Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • ปีการศึกษา 2553
 • *ประเภทโครงการ 1 = กิจกรรมกำหนดให้เข้าร่วมและเลือกเข้าร่วม, 2 = กิจกรรมเลือกเสรี
  รหัสชื่อกิจกรรมประเภทโครงการผู้บันทึกข้อมูล
  153010010001พิธีไหว้ครูนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 1 umpaivit
  153010010002ทอล์คโชว์พิเศษ... ขอคืนพื้นที่หัวใจ 2 panet
  153010010003นิทรรศการวันมหิดล '53 2 panet
  153010010004งานรวมน้ำใจคืนความสดใสให้ศาลายา '53 2 panet
  15301001000560 ปีวันมหิดล พัฒนาชนสู่สังคมไทย 2 panet
  153010010006ถวายพระพรชัยมงคล 2 panet
  153010010007สัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม 2 panet
  153010010008ร่วมถวายน้ำปานะพระนิสิต 2 panet
  153010010009ฝ่ายดำเนินงานในวันทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2554 2 umpaivit
  153010010010คณะกรรมการบ้านมหิดลประจำปีการศึกษา 2553 2 panet
  153010010033ฝ่ายรับ-ส่งเสด็จ งานมหิดลวันแม่ 2 umpaivit
  153010010104กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 2 uthaiwanth
  153010010188MU home QA 2 Joy
  153010010201อบรมทักษะการให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้นำกลุ่มรับน้อง 2 optlw
  153010010202อบรมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้นำกิจกรรมกลุ่มสอนน้องร้องเพลงและประชุมเชียร์ 2 optlw
  153010010301พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 1 atmu2552
  153010010909พาน้องบำเพ็ญประโยชน์ (ถวายน้ำปานะ) ปี 2553 2 iamamwa
  153010010910ทำดีเพื่อพ่อหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2553 2 iamamwa
  153010010911วันอาสาฬหบูชา ปี 2553 2 iamamwa
  153010010912ถวายเทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ปี 2553 2 iamamwa
  153020010001ปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 1 ptjintana
  153020010002โครงการ "ค่ายส่งเสริมสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 5" 2 ptjintana
  153020010003โครงการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่ 3 2 ptjintana
  153020010005โครงการ “สัมมนาคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะกายภาพบำบัด และประเมินงานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553” 1 ptjintana
  153020020001งานวันสถาปนาคณะ 2 terpr
  153020020002งานไหว้ครู 2 terpr
  153020020003โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 2 terpr
  153020020004ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญยาบัตร (ครั้งที่ 1) 2 terpr
  153020020005ถ่ายภาพ และฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 2) 2 terpr
  153020020006ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญยาบัตร (ครั้งที่ 3) 2 terpr
  153020020007ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญยาบัตร (ซ้อมใหญ่) 2 terpr
  153020020008พระราชทานปริญญาบัตร 2 terpr
  153020020009กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา การสอนศิลปะป้องกันตัว 2 terpr
  153020020010กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา งานพบอาจารย์ที่ปรึกษา (Singing Contest) 2 terpr
  153020020011กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ (ยา-ศรี-ฟัน) ครั้งที่ 2 2 terpr
  153020020012พิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ 2 terpr
  153020020013โครงการทันตแพทย์มหิดลรักษ์โลก 2 terpr
  153020020014ร่วมพิธีวางพวงมาลัยและบำเพ็ญกุศลอุทิศน้อมรำลึกถึงศาสตราจารย์เกียรติคุณอิศระ ยุกตะนันทน์ 2 terpr
  153020020015โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 2 terpr
  153020020016ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล" 2 terpr
  153020020017ร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรคณะทันแพทยศาสตร์ 2 terpr
  153020020018ร่วมถวายสักการะ เนื่องในวันทันตสาธารณสุข 2 terpr
  153020020019ร่วมบริการทันตกรรม เนื่องในวันทันตสาธารณสุข และถวายสักการะ 2 terpr
  153020020020โครงการเสริมสัมพันธ์ฉันท์-ศิษย์ครู 2 terpr
  153020020021งานพบอาจารย์ที่ปรึกษา 2 terpr
  153020020022นิทรรศการทันตสุขภาพ "เพื่อฟันที่คุณรัก" 2 terpr
  153020020023กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 2 terpr
  153020020024โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 2 terpr
  153020020025ร่วมถวายสักการะ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 terpr
  153020020026โครงการม่วงสัมพันธ์ 2 terpr
  153020020027ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 2 terpr
  153020020028ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร 2 terpr
  153020020029ร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2 terpr
  153020020030งานกีฬาสีบุคลากร นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 2 terpr
  153020020031งานวันเด็กแห่งชาติ 2 terpr
  153020020032งาน Music the in winter 2 terpr
  153020020033โครงการค่ายสานฝันรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 7 2 terpr
  153020020034งานเสวนากิจการนักศึกษา 2 terpr
  153020020035งานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 2 terpr
  153020020036งานประชุม Smoking Cessation Practice ปี 2554 2 terpr
  153020020037งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2 terpr
  153020020038โครงการปฎิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนและสุขภาพจิตที่ดี 2 terpr
  153020020039โครงการสัมมนาวาทวิจารณ์ 2 terpr
  153020020040ร่วมกิจกรรมเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 2 terpr
  153020020041โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 2 terpr
  153020020042โครงการเสริมศักยภาพสู่การเรียนรู้วิชาชีพทันตแพทย์ 2 terpr
  153020020043โครงการกิจกรรมสอนน้องร้องเพลงและทัวร์ ศาลายา 2 terpr
  153020020044งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 1 2 terpr
  153020020045งานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 2 terpr
  153020020046โครงการสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 terpr
  153020030001กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2 mtpps
  153020030002เทคนิคการแพทย์มหิดล สร้างชุมชนสุขภาวะดีปีที่ 17 2 mtpps
  153020030003เรียงร้อยถ้อยความ ตามรอยวัฒนธรรมกรุงเก่า 2 mtpps
  153020030004กีฬาสี่สัมพันธ์ 2 mtpps
  153020030005กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ปีที 3 2 mtpps
  153020030006พัฒนาจิต-จริยธรรมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2553 2 mtpps
  153020030007เทคนิคการแพทย์มหิดล ร่วมสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ 2 mtpps
  153020030008พัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา:กิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ 2 mtpps
  153020030010พิธีไหว้ครูคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2553 2 mtpps
  153020030011ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 2 mtpps
  153020030012การแสดงกลองยาวงานคืนสู่เหย้าคณะเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 53 2 mtpps
  153020030013การแสดงดนตรีไทยงานคืนสู่เหย้าคณะเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 53 2 mtpps
  153020030014การแสดงกลองยาวงาน MU International Day 2010 2 mtpps
  153020030015กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2 mtpps
  153020030016ขับร้องเพลงประสานเสียง 2 mtpps
  153020030017วัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 3 2 mtpps
  153020030018กีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 16 2 mtpps
  153020030019พัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานบริการวิชาชีพ 2 mtpps
  153020040010โครงการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2553 (รอบตรงครั้งที่ 2) 2 sudaratnan
  153020040011งานกิจกรรม 41 ปี วันพระราชทานนาม ม.มหิดล 2 sudaratnan
  153020040012โครงการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2553 (รอบตรงครั้งที่ 2) 2 sudaratnan
  153020040013โครงการ "งานลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 (สอบตรง) ครั้งที่ 2 2 sudaratnan
  153020040014กิจกรรมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 122 2 sudaratnan
  153020040016หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล "MU Leadership Program" 2 sudaratnan
  153020040017โครงการพัฒนาสายสัมพันธ์น้องพี่ ICT (Salaya Tour) ประจำปีการศึกษาที่ 2553 2 sudaratnan
  153020040018งานวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 2 sudaratnan
  153020040019โครงการงานประชุมเชียร์ (สอนน้องน้องเพลง) ปีการศึกษา 2553 2 sudaratnan
  153020040020สอบ Microsoft Office Specialist Certificate ภาค 2/2556 2 sudaratnan
  153020040021d 2 sudaratnan
  153020040022Microsoft Imagine Cup by MSP Spark to Imagine event 2 sudaratnan
  153020040023พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีบำเพ็ญกุศลสมาวาร 100 วัน 2 sudaratnan
  153020050101ค่ายปฏิบัติธรรม ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย 2 chanya
  153020050102ค่ายปฏิบัติธรรม พุทธบุตร : พุทธธรรม 2 chanya
  153020050103ค่ายปฏิบัติธรรม 2 chanya
  153020050111ร่วมกิจกรรมกับส่วนรวม/องค์กรวิชาชีพ (วันพยาบาลสากล/วันมหิดล/วันงดสูบบุหรี่โลก) 2 chanya
  153020050116ต้อนรับผู้ปกครองและพบนักศึกษาใหม่ 2 chanya
  153020050117ปฐมนิเทศ ชั้นปี 1(NS น้องใหม่ บนเส้นทางสีขาว) 2 chanya
  153020050122พบอาจารย์ประจำชั้น 2 chanya
  153020050123พบอาจารย์ที่ปรึกษา 2 chanya
  153020050131แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ 2 chanya
  153020050136กิจกรรม NS Smart 2 chanya
  153020050230พิธีไหว้ครู 2 chanya
  153020050232กีฬาสีน้องใหม่/สอนน้องร้องเพลง 2 chanya
  153020050233พิธีผูกโบว์ไท 2 chanya
  153020050234พิธีถอดโบว์ไท-รับน้อง 2 chanya
  153020050235รับน้องเข้าวัง...หลัง (ศิริราช) 2 chanya
  153020050505ชมรมทำนุบำรุงศาสนา (ตักบาตร ปฏิบัติธรรมที่หอพัก ทำบุญหอพัก) 2 chanya
  153020050507ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ) 2 chanya
  153020050509ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ (จิตอาสา) 2 chanya
  153020050510ชมรมบำเพ็ญประโยชน์ (ค่ายวิศวะ-พยาบาล) 2 chanya
  153020050527ชมรมส่งเสริมวิชาการ/วิชาชีพ/ทักษะชีวิต (กุหลาบงาม-หนามคม) 2 chanya
  153020050537ชมรมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย (มารยาทไทย/ภาษาไทย) 2 chanya
  153020050538ชมรมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย (ดนตรีไทย) 2 chanya
  153020071901เรียนรู้ธรรมะจากการอ่านพระธรรมพร้อมคำแปล 2 sithaimed2
  153020071902พาน้องชมสวนครั้งที่ 3 2 sithaimed2
  153020071903โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม ลิ้มรสสมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 2 2 sithaimed2
  153020071904คืนต้นไม้สู่ป่า แก้ปัญหาโลกร้อน ครั้งที่ 3 2 sithaimed2
  153020071905โครงการ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องภูมิปัญญาไทย กับการดูแลมารดาหลังคลอด 2 sithaimed2
  153020071906ชาวศิริราชมอบความรู้คู่ไออุ่น ครั้งที่ 3 2 sithaimed2
  153020071907วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2554 2 sithaimed2
  153020071908กตเวทิตาพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 2 sithaimed2
  153020071909โครงการ สร้างเสริมสุขภาพฟัน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 2 sithaimed2
  153020071910ปันน้ำใจเพื่อผู้พิการทางสายตา ครั้งที่ 2 2 sithaimed2
  153020071911รักษ์สุขภาพกับยาชงสมุนไพร 2 sithaimed2
  153020071912สวนสมุนไพรลอยฟ้า ครั้งที่ 3 2 sithaimed2
  153020071913รับขวัญน้อง ประจำปี 2553 2 sithaimed2
  153020071914รู้จักศาลา ปีการศึกษา 2553 2 sithaimed2
  153020071915งานต้อนรับนักศึกษาใหม่ (รักน้อง) ปีการศึกษา 2553 2 sithaimed2
  153020071916ไหว้ครูแพทย์แผนไทย 2553 1 sithaimed2
  153020071917SI Fitness for Free WOW!! 2010 & Fit and Fun 2010 1 sithaimed2
  153020071918สายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องแพทย์แผนไทยประยุกต์ (Bynior) ปี 2553 2 sithaimed2
  153020071919การแข่งขันจตุรธาตุเกมส์ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2553 2 sithaimed2
  153020071920ค่ายผู้นำด้านคุณธรรมจริยธรรม 1 sithaimed2
  153020071921การร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ บรรยาย "20 ปี กับการทรงงานด้านเอดส์" 1 sithaimed2
  153020071922พัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตและงาน รุ่น 3 ปี 2553 1 sithaimed2
  153020080002กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านงาน TABINFO 2 nokpy
  153020080003สองรับหนึ่ง 2 nokpy
  153020080004งานอำลานักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 37 (Byenior) 2 nokpy
  153020080005PY Pro - Service 2 nokpy
  153020080007เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร Mahidol Core Values (ครั้งที่1) 2 nokpy
  153020080009Pharmacy Game 2552 2 nokpy
  153020080010การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ (Pharmaoke Singing Contest) 2 nokpy
  153020080011Open Capsule ครั้งที่ 6 2 nokpy
  153020080012กิจกรรมการแข่งขันการให้คำปรึกษาผู้ป่วยด้านการใช้ยา(Patient Counseling Event) ครั้งที่ 1 2 nokpy
  153020080013เทศกาลดนตรีมหิดล-พญาไท ครั้งที่2 2 nokpy
  153020080014ฟังธรรมเทศนาโดยพระราชธรรมวาที 2 nokpy
  153020080015งานเลี้ยงขอบคุณรุ่นพี่ปี 2-5 2 nokpy
  153020080016ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 2 nokpy
  153020080017พี่มหิดลแนะแนวน้องสานฝันสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 2 nokpy
  153020080018ค่ายเภสัชอาสาพัฒนาชนบท 2 nokpy
  153020080019ค่ายหมอยาสร้างเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 2 nokpy
  153020080020บ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษา 16 สถาบัน ปีที่ 6 (แรกพบ สนภท.) 2 nokpy
  153020080021ต้นกล้าแห่งมิตรภาพ ครั้งที่ 3 ( WE UNITE CAMP #3) 2 nokpy
  153020080022ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่2 และ เบิกฟ้ากิจกรรม 1 nokpy
  153020080023ไหว้ครู 1 nokpy
  153020080024ปลูกจิตสำนึกสู่ความเป็นไทยสืบสานวัฒนธรรมล้ำค่า 2 nokpy
  153020080025สอนน้องร้องเพลง (ประชุมเชียร์) 2 nokpy
  153020080026พัฒนาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ : แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่1 2 nokpy
  153020080027ประกวดภาพถ่าย ครั้งที่1 2 nokpy
  153020080028เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร Mahidol Core Values (ครั้งที่2) 2 nokpy
  153020080029ประชุมประจำปีนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์นานาชาติ ครั้งที่ 56 2 nokpy
  153020080030กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์ เภสัช-ทันตะ ครั้งที่ 2 (ยา-ศรี-ฟัน) 2 nokpy
  153020080031พัฒนาและการจัดการเชิงกลยุทธ์ : แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่2 2 nokpy
  153020080032เภสัชมหิดลสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน 2 nokpy
  153020090101ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ช้นปีที่ 2 และ พบผู้ปกครอง 1 vivace
  153020090102ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่ 1 1 vivace
  153020090104ค่ายเสริมสร้างวิชาการรุ่นที่ 6 2 vivace
  153020090105Junior Science Club ครั้งที่ 1 2 vivace
  153020090106Junior Science Club 2 2 vivace
  153020090107Junior Science Club 3 2 vivace
  153020090108junior Science Club 4 2 vivace
  153020090109Junior Science Club 5 2 vivace
  153020090110ตั้งแถวรับเสด็จ งานพระราชทานปริญญาบัตร 2 vivace
  153020090112พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร 2 vivace
  153020090113พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 2 vivace
  153020090114งานชี้แจงสาขาเอก 1 vivace
  153020090201พิธีไหว้ครู คณะวิทย์ 1 vivace
  153020090202งานมหิดลวิชาการ Open House 2 vivace
  153020091501พิธีไหว้ครูภาควิชาคณิตศาสตร์ 2 vivace
  153020091503แนะแนวการศึกษาต่อและตลาดแรงงาน ครั้งที่ 1 2 vivace
  153020091505ดูงานนอกสถานที่ ครั้งที่ 2 2 vivace
  153020100001คริสต์มาส 2 benjarut
  153020100101กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 1 benjarut
  153020100102แสงธรรมนำบัณฑิต ครั้งที่2 หัวข้อ"ค่าของคน อยู่ที่ตนทำ" 2 benjarut
  153020100103แนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 2 benjarut
  153020100104วัฒนธรรมสัญจร "ตามรอยเสด็จประพาสไทรโยค" 2 benjarut
  153020100105พัฒนาบัณฑิตสุ่ชีวิตทำงาน ประจำปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 2) 2 benjarut
  153020100106ประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี 1 benjarut
  153020100107ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2553 2 benjarut
  153020100108ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 2 benjarut
  153020100109สัมมนาเชิงปฏิบัติการสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และผู้นำนักศึกษาประจำปี 2554 2 benjarut
  153020100301กวีศิลป์สโมสร ครั้งที่1 "อบรม" 2 benjarut
  153020100302กวีศิลป์สโมสร ครั้งที่ 2 "แสดงละครและจัดทำหนังสือนิทาน" 2 benjarut
  153020100303กวีศิลป์สโมสร ครั้งที่ 3 "แสดงละครและจัดทำหนังสือนิทาน" 2 benjarut
  153020100304When Languages Matter ครั้งที่ 2 "Surviving In Job Interview " 2 benjarut
  153020100305LA Poet Society ครั้งที่ 2 "การแสดงหุ่นมือ" 2 benjarut
  153020100306Say It Right @ LA-OKE 2 benjarut
  153020100307International Movies 2 benjarut
  153020100501วันพระศรีสุนทรโวหาร(ภู่)มหากวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 2 benjarut
  153020100502วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2553 2 benjarut
  153020100503มหาธีรราชานุสรณ์ 2 benjarut
  153020100504บูรณาการภาษาและวรรณคดีไทย : หนังสั้นสอนภาษาไทย 2 benjarut
  153020100505เล่าขานตำนานศาลายา ครั้งที่ 5 ตอน "คิดถึงแม่ประยูร.... ลำตัดศาลายา" 2 benjarut
  153020100601มหิตลาภาษาศิลป์ ครั้งที่ 2 (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 2 benjarut
  153020100602ครูศิษย์เอกอังกฤษพบกันครั้งที่ 8 2 benjarut
  153020100603กิจกรรมการให้ความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 2 benjarut
  153020100701แนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่น "เทศกาลทะนะบะตะ" ประจำปี 2553 2 benjarut
  153020100702เทศกาลไหว้พระจันทร์ 2 benjarut
  153020100703เทศกาลกินเจ 2 benjarut
  153020100704วันตรุษจีน 2 benjarut
  153020100801เสวนาเป็นซีรีส์ ละครเวทีจากซีไรต์ ตอน "จับ..แรงบันดาลใจ...ใส่ปลายปากกา" 2 benjarut
  153020100802ค่ายภาษาอังกฤษ 2 benjarut
  153020110001เบิกฟ้ากิจกรรม 2553 1 egnoon
  153020110002INCRISIS The Chaos On Heaven 2 egnoon
  153020110003พัฒนาทักษะผู้นำนักศึกษาด้านการปฐมพยาบาล 2 egnoon
  153020110004ปฐมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 1 egnoon
  153020110005กิจกรรมประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2553 1 egnoon
  153020110006พิธีไหว้ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 1 egnoon
  153020110007Electronic Youth Camp (EYC) 2010 2 egnoon
  153020110008เปิดสายรหัส 2553 1 egnoon
  153020110009ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ E-Camp 2010 2 egnoon
  153020110010Evening Meeting 2 egnoon
  153020110011รับน้อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 egnoon
  153020110012สนับสนุนค่ายอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ ปี 2553 ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ จำกัด (มหาชน) บางซื่อ 2 egnoon
  153020110013EG'OKE VIVACIOUS WEEK 2 egnoon
  153020110014พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษา ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 2 egnoon
  153020140001ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 1 vscpr
  153020140003ปฐมนิเทศกลุ่มวิชาคลินิกและการสาธารณสุข ชั้นปีที่4 1 vscpr
  153020140004ปฐมนิเทศกลุ่มวิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ ชั้นปีที่2 1 vscpr
  153020140005พิธีไหว้ครูและทำบุญอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์ 1 vscpr
  153020140007อบรมทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1 vscpr
  153020140008โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 1 vscpr
  153020140009พัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา 1 vscpr
  153020140010อบรมทักษะด้านการสื่อสารสำหรับสัตวแพทย์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 1 vscpr
  153020140073ปัจฉิมนิเทศนศ.ปี6 1 vscpr
  153020140075กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 vscpr
  153020150001อบรมการเขียนหนังสือราชการ การบริหารงบประมาณการเงิน และการเขียนโครงการ 2 thunyapint
  153020150002อบรมแกนนำ การทำ Activity Transcript นักศึกษา 2 thunyapint
  153020150005ค่ายยุวชนสาธารณสุขHealth Camp 6 2 thunyapint
  153020150007ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ 1 thunyapint
  153020150008ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ 1 thunyapint
  153020150010โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปี2553 2 thunyapint
  153020150011โครงการสัมมนาแกนนำสโมสรนักศึกษาประจำปี2553 2 thunyapint
  153020150012โครงการ Public Health Custume Aword 2 thunyapint
  153020150013ปฏิบัติเตรียมความพร้อมประจำปี2553 2 thunyapint
  153020150014วันไหว้ครู "ลูกราชพฤกษ์ศรัทธาบูชาครู" 2 thunyapint
  153020150015Reduce ช่วยชาติ Recycle ช่วยเรา 2 thunyapint
  153020150016รับขวัญราชพฤกษ์ช่อใหม่ประจำปี2553 2 thunyapint
  153020150017โครงการค่ายค้นหาตัวตนกำหนดถนนสู่อนาคต 2 thunyapint
  153020150018บริจาคน้ำท่วมอ.สูงเนิน 2 thunyapint
  153020150019แข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 29 (ราชพฤกษ์เกมส์) 2 thunyapint
  153020160001ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 1 enat
  153020160003พิธีไหว้ครู 1 enat
  153020160004ปลูกป่าพัฒนาวัด 2 enat
  153020160005ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 1 enat
  153020160006พิธีวางพวงมาลา-วันมหิดล 1 enat
  153020160007ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในนักศึกษา 2 enat
  153020160008วันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 2 enat
  153020160009วันครบรอบการจากไปของ รศ.นาท ตัณฑวิรุฬห์ 2 enat
  153020160010เปิดประตูสู่สิ่งแวดล้อม ตอน เพิ่มแสงสว่างให้โลก 1 enat
  153020160011วันปีใหม่ 2 enat
  153020180001หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักศึกษา'53 (Leadership Student Program) 2 shizuka
  153020180002พิธีปฐมนิเทศนักเรียน/นักศึกษาใหม่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2553 1 shizuka
  153020180003พิธีแสดงความยินดีแก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2552 2 shizuka
  153020180004พิธีไหว้ครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2553 1 shizuka
  153020180005เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2554 2 nisaung
  153020200001โครงการสอนน้องร้องเพลง สอนน้องร้องเพลงรวมเป็นหนึ่งในมหิดล 2 wanna
  153020200002การอบรมเรื่องการปฏิบัติตามกฎจราจร 2 wanna
  153020200003การฝึกอบรมเรื่อง Activity Transcript 2 wanna
  153020200004กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2 wanna
  153020200005กีฬาหูหนวกสัมพันธ์ สวนดุสิต-ราชสุดา ครั้งที่ 9 2 wanna
  153020200006บำเพ็ญประโยชน์ ณ โครงการบ้านพี่สอนน้อง (ห้องเรียนนอกกะลา) จังหวัดกาญจนบุรี 2 wanna
  153020200007สัมมนาเชิงปฏฺบัติการ เรื่องการผลิตสกู๊ปข่าวโทรทัศน์ 2 wanna
  153020200008โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน : เรือนเพาะชำแลปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 wanna
  153020200009กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวา มหาราช ประจำปี 2553 2 wanna
  153020200010ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2554 2 wanna
  153020200011ร่วมกิจกรรมบุญภาคีจัดกิจกรรมวันเด็ก 2 wanna
  153020200012กิจกรรมบรรยายหัวข้อ รู้เท่าทัน ป้องกันตน พ้นภัยโรคเอดส์ 2 wanna
  153020200013ร่วมงานพิธีแสดงมุฑิตาจิต 2 wanna
  153020200014โครงการพี่น้องมุ่งมั่นสร้างสรรค์ราชสุดา 2 wanna
  153020200015โครงการระดมความคิดสร้างชีวิตด้วยวินัย 2 wanna
  153020200016โครงการศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาจิตใจเพื่อเชื่อมโยงสองวัฒนธรรม 1 wanna
  153020200017ภาษามือสื่อศิลปะไทย 2 wanna
  153020200101อบรมภาษามือไทยสำหรับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือไทย 2 wanna
  153020200201โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ 2 wanna
  153020210004วันเข้าพรรษา ประจำปี 2553 2 oae0210
  153020210005ค่ายบัณฑิตพัฒนาครั้งที่ 7 (วิทย์กีฬาร่วมใจ ปลูกกล้วยไทยถวายวัด) 2 musssa
  153020210006วางพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2553 2 musssa
  153020210007วิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ครั้งที่ 12 สุรนารีเกมส์ 2 oae0210
  153020210030ค่ายบัณฑิตพัฒนาครั้งที่ 6 2 oae0210
  153020220001ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ จังหวัดน่าน 2 crsactivity2552
  153020220002ประกวดเรื่องสั้น “ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะในหลวง” 2 crsactivity2552
  153020220003ค่ายอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม 2 crsactivity2552
  153020220004ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและวินัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง 2 crsactivity2552
  153020220005CRS ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2 crsactivity2552
  153020220006ส่งเสริมประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิเลือกนายกสโมสรนักศึกษา 2 crsactivity2552
  153020220007งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 2 crsactivity2552
  153020220008ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ 1 crsactivity2552
  153020220009ทำบุญเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 2 crsactivity2552
  153020220010กิจกรรมรักน้อง 2553 2 crsactivity2552
  153020220011สอนน้องร้องเพลง ประจำปี 2553 2 crsactivity2552
  153020220012รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษา 2 crsactivity2552
  153020220013กิจกรรมพิธีบูชาพระคุณครู ประจำปี ๒๕๕๓ 2 crsactivity2552
  153020220014CRS กีฬาสีต้านยาเสพติด โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักศึกษา 2 crsactivity2552
  153020220015ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2 crsactivity2552
  153020220016อบรมจริยธรรมการวิจัยในคนสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 crsactivity2552
  153020220017งานวันกตัญญู ประจำปี 2553 2 crsactivity2552
  153020220018เฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ 2553 2 crsactivity2552
  153020220019เยี่ยมชุมชนศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 2 crsactivity2552
  153020220020เติมหัวใจให้สังคมมหาวิทยาลัยมหิดลและกิจกรรมคืนถนนให้คนเดิน 2 crsactivity2552
  153020240001สานสามัคคีน้องพี่พยาบาลรามาธิบดี 2 nurseaffair
  153020240002อบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 2 nurseaffair
  153020240003สัมมนาส่งต่องานกิจกรรมนักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี 2 nurseaffair
  153021010002โครงการทัวร์ศาลายา 53 2 ptjintana
  153021010003กิจกรรมสอนน้องร้องเพลง 2 ptjintana
  153021010004กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัดสู่ชุมชน ประจำปี 2553 1 ptjintana
  153021010005รับน้องข้ามฟาก 1 ptjintana
  153021010006พิธีไหว้ครูคณะกายภาพบำบัด 1 ptjintana
  153021010007Pink Day 2 ptjintana
  153021010009ค่ายเพาะกายเฉพาะกิจ(กายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด) ครั้งที่5 2 ptjintana
  153021070002โครงการหนังสือมาร่วมกันสร้างความสุขด้วยหัวใจ 2 nipot
  153021070004โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทย 2 nipot
  153021070005โครงการ Si Badminton Championship 2010 2 nipot
  153021070008โครงการ Let's light up your life in the future 2 nipot
  153021090101ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ (ค่ายรับน้องSC) 2 vivace
  153021090102ค่ายสัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 2 vivace
  153021090106งานอำลารุ่นพี่ (Bynior) 2 vivace
  153021090301ค่ายขับร้องประสานเสียง 2 vivace
  153021100001สอนน้องร้องเพลง ประจำปี 2553 2 benjarut
  153021100002พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 และ เบิกฟ้ากิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 benjarut
  153021100003เลือกตั้งประธานชั้นปี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 benjarut
  153021100004ศิลปศาสตร์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2553 2 benjarut
  153021100005โลกของเรา (ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย) 2 benjarut
  153021100006ค่ายผู้นำ...รู้รักษ์ทะเลไทย 2 benjarut
  153021100007LAMS แหล่ม ครั้งที่ 1 2 benjarut
  153021100008เปิดประตูสู่รั้วขาวนวล (LAMU Road Show) 2 benjarut
  153021100009สานสัมพันธ์อักษรศิลป์ "One Arts" (ร่วมกับจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ศิลปากร คณะศิลปศาสตร์) 2 benjarut
  153021100010ถอดโบว์ & ไท ผูกสายสัมพันธ์ 2 benjarut
  153021100011เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2554 2 benjarut
  153021100012เพราะรักน้อง ทัวร์ศาลายาครั้งที่ 5 2 benjarut
  153021140001สอนน้องร้องเพลง 2 vscpr
  153021140002เบิกฟ้ากิจกรรม 2 vscpr
  153021140003โครงการจัดหารายได้พิเศษเพื่อสนับสุนกิจการนักศึกษา 2 vscpr
  153021140004โครงการฝึกสุนัขนิสัยดี 2 vscpr
  153021140005โครงการกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า ม.มหิดลและชุมชนโดยรอบปี 2553-2554 2 vscpr
  153021140006หาบ้านใหม่ให้หมาศาลายา 2 vscpr
  153021140007สานสัมพันธ์พี่น้องร่วมใจ อนุรักษ์ทะเลไทย 2 vscpr
  153021140008vet day vet night 2 vscpr
  153021140009สร้างเสริมประสบการณ์นักศึกษาสัตวแพทย์ 2 vscpr
  153021140010ค่ายสัตวแพทย์อาสา 2 vscpr
  153021140011กีฬาสัตวแพทย์สัมพันธ์ครั้งที่22 2 vscpr
  153021140012ฝึกทักษการปฏิบัติงานภายในโรงพยาบาลสัตว์ 2 vscpr
  153021140013ค่ายฟ้าหม่น คนดีครั้งที่ 5 2 vscpr
  153021140014ค่ายสัตวแพทย์อาสาครั้งที่ 7 2 vscpr
  153021140015ขายสินค้าราคาถูกