Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • ปีการศึกษา 2556
 • *ประเภทโครงการ 1 = กิจกรรมกำหนดให้เข้าร่วมและเลือกเข้าร่วม, 2 = กิจกรรมเลือกเสรี
  รหัสชื่อกิจกรรมประเภทโครงการผู้บันทึกข้อมูล
  156010010001ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 1 tareenichar
  156010010003“รวมพลคนรักสุขภาพ วิ่ง – ปั่น ผสานชุมชน 3 เดือน 300 รอบ และรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่” ปี 2556 2 tareenichar
  156010010004รับ - ส่ง เสด็จ "มหิดลวันแม่ ประจำปีการศึกษา2556" 2 panet
  156010010005นักศึกษาเข้าร่วมฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2 tareenichar
  156010010006โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education (IPE):Mahidol Model 2 iamamwa
  156010010101พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556 1 tareenichar
  156010010104งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 "เด็กไทยปัญญาของแผ่นดิน" (นักแสดงลีลาศ) 2 izsaya
  156010010105งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 "เด็กไทยปัญญาของแผ่นดิน" (นักศึกษาร่วมออกซุ้มกิจกรรม) 2 izsaya
  156010010129Softball Thailand League 2013 2 uthaiwanth
  156010010130ฟุตซอล เอไอเอ นอร์ทกรุงเทพ อุดมศึกษาแชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5 2 uthaiwanth
  156010010131การแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 2 uthaiwanth
  156010010132การแข่งขันเทนนิสสิงห์พัทยาแชมเปี้ยนชิพ 2 uthaiwanth
  156010010133เข้าร่วมวันต่อต้านคอรัปชั่น 2556 1 kunlayamu
  156010010134เข้าร่วมโครงการค่ายอาเซียน ของสกอ. 2 kunlayamu
  156010010135เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ของสำนักนายกรัฐมนตรี 2 kunlayamu
  156010010136เข้าร่วม The 2nd ASEAN Students Leaders Forum 2013 ของAUN 2 kunlayamu
  156010010137เข้าร่วมกิจกรรม MU to ASEAN Student Visit: Road Trip to Southern Economic Corridor (SEC) 2 kunlayamu
  156010010138เข้าร่วมการประชุม Thai-Malaysian University Students Forum ครั้งที่ 2 2 kunlayamu
  156010010139เข้าร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก World Youth Alliance Asia Pacific 2 kunlayamu
  156010010140เข้าร่วม 2nd WYAAP Emerging Leaders Conference ภายใต้หัวข้อ “The Development Paradigm : A World Beyond 2015” 2 kunlayamu
  1560100101414 University Championship 2013 2 uthaiwanth
  156010010142ไทย-เยอรมันคัพ ครั้งที่ 16 2 uthaiwanth
  156010010144การแข่งขันเรือพายเกษตรศาสตร์ กำแพงแสนคัพ ครั้งที่ 3 2 uthaiwanth
  156010010145ประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ (6U) 2 uthaiwanth
  156010010146ชิงแชมป์หน้าใหม่ (Judo Fresher DPU Championship) 2 uthaiwanth
  156010010147การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง 2 uthaiwanth
  156010010149เข้าร่วม Asia Pacific Leaders Education Program (APLEP) 2013 2 kunlayamu
  156010010301โครงการเพื่อนที่ปรึกษา-MU Youth Counselor' 56 2 rynda
  156010010427ซีเล็คทูน่า ประชาชน ถ้วย ข ประเภททีมหญิง 2 uthaiwanth
  156010010428ซีเล็คทูน่า ประชาชน ถ้วย ข ประเภททีมชาย 2 uthaiwanth
  156010010701พาน้องฟังธรรม 2 songporn
  156010010702พาน้องฟังธรรม มกราคม 2557 2 songporn
  156010010901วันวิสาขบูชา 2556 2 iamamwa
  156010010902วันมาฆบูชา 2556 2 iamamwa
  156010010903ดูหนังฟังเขาเล่าเรื่องโกง 2556 2 iamamwa
  156010010904เปิดตาในบัณฑิตไทยไม่โกง 2 iamamwa
  156020010001โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 1 ptjintana
  156020010002โครงการ "ไหว้ครู รับเสื้อ ฝึกปฏิบัตงานทางคลินิก และมอบรางวัลเรียนดีของนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2556" 1 ptjintana
  156020010003แนะแนวการศึกษาต่อและการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2556 2 ptjintana
  156020010004โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 1 ptjintana
  156020010005โครงการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2556 2 ptjintana
  156020020001กิจกรรมสอนน้องร้องเพลงและทัวร์ศาลายา 2 terpr
  156020020002งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 2 terpr
  156020020003เสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 2 terpr
  156020020004งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 2 terpr
  156020020005ร่วมงานวันสถาปนาคณะ 2 terpr
  156020020006กิจกรรมรับน้องข้ามฟาก 2 terpr
  156020020007งานพิธีไหว้ครู 2 terpr
  156020020008ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 1) 2 terpr
  156020020009ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต (ครั้งที่2) 2 terpr
  156020020010ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 3) 2 terpr
  156020020011ฝึกซ้อมงานรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) 2 terpr
  156020020012กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา (การสอนศิลปะป้องกันตัว) 2 terpr
  156020020013งานพระราชทานปริญญาบัตร 2 terpr
  156020020014กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) 2 terpr
  156020020015กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ (กีฬายาศรีฟัน) 2 terpr
  156020020016ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2 terpr
  156020020017ร่วมพิธีวางพวงมาลัย และบำเพ็ญกุศลอุทิศน้อมรำลึกถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณอิศระ ยุกตะนันทน์ 2 terpr
  156020020018งานมหิดลวิชาการ”56 2 terpr
  156020020019งานเกษียณอายุราชการ 2 terpr
  156020020020ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันมหิดล 2 terpr
  156020020021ประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบแรก) 2 terpr
  156020020022ร่วมบริการทันตกรรม เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 2 terpr
  156020020023ประกวดหนูน้อยฟันสวย (รอบชิงชนะเลิศ) 2 terpr
  156020020024งานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” 2 terpr
  156020020025กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา (แนะแนวที่ปรึกษา ครั้งที่ 1) 2 terpr
  156020020026กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา (พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2) 2 terpr
  156020020027โครงการบริการทางทันตกรรม เพื่อมหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน 2 terpr
  156020020028ร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 terpr
  156020020029กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา (แนะแนวที่ปรึกษา ครั้งที่ 2) 2 terpr
  156020020030ร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2 terpr
  156020020031งานกีฬาสีบุคลากร นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 terpr
  156020020032กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2 terpr
  156020020033งานประชุม Smoking Cessation Program ประจำปีการศึกษา 2556 2 terpr
  156020020034งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2 terpr
  156020020035โครงการ APDSA Lend A Hand 2 terpr
  156020020036อบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนและสุขภาพจิตที่ดี 2 terpr
  156020030001พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค 2 mtpps
  156020030002ฟังสนทนาของเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 1 mtpps
  156020030003ค้นหาข้อมูลอย่างไรให้ project เจ๋ง 2 mtpps
  156020030004เทคนิคการแพทย์อนุรักษ์การดนตรีและศิลปะไทย 2 mtpps
  156020030005อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการบรรณานุกรมอย่างง่ายด้วย Endnote Window X5 2 mtpps
  156020030006สมุดทำมือจากวัสดุเหลือใช้ 2 mtpps
  156020030007วัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 4 2 mtpps
  156020030008งานลอยกระทง ปี 2555 2 mtpps
  156020030009กิจกรรมเตรียมความพร้อมอย่างไรให้ได้งาน 2 mtpps
  156020050101ค่ายปฏิบัติธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 2 chanya
  156020050102กิจกรรม "จิตอาสา" 2 chanya
  156020050106ต้อนรับผู้ปกครองและพบนักศึกษาใหม่ 2 chanya
  156020050107ปฐมนิเทศ ชั้นปี 1 (NS น้องใหม่ บนเส้นทางสีขาว) 2 chanya
  156020050108พบอาจารย์ประจำชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษา 2 chanya
  156020050109โครงการทักษะชีวิต “NS : Proudly Charming and Smart” 2 chanya
  156020050110พิธีไหว้ครู 2 chanya
  156020050111แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ 2 chanya
  156020050116กิจกรรม NS Smart 2 chanya
  156020050118ค่ายปฏิบัติธรรม ปี 2 2 chanya
  156020050119ค่ายปฏิบัติธรรม ปี 3 2 chanya
  156020050212กีฬาน้องใหม่/สอนน้องร้องเพลง 2 chanya
  156020050213พิธีผูกโบว์ไท 2 chanya
  156020050214พิธีถอดโบว์ไท-รับน้อง 2 chanya
  156020050215รับน้องเข้าวัง....หลัง (ศิริราช) 2 chanya
  156020050503ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ) 2 chanya
  156020050504ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายวิศวะ-พยาบาล) 2 chanya
  156020050505ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายนำความรู้สู่ชุมชน) 2 chanya
  156020050517ชมรมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย (มารยาทไทย/ภาษาไทย ดนตรีไทย-นาฏศิลป) 2 chanya
  156020060101งานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดีชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2556 2 sa.rama.mahidol
  156020060102โครงการแนะนำการศึกษาต่อ ประจำปี 2556 2 sa.rama.mahidol
  156020060601เข้าร่วม วันมหิดลวิชาการ 56 2 sa.rama.mahidol
  156020060602โครงการงานกิจการนักศึกษาพบศิษย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 (ศาลายา) ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 2 sa.rama.mahidol
  156020061101เข้าร่วมโครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 2 sa.rama.mahidol
  156020061501โครงการทัศนศึกษาร้อยใจศิษย์-อาจารย์ 2 sa.rama.mahidol
  156020061601โครงการนักศึกษารามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 2 sa.rama.mahidol
  156020061701โครงการกิจกรรม Faculty Hours ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ “Elective เมืองนอกใครบอกว่ายาก ” 2 sa.rama.mahidol
  156020061702โครงการกิจกรรม Faculty Hours ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ “เตรียมตัวสู่ โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” 2 sa.rama.mahidol
  156020061703กิจกรรม Faculty Hours ประจำปีการศึกษา 2556 หัวข้อ “คณบดีพบนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี” 2 sa.rama.mahidol
  156020062501สานสามัคคีน้องพี่พยาบาลรามาธิบดี 2 sa.rama.mahidol
  156020062502ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 2 sa.rama.mahidol
  156020062503ปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 2 sa.rama.mahidol
  156020063301โครงการ สื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวง ครั้งที่ 8 2 sa.rama.mahidol
  156020063601โครงการเชื่อมโยงสายใยหัวใจ 10 รุ่น 2 sa.rama.mahidol
  156020063701โครงการพัฒนานักศึกษา ความสุขและความหมายของชีวิต ครั้งที่ 6 2 sa.rama.mahidol
  156020071901รู้จักศาลายา 2 sithaimed2
  156020071902รับขวัญน้อง ปีการศึกษา 2556 2 sithaimed2
  156020071903เส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ครั้งที่2 ปีการศึกษา2556 2 sithaimed2
  156020071904สานสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปีการศึกษา2556 2 sithaimed2
  156020071905กีฬาสานสัมพันธ์ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผยไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 6 2 sithaimed2
  156020071906พิธีไหว้ครูชีวกโกมารภัจจ์ ประจำปี2556 1 sithaimed2
  156020071907พิธีมอบโบไท/เนคไท ปี2556 1 sithaimed2
  156020071908พิธีไหว้ครูคณะฯ 2556 1 sithaimed2
  156020071909โครงการfit&fun ปี2556 2 sithaimed2
  156020071910พาน้องชมสวน ครั้งที่6 2 sithaimed2
  156020071911โครงการสารจากใจสู่ผู้พิการทางการได้ยิน ครั้งที่1 2 sithaimed2
  156020071912โครงการมอบความสุข สู่บ้านทานตะวัน ครั้งที่1 2 sithaimed2
  156020071913โครงการคืนต้นไม้สู่ป่า แก้ปัญหาโลกร้อน ครั้งที่ 6 2 sithaimed2
  156020071914โครงการสวนสมุนไพรลอยฟ้า ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2556 2 sithaimed2
  156020071915โครงการรักษ์น้อง ครั้งที่2 2 sithaimed2
  156020071916โครงการเรียนรู้ธรรมะจากการอ่านพระธรรมพร้อมคำแปล 2 sithaimed2
  156020071917โครงการแข่งขันกีฬาจตุรธาตุเกมส์ ครั้งที่8 ปีการศึกษา 2556 2 sithaimed2
  156020071918โครงการสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2556 2 sithaimed2
  156020080003กีฬาเภสัชสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 2 nokpy
  156020080005โครงการสองรับหนึ่ง 2 nokpy
  156020080006โครงการเลี้ยงอำลานักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 (Byenior'Rx40) 2 nokpy
  156020080007พัฒนาแกนนำสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2555 2 nokpy
  156020080008กีฬาภายในสานสัมพันธ์ 2 nokpy
  156020080009แข่งขันการให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วย ครั้งที่ 3 2 nokpy
  156020080010ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ(Pharmaoke Singing Contest) 2 nokpy
  156020080011น้องปีหนึ่งขอบคุณพี่ปี2 2 nokpy
  156020080012OPEN CAPSULE ครั้งที่ 9 2 nokpy
  156020080013PY Pro-service 2 nokpy
  156020080014สองเม็ด หนึ่งใจ ปันให้สังคม 2 nokpy
  156020080015งานเลี้ยงขอบคุณรุ่นพี่ ปี2-5 2 nokpy
  156020080016ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่5 1 nokpy
  156020080017พี่มหิดลแนะแนวน้องสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 (MUTEC#9) 2 nokpy
  156020080018ค่ายอาสาพัฒนาชนบท 2 nokpy
  156020080019ประชุมประจำปี สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) 2 nokpy
  156020080020ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและเรียนรู้ชุมชน ครั้งที่ 9 2 nokpy
  156020080021เสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษา 18 สถาบัน ปีที่ 9 (แรกพบ สนภท.) 2 nokpy
  156020080022ค่ายต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่ 6 (WE UNITE CAMP #6) 2 nokpy
  156020080023ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 1 nokpy
  156020080024ไหว้ครู 1 nokpy
  156020080025โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาความเป็นไทย 1 nokpy
  156020080026ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผูกไทด์โบว์ไทด์ 1 nokpy
  156020080027โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการย่อยที่ 4 : บุคลิกภาพสร้างได้จากภายใน 1 nokpy
  156020080028โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการย่อยที่ 1 : รู้จักตนเอง กล้าคิดกล้าทำ กล้าเป็นผู้นำและผุ้ตาม 1 nokpy
  156020080029MUPY's Club Showcase 2 nokpy
  156020080030โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการย่อยที่ 2 : สามัคคีมีพลัง ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข 1 nokpy
  156020080031กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ ครั้งที่5 (ยา-ศรี-ฟัน) 2 nokpy
  156020080032เภสัชมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 2 nokpy
  156020080033มุมมองของเหรียญที่ผ่านประสบการณ์ ครั้งที่ 2 2 nokpy
  156020080034มหิดลวิชาการ ปี 2556 2 nokpy
  156020080035นิทรรศการเภสัชมหิดล พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 1 nokpy
  156020080036ละครเวที Ella Story 2 nokpy
  156020080037คุณธรรมนำสุขใจ ครั้งที่ 2 2 nokpy
  156020080038โครงการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการย่อยที่ 3 : สื่อสารดี มีคุณธรรม นำพาสุข 1 nokpy
  156020090102งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2556 1 vivace
  156020090105Junior Science Club 1/56 2 vivace
  156020090106Junior Science Club 2/56 2 vivace
  156020090107Junior Science Club 3/56 2 vivace
  156020090108Junior Science Club 4/56 2 vivace
  156020090114งานชี้แจงสาขาเอก รุ่นปีการศึกษา 56 1 vivace
  156020091502งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 1 vivace
  156020100002โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม "บัณฑิตไทยไม่โกง" 2 benjarut
  156020100101ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 1 benjarut
  156020100102การเลือกตั้งผู้แทนนักศึกษา 4 ชั้นปี คณะศิลปศาสตร์ การเลือกตั้งประธานชั้นปี ประจำปี 2556 1 benjarut
  156020100104โปสเตอร์รณรงค์เพื่อส่งเสริมวินัยการแต่งกายนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 2 benjarut
  156020100105บูรณาการทักษะด้านภาษา วรรณกรรม และศิลปวัฒนธรรม สู่ "ระบำมหิดล" 2 benjarut
  156020100106มะเกลือน้อยนำเที่ยว 2 benjarut
  156020100107ศิลปศาสตร์ รักษ์ สิ่งแวดล้อม 2 benjarut
  156020100108เรียนรู้ภาษาไทยและนำไปใช้อย่างถูกต้อง 2 benjarut
  156020100109กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภายใต้โครงการเตรียมพร้อมบัณฑิตสู่ชีวิตการทำงาน (ครั้งที่ 1) 2 benjarut
  156020100110กิจกรรมทัศนศึกษาประวัติศาสตร์อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย(อุทยาน ร.2) จ.สมุทรสงคราม ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปี2557 2 benjarut
  156020100111กิจกรรมแนะแนวอาชีพที่น่าสนใจ ภายใต้โครงการเตรียมพร้อมบัณฑิตสู่ชีวิตการทำงาน (ครั้งที่ 2) 2 benjarut
  156020100112เรื่องเก่าเล่าใหม่ วรรณกรรมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปี2557 (ครั้งที่ 1 ) 2 benjarut
  156020100113โครงการแสงธรรมนำบัณฑิต ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2557 2 benjarut
  156020100114ปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ 2 benjarut
  156020100115กิจกรรมอบรมการแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ (ครั้งที่ 3) 2 benjarut
  156020100116กิจกรรมอบรมทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับคนทำงานออฟฟิส ครั้งที่1 ภายใต้โครงการพัฒนาศิลปศาสตร์บัณฑิตที่พึงประสงค์ (ครั้งที่ 4) 2 benjarut
  156020100117กิจกรรมเสวนา "บอกเล่าประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่า" ภายใต้โครงการเตรียมพร้อมบัณฑิตสู่ชีวิตการทำงาน (ครั้งที่ 5) 2 benjarut
  156020100118สัมมนาเชิงปฏิับัติการสโมสรนักศึกษาและผู้นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2557 2 benjarut
  156020100119กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปี2557 (ครั้งที่ 4 ) 2 benjarut
  156020100501วันพระศรีสุนทรโวหาร(ภู่) มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2556 2 benjarut
  156020100502วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2556 2 benjarut
  156020100503ศิลปศาสตร์อาสา "ลั้นลาภาษาไทยไปกับพี่ๆ LA ครั้งที่ 4" 2 benjarut
  156020100504อบรมเชิงปฏิบัติการการทำหน้าที่พิธีกรประจำคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่2 (LA MC:เวทีแจ้งเกิดครั้งที่ 2) 2 benjarut
  156020100505ศิลปศาสตร์อาสา "ลั้นลาภาษาไทยไปกับพี่ๆ LA ครั้งที่ 5" 2 benjarut
  156020100601ศิลปศาสตร์อาสา : ศิลปศาสตร์สอนน้อง ครั้งที่ 4 2 benjarut
  156020100602Coming Home การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษฯ 2 benjarut
  156020100603กิจกรรมมหิตลาภาษาศิลป์ ครั้งที่ 5 2 benjarut
  156020100604Open House 2 benjarut
  156020100605กิจกรรมให้ความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5 2 benjarut
  156020100801กิจกรรม ตัวแทนนักศึกษาร่วมแสดงความสามารถทางวัฒนธรรมระดับชาติ ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 2 benjarut
  156020110001สานสัมพันธ์ครอบครัว Biomed 2 egnoon
  156020110002ค่ายเยาวชนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Click Camp ครั้งที่ 5 2 egnoon
  156020110003"Electronics to School ครั้งที่ 1 (ETS #1)" 2 egnoon
  156020110004INCRISIS Carival 2 egnoon
  156020110005“All Engineer Chem-E Car competition #1” 2 egnoon
  156020110006ค่ายอยากเป็นวิศวะฯ ครั้งที่ 14 2 egnoon
  156020110007ร่วม ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 20 2 egnoon
  156020110008โครงการ "หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่ 4" (Mahidol University Leadership) 2 egnoon
  156020110009Windows 8 Workshop" 2 egnoon
  156020110010ค่ายก้าวแรกสู่วิศวฯ มหิดล ครั้งที่ 7 2 egnoon
  156020110011พัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2 egnoon
  156020110012พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 1 egnoon
  156020110013ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 2 egnoon
  156020110014ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ประจำปี 2556 2 egnoon
  156020110015เบิกฟ้ากิจกรรม 2556 1 egnoon
  156020110016Evening Meeting#1 2 egnoon
  156020110017วิศวะร่วมใจใฝ่ธรรมะ พัฒนาวัดด้วยจิตอาสา 2 egnoon
  156020110018ร่วมโครงการ "เพื่อนที่ปรึกษา MU Youth Counselor" 2 egnoon
  156020110019เส้นทางสู่การเป็นวิศวกร (How to be an engineering?) ภายใต้งาน มหิดลวิชาการ'56 2 egnoon
  156020110021คอนเสิร์ตเปิดตัวชมรม EG MUSIC 2 egnoon
  156020110022กีฬาเคมีสัมพันธ์ ครั้งที่ 14 (ศรีตรังเกมส์) 2 egnoon
  156020110023กิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2556 1 egnoon
  156020110024ติวภาษาซีให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 egnoon
  156020110025รับน้อง 2556 2 egnoon
  156020110026ค่ายจิตอาสา ครั้งที่ 4 "สร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อน้อง" 2 egnoon
  156020110027EG'OKE หรรษา 2 egnoon
  156020110028ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ E-Camp 2013 2 egnoon
  156020110029เตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานให้เต็มที่ เพื่อก้าวสู่ศักยภาพที่เต็มร้อย Are "U" ready to get a job? 1 egnoon
  156020110030กิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ ASEAN Mobility Program, Road Trip, ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ ต่างประเทศ 2 egnoon
  156020110031คอนเสิร์ต INCRISIS Glow Flow Party 2 egnoon
  156020110032Click Camp ครั้งที่ 6 2 egnoon
  156020110033การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 2 egnoon
  156020110034เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยมหิดล (KUSUMU)” 1 egnoon
  156020110035เตรียมตัว เตรียมใจ สู่โลกใหม่ในการทำงาน 2 egnoon
  156020110036งานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ งาน “MUTU” 2 egnoon
  156020110037โครงการค่ายอยากเป็นวิศวะ ครั้งที่ 15 2 egnoon
  156020110038Electronic Youth Camp (EYC 2013) 2 egnoon
  156020110039พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 egnoon
  156020110040ตัวแทนนักศึกษา (ประธานชั้นปี, ประธานภาค) ประจำปีการศึกษา 2556 2 egnoon
  156020130001ค่ายสานสายใยพวกพ้อง รับน้องเวชระเบียน ปีการศึกษา 2556 2 shat
  156020130002ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 2 shat
  156020130003พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 2 shat
  156020130004โครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพเวชระเบียน ปีการศึกษา 2556 2 shat
  156020130005โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทำบุญ 9 วัด ปีการศึกษา 2556 2 shat
  156020130006โครงการจิตอาสาอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ปีการศึกษา 2556 2 shat
  156020130007โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 2 shat
  156020130008โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างจิตสำนึกและความผูกพันต่อมหาวิทยาลัยมหิดลที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2556 1 shat
  156020140001ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 vscpr
  156020140002พัฒนาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ (AEC) ปี6 1 vscpr
  156020140003สัมพันธ์น้องพี่ ตามรอยวิถีไทย 1 vscpr
  156020140004สัมมนาสโมสรนักศึกษา 1 vscpr
  156020140005ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 1 vscpr
  156020140006ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 1 vscpr
  156020140007สวมเสื้อกาวน์ ก้าวสู่ความเป็นสัตวแพทย์ 1 vscpr
  156020140008พิธีไหว้ครูและทำบุญอาจารย์ใหญ่ 1 vscpr
  156020140010โครงการพัฒนาทักษะภ.อังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 1 vscpr
  156020140011โครงการแนะแนวการเตรียมความพร้อมข้ามศาสตร์/ร่วมศาสตร์สำหรับนักศึกษาปี 6 1 vscpr
  156020140012แนะแนวทิศทางการเรียนสัตวแพทย์ และการทำงานในอนาคตสำหรับนักศึกษาชั้นปี 1 1 vscpr
  156020140013พัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งหน้าสำหรับการทำงาน และการแนะแนวการเตรียมความพร้อมข้ามศาสตรื ร่วมศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน 1 vscpr
  156020140014พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 vscpr
  156020140015อบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเข้าสู่การศึกษาศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาปี 2-3 1 vscpr
  156020140016แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาความพร้อมบัณฑิตในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1 vscpr
  156020140017เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อฝึกคลิกิกปฏิบัติสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 1 vscpr
  156020140053วัคซีน โอกาสและความท้าทายของประเทศ 2 vscpr
  1560201400548th International Symposium of The Protein Society of Thailand 2 vscpr
  156020140055Mahidol SC-Chemistry Forum 2013 2 vscpr
  156020150001ค่ายยุวชนสาธารณสุข Health camp 8 2 thunyapint
  156020150002เด็กไทยยุคใหม่เข้าสู่อาเชียน 2 thunyapint
  156020150003โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปี2556 2 thunyapint
  156020150004ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 2 thunyapint
  156020150005ปฐมนิเทศนักศึกษา "ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ครอบครัวราชพฤกษ์" 1 thunyapint
  156020150006สัปดาห์วิชาการสาธารณสุข ตอนนัดพบคนรักสุขภาพ 2 thunyapint
  156020160001Low Carbon Faculty และ UI Green Metric World University Ranking 2012 ประจำปีการศึกษา 2556 2 enat
  156020160002วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2556 2 enat
  156020160003พิธีไหว้ครู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 1 enat
  156020160004Party ไอติม ครั้งที่3 2 enat
  156020160005โครงการส่งเสริมค่านิยม Integrity (คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต) 2 enat
  156020160006ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 1 enat
  156020160010โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Dongguk University สาธารณรัฐเกาหลี 2 enat
  156020160012รวมพลัง EN รักษ์สิ่งแวดล้อม 2 enat
  156020160013การฟังบรรยายพิเศษ โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2 enat
  156020160014แผนงานอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม 2 enat
  156020160015โครงการศึกษาเชิงนิเวศน์ ภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีเกษตรชุมชนพึ่งตนเอง 2 enat
  156020160017แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Department of Natural Resource, Cornell University 2 enat
  156020200001โครงการพิธีไหว้ครู วิทยาลัยราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2556 1 jah
  156020200002โครงการธรรมรักษ์ทัศนา รุ่น 3 2 jah
  156020200003โึครงการความร่วมมือเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน "หัวข้อไข้เลือดออก" 2 jah
  156020200004โครงการความร่วมมือเผยแพร่ความรู้การดูแลสุขภาพสำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน "หัวข้อการดูแลสุขภาพตัวเอง" 2 jah
  156020200005โครงการ "สืบสานวินัยจากรุ่นพี่ สู่รุ่นน้อง" 1 jah
  156020200006เปิดโลกเงียบสู่การเรียนรู้สองวัฒนธรรม 2 jah
  156020200007มหิดลวิชาการ ปี 2556 2 jah
  156020200008ศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม 2 jah
  156020200009ราชสุดากีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 1 jah
  156020200010กิจกรรมเสวนา หัวข้อ "แบ่งปันประสบการณ์ นศ. แลกเปลี่ยน" 1 jah
  156020200011กิจกรรมอบรมให้ความรู้ "ภาษามืออเมริกัน" 1 jah
  156020200012โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจำปี 2557 1 jah
  156020200013อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 1 jah
  156020200014วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 2 jah
  156020200015Soccer Deaf Cup ครั้งที่ 2 2 jah
  156020200016RS Leaderships (เลือกสโมสรฯ) 1 jah
  156020200017ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ 2 jah
  156020200018ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2556 1 jah
  156020200201จิตอาสาช่วยเพื่อนนักศึกษาพิการ "คุณรื่นฤดี ชอบผล" 2 jah
  156020200401ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 2 jah
  156020200402กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส "วันแม่แห่งชาติ" 1 jah
  156020200403งานมหิดลบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 18 1 jah
  156020200404Bid Cleaning Day โรงอาหารวิทยาลัยราชสุดา 2 jah
  156020200405ภัยผู้หญิงและศิลปะการป้องกันตัว 1 jah
  156020200406พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 jah
  156020200407พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1 jah
  156020200408Big Cleaning Day วิทยาลัยราชสุดา 1 jah
  156020220001กิจกรรมรักน้อง 2556 2 crsactivity2552
  156020220002กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง 2556 2 crsactivity2552
  156020220003อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลเอกสารอ้างอิง 2 crsactivity2552
  156020220004ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2556 2 crsactivity2552
  156020220005ปัจฉิมนิเทศและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2555 2 crsactivity2552
  156020220006บูชาพระคุรครู ปี 2556 2 crsactivity2552
  156020220007วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 2 crsactivity2552
  156020220008อบรมการทำวิจัยด้านสังคมศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 2 crsactivity2552
  156020220009งานวันสถาปนาวิทยาลัยศาสนศึกษา ครบ 16 ปีและงานวันกตัญญู ประจำปี 2556 2 crsactivity2552
  156020220010บรรยายพิเศษ บทบาทของพระบัณฑิตอาสา 2 crsactivity2552
  156020220011เรียนรู้ภาษามาเลย์ เข้าใจประเทศมาเลเซีย 2 crsactivity2552
  156020220012เยี่ยมชมศาสนสถานวิพากษ์จิตรกรรม 2 crsactivity2552
  156020220013ทัศนาอาศรมศิลป์ 2 crsactivity2552
  156020220014ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปีที่5 2 crsactivity2552
  156020220015วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2556 2 crsactivity2552
  156020220016บรรยายพิเศษ เรื่อง "การใช้เหตุผลในพุทธปรัชญาเถรวาท 2 crsactivity2552
  156020220017กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 2 crsactivity2552
  156020220018บรรยายพิเศษ "เดินสู่อิสรภาพ" 2 crsactivity2552
  156021010001โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ptjintana
  156021010002โครงการ "สอนน้องร้องเพลง" 2 ptjintana
  156021010003โครงการค่ายส่งเสริมสุขภาพชุมชน คร้งที่ 8 2 ptjintana
  156021010004โครางการด้านเสริมาร้างวินัยและทักษะทางสังคม วิชาชีพ วิชาการ และจิตตปัญญาศึกษา "ทัวร์ศาลายา 56" 2 ptjintana
  156021010005โครงการครั้งแรกที่ผูกพัน (ต้อนร้บนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556) 2 ptjintana
  156021010008โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนครั้งที่ 9 ตอน บางปู 2 ptjintana
  156021010010กีฬาฮาเฮสานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 2 ptjintana
  156021010011โครงการกายภาพบำบัดสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 2 ptjintana
  156021010012โครงการแสดงความขอบคุณรุ่นพี่ 2 ptjintana
  156021010014โครงการ “เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557” 2 ptjintana
  156021060101โครงการแนะนำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาลบาลรามาธิบดีสู่รั้วโรงเรียนมัธยม 2 sa.rama.mahidol
  156021060102เข้าร่วม โครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 11 2 sa.rama.mahidol
  156021060103โครงการค่ายรามาปณิธาณ ครั้งที่ 19 2 sa.rama.mahidol
  156021060104โครงการ แบ่งปันประสบการณ์จากพี่ถึงน้อง 2 sa.rama.mahidol
  156021060201โครงการ การฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2556 2 sa.rama.mahidol
  156021060202โครงการ พบปะน้องปี 1 และคัดตัวนักกีฬางานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 2 sa.rama.mahidol
  156021060203โครงการ การฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2556 2 sa.rama.mahidol
  156021060204โครงการการฝึกซ้อมกีฬาบาสเกตบอล ประจำปีการศึกษา 2556 2 sa.rama.mahidol
  156021060205โครงการ “สานสัมพันธ์น้อง-พี่” (ฟุตบอล ปี2 ปี1) 2 sa.rama.mahidol
  156021060206โครงการ การแข่งขันกีฬาแบดมินตันกระชับมิตร 2 sa.rama.mahidol
  156021060207โครงการบาสเกตบอลประเพณี 4 สัมพันธ์ ครั้งที่ 7 2 sa.rama.mahidol
  156021060208โครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 2 sa.rama.mahidol
  156021060209เข้าร่วม โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครังที่ 26 2 sa.rama.mahidol
  156021060301โครงการ หอพักแพทย์น่าอยู่ ประจำปีการศึกษา 2556 2 sa.rama.mahidol
  156021060302โครงการค่าย “Dreams Come True “สานฝัน” ให้เป็นจริง” ประจำปีการศึกษา 2556 2 sa.rama.mahidol
  156021060303เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 54 2 sa.rama.mahidol
  156021060304สำรวจ โครงการ “ค่ายแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นแพทย์ที่มั่นใจ” ครั้งที่ 3 2 sa.rama.mahidol
  156021060305โครงการ “ค่ายแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นแพทย์ที่มั่นใจ” ครั้งที่ 3 2 sa.rama.mahidol
  156021060306เข้าร่วม โครงการค่ายสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาแพทย์ ครังที่ 56 2 sa.rama.mahidol
  156021060307โครงการ ก้าวแรกสู่กิจกรรม 2 sa.rama.mahidol
  156021060401โครงการละครเวที (Rama D'rama) ครั้งที่ 6 ระ-หว่าง-ทาง 2 sa.rama.mahidol
  156021060402โครงการโชว์เชียร์สามัคคี แสตนด์เฟรชชี่ รามาธิบดี รุ่นที่ 49 2 sa.rama.mahidol
  156021060403โครงการดนตรีใต้หอ ครั้งที่ 12 2 sa.rama.mahidol
  156021060501โครงการ รั้วรามาธิบดีสร้างสรรค์ ครูคือพี่ ศิษย์คือน้องสานสัมพันธ์แพทย์ ครั้งที่ 6 และพิธีมอบเนคไท โบว์ไท 2 sa.rama.mahidol
  156021060601โครงการเสริมสร้างจริยธรรมความกตัญญูต่ออาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณของนักศึกษาแพทย์ และปฐมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 2 sa.rama.mahidol
  156021060602โครงการ Love forward ส่งต่อความรัก 2 sa.rama.mahidol
  156021060603พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2556 2 sa.rama.mahidol
  156021060604โครงการ “โต๊ะชมพู จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” 2 sa.rama.mahidol
  156021060605โครงการ UNITY Re-Union ประจำปีการศึกษา 2556 2 sa.rama.mahidol
  156021060606โครงการ“สานสัมพันธ์น้อง-พี่” ( ปี3 ปี1) 2 sa.rama.mahidol
  156021060607โครงการ “สานสัมพันธ์ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” (ปี5 ปี 1) 2 sa.rama.mahidol
  156021060701โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา 2 sa.rama.mahidol
  156021100001สอนน้องร้องเพลงคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2556 2 benjarut
  156021100002วันไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ 2556 1 benjarut
  156021100003ศิลปศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 2 benjarut
  156021100004ประกวดคัดเลือกดาวและเดือนคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 2 benjarut
  156021100005การแสดงศักยภาพและผลงานสโมสรนักศึกษาและชุมนุมนักศึกษาในงานมหิดลวิชาการ 2556 2 benjarut
  156021100007กิจกรรมสานสัมพันธ์อักษร-ศิลป์ ประจำปี2557 (One Arts 2014) 2 benjarut
  156021100008ถอดโบว์ & ไทด์ ผูกสายสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา2556 2 benjarut
  156021100009เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2557 2 benjarut
  15602110001010 ปีศิลปศาสตร์สร้างฝันบันดาลใจ : ค่ายอาสาพัฒนาชนบทและศึกษาวัฒนธรรม "บ้านแม่อ้อใน" 2 benjarut
  156021140001กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง 2 vscpr
  156021140002หาบ้านใหม่ให้หมาศาลายา 2 vscpr
  156021140003เบิกฟ้ากิจกรรม 2 vscpr
  156021140004สานสัมพันธ์พี่น้องร่วมใจ อนุรักษ์ท้องทะเลไทยและสิ่งแวดล้อม 2 vscpr
  156021140005โครงการฝึกสุนัขนิสัยดีครั้งที่ 28 2 vscpr
  156021140006ค่ายพรีแคมป์ 2 vscpr
  156021140007ค่ายสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ 2 vscpr
  156021140008กีฬาสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง Vet day Vet night 2 vscpr
  156021140009เลี้ยงอำลานักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 6 (Byenior) 2 vscpr
  156021140010ค่ายฟ้าหม่น คนดี ครั้งที่ 7 2 vscpr
  156021140011โครงการกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า มหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชนโดยรอบปี 2556-2557 2 vscpr
  156021140012สร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาสัตวแพทย์ 2 vscpr
  156021140013ค่ายสัตวแพทย์อาสาครั้งที่ 10 2 vscpr
  156040010008MU Party ตอน ปาร์ตี้สันทนาการ 2 izsaya
  156040010009กีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 2 izsaya
  156040010010โครงการค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่ม ภาคฤดูหนาว ประจำปีการศึกษา 2556 2 izsaya
  156040010011ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 21 2 izsaya
  156040010012อำลาศาลายา รุ่นที่ 32 2 izsaya
  156040010013สัมมนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  156040020002ประชุมสามัญสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2556 2 izsaya
  156040020004เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  156040020005ค่ายสัมมนาสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีวาระ 2557 2 izsaya
  156040020006การประชุมสามัญสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2557 2 izsaya
  156040020007ประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2/2556 2 izsaya
  156041010001ค่ายกลางปี ประจำปีการศึกษา 2556 2 izsaya
  156041010002ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 46 2 izsaya
  156041030003ค่ายบำเพ็ญประโยชน์กลางปีการศึกษาของกลุ่มกิจกรรมชมรมชนบท ประจำปีการศึกษา 2556 2 izsaya
  156041030004ออกค่าย 15 วัน รับลมหนาวร้อน สัมผัสกลิ่นอายน้ำตกแจ้ซ้อน ตะลอนศึกษาชาเหมี้ยง หนีแดดเปรี้ยง ป๊ะกั๋นลำปาง 2 izsaya
  156041030005สัมมนาชมรมชนบท'56 2 izsaya
  156041040003สสธ. สานฝัน ปันน้ำใจ สู่ชุมชน ปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  156041050002ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน โปกกะโหล้ง ขุนเขาแห่งธารา วิถีชีวิตแห่งสายน้ำ 2 izsaya
  156041050003แรกพบชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2556 2 izsaya
  156041050004ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน หนีร้อน มาพบรัก 2 izsaya
  156041060002ค่ายศึกษาเชิงปฏิบัติการและปลูกจิตสำนึก สู่เส้นทางรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2556 2 izsaya
  156041060003ค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 24 2 izsaya
  156041070002โรฯ ชวนน้องเปิดประสบการณ์ ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ "แล่นตรงไปบ้านตานใหญ่ มายามไกลฮอดแดนมรดกโลก" 2 izsaya
  156041070003โรฯพาน้องนั่งรถไฟ ผจญภัยในหุบเขา ศึกษาวิถีชนเผ่า ร่วมใจเรานำประโยชน์สู่นครพิงค์ 2 izsaya
  156041090001โครงการมหกรรมการให้ Sharing Festival 2013 "The Butterfly effect" 2 izsaya
  156041090002โครงการสัมมนาหล่อหลอมชมรมพัฒนาศักยภาพ 2 izsaya
  156041090003โครงการค่าย Potential Click Camp 3 วัน 2 izsaya
  156041090004One Day Trip ทัวร์ทำดี 2 izsaya
  156041090005Potential Max Camp 2 izsaya
  156042030001อบรมจริยธรรมคิสเตียน 2556/1 2 izsaya
  156042030002Ucare บ้านนี้เพื่อคุณ 2 izsaya
  156042030005คริสเตียนผูกพัน สานสัมพันธ์ต่างมหาวิทยาลัย 2 izsaya
  156042030006ค่ายปันฝันสู่บ้านเด็ก ครั้งที่ 5 2 izsaya
  156042030007Christmas is Christmas Give 2 izsaya
  156042030008Tutors Beyond 2 izsaya
  156042030009ค่ายปันฝันสู่บ้านเด็ก ครั้งที่ 6 2 izsaya
  156042030010ค่ายความรักผูกพัน ครั้งที่ 5 2 izsaya
  156042050001รวมพลชาวเหนือ 2 izsaya
  156042050003กีฬากาแล 2 edsa1
  156042050005ฮัก นะ (ณ) มหิดล ค่ายฮักน้องครั้งที่ 10 2 izsaya
  156042060001รับขวัญน้องสู่อ้อมกอดชาวใต้ 56 2 izsaya
  156042060002ชาวใต้มหิดลมุ่งสู่ปราณบุรี สีบสานวัฒนธรรมดีๆเพื่อชุมชน 2 izsaya
  156042060003เบิกฟ้าอันดามัน สานวัมนธรรมกระบี่ 2 izsaya
  156042070001สัมมนาเชิงวิชาการนอกสถานที่ พ.ศ. 2556 2 izsaya
  156042070002ฝึกทักษะและพัฒนาศักยภาพด้านนาฎศิลป์ไทย พ.ศ. 2556 2 izsaya
  156042070003ค่ายวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 5 2 izsaya
  156042080003ปฎิบัติธรรมภาวนา เจริญศีล สมาธิ ปัญญา ตามแนวทางท่านพุทธทาสภิกขุ ประจำปีการศึกษา 2556 2 izsaya
  156042080004สืบสานพุทธธรรม ดั่งพุทธกาล ตักบาตรพระกรรมฐาน ปีที่ 4 2 izsaya
  156042080005ธรรมะจัดสรร ปันน้ำใจให้น้อง 2 izsaya
  156042090003บทบาทนักศึกษากับการสร้างสังคมแห่งสันติภาพ 2 izsaya
  156042090004สัมมนาชมรมมุสลิม 2556 2 izsaya
  156042090005อบรมจริยธรรมและวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 2 izsaya
  156042110001MU PHOTO CAMP On the beach 2 izsaya
  156042120002แต้มสี เติมฝัน เรียนรู้วัฒนธรรม ชาวชุมพวง เมืองย่าโม 2 izsaya
  156042120003เบิ่งแยง พาแลงอีสาน มหิดล 2 izsaya
  156042120004กลับบ้านเฮา เล่าขานตำนาน สานสัมพันธ์ ณ อำนาจเจริญ 2 izsaya
  156042130001ฉ่อยเฮฮา :พาเที่ยวสุพรรณฯ ไปกับแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ 2 izsaya
  156043030001House Care การดูแลม้าเบื้องต้น (บรรยาย) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 2 izsaya
  156043030002How To Ride ประจำปีการศึกษา 2556 2 izsaya
  156043100001การฝึกสอนทักษะเทนนิสขั้นพื้นฐาน (BASIC) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา 2 izsaya
  156043140001การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน (Basic) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา 2 izsaya
  156043140002การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพัฒนาฝีมือ (Advance) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา 2 izsaya
  156043170001ต้อนรับน้องใหม่ชมรมกีฬายิงปืน ประจำปีการศึกษา2556 2 edsa1
  256020240001โครงการWUNCA 2 mukaeducation
  256020240002อบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษา” 1 mukaeducation
  256020240003จัออบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ศูนย์เครื่องมือกลาง 2 mukaeducation
  256020240004โครงการมหกรรมแห่งการให้ Sharing Festival ตอน Butterfly effect change one thing change every thing ขยับปีกเปลี่ยนโลก 2 mukaeducation
  256020240005ฟุตบอลพญา-กาญจน์ 2 mukaeducation
  256020240006กีฬาหอพักสัมพันธ์ ครั้งที่10 (U-Dorm Games)” 2 mukaeducation
  256020240007กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 1 mukaeducation
  256020240008กิจกรรมนักศึกษาพบทีมบริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี 2 mukaeducation
  256020240009โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา 2 mukaeducation
  256020240010โครงการย้อนอดีตชีวิตไทย 2 mukaeducation
  256020240011กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2 mukaeducation
  256020240012โครงการกีฬาสีปีใหม่ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร 2 mukaeducation
  256020240013โครงการ MUKA Walking Street 2 mukaeducation
  256020240014โครงการ Poland-MUKA MUSIC DAY 2014 2 mukaeducation
  256020240015โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 2 mukaeducation
  256020240016กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและการทำงานเป็นทีม 1 mukaeducation
  256020240017MUKA Science & Management Project Exhibition 2014 1 mukaeducation
  256020240018นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 2 mukaeducation
  256020240019คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2556 2 mukaeducation
  256020240020คณะกรรมการบริหารชมรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2 mukaeducation
  256020240021เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2557 1 mukaeducation
  256020240022ค่ายครูอาสาพัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 9 2 mukaeducation
  256020240023Always Do the Right Thing 2 mukaeducation
  256020240024ประธานสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2556 2 mukaeducation
  256020240025ค่ายอะตอมสานฝันปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 11 2 mukaeducation
  256020240026ดนตรีในสวน 2 mukaeducation
  356020250001เยี่ยมบ้าน แลศิลป์ 2 patsakorn
  356020250002ไหว้ครู ปีการศึกษา 2556 (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 2 patsakorn
  356020250003ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2557 2 patsakorn
  356020250004เยี่ยมบ้าน แลศิลป์ ปี 2 2 patsakorn  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501