Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • ปีการศึกษา 2555
 • *ประเภทโครงการ 1 = กิจกรรมกำหนดให้เข้าร่วมและเลือกเข้าร่วม, 2 = กิจกรรมเลือกเสรี
  รหัสชื่อกิจกรรมประเภทโครงการผู้บันทึกข้อมูล
  155010010001พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 1 panet
  155010010003รับน้องเข้าบ้าน 2 panet
  155010010004พิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี2555 2 panet
  155010010006MU Altruism Week 2012 1 panet
  155010010007วันมหิดล 2555 1 panet
  155010010009เข้าแถวรับเสด็จงานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล พ.ศ. 2555(MU Research Expo2012) 1 panet
  155010010010Mahidol University Ambassador Season 2 2 kunlayamu
  155010010101พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555 1 panet
  155010010119การแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา 2554 2 uthaiwanth
  155010010411การแข่งขันกีฬายิงปืนน้องใหม่อุดมศึกษา ประจำปี 2555 2 uthaiwanth
  155010010412การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง 2 uthaiwanth
  155010010413การแข่งขันกีฬาหมากล้อม University GO Tournament 2 uthaiwanth
  155010010414การแข่งขันเรือพาย ณ ประเทศมาเลเซีย 2 uthaiwanth
  155010010415การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล ประเภท 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 2 uthaiwanth
  155010010416การแข่งขันกีฬาซอฟท์บอล เชียงใหม่โอเพ่น 2 uthaiwanth
  155010010417การแข่งขัน Navy Open: Fencing Club Championships 2012 2 uthaiwanth
  155010010418การแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา 2555 2 uthaiwanth
  155010010419การแข่งขันกอล์ฟอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2555-2556 2 uthaiwanth
  155010010420การแข่งขันบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา 2 uthaiwanth
  155010010421การแข่งขันกีฬายูโดประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน 2 uthaiwanth
  155010010422การแข่งขันกีฬาเรือพาย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2 uthaiwanth
  155010010423การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 รอบมหกรรม 2 uthaiwanth
  155010010424การแข่งขันเรือพาย The 2012 King's Cup K-Bank Dragon Boat Championship 2 uthaiwanth
  155010010425การแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา 2556 2 uthaiwanth
  155010010426การแข่งขัน CU Logic 6 2 uthaiwanth
  155010010427การแข่งขันกีฬายูโดเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ประจำปี 2555 2 uthaiwanth
  155010010428การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล SU Open ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 2 uthaiwanth
  155010010429การแข่งขันบาสเกตบอลระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 ชิดถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ประเภททีมชาย 2 uthaiwanth
  155010010430การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 4 University Championship 2012 2 uthaiwanth
  155010010431การแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 4 2 uthaiwanth
  155010010901วันมาฆบูชา ปี 2555 2 iamamwa
  155010010902วันอาสาฬหบูชา ปี 2555 2 iamamwa
  155010010903พาน้องฟังธรรม ปี2555 2 iamamwa
  155020010001โครงการฝึกอบรมการใช้และสืบค้นข้อมูลห้องศึกษาด้วยตนเอง 2 ptjintana
  155020010004ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดและพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 1 ptjintana
  155020010005ไหว้ครูรับเสื้อฝึกปฏิบัติทางคลินิกและมอบรางวัลเรียนดีของนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด ประจำปีการศึกษา 2555 1 ptjintana
  155020010006กิจกรรมวิตามินธรรมะ 2 ptjintana
  155020010007โครงการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2/2555 1 ptjintana
  155020010008โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ 2 ptjintana
  155020010009โครงการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2555 2 ptjintana
  155020020001โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 2 terpr
  155020020002ปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 2 terpr
  155020020003ปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 2 terpr
  155020020004พิธีไหว้ครู 2 terpr
  155020020005ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2 terpr
  155020020006ศิลปะป้องกันตัว 2 terpr
  155020020007พบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 2 terpr
  155020020008รับน้องประจำปี 2 terpr
  155020020009กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 1 2 terpr
  155020020010กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 2 2 terpr
  155020020011กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช–ทันตะ (ยา-ศรี-ฟัน) 2 terpr
  155020020012กิจกรรมประกวดหนูน้อยฟันสวย 2 terpr
  155020020013พิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชะนีนาถ 2 terpr
  155020020014ร่วมพิธีวางพวงมาลัย และบำเพ็ญกุศลอุทิศน้อมรำลึกถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณอิศระ ยุกตะนันทน์ 2 terpr
  155020020015ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2 terpr
  155020020016นิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” 2 terpr
  155020020017โครงการจัดประชุมกลางปีของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2 terpr
  155020020018ค่ายสานฝันทันตแพทย์มหิดล 2 terpr
  155020020019งานวันเด็กแห่งชาติ 2 terpr
  155020020020งานวันเด็กแห่งชาติ 2 terpr
  155020020021ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2 terpr
  155020020022อบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนและสุขภาพจิตที่ดี 2 terpr
  155020020023ค่ายอาสาพัฒนาชนบท 2 terpr
  155020030001พัฒนาจิต-จริยธรรมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2555 1 mtpps
  155020030002เทคนิคการแพทย์สุขภาพดีด้วยกีฬาออกกำลังกายปีที่ 2 2 mtpps
  155020030003มหิดล-จุฬา ฯ สานสัมพันธ์เลือดนกม่วงคราม 2 mtpps
  155020030004พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการวิชาชีพ 1 mtpps
