนักศีกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 1 ptjintana
  157020010008โครงการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 1 ptjintana
  157020020001กิิจกรรมรับน้องคลินิก 2 terpr
  157020020002ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2 terpr
  157020020003กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา (เสริมศักยภาพสู่การเรียนทันตแพทย์) 2 terpr
  157020020004พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ปี 2 1 terpr
  157020020005APDSA Congress, Cambodia 2 terpr
  157020020006กิจกรรมรับน้องข้ามฟาก 2 terpr
  157020020007ร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เนื่องในวันแม่ 2 terpr
  157020020008พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ปี 1 1 terpr
  157020020009ร่วมพิธีวางพวงมาลัย และบำเพ็ญกุศลอุทิศน้อมรำลึกถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณอิศระ ยุกตะนันทน์ 2 terpr
  157020020010งานพิธีไหว้ครู 2 terpr
  157020020011กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา (ศิลปะป้องกันตัว) 2 terpr
  157020020012กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) 2 terpr
  157020020013ประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบแรก) 2 terpr
  157020020014ประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบชิงชนะเลิศ) 2 terpr
  157020020015กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา (แนะแนวการปรึกษา ครั้งที่ 1) 2 terpr
  157020020016ร่วมงานวันทันตสาธารณสุข 2 terpr
  157020020017นิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” 2 terpr
  157020020018กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 2 2 terpr
  157020020019ทันตแพทย์รักษ์โลก ตอน หมอฟันปลูกกล้าในป่าใหญ่ 2 terpr
  157020020020กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2) 2 terpr
  157020020021อบรมเชิงปฏิบัติการ "Smoking Cessation Practice" 2 terpr
  157020020022พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2 terpr
  157020020023มหิดลร่วมใจ สานสายใย นำนำ้ใจสู่ชุมชน 2 terpr
  157020020024กิจกรรม KPN-Young Fit ติวเข้มเต็ม 100:7 วิชาสามัญ+GAT 2 terpr
  157020020025โครงการมหิดล ร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน 2 terpr
  157020050101ค่ายปฏิบัติธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 2 chanya
  157020050102ค่ายปฏิบัติธรรม ปี 2 2 chanya
  157020050107ต้อนรับผู้ปกครองและพบนักศึกษาใหม่ 2 chanya
  157020050108ปฐมนิเทศ ชั้นปี 1 (NS น้องใหม่ บนเส้นทางสีขาว) 2 chanya
  157020050109พบอาจารย์ประจำชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษา 2 chanya
  157020050110โครงการทักษะชีวิต เราจะเดินหน้าต่อไป เป็นพยาบาลของแผ่นดิน 2 chanya
  157020050111โครงการทักษะชีวิต “กุหลาบงาม-หนามคม” 2 chanya
  157020050112พิธีไหว้ครู 2 chanya
  157020050118กิจกรรม NS Smart 2 chanya
  157020050120กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 2 chanya
  157020050215พิธีผูกโบว์ไท 2 chanya
  157020050216พิธีถอดโบว์ไท-รับน้อง 2 chanya
  157020050221รวมใจเป็นหนึ่งส่งถึงพระบาทน้ำพุ 2 chanya
  157020050222ค่ายพิกุลงามนามพยาบาลศิริราช 2 chanya
  157020050504ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ) 2 chanya
  157020050505ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายวิศวะ-พยาบาล) 2 chanya
  157020050723กิจกรรมวันมหิดล 2 chanya
  157020062101อบรมพัฒนาจิตใจให้เกิดปััญญาและสันติสุข 2 aekkalak
  157020062102ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 2 aekkalak
  157020062103สัมมนาส่งต่องานกิจกรรมนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี 2 aekkalak
  157020071901รับขวัญน้อง ปีการศึกษา 2557 2 sithaimed2
  157020071902โครงการรู้จักศาลายา 2 sithaimed2
  157020071903เส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ครั้งที่3 ปีการศึกษา2557 2 sithaimed2
  157020071904สานสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปีการศึกษา 2557 2 sithaimed2
  157020071905โครงการพาน้องชมสวน ครั้งที่ 7 2 sithaimed2
  157020071906โครงการรักษ์น้อง ครั้งที่3 2 sithaimed2
  157020071907โครงการมอบความรู้คู่ไออุ่น ครั้งที่ 7 2 sithaimed2
  157020071908โครงการสารจากใจสู่ผู้พิการทางการได้ยิน ครั้งที่ 2 2 sithaimed2
  157020071909โครงการพิธีไหว้ครู 2 sithaimed2
  157020071910โครงการมอบโบว์ไทเนคไท 2 sithaimed2
  157020071911โครงการสวนสมุนไพรลอยฟ้า ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 2 sithaimed2
  157020071912โครงการคืนต้นไม้สู่ป่า แก้ปัญหาโลกร้อน ครั้งที่ 7 2 sithaimed2
  157020071913โครงการมอบความสุขสู่บ้านสานรัก ครั้งที่ 2 2 sithaimed2
  157020071914โครงการเสบียงบุญ 2 sithaimed2
  157020080001สมุดคณะเภสัชศาสตร์เพื่อการระดมทุน Rx45 2 nokpy
  157020080002งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 2 nokpy
  157020080003PY Pro-Service 2 nokpy
  1570200800041 2 plus 2 nokpy
  157020080005มุมมองของเหรียญที่ผ่านประสบการณ์ ครั้งที่3 2 nokpy
  157020080006หนังสือสานสายใยเภสัชสัมพันธ์ 2 nokpy
  157020080007กีฬาภายในสานสัมพันธ์ Pharmacy game 2 nokpy
  157020080008โครง 2 nokpy
  157020080009ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ Pharmaoke Singing Contest 2 nokpy
  157020080010เปิดแคปซูล ครั้งที่10 2 nokpy
  157020080011ปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทย สืบสานวัฒนธรรมล้ำค่า 2 nokpy
  157020080012งานเลี้ยงขอบคุณรุ่นพี่ 2 nokpy
  157020080013Agenda Advanced Congress#3 2 nokpy
  157020080014พี่มหิดลแนะแนวน้องสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่10 (MUTEC#10) 2 nokpy
  157020080015ค่ายอาสาพัฒนาชนบท 2 nokpy
  157020080016ประชุมประจำปี สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) 2 nokpy
  157020080017ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 2 nokpy
  157020080018ค่ายต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่ 7 (We Unite Camp #7) 2 nokpy
  157020080019บ่มเพาะต้นกล้าสร้างแนวคิดการเสิรมสร้างสุขภาพนิสิตนักศึกษา 19 สถาบัน ปีที่ 10 (แรกพบสนภท.) 2 nokpy
  157020080020ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 2 nokpy
  157020080021ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 2 nokpy
  157020080022ไหว้ครู 2 nokpy
  157020080023พัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครง 2 nokpy
  157020080024พัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการย่อยที่1 : รู้จักตนเอง กล้าคิดกล้าทำ กล้าเป็นผู้นำและผู้ตาม 2 nokpy
  157020080025พัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการย่อยที่1 : รู้จักตนเอง กล้าคิดกล้าทำ กล้าเป็นผู้นำและผู้ตาม 2 nokpy
  157020080026พัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการย่อยที่2 : สามัคคีมีพลัง ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 2 nokpy
  157020080027พัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการย่อยที่1 : รู้จักตนเอง กล้าคิดกล้าทำ กล้าเป็นผู้นำและผู้ตาม 2 nokpy
  157020080028ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผูกไทด์โบว์ไทด์ 2 nokpy
  157020080029พัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการย่อยที่4 : บุคลิกภาพสร้างได้จากภายใน 2 nokpy
  157020090102งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2557 1 vivace
  157020090105Junior Science Club 1/57 2 vivace
  157020090106Junior Science Club 2/57 2 vivace
  157020090107Junior Science Club 3/57 2 vivace
  157020090108Junior Science Club 4/57 2 vivace
  157020090109Junior Science Club 5/57 2 vivace
  157020090114งานชี้แจงสาขาเอก รุ่นปีการศึกษา 57 1 vivace
  157020100001LA THEN PREP COUSE 2014 2 benjarut
  157020100101ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 1 benjarut
  157020100102"เพลินข้าวอู่ทอง" ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปี2557 (ครั้งที่ 7 ) 2 benjarut
  157020100103สานรักษ์ ผักตบ ตอน "ไฮยาซินท์ (Hyacinth) กลิ่นอายใต้กับข้าว" (กิจกรรมในรายวิชาบูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา) 2 benjarut
  1570201001047 ศาลามหาสวัสดิ์ (กิจกรรมในรายวิชาบูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา) 2 benjarut
  157020100105โครงการ เพราะ...พุทธมณฑล (กิจกรรมในรายวิชาบูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา) 2 benjarut
  157020100106เรารักษ์ก๊กพระยา ตอนร้อยเรียงเรื่องราวตลาดเก่าก๊กพระยา (กิจกรรมในรายวิชาบูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา) 2 benjarut
  157020100107โครงการจัดละครเวทีสร้างสรรค์ เรื่องหนึ่งปีมีสองเดือน (กิจกรรมในรายวิชาบูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา) 2 benjarut
  157020100108โครงการฑูตวัฒนธรรมกระดาษ (กิจกรรมในรายวิชาบูรณาการภาษาและวรรณกรรมไทยเพื่อการพัฒนา) 2 benjarut
  157020100109โครงการเทศกาลตรุษจีน 2 benjarut
  157020100110โปสเตอร์รณรงค์เพื่อส่งเสริมวินัยการแต่กายนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 2 benjarut
  157020100501ศิลปศาสตร์อาสา "ลั้นลาภาษาไทยไปกับพี่ๆ LA ครั้งที่ 6" 2 benjarut
  157020100601สื่อละครเพื่อการพัฒนาอัตลักษณ์ในพื้นที่ชุมชนวัดมะเกลือ 2 benjarut
  157020100801อบรมยุวมัคุเทศก์ (MU Guide) รุ่นที่ 4 (หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจัด) 2 benjarut
  157020100802โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทยแห่งชาติ (ME Thai Contest 2015) 2 benjarut
  157020100803นักศึกษาช่วยงานการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาระบบรับตรงคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี การศึกษา 2558 2 benjarut
  157020110001เสริมทักษาผู้นำนักศึกษาด้านการปฐมพยาบาล 2 egnoon
  157020110002วิศวะนั่งสมาธิ ฝึกจิตให้สบาย ถวายแด่ในหลวง 2 egnoon
  157020110004เข้าร่วม "โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 5" 2 egnoon
  157020110005ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2 egnoon
  157020110006รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 2 egnoon
  157020110007นักศึกษาช่วยการซ้อมรับปริญญา ให้กับทางมหาวิทยาลัย 2 egnoon
  157020110008Electronics Youth Camp (EYC) 2014 2 egnoon
  157020110009นักศึกษาผู้เข้าร่วมการออกแบบชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 และทดลองเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) 2 egnoon
  157020110010นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน การรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบกลาง Admission ประจำปีการศึกษา 2557 2 egnoon
  157020110011นักศึกษาผู้เข้าร่วม "การอบรมพี่เลี้ยงกลุ่มกิจกรรมปรับพื้นฐานทักษะศตวรรษที่ 21 2 egnoon
  157020110012นักศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 2 egnoon
  157020110013ค่ายก้าวแรกสู่วิศวะมหิดล 2014 2 egnoon
  157020110014ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 1 egnoon
  157020110015นักศึกษาช่วยงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 24 ปี 2 egnoon
  157020110016ไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 1 egnoon
  157020110017ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การช่วงเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น" 2 egnoon
  157020110018เบิกฟ้ากิจกรรม 2014 1 egnoon
  157020110019นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาคณะปลายทาง ประจำปีการศึกษา 2557 1 egnoon
  157020110020กิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557 1 egnoon
  157020110021บันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการและการตลาด โรงเรียนอินเตอร์เน็ตและการออกแบบ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหิดล 2 egnoon
  157020110022เข้าร่วมงาน บันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการและการตลาด โรงเรียนอินเตอร์เน็ตและการออกแบบ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหิดล 2 egnoon
  157020110023นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน การรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 2 egnoon
  157020110024จิตอาสาครั้งที่ 5 "สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อชุมชน" 2 egnoon
  157020110025ถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 2 egnoon
  157020110026โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ E-camp 2014 2 egnoon
  157020110027ตัวแทนนักศึกษา (ประธานชั้นปี, ประธานภาค, รองประธานภาค, ดาว, เดือน) ประจำปีการศึกษา 2557 2 egnoon
  157020130001วันเด็กแห่งชาติปีการศึกษา 2557 2 shat
  157020130002โครงการเยี่ยมบ้านคนชรา ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี 2 shat
  157020130003ค่ายสานสายใยพวกพ้องรับน้องเวชระเบียน ปีการศึกษา 2557 1 shat
  157020130004กิจกรรมรับน้องและประชุมเชียร์ สอนน้องร้องเพลง ปีการศึกษา 2557 1 shat
  157020130005ปฐมนิเทศนักศึกษา ป.ตรี ปีการศึกษา 2557 1 shat
  157020130006ประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างจิตสำนึกและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยมหิดลที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557 2 shat
  157020130007กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (กีฬาน้องใหม่) ปีการศึกษา 2557 2 shat
  157020130008โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 2 shat
  157020130009โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 2 shat
  157020130010โครงการจิตอาสา (ปลูป่าชายเลน) 2 shat
  157020130011โครงการจิตอาสา (ปลูป่าชายเลน) 2 shat
  157020130012พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 1 shat
  157020140001โครงการแนะแนวการเตรียมความพร้อมข้ามศาสตร์/ร่วมศาสตร์สำหรับปี 6 1 vscpr
  157020140002สัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 1 vscpr
  157020140003โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 vscpr
  157020140004โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาปี 5 1 vscpr
  157020140005โครงการปฐมนิทเศนักศึกษากลุ่มวิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุขสำหรับนักศึกษาปีที่ 4 1 vscpr
  157020140006ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 1 vscpr
  157020140007พิธีไหว้ครู ทำบุญอาจารย์ใหญ่ 1 vscpr
  157020140008โครงการบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 1 vscpr
  157020140009โครงการแนะแนวการประอบอาชีพด้านสัตวืเลี้ยง สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 1 vscpr
  157020140010โครงการท่องเที่ยวและศึกษาศิลปวัฒนธรรมทางภาคเหนือของไทย 1 vscpr
  157020140011โครงการแนะแนวทิศทางการเรียนสัตวแพทย์ และการทำงานในอนาคตสำหรับนักศึกษาปี 1 1 vscpr
  157020140012โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าสู่การศึกษาศตวรรษที่ 21สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 1 vscpr
  157020140013โครงการอบรมบุคลิกภาพ การแต่งหน้าสำหรับการทำงาน และการแนะแนวการเตรียมความพร้อมข้ามศาสตร์ ร่วมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน.สำหรับนักศึกษาปีที่.6 1 vscpr
  157020140014โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 6 1 vscpr
  157020150001โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี พุทธศักราช 2557 2 thunyapint
  157020150002โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี2557 2 thunyapint
  157020150003โครงการวันไหว้ครู"ลูกราชพฤกษ์น้อมศรัทธาบูชาครู 1 thunyapint
  157020150004โครงการเปิดรั้วราชพฤกษ์ ตอน แรกพบ สบตา เมื่อเจอหน้าเธอ 2 thunyapint
  157020150005โครงการราชพฤกษ์ทำดีเพื่อสังคม 2 thunyapint
  157020150006โครงการดนตรีไทย ทอดผ้าป่าครุทายาท 2 thunyapint
  157020150007โครงการรับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ 2 thunyapint
  157020150008โครงการ AEC 3R Ambassador 2014 2 thunyapint
  157020150009โครงการประเพณีลอยกระทง 2 thunyapint
  157020150010เยาวชนมหิดลรุ่นใหม่ รักอย่างปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 2 thunyapint
  157020150011สัมนาระดับชาติ เรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่1 2 thunyapint
  157020150012โครงการวันเด็ก 2 thunyapint
  157020150013โครงการสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 33 "มะพร้าวเกมส์" 2 thunyapint
  157020150014การสัมมนามหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อนำเสนอผลงานและถอดบทเรียน โครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพต่อเนื่องปีที่ 2 2 thunyapint
  157020150016ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 10 (Health Camp #10) 2 thunyapint
  157020150017ค่ายยุวชนสาธารณสุข ครั้งที่ 10 (Health Camp #10) 2 thunyapint
  157020150018ประชุมภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รักอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ต่อเนื่องปีที่ 3 2 thunyapint
  157020150019เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 2 thunyapint
  157020150020โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพงามวิลาศ ประเพณีไทยสู่นานาชาติ 2 thunyapint
  157020160001ปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2557 2 enat
  157020160002ฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 2 enat
  157020160003พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 1 enat
  157020160004วันมหิดล 24 กันยายน 2557 1 enat
  157020160005โครงการประกวดด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อ " รณรงค์การคัดแยกขยะ" 2 enat
  157020160006Party ไอติม ปีการศึกษา 2557 2 enat
  157020160007สร้างฝายชะลอน้ำในโครงการสร้างฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริ ณ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 2 enat
  157020160008โครงการ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 2 enat
  157020160009โครงการ "รวมพลังENรักษ์สิ่งแวดล้อม" 2 enat
  157020160010โครงการส่งเสริมการมีวินัยนักศึกษา รักษาประชาธิปไตย ห่างไกลยาเสพติด 2 enat
  157020160012แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Department of Natural Resource, Cornell University 2 enat
  157020200001กิจกรรมวันมหิดล 1 jah
  157020200002สร้างความเข้าใจเรื่องความพิการ 1 jah
  157020200003โครงการความร่วมมือเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพ สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 2 jah
  157020200006โครงการศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม 2 jah
  157020200007ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2557 1 jah
  157020200401กิจกรรมถวายเทียนและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 1 jah
  157020200402กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ห้องสมุด 1 jah
  157020200403พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกยรติเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2557 1 jah
  157020200404พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1 jah
  157020200405กิจกรรมชาวราชสุดาหรรษา สงกรานต์ผ้าลายดอก 2 jah
  157020220001ปัจฉิมเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2556 2 crsactivity2552
  157020220002กิจกรรมรักน้อง 2557 2 crsactivity2552
  157020220003อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเอกสารอ้างอิง ประจำปีการศึกษา 2557 2 crsactivity2552
  157020220004ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557 2 crsactivity2552
  157020220005กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง ปีการศึกษา2557 2 crsactivity2552
  157020220006งานวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ครบ 17 ปี และงานวันกตัญญู 2 crsactivity2552
  157020220007เรียนรู้ภาษาลาวเข้าใจลาว 2 crsactivity2552
  157020220008อบรมการทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2 crsactivity2552
  157020220009บูชาพระคุณครู ประจำปี 2557 2 crsactivity2552
  157020220010ตามรอยพุทธทาส 2 crsactivity2552
  157020220011ทัศนาอาศรมศิลป์ มูลนิธิรุ่งอรุณ 2 crsactivity2552
  157020220012ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปีที่ 6 2 crsactivity2552
  157020220013เรียนรู้ความเป็นมาตามวิถีคนไทยในยุครัตนโกสินทร์ 2 crsactivity2552
  157020220014เรียนรู้อารยธรรมพระพุทธศาสนาในนครปฐม 2 crsactivity2552
  157020220015ตามรอยพระพุทธเจ้า 2 crsactivity2552
  157020220016โครงการบรรยายพิเศษพระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ 2 crsactivity2552
  157020220017สืบสานละครศิลป์ 2 crsactivity2552
  157021010001โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 10 2 ptjintana
  157021010002โครงการสอนน้องร้องเพลง 57 2 ptjintana
  157021010003ทัวร์ศาลายา 57 2 ptjintana
  157021010004ครั้งแรกที่ผูกพัน (ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557) 2 ptjintana
  157021010005โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 11 2 ptjintana
  157021010006ค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ (กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด) ครั้งที่ 9 ตอน ฮอร์โมนวัยเด็กเกรียน ณ โรงเรียน PT & OT วิทยา 2 ptjintana
  157021010008ค่ายออกชุมชนคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 2 ptjintana
  157021010009โครงการ “เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557” 2 ptjintana
  157021100001เพ(ร)าะรักน้อง....ทัวร์ศาลายา ครั้งที่ 8 2 benjarut
  157021100002สอนน้องร้องเพลง ปีการศึกษา 2557 2 benjarut
  157021100003พิธีไหว้ครูและกิจกรรมเบิกฟ้าคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 1 benjarut
  157021100004ศิลปศาสตร์สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2557 2 benjarut
  157021100005เลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา 4 ชั้นปี คณะศิลปศาสตร์ (การเลือกตั้งประธานชั้นปี) 2 benjarut
  157021100006ประกวดคัดเลือกดาว-เดือนคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2557 2 benjarut
  157021100007ค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 ตอน " สเนคๆ ฟิชๆ อิงลิช ร หนองคล้า" ประจำปีการศึกษา 1/2557 2 benjarut
  157021100008LA Festival ครั้งที่ 1 2 benjarut
  157021100009กิจกรรมสานสัมพันธ์อักษร-ศิลป์ ประจำปี 2558 2 benjarut
  157021100011โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและโครงการเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา 4 ชั้นปี คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2558 2 benjarut
  157021100012ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาสิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์เนื่องในมหกรรมกีฬาระหว่างคณะ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2557 2 benjarut
  157021100013โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 5 ตอน " ก่อร่างสร้างปูน ณ บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ" ประจำปีการศึกษา 2/2557 2 benjarut
  157021140001ขายสินค้าราคาถูกให้แก่นักศึกษาใหม่ 2 vscpr
  157021140002ค่ายฟ้าหม่น กันภัย รถไฟ ไทรโยค ครั้งที่ 12 (ค่ายกะเทาะเปลือก) 2 vscpr
  157021140003กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) 2 vscpr
  157021140004เบิกฟ้ากิจกรรม 2 vscpr
  157021140005โครงการ One Wild Day ครั้งที่ 1 2 vscpr
  157021140006โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องร่วมใจ อนุรักษ์ท้องทะเลไทย 2 vscpr
  157021140007โครงการกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า มหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชนโดยรอบปี 2557-2558 2 vscpr
  157021140008โครงการกีฬาและการละเล่นไทยสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง 2 vscpr
  157021140009โครงการค่ายฟ้าหม่น คนดี ครั้งที่ 8 2 vscpr
  157021140010โครงการค่ายพรีแคมป์สัตว์แพทย์อาสา 2 vscpr
  157021140011โครงการ One Wild Day ครั้งที่2 ตอนตะลุยเกาะกระต่าย 2 vscpr
  157021140012โครงการงานเลี้ยงอำลานักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 (Byenior) 2 vscpr
  157021140013โครงการ One Wild Day ครัั้งที่ 3 ตอนผจญภัยในเขาเขียว ประจำปีการศึกษา 2557 2 vscpr
  157021140014โครงการค่ายสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ We Camp ประจำปีการศึกษา 2557 2 vscpr
  157021140015โครงการ Vet share life 2 vscpr
  157021140016โครงการสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาสัตวแพทย์ 2 vscpr
  157021140017โครงการค่ายสัตวแพทย์อาสาครั้งที่ 11 2 vscpr
  157021200001สอนน้องร้องเพลง/รักน้อง/กีฬาน้องใหม่ ม.มหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 2 jah
  157021200002แตกต่าง ... เหมือนกัน สานสัมพันธ์ราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2557 2 jah
  157021200003พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยราชสุดา 1 jah
  157021200004สานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจำปี 2558 2 jah
  157021200005กิจกรรมการลงชื่อรับรองทีมสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ปีการศึกษา 2558 1 jah
  157040010001ค่ายสัมมนาผู้นำกลุ่มกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157040010002ค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่ม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157040010003ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (รักน้อง) ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157040010004ประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157040010005เบิกฟ้ากิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157040010006MU Freshy Days and Night 2014 2 izsaya
  157040010007ค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่ม ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157040010008ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 2 izsaya
  157040010009อบรมเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157040010010อำลาศาลายา รุ่นที่ 33 2 izsaya
  157040010501ASA Saturday ประจำปี 2557 2 izsaya
  157040010502Mahidol Power Pause Project ประจำปี 2557 2 izsaya
  157040010503Volunteer Day 2 izsaya
  157040010801ปั่นแรลลี่การกุศล เที่ยวชมสวนพุทธมณฑล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157040020001ค่ายต้นกล้าสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157040020002เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 2 izsaya
  157040030001พาน้องสวดมนต์-ฟังธรรม-นั่งสมาธิ-เวียนเทียน เดือนกันยายน 2557 2 panet
  157040030002พาน้องสวดมนต์-ฟังธรรม-นั่งสมาธิ-เวียนเทียน เดือนตุลาคม 2557 2 panet
  157040030003รับน้องเข้าบ้านมหิดล ปีที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557-2558 2 chularak
  157041010001ค่ายกลางปี ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157041010002ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 47 2 izsaya
  157041030001ออกค่าย 1 วัน สานสัมพันธ์พี่น้อง ผองเพื่อนทำความดี with country club 2 izsaya
  157041030002ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 3 วัน จังหวัดราชบุรี ชมรมชนบท ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157041030003ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 9 วัน จังหวัดชัยภูมิ ชมรมชนบท ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157041030004ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 15 วัน จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมชนบท ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157041030005สัมมนาชมรมชนบท '57 2 izsaya
  157041040001รับน้องสู่อ้อมอก สสธ. 57 2 izsaya
  157041040002ค่ายส่งเสริมสาธารณสุข ภาคการศึกษาตั้น 57 (รอยยิ้มชุมชน รอยยิ้ม สสธ. 57) 2 izsaya
  157041040003ค่ายส่งเสริมสาธารณสุข ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2557 (สสธ. สานฝัน ปันน้ำใจ สู่ชุมชน 58) 2 izsaya
  157041050001แรกพบชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157041050002ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน หมู่บ้านห้วยทรายเหลือง 2 izsaya
  157041050003แรกพบชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157041050004ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน หมู่บ้านแหมะคี สวรรค์ที่รอคอย 2 izsaya
  157041060001ค่ายต้นกล้าแห่งการเรียนรู้เปิดประตูสู่ธรรมชาติ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157041060002ขยะจัดการได้จากรั้วมหาวิทยาลัยสู่รั้วโรงเรียน 2 izsaya
  157041060003จัดค่ายศึกษาเชิงปฏิบัติการและปลูกจิตสำนึ สู่เส้นทางรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557 2 izsaya
  157041060004ค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 25 2 izsaya
  157041070001โรตาแรคท์บำเพ็ญประโยชน์คืนผืนป่าสู่อ่าวคุ้งกระเบน ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157041070002โรตาแรกท์รวมใจอาสาพัฒนาบ้านโป่งแดง 2 izsaya
  157041070003โรตาแรคท์รวมใจอาสาพัฒนาบ้านเขวาทุ่ง 2 izsaya
  157041090001ค่าย Potential Double Click Camp ประจำปี 2557 2 izsaya
  157041090002Potential Day ประจำปี 2557 2 izsaya
  157041090003Potential Max Camp 2 izsaya
  157041090004สัมมนาหล่อหลอมชมรมพัฒนาศักยภาพ ปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157041090005MU Sharing Festival ตอน "MU Sharing กึ่งสำเร็จรูป ทำความดี 30 นาทีเสร็จ" 2 izsaya
  157042030001อบรมจริยธรรมคริสเตียน 2557 2 izsaya
  157042030002Nice To Meet You INU In University เรารู้คุณมีสิ่งดี ครั้งที่ 1 2 izsaya
  157042030003ค่ายอบรมพัฒนาจริยธรรมพระคัมภีร์ ปี 57 2 izsaya
  157042030004Christmas 2014 : Who is the true Christmas 2 izsaya
  157042030005ค่ายปันฝันสู่บ้านเด็ก ครั้งที่ 7 ตอน การให้ที่ไร้พรมแดน (Borderless Giving) 2 izsaya
  157042050001รวมพลชาวเหนือ ประจำปี 2557 2 izsaya
  157042050002ค่ายสัมมนาแรกพบ ชมรมชาวเหนือ ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157042050003ขันโตกมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157042050004กีฬากาแลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157042050005ค่ายฮักน้อง ครั้งที่ 11 (กระซิบรัก ฮักน้อง) 2 izsaya
  157042060001แรกพบค่ายชาวใต้ 57 (รับขวัญน้องสู่อ้อมกอดชาวใต้ 57) 2 izsaya
  157042060002แต้มสีเติมฝันสานวัฒนธรรม ณ สามร้อยยอด 2 izsaya
  157042060003ล่องใต้ ชายฝั่ง เยือนถิ่นทะเลตรัง สานวัฒนธรรมชุมชน 2 izsaya
  157042080001พิธีบัว ประจำปี 2557 2 izsaya
  157042080002สืบสานพุทธธรรม ดั่งพุทธกาล ตักบาตรพระกรรมฐาน ปีที่ 5 2 izsaya
  157042080003ศึกษาเรียนรู้พุทธศาสนาภาพปริศนาธรรม ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ 2 izsaya
  157042080004ปฏิบัติธรรม ตามรอยท่านพุทธทาส ณ สวนโมกขพลาราม 2 izsaya
  157042090001รักน้องชมรมมุสลิม ประจำปี 2557 2 izsaya
  157042090002อิสลามกับวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157042110001MU Photo Workshop ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157042110002MUPhoto Camp ประจำปี 2557 2 izsaya
  157042120001สัมมนาชมรมอีสาน (อีสานม่วนชื่น เยือนถิ่นบูรพา) ประจำปี 2557 2 izsaya
  157042120002ค่ายเยี่ยมชมปราสาทหิน สืบศิลป์ถิ่นอีสาน บูรณาการบ้านหลุมข้าว 2 izsaya
  157042120003พาแลงบอกฮัก มาพักกินข้าวแลง 2 izsaya
  157042120004เรียนรู้ ภูมิปัญญา พัฒนาบ้านดอนเรือ 2 izsaya
  157042130001รักษ์เพลงพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ร้องลำตัด ที่ระยอง 2 izsaya
  157043030001แนะนำชมรมขี่ม้าและสนามขี่ม้า ประจำปี 2557 2 izsaya
  157043030002การดูแลม้าและการทำอาชาบำบัด ประจำปี 2557 2 izsaya
  157043030003โครงการขี่ม้า 2 izsaya
  157043140001การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา ประจำปี 2557 2 izsaya
  157043170001สอนน้องยิงปืน ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157043170002พัฒนาทักษะการยิงปืน ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  157043180001ฝึกสอนศิลปะป้องกันตัว ประจำปี 2557 2 izsaya
  157043240001หมากล้อมสามสัมพันธ์ (Tri-Go-Logy) 2 izsaya
  157060010003ประธานคณะกรรมการนักศึกษาบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 2 chularak
  157070010003คณะกรรมการนักศึกษาบ้านมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 2 chularak
  157080010001นำนักศึกษาถ่ายทำวิดีทัศน์นิทรรศการภายในอาคารอุทยานการเรียนรู้สิรีรุกขชาติ 2 izsaya
  157080010002โครงการพัฒนาผู้นำเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2 izsaya
  157080010003อาสาสมัครปฏิบัติงานโครงการการจัดประชุมสมัชชาใหญ่ สมาคมสหพันธ์โอลิมปิกแห่งชาติ ประจำปี 2557 2 izsaya
  157080010004ศึกษาดูงาน Freshy Night 2 izsaya
  157080010005สัมมนาเชิงวิชาการผู้นำนิสิตนักศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 เรื่อง มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง 2 izsaya
  157080010006การประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2 izsaya
  157080010007สัมมนาผู้นำกิจกรรมประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ปี 2557 2 izsaya
  157080010008การประชุมสัมมนาทางวิชาการของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง วิกฤตบัณฑิตไทย ความท้าทาย โอกาสและแนวทางการพัฒนา 2 izsaya
  157080010009การประชุมเสวนาเพื่อเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปประเทศ 2 izsaya
  157080010010กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการเมืองสวย น้ำใส จังหวัดนครปฐม 2 izsaya
  157080010011กิจกรรมแถลงข่าวร่วมสนับสนุน ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2 izsaya
  157090010001นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2 izsaya
  257020240003เบิกฟ้ากิจกรรม 1 mukaeducation
  257020240006อบรมประกันคุณภาพนักศึกษา 1 mukaeducation
  257020240007Big Cleaning Day 2 mukaeducation
  257020240008ราตรีบัณฑิต 2 mukaeducation
  257020240009งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 2 mukaeducation
  257020240010จากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2557 2 mukaeducation
  257020240011โครงการ กีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 23 ( Open Can ) 2 mukaeducation
  257020240012อบรมการจัดการของเสียและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 1 mukaeducation
  257020240013เลือกตั้งสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558 1 mukaeducation
  257020240015กีฬาสีสัมพันธ์ MUKA GAMES 2015 1 mukaeducation
  257020240016ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2 mukaeducation
  257020240018ปันรัก ปันเสียงเพลง 2 mukaeducation
  257020240019อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้นักศึกษา 1 mukaeducation
  257020240020อบรมป้องกันอัคคีภัย 1 mukaeducation
  257020240022พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 1 mukaeducation
  257020240023ดนตรีในสวน 2 mukaeducation
  257020240024ค่ายรวมกล้าเป็นป่าใหญ่ ครั้งที่ ๖ 2 mukaeducation
  257020240025นิทรรศการโครงการวิจัยวิทยาศาสตร์และการจัดการระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558 (MUKA SCIENCE AND MANAGEMENT EXHIBITION 2015) 2 mukaeducation
  257020240026ค่ายอะตอมสานฝันปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 12 2 mukaeducation
  257020240027ค่ายครูอาสาพัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 10 2 mukaeducation
  257020240028โครงการแนะนำการใช้ห้องสมุด 2 mukaeducation
  257020240029สืบค้นข้อมูลจาก E-Databaseและการจัดการบรรณานุกรมโดยโปรแกรมสำเร็จรูป EndNote 2 mukaeducation
  257020240030นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 2 mukaeducation
  257020240031คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 2 mukaeducation
  257020240032คณะกรรมการบริหารชมรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 2 mukaeducation
  357020250001กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ 2 patsakorn
  357020250002กิจกรรมงานเกษตรแฟร์ 2 patsakorn
  357020250003กิจกรรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากสารกำจัดศัตรูพืช 2 patsakorn
  357020250004ไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 2 patsakorn
  357020250005ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2557 2 patsakorn
  357020250006กิจกรรมรับน้องสา'สุข นครสวรรค์ ประจำปี 2557 2 patsakorn
  357020250007ตรุษจีนนครสวรรค์ (วันที่ 13-23 ก.พ.2558) 2 patsakorn
  357020250008ค่ายทดสอบความมุ่งมั่นและสภาพจิตใจ 2 patsakorn
  357020250009ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น 2 patsakorn
  457020260001เดินดินดูดาว 2 pornpinan  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501