  155020030005กิจกรรมเพื่อน้องจากใจคณะเทคนิคการแพทย์เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 2 mtpps
  155020030006ชั่งหัวมันตามพระราชดำริ 1 mtpps
  155020030007เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค job fair 2012 1 mtpps
  155020030008งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2554 1 mtpps
  155020030009กิจกรรมเตรียมพร้อมในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิต-จริยธรรมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ 2 mtpps
  155020030010ตาใน 2 mtpps
  155020030011การทำลูกประคบและการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ 2 mtpps
  155020030012กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน 1 mtpps
  155020030013ทบทวน-ถอดบทเรียนกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 2 mtpps
  155020030014เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดีปีที่ 19 2 mtpps
  155020030015กิจกรรมปฐมบทนำเข้าสู่การเรียนด้านวิชาชีพสำหรับนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2555 1 mtpps
  155020030016การฝึกซ้อมและสาธิตป้องกันอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัย 1 mtpps
  155020030017การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 2 mtpps
  155020030018กิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก ปี 2555 2 mtpps
  155020030019พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2555 1 mtpps
  155020030020กิจกรรมเปิดกล้องส่องรังสี 2 mtpps
  155020030021เทคนิค-รังสีน้องพี่สัมพันธ์ 2 mtpps
  155020030022การบรรยายพิเศษเนื่องในวันคล้ายสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ปีที่ 55 เรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 2 mtpps
  155020030023นำความรู้สู่ชุมชน : รณรงค์ต่อต้านภัยบุหรี่ เหล้าและยาเสพติด ปีที่ 5 2 mtpps
  155020030024กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาสาขารังสีเทคนิคปี 1 ปีการศึกษา 2555 1 mtpps
  155020030025กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีที 1 ปีการศึกษา 2555 1 mtpps
  155020030026ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปี 2554 1 mtpps
  155020030027ถวายเทียนพรรษา ณ วัดฉิมทายกาวาส เนื่องในงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา 2600 ปีแห่งการแสดงปฐมเทศนา 2 mtpps
  155020030028วิตามินธรรมะ 2 mtpps
  155020030029อบรมการใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบการคัดลอกผลงาน 2 mtpps
  155020030030งานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2 mtpps
  155020030031กิจกรรมออกรับบริจาคเนื่องในวันมหิดล 2 mtpps
  155020050101ค่ายปฏิบัติธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 2 chanya
  155020050102ค่ายปฏิบัติธรรม ปี 3 2 chanya
  155020050103กิจกรรม “จิตอาสา” 2 chanya
  155020050108ต้อนรับผู้ปกครองและพบนักศึกษาใหม่ 2 chanya
  155020050109ปฐมนิเทศ ชั้นปี 1(NS น้องใหม่ บนเส้นทางสีขาว) 2 chanya
  155020050110พบอาจารย์ประจำชั้น / อาจารย์ที่ปรึกษา 2 chanya
  155020050111โครงการทักษะชีวิต “NS : Proudly Charming and Smart” 2 chanya
  155020050112โครงการทักษะชีวิต “กุหลาบงาม-หนามคม” 2 chanya
  155020050113โครงการอบรมบรรเทาสาธารณภัย 2 chanya
  155020050114พิธีไหว้ครู 2 chanya
  155020050115แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ 2 chanya
  155020050120กิจกรรม NS Smart 2 chanya
  155020050216กีฬาน้องใหม่/สอนน้องร้องเพลง 2 chanya
  155020050217พิธีผูกโบว์ไท 2 chanya
  155020050218พิธีถอดโบว์ไท-รับน้อง 2 chanya
  155020050219รับน้องเข้าวัง....หลัง (ศิริราช) 2 chanya
  155020050504ชมรมทำนุบำรุงศาสนา (ร่วมกิจกรรมทำบุญหอพัก) 2 chanya
  155020050505ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ) 2 chanya
  155020050506ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายวิศวะ-พยาบาล) 2 chanya
  155020050507ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายนำความรู้สู่ชุมชน) 2 chanya
  155020050521ชมรมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย (มารยาทไทย/ภาษาไทย ดนตรีไทย-นาฏศิลป) 2 chanya
  155020050523ชมรมส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการ (กีฬาต่างๆ แอโรบิก) 2 chanya
  155020050622กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย (ร่วมกิจกรรม) 2 chanya
  155020060001ทดสอบการสร้างโครงการ(กิจกรรมเลือกเสรี) 2 sa.rama.mahidol
  155020060101โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155020060601เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วันมหิดล 2 sa.rama.mahidol
  155020060602โครงการงานกิจการนักศึกษาพบศิษย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 1(ศาลายา)ครั้งที่ 2 (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตร วทบ. สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 2 sa.rama.mahidol
  155020060603โครงการงานกิจการนักศึกษาพบศิษย์รามาธิบดี ชั้นปีที่ 1 ครั้งที่ 2 (หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต) 2 sa.rama.mahidol
  155020061101ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี (ชั้นปีที่ 2-3) ครั้งที่ 4 100 ปี ไททานิค นิทรรศการแห่งประวัติศาสตร์โลก 2 sa.rama.mahidol
  155020061501ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี (ชั้นปีที่ 2-3) ครั้งที่ 1 2 sa.rama.mahidol
  155020061502ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี (ชั้นปีที่ 2-3) ครั้งที่ 2 2 sa.rama.mahidol
  155020061503ปลูกจิตสำนึกนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี (ชั้นปีที่2-3) ครั้งที่ 3 2 sa.rama.mahidol
  155020061504โครงการทัศนศึกษาร้อยใจ ศิษย์-อาจารย์ ประจำปี 2555 2 sa.rama.mahidol
  155020061601เข้าร่วมโครงการ จริยธรรมสัญจร ครั้งที่ 11 ประจำปี 2555 2 sa.rama.mahidol
  155020061602นักศึกษารามาธิบดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2 sa.rama.mahidol
  155020061603งานปฐมนิเทศ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ รับศิษย์รามาธิบดี รุ่น 46 สู่ชั้นคลินิก 2 sa.rama.mahidol
  155020061701วิชาพัฒนาตน : โครงการศิลปะการแสดง รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155020061702วิชาพัฒนาตน : โครงการลีลาศ ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155020061703วิชาพัฒนาตน : โครงการศิลปะป้องกันตัว ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155020061704วิชาพัฒนาตน : โครงการพัฒนาตนและเจริญสติ ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155020061705วิชาพัฒนาตน : โครงการเรียนทำอาหารและขนม ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155020061706วิชาพัฒนาตน : โครงการเทคนิคการถ่ายภาพเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155020061707วิชาพัฒนาตน : โครงการศิลปะการแสดง รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155020061708วิชาพัฒนาตน : โครงการการสื่อสารอย่างสันติ ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155020061709ปัจฉิมนิเทศน์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที 6 2 sa.rama.mahidol
  155020062501โครงการสานสามัคคีน้องพี่พยาบาลรามาธิบดี 2 sa.rama.mahidol
  155020063601โครงการ สู่อ้อมอกน้องพี่ รามาธิบดี-ศาลายา ครั้งที่ 5 2 sa.rama.mahidol
  155020063602โครงการ เชื่อมโยงสายใย หัวใจ 9 รุ่น 2 sa.rama.mahidol
  155020063701โครงการประชุมวางแผนงานประจำปีกิจกรรมนักศึกษาสาขาความผิดปกติของการศื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 2 sa.rama.mahidol
  155020063702โครงการพัฒนานักศึกษา "ความสุขและความหมายของชีวิต" หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย 2 sa.rama.mahidol
  155020063703โครงการปัจฉิมนิเทศน์ นักศึกษา สื่อความหมาย 2 sa.rama.mahidol
  155020071901รู้จักศาลายา ประจำปีการศึกษา 2555 2 sithaimed2
  155020071902รับขวัญน้อง ประจำปีการศึกษา 2555 2 sithaimed2
  155020071903อยู่อย่างมีสุขกับโรคเบาหวาน 2 sithaimed2
  155020071904กิจกรรมสายสัมพันธ์ นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2555 2 sithaimed2
  155020071905สายสัมพันธ์ฉันทน์พี่น้องแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Byenior) ประจำปีการศึกษา 2555 2 sithaimed2
  155020071906กีฬาสานสัมพันธ์ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผยไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 5 2 sithaimed2
  155020071907แข่งขันกีฬาจตุรธาตุเกมส์ ครั้งที่ 7 2 sithaimed2
  155020071908สวนสมุนไพรลอยฟ้า ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 2 sithaimed2
  155020071909รักษ์น้อง 2 sithaimed2
  155020071910พาน้องชมสวน ครั้งที่ 5 2 sithaimed2
  155020071911ศิริราชมอบความรู้คู่ไออุ่นครั้งที่ 5 2 sithaimed2
  155020071912แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช 2 sithaimed2
  155020071913มอบความสุข คู่สุขภาพ 2 sithaimed2
  155020080001งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 2 nokpy
  155020080002โครงการ 2 รับ 1 2 nokpy
  155020080003งานเลี้ยงอำลานักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 2 nokpy
  155020080004งานน้องปีหนึ่งขอบคุณพี่ปีสอง 2 nokpy
  155020080005เปิดแคปซูล ครั้งที่ 8 2 nokpy
  155020080006PY Pro-Service 2 nokpy
  155020080007กีฬาสองเม็ด 2 nokpy
  155020080008งานเลี้ยงขอบคุณรุ่นพี่ปี 2-5 2 nokpy
  155020080009ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 2 nokpy
  155020080010พี่มหิดลแนะแนวน้องสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 2 nokpy
  155020080011ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท 2 nokpy
  155020080012ค่าย ต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่ 5 2 nokpy
  155020080013ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 2 / เบิกฟ้ากิจกรรม 2 nokpy
  155020080014ไหว้ครู 2555 2 nokpy
  155020080015พัฒนาทักษะทางสังคม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 2 nokpy
  155020080016ทอน้ำใจ สานใยรัก ครั้งที่ 1 2 nokpy
  155020080017เตรียมความพร้อมนักศึกษาและบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน 2 nokpy
  155020080018ปฐมนิเทศนักศึกษาปี 1 + ผูกไทด์ โบว์ไทด์ 2 nokpy
  155020080019สอนน้องร้องเพลง(ประชุมเชียร์) 2 nokpy
  155020080020พัฒนาทักษะทางสังคม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 2 nokpy
  155020080021งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 58 2 nokpy
  155020080022แบ่งสรร ปันสุข 2 nokpy
  155020080023มุมมองของเหรียญที่ผ่านประสบการณ์ ครั้งที่ 1 2 nokpy
  155020080024พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 2 nokpy
  155020080025กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ ครั้งที่ 4 (ยา-ศรี-ฟัน) 2 nokpy
  155020080026โครงการปฏิบัติธรรมนำสุขใจ 2 nokpy
  155020080027เภสัชมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 2 nokpy
  155020080028พัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 2 nokpy
  155020080029ปลูกชีวิต อุทิศเพื่อสังคม 2 nokpy
  155020080030จุดประกายฝัน (From here... You can go everywhere) 2 nokpy
  155020090101งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 2 2 vivace
  155020090102งานปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่นปีการศึกษา 2555 2 vivace
  155020090103นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13 1 vivace
  155020090104ค่ายเสริมสร้างวิชาการรุ่นที่ 8 2 vivace
  155020090105Junior Science Club 1/55 2 vivace
  155020090106Junior Science Club 2/55 2 vivace
  155020090107Junior Science Club 3/55 2 vivace
  155020090108Junior Science Club 4/55 2 vivace
  155020090109Junior Science Club 5/55 2 vivace
  155020090113พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 2 vivace
  155020090114งานชี้แจงสาขาเอก รุ่นปีการศึกษา 55 1 vivace
  155020090201พิธีไหว้ครู 2 vivace
  155020090202Open House คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท 2 vivace
  155020091502งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 1 vivace
  155020100001ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 8๐ พรรษา 1 benjarut
  155020100002มหิดลวันแม่และพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา 1 benjarut
  155020100003ศิลปศาสตร์อาสา:พัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ 2 benjarut
  155020100004ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ประเพณีลอยกระทง" คณะศิลปศาสตร์ 2 benjarut
  155020100008LA-THEN Prep Course 2013 2 benjarut
  155020100101ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 1 benjarut
  155020100102ประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ครั้งที่ 1/2555 1 benjarut
  155020100103แสดงความยินดีบัณฑิตศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 5 2 benjarut
  155020100104ถวายเทียนจำนำพรรษาถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2555 1 benjarut
  155020100105ประกวดสร้างสรรค์เพลงประจำคณะศิลปศาสตร์ 2 benjarut
  155020100106ประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์วินัยนักศึกษา 2 benjarut
  155020100107เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (รอบ 2) 2 benjarut
  155020100108เตรียมพร้อมบัณฑิตสู่ชีวิตทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 2 benjarut
  155020100109ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2555 2 benjarut
  155020100110สัมมนาเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และผู้นำนักศึกษาประจำปี 2556 2 benjarut
  155020100201Mahidol University International Week 2012 2 benjarut
  155020100202โครงการศิลปศาสตร์อาสา "ศิลปศาสตร์สอนน้อง ครั้งที่ 3 2 benjarut
  155020100301International Movies 2 benjarut
  155020100401บรรยายวิชาการทางศิลปศาสตร์ "พินิจพิทยา"ครั้งที่ 3 "สมเด็จพระบรมชนกกับภาษา หนังสือ และงานศิลปะ"เพื่อเฉลิมฉลองในมงคลวโรกาส 120 ปี พระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 2 benjarut
  155020100402สยามทรรศน์ทัศนาจร ครั้งที่ 1 ตอน "ตามรอยเสด็จสมเด็จพระพันวัสสาฯ ประพาสเมืองชลบุรี" 2 benjarut
  155020100404สยามปกรณ์ : เพื่อการศึกษา สำรวจ ปริวรรต และจัดพิมพ์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคกลาง ประจำปีพุทธศักราช 2555 2 benjarut
  155020100405สยามศิลป์ : สืบสานงานศิลป์ บนแผ่นดินสยาม ครั้งที่ 3 ตอน งานศิลป์จากใบตอง(กระทง) 2 benjarut
  155020100406สืบสานงานศิลป์บนแผ่นดินสยาม ครั้งที่ 4 ตอนขนมไทย 2 benjarut
  155020100407เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 7 ตอน "110 ปี สถานีรถไฟศาลายา" 2 benjarut
  155020100501วันพระศรีสุนทรโวหาร(ภู่)มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2555 2 benjarut
  155020100502วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2555 2 benjarut
  155020100503จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 2 benjarut
  155020100504ไทยทัศน์ ครั้งที่ 1 : การศึกษาวรรณคดีสมัยสุโขทัยผ่านศิลปะและโบราณคดี 2 benjarut
  155020100506มหาธีรราชานุสรณ์ 2 benjarut
  155020100508เส้นทางไท 2 benjarut
  155020100601Joining the World Scholar's Culb 2012 2 benjarut
  155020100602กิจกรรมมหิตลาภาษาศิลป์ ครั้งที่ 4 2 benjarut
  155020100603หน้าต่างสู่อารยธรรมตะวันตก ครั้งที่ 1 2 benjarut
  155020100604กิจกรรมให้ความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 2 benjarut
  155020100605Going Aboard การเตรียมตัวเกี่ยวกับการดำรงชีวิตในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ 2 benjarut
  155020100606เสริมสร้างคุณบัติว่าที่บัณฑิตหลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555 "Personality, Behavior and Make Up" 2 benjarut
  155020100607Peer Tutoring 2 benjarut
  155020100801ค่ายผู้นำเยาวชนอาเซียนเพื่อการปรับตัวและการพัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ) 1 benjarut
  155020100802"การอบรมเชิงปฎิบัติการและการประกวดทำนองเสนาะเนื่องในวันภาษาไทย" 2 benjarut
  155020100803ทำ DVD ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทัวร์ปากอ้า "ตามรอยพระยากง พระยาพาน" 2 benjarut
  155020100804การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และตอบปัญหาภาษาอังกฤษในงาน English Activity Day 2012 ณ ม.ราชภัฎจันทรเกษม 2 benjarut
  155020110001กีฬาไออีสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 2 egnoon
  155020110002EG'OKE INSANE WEEK 2 egnoon
  155020110003เพื่อโลก เพื่อน้อง 2 egnoon
  155020110004กีฬาประเพณีฟุตบอลสี่เส้า ประจำปีการศึกษา 2554 1 egnoon
  155020110005"หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรุ่นที่ 3" (Mahidol University Leadership) 2 egnoon
  155020110006การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555 (TPA ROBOT) 2 egnoon
  155020110007"ค่ายก้าวแรกสู่วิศวฯ มหิดล ครั้งที่ 6" 2 egnoon
  155020110008คณะกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 2 egnoon
  155020110009คณะกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 2 egnoon
  155020110010กิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2555 1 egnoon
  155020110011ปฐมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 1 egnoon
  155020110012"ประสบการณ์ชีวิตจากศิษย์เก่ารุ่นพี่ สร้างแนวคิดที่ดีสู่รุ่นน้อง" 2 egnoon
  155020110013พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 1 egnoon
  155020110014Electronic Youth Camp (EYC) 2012 2 egnoon
  155020110015เปิดสายภาควิชาชีวการแพทย์ รุ่นที่ 6 2 egnoon
  155020110016เปิดสายรหัส 2555 1 egnoon
  155020110017เบิกฟ้ากิจกรรม 2555 1 egnoon
  155020110018ร่วมงาน มหิดลรวมพลคนรักสุขภาพ เทิดพระเกียรติวันแม่ ปี 2555 2 egnoon
  155020110019ค่ายเยาวชนวิศวกรรมเคมี ChemE Camp#6 2 egnoon
  155020110020วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบ 22 ปี 2 egnoon
  155020110021อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม Oracle VM VirtualBox และ Linux OS 2 egnoon
  155020110022อาสากวาดลานวัด พัฒนาจิตด้วยธรรมะ 2 egnoon
  155020110023รับน้อง 2555 1 egnoon
  155020110024ร่วมงาน วันมหิดล 2 egnoon
  155020110025ค่ายเยาวชนวิศวกรรมไฟฟ้า E-Camp 2012 2 egnoon
  155020110026จิตอาสา สร้างอาคารเพื่อการเรียนรู้สู่ชุมชน 2 egnoon
  155020110027การแข่งขันกีฬา เกียร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 27 2 egnoon
  155020110028Biomed เพราะกล้า 2 egnoon
  155020110029Cheme Day ประจำปีการศึกษา 2555 2 egnoon
  155020110030"การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" 1 egnoon
  155020110031กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร (MUKUSU)” 1 egnoon
  155020110032EG' OKE NIGHT PARTY 2 egnoon
  155020110033วิศวกรรมอุตสาหการสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 2 egnoon
  155020130001ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 1 shmr
  155020130002พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1 shmr
  155020130003กิจกรรมหลังคาเดียวกัน-เลือดเราสีบานเย็น ปีการศึกษา 2555 1 shat
  155020130004โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม "รวมพลังสร้างฝายชะลอน้ำ" ปีการศึกษา 2555 2 shmr
  155020130005โครงการทำบุญ 9 วัด 2 shmr
  155020130006โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความเป็นนักศึกษาที่ดีอันพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2555 1 shat
  155020130009โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 2 shmr
  155020140001อบรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์ 1 vscpr
  155020140002กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 vscpr
  155020140003สัมพันธ์น้องพี่ ตามรอยวิถีไทย 1 vscpr
  155020140004สัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 1 vscpr
  155020140005กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากล่มวิชาปรีคลินิกฯ 1 vscpr
  155020140006กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาคลินิกฯ 1 vscpr
  155020140007พิธีไหว้ครู ทำบุญอาจารย์ใหญ่ 1 vscpr
  155020140008อบรมทักษะภาษาอังกฤษทางสัตวแพทย์ 1 vscpr
  155020140009โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1 vscpr
  155020140010โครงการแนะแนวทิศทางการเรียนสัตวแพทย์ และการทำงานในอนาคตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 1 vscpr
  155020140011ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปี 6 1 vscpr
  155020140012อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้าสำหรับการทำงาน 1 vscpr
  155020140013อบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 1 vscpr
  155020140014แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาความพร้อมบัณฑิตในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 1 vscpr
  155020140015บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสัตวแพทย์ 1 vscpr
  155020150001โครงการกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่30 (ประดู่เกมส์) 2 thunyapint
  155020150002ค่ายยุวชนสาธารณสุข 7 health camp 7 2 thunyapint
  155020150003โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 thunyapint
  155020150004สัมมนาแกนนำสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2555 2 thunyapint
  155020150005ปฐมนิเทศรับสมาชิกใหม่ครอบครัวราชพฤกษ์ ปีการศึกษา2555 1 thunyapint
  155020150006ปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมประจำปปี2555 2 thunyapint
  155020150007โครงการสอนน้องร้องเพลง 2 thunyapint
  155020150008ลูกราชพฤกษ์รวมใจแต่งกาย 2 thunyapint
  155020150009โครงการกีฬาสร้างสุขภาพ 2 thunyapint
  155020150010ประชุมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ 2 thunyapint
  155020150011แรกพบคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี2555 2 thunyapint
  155020150012โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2 thunyapint
  155020150013ลูกราชพฤกษ์น้อมรำลึกพระคุณครู 2 thunyapint
  155020150014พัฒนาศักยภาพแกนนำป้องกันโรคเอดส์ประจำปี2555 2 thunyapint
  155020150015โครงการ Tipmse 2 thunyapint
  155020150016Free Ex Check 2 thunyapint
  155020150017กิจกรรมวันมหิดล 2 thunyapint
  155020150018ประชุมเตรียมความพร้อมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่3 สรุนารีเกมส์ 2 thunyapint
  155020150019โครงการแกนนำด้านการออกกำลังกาย 2 thunyapint
  155020150020โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี2555 2 thunyapint
  155020150021รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ ประจำปี2555 2 thunyapint
  155020150022แกนนำนักศึกษา Free Ex'Check in 2 thunyapint
  155020150023การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 31 SUT GAME 2 thunyapint
  155020160001ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 1 enat
  155020160002พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2555 1 enat
  155020160003อบรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ 2 enat
  155020160004Car Free day 1 enat
  155020160005วางพวงมาลา-วันมหิดล 1 enat
  155020160006ขี่จักรยานอนุรักษ์พลังงานและบำเพ็ญประโยชน์ ณ พุทธมณฑล 2 enat
  155020160007พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 2 enat
  155020160008ฟังบรรยายธรรม 2 enat
  155020160009กิจกรรม Low Carbon และ UI Green Metric World University Ranking 2012 1 enat
  155020160010ประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านสิ่งแวดล้อม "ถังขยะรัก(ษ์)โลก" 1 enat
  155020160011เตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา 1 enat
  155020160012Party ไอติม 2 enat
  155020160013Party ไอติม 1 enat
  155020160014ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยในนักศึกษา 2 enat
  155020160015Faculty Party "ชวนคิด ชวนคุย ศูนย์ลำปาง" 1 enat
  155020160017โครงการสำรวจและฝึกภาคทะเล เรื่อง "ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง" โดยเรือสำรวจ "ซีฟเดค" 2 enat
  155020200001พิธีไหว้ครูวิทยาลัยราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2555 1 jah
  155020200002โครงการสภาวะสุขภาพช่องปากของนศ.ที่บกพร่องทางการได้ยินและนศ.ที่มีการได้ยินในวรส. 1 jah
  155020200003โครงการวันเด็ก ประจำปี 2555 2 jah
  155020200004โครงการราชสุดากีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 2 jah
  155020200005โครงการสอนน้องร้องเพลง/รักน้อง/กีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 jah
  155020200006โครงการราชสุดา : สุขกายสบายจิต 2 jah
  155020200007โครงการตามรอยศิลป์บนถิ่นไทย 2 jah
  155020200008โครงการวัฒนธรรมที่หลากหลาย เชื่อมสายใยไทยสี่ภาค 2 jah
  155020200009โครงการหอพัก D (Drug Free) วิทยาลัยราชสุดา 1 jah
  155020200010โครงการสานสัมพันธ์วันปีใหม่ ประจำปี 2556 2 jah
  155020200011งานวันเด็กแห่งชาติ "เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน" ประจำปี 2556 2 jah
  155020200012กิจกรรมเสนอรายชื่อนักศึกษาผู้ที่มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2556 1 jah
  155020200013กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ประจำปีการศึกษา 2556 1 jah
  155020200014อบรมการอนุรักษ์พลังงานสำหรับนักศึกษา หัวข้อ "แนวทางและวิธีการอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยราชสุดา" 1 jah
  155020200015กิจกรรม "ดนตรีสีเลื่อย" 1 jah
  155020200101โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 1 jah
  155020200102อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านการออกแบบแก่ผู้พิการ 2 jah
  155020200103การเล่านิทานสำหรับเด็กหูหนวก 1 jah
  155020200104โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การผลิตรายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อคนหูหนวก" 2 jah
  155020200201การสัมมนาระดับชาติเรื่องคนพิการ ครั้งที่ 4 2 jah
  155020200301ถวายเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2555 2 jah
  155020200302พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555 1 jah
  155020200404พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็กจพระเจ้าอยู่หัวฯ 2555 1 jah
  155020200405พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 1 jah
  155020210001Mahidol-Donnay Tennis Junior Championship 2012 2 musssa
  155020210002ทำดีเพื่อแม่ ระยะที่ 2 Big cleaning Day 2 musssa
  155020210003วิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 13 2 musssa
  155021010001การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2555 2 ptjintana
  155021010002โครงการสอนน้องร้องเพลง 2 ptjintana
  155021010004ทัวร์ศาลายา 55 2 ptjintana
  155021010005กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ชุมชน ประจำปี 2555 2 ptjintana
  155021010008Pink Day 2 ptjintana
  155021010010โครงการด้านเสริมสร้างวินัยและทักษะทางสังคม วิชาชีพ วิชาการ และจิตตปัญญา "ค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ (กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด) ครั้งที่ 7 ตอน New Born...กำเนิด PT&OT รุ่นใหม่" 2 ptjintana
  155021010014โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด และประเมินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 2 ptjintana
  155021060101เข้าร่วมโครงการประชุมนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งเอเชีย Pre-AMSC (Pre Medical Students Conference) 2 sa.rama.mahidol
  155021060102เข้าร่วมโครงการเปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 10 2 sa.rama.mahidol
  155021060103โครงการค่ายรามาปณิธาน ครั้งที่ 18 2 sa.rama.mahidol
  155021060104โครงการ ถักทอความรู้สู่สายใยสัมพันธ์พี่น้อง 2 sa.rama.mahidol
  155021060105เข้าร่วมโครงการ ค่ายจริยธรรม สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย(สพท.)2555 2 sa.rama.mahidol
  155021060106เข้าร่วมโครงการค่ายสัมมนาปลายปี สพท ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155021060201โครงการ การฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ประจำปีการศึกษา 2555 1 sa.rama.mahidol
  155021060202พบปะน้องปี 1 และคัดตัวนักกีฬางานกีฬาเข็มสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155021060203เข้าร่วมโครงการ การแข่งขันกีฬาแบดมินตันกระชับมิตร ศิริราช-รามาธิบดี 2 sa.rama.mahidol
  155021060204โครงการ การฝึกซ้อมกีฬาแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155021060205เข้าร่วมโครงการ กีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 2 sa.rama.mahidol
  155021060206โครงการ สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ (ฟุตบอลสัมพันธ์ ปี2-ปี1) 2 sa.rama.mahidol
  155021060207เข้าร่วมโครงการ กีฬาสองเข็ม 2 sa.rama.mahidol
  155021060301โครงการ รามา Bird day ครั้งที่ 3 1 sa.rama.mahidol
  155021060302โครงการ ค่ายแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นแพทย์ที่มั่นใจ ครั้งที่ 2 2 sa.rama.mahidol
  155021060303เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างเสริมประสบการนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 49 2 sa.rama.mahidol
  155021060304โครงการแสงส่องใจ 2 sa.rama.mahidol
  155021060305เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างเสริมประสบการนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 50 2 sa.rama.mahidol
  155021060306โครงการ ก้าวแรกสู่กิจกรรม: ก้าวตามรอยพระราชดำริ 2 sa.rama.mahidol
  155021060307โครงการ ค่ายจากดวงตาสู่ดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155021060308เข้าร่วม โครงการ ค่ายสร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 51 2 sa.rama.mahidol
  155021060309โครงการสื่อความหมายด้วยสายใยเพื่อในหลวง ครั้งที่ 7 2 sa.rama.mahidol
  155021060310โครงการค่ายตะวันยิ้ม 2 sa.rama.mahidol
  155021060311โครงการค่ายเล็กในป่าใหญ่ ครั้งที่ 1 2 sa.rama.mahidol
  155021060401โครงการละครเวที ครั้งที่ 5 1 sa.rama.mahidol
  155021060402โครงการปลูกจิตสำนึกและแนะนำชมรม 1 sa.rama.mahidol
  155021060403โครงการดนตรีใต้หอ 2 sa.rama.mahidol
  155021060404โครงการ แสดงดนตรี Rama Just a music ครั้งที่ 9 ไซร์ ซาว แอน อา เสี้ยม 2 sa.rama.mahidol
  155021060501โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาแพทย์ แห่งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2555 1 sa.rama.mahidol
  155021060502โครงการรั้วรามาธิบดีสร้างสรรค์ ครูคือพี่ศิษย์คือน้อง สานสัมพันธ์แพทย์ ครั้งที่ 5 และพิธีมอบเนคไท โบว์ไท 1 sa.rama.mahidol
  155021060503โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ ไทย ญี่ปุ่น ครั้งที่ 31 2 sa.rama.mahidol
  155021060601โครงการเสริมสร้างจริยธรรมความกตัญญูต่ออาจารย์ใหญ่ผู้มีพระคุณของนักศึกษาแพทย์ และปฐมนิเทศ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 1 sa.rama.mahidol
  155021060602โครงการ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ ศาลายา-พญาไท 1 sa.rama.mahidol
  155021060603โครงการสายรหัสน้อง-พี่ 1 sa.rama.mahidol
  155021060604พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปี 2555 2 sa.rama.mahidol
  155021060605โครงการ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ (ปี2,ปี1) 2 sa.rama.mahidol
  155021060606โครงการ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ (ปี4,ปี1) 2 sa.rama.mahidol
  155021060607โครงการ สานสัมพันธ์น้อง-พี่ (ปี3,ปี1) 2 sa.rama.mahidol
  155021060608โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ (ปี5-ปี1) 2 sa.rama.mahidol
  155021060609โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ (ปี2-ปี1) ครั้งที่ 2 2 sa.rama.mahidol
  155021060610พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 2 sa.rama.mahidol
  155021060701โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษารามาธิบดี 2 sa.rama.mahidol
  155021060702โครงการประชุมวางแผนชมรมนักศึกษาแพทย์รามาธิบดี 2 sa.rama.mahidol
  155021090101ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ (ค่ายรับน้องSC) 2 vivace
  155021090102ค่ายสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 2 vivace
  155021090105Mas Camp ครั้งที่ 24 2 vivace
  155021090201การแข่งขันกีฬา Major Games 2 vivace
  155021090301ค่ายขับร้องประสานเสียง 2 vivace
  155021091101งานขอบคุณรุ่นพี่(งานThanks) 2 vivace
  155021100001เพ(ร)าะรักน้อง ทัวร์ศาลายาครั้งที่ 6 2 benjarut
  155021100002สอนน้องร้องเพลงคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2555 2 benjarut
  155021100003ไหว้ครู คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 1 benjarut
  155021100005ประกวดดาวและเดือนคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 2 benjarut
  155021100006กิจกรรมศิลปศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปี 2555 2 benjarut
  155021100007เปิดประตูสู่รั้วขาวนวล (LAMU Road Show) ปีการศึกษา 2555 2 benjarut
  155021100008เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 1 benjarut
  155021100009ค่ายภาษาอังกฤษ 2 benjarut
  155021100010ถอดโบว์&ไท ผูกสายสัมพันธ์ 2 benjarut
  155021100011เพ(ร)าะรักน้อง ทัวร์ศาลายาครั้งที่ 7 2 benjarut
  155021140001กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง 2 vscpr
  155021140002ขายสินค้าราคาถูกให้แก่นักศึกษาใหม่ 2 vscpr
  155021140003เบิกฟ้ากิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 2 vscpr
  155021140004กีฬาและการละเล่นไทยสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง(Vet day Vet night) 2 vscpr
  155021140005สานสัมพันธ์พี่น้องร่วมใจ อนุรักษ์ท้องทะเลไทย ประจำปีการศึกษา 2555 2 vscpr
  155021140006โครงการหาบ้านใหม่ให้หมาศาลายา 2 vscpr
  155021140007โครงการกันภัยโรคพิษสุนัขบ้าม.มหิดล และชุมชมโดยรอบปีการศึกษา 2555-2556 2 vscpr
  155021140008ค่ายกรรมการสัตว์แพทย์อาสา ครั้งที่ 9 2 vscpr
  155021140009สร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาสัตวแพทย์ ครั้งที่ 19 2 vscpr
  155021140010ค่ายPrecamp 2 vscpr
  155021140011ค่ายฟ้าหม่น คนดี ครั้งที่ 6 2 vscpr
  155021140012ค่ายสัตวแพทย์อาสา ครั้งที่ 9 2 vscpr
  155021140013โครงการกีฬา 4 สัมพันธ์สี่หัวใจสานสัมพันธ์สามัคคี ครั้งที่ 4 2 vscpr
  155021140014บายเนียร์ 2 vscpr
  155021140015ค่ายฟ้าหม่น กันภัย รถไฟ ไทรโยค ครั้งที่11 2 vscpr
  155021140016ขายสินค้าราคาถูกให้แก่นักศึกษาใหม่ 2 vscpr
  155030070003ครอบครัวนิทานในสวน..สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 3 (OUTSIDE IN) 2 024410602
  155040010001ค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่ม ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2555 2 luckky2002
  155040010002ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 2 luckky2002
  155040010003สอนน้องร้องเพลงรวมร่วมสถาบันประจำปีการศึกษา 2555 2 luckky2002
  155040010004เบิกฟ้ากิจกรรม 2 luckky2002
  155040010005สัมมนาผู้นำชมรมประจำปีการศึกษา 2555 2 luckky2002
  155040010006กีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 2 luckky2002
  155040010008อำลาศาลายา รุ่นที่ 31 2 umpaivit
  155040010009ค่ายเยาว์ชนสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 2 umpaivit
  155040010501Youth Vouth Volunteer Revolution Camp : ค่ายปฏิวัติจิตอาสาพัฒนาชนบท 2 umpaivit
  155040010502Youth Camp for Next Step "ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ เก่ง ดี และมีจิตอาสา 2 umpaivit
  155040010601สนทนาสร้างสุข 2 luckky2002
  155040010603Clear clean สนทนาสร้างสุข 2 luckky2002
  155040010701We Connect : Financial Literacy 2 umpaivit
  155040010702Parachute Rice Plantation (PRP) Exploration 2 umpaivit
  155040010703Banara Exploration 2 umpaivit
  155040020001ประขุมสามัญสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 2 edsa1
  155040020002ประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา 2 edsa1
  155040020003ส่งเสริมนักศึกษาสร้าจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 2 luckky2002
  155040020004ค่ายต้นกล้าสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา2555 2 luckky2002
  155040020006ประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่2/2555 2 edsa1
  155041010001ค่ายกลางปี'55 2 luckky2002
  155041010002ค่ายอาสาพัฒนาครั้งที่ 45 2 umpaivit
  155041030001ชนบทรวมใจ ออกค่ายทำความดี 3 วัน ณ ปราจีนบุรี 2 luckky2002
  1550410300021วัน ฉันท์พี่น้อง คล้องใจทำความดี ที่วัดหทัยนเรศวร์ 2 luckky2002
  155041030003เยือนถิ่นภูพาน ตะลุยดานแม่มาน ศึกษาวัมนธรรมอีสาน ตามรอยหมู่บ้านพอเพียง 2 luckky2002
  155041030004ค่ายแอ่วเมืองสามหมอก ออกค่าย 15 วัน ป๊ะกั๋นเมืองปาย สานสายใยเฮาเผ่ามูเซอ 2 umpaivit
  155041030005สัมมนาชมรมชนบท' 55 2 umpaivit
  155041040001โครงการ "สู่อ้อมอก สสธ.ปี55" 2 luckky2002
  155041040002รอยยิ้มชุมชน รอยยิ้มสสธ.ปี55 2 luckky2002
  155041040003สสธ.สานฝัน ปันน้ำใจ สู่ชุมชน ปี 56 2 umpaivit
  155041050001โครงการแรกพบชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/2555 2 luckky2002
  155041050002ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน ซอแข่ลู่ ทุ่งข้าวกลางสายหมอก 2 luckky2002
  155041050003แรกพบชมรมศึกษาและพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2555 2 umpaivit
  155041050004ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน ห้วยน้ำผึ้ง หุบเขาอันแสนหวาน 2 umpaivit
  155041060001ค่ายต้นกล้าแห่งการเรียนรู้เปิดประตูสู่ธรรมชาติ กับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 luckky2002
  155041060002โครงการร่วมสร้างจิตสำนึก สู่เส้นทางรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 luckky2002
  155041060003ค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 23 2 umpaivit
  155041070001โรฯม่วนซื่นโฮแซวสู่อิสาน บันดาลสนามกีฬาให้น้อง ศึกษาวิถีชีวิตท้องถิ่น ณ ดินแดนดอกบัวงาม บ้านคำไหล 2 luckky2002
  155041070002โรพาน้องแอ่วเมืองรถม้า อาสาปรับปรุงโรงอาหาร สืบสานวิถีสามชนเผ่า ขึ้นดอยกับหมู่เฮาม่วนใจ๋แต้ๆ 2 umpaivit
  155041090001ค่ายก้าวแรกสู่การพัฒนาศักยภาพ 2 luckky2002
  155041090002Trainning Day : เรียนฮาเฮ A กระแทกหน้า 2 luckky2002
  155041090003ค่ายพัฒนาศักยภาพ เก่ง ดี มีคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2555 2 luckky2002
  155042030002อบรมพัฒนาศักยภาพคุณธรรมจริยธรรม 2 luckky2002
  155042030004ค่ายปันฝันสู่บ้านเด็ก ครั้งที่4 2 luckky2002
  155042030005The Miraculous Christmas มหัศจรรย์นี้ที่รอคอย 2 luckky2002
  155042030007ค่ายความรักผูกพัน ครั้งที่ 4 2 umpaivit
  155042050001กีฬากาแล ประจำปีการศึกษา 2555 2 luckky2002
  155042050002ค่ายสัมมนาแรกพบ ชมรมชาวเหนือ ประจำปีการศึกษา 2555 2 luckky2002
  155042050003ขันโตกมหิดล' 55 2 umpaivit
  155042050004การฮักน้อง สานฝันแบ่งปันประสบการณ์ ครั้งที่ 9 2 umpaivit
  155042060001"รับขวัญน้องสู่อ้อมกอดชาวใต้ 55" 2 luckky2002
  155042060002มหิดลชาวใต้ ออกค่ายสร้างสรรค์ สืบสานวัฒนธรรม เรียนรู้ภูมิปัญญา 2 luckky2002
  155042060003ล่องใต้น่ายล มนต์สเน่ห์แห่งตรัง 2 umpaivit
  155042080001ถวายเทียนพรรษาวัดป่าเวฬุวัน ประจำปี2555 2 luckky2002
  155042080002ตามรอยท่านพุทธทาส (พุทธนักปราชญ์ในสวนธรรม) ปีการศึกษา2555 2 luckky2002
  155042080003สืบสานพุทธธรรม ดั่งพุทธกาล(ตักบาตรพระกรรมฐาน) ปี3 2 luckky2002
  155042090002สัมมนาชมรมนักศึกษามุสลิมและอบรมจริยธรรมอิสลาม 2 umpaivit
  155042100001แรกพบตบเท้าสนั่นฝัน SEASON 2 2 luckky2002
  155042110001MU PHOTO CAMP 2 luckky2002
  155042120001เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของอีสานกับชายฝั่งทะเลตะวันออก 2 luckky2002
  155042120002ค่ายเรียนรู้ สืบสานวัฒนธรรมอีสาน 2 luckky2002
  155042120003โครงการโฮมฮักน้องพี่ 16 ปี ชมรมอีสาน 2 luckky2002
  155042120004ค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรมอีสาน แลกเปลี่ยนวิถีชาวบ้านพนามไพร จ.ร้อยเอ็ด 2 umpaivit
  155043030001Horse Care (การดูแลม้าเบื้องต้น) 2 luckky2002
  155043030003อาชาบำบัด ประจำปีการศึกษา 2555 2 luckky2002
  155043140001โครงการการฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน (BASIC) 2 luckky2002
  155043150001โครงการมหิดลโอเพ่น ครั้งที่2 2 luckky2002
  155043150002สอนพื้นฐานเปตอง 2 luckky2002
  155043170001ต้อนรับน้องใหม่ชมรมกีฬายิงปืนประจำปีการศึกษา 2555 2 luckky2002
  155043190002ฝึกสอนเรือพายขั้นพื้นฐาน 2 luckky2002
  255020240001ปฐมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 1 mukaeducation
  255020240002วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 1 mukaeducation
  255020240003อบรมคุณธรรมจริยธรรม 2 mukaeducation
  255020240004One Day Trip 2 mukaeducation
  255020240005จากพี่สู่น้อง 1 mukaeducation
  255020240006แห่เทียนพรรษา 1 mukaeducation
  255020240007หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 2 mukaeducation
  255020240008สอนน้องร้องเพลง 1 mukaeducation
  255020240009ทดสอบความรู้ทางวิชาการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 2 mukaeducation
  255020240010ราตรีบัณฑิต ประจำปี 2555 1 mukaeducation
  255020240011เบิกฟ้ากิจกรรม 1 mukaeducation
  255020240012ดนตรีในสวน 2 mukaeducation
  255020240013สอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ 1 mukaeducation
  255020240014กีฬาเปิดกระป๋อง (Open Can) 1 mukaeducation
  255020240015CB รักษ์ป่า 1 mukaeducation
  255020240016คริสต์มาส 2 mukaeducation
  255020240017CPRAM Smart Job & Smart People 1 mukaeducation
  255020240018กีฬาหอพักสัมพันธ์ (U-DORM GAMES 2012) 1 mukaeducation
  255020240019กีฬาสีสัมพันธ์ ดาวเดือน ดำแดง MUKA GAMES 2013 1 mukaeducation
  255020240020อบรมประกันคุณภาพ 1 mukaeducation
  255020240021ปัจฉิมนิเทศ:บัณฑิตยุกใหม่ ใส่ใจการเงิน 1 mukaeducation
  255020240022อบรมคุณธรรมจริยธรรม 2 mukaeducation
  255020240023KA-RAOKE 2 mukaeducation
  255020240024ห้องสมุดนี้่...พี่ให้น้อง 2 mukaeducation
  255020240025นิทรรศการโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์และการจัดการระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 1 mukaeducation
  255020240026ลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2555 2 mukaeducation
  255020240027ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 1 mukaeducation
  255020240028สิ่งแวดล้อมศึกษาในโรงเรียน ตอน คน ช้าง ป่า 2 mukaeducation
  255020240029นิทรรศการชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ 2556 : Finding Nature, Discover Life 2 mukaeducation
  255020240030สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ลิง ชุมชน วิทยาเขตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 2 mukaeducation
  255020240031ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่5 1 mukaeducation
  255020240032อบรมภาวะผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 1 mukaeducation
  255020240033ค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 3 2 mukaeducation
  255020240034อบรมเชิงปฏิบัติการ“เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษา” 2 mukaeducation
  255020240035นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 2 mukaeducation
  255020240036คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2555 2 mukaeducation
  255020240037ประธานสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2555 2 mukaeducation
  355020250001กิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันสรรสร้้างชุมชน 2 patsakorn  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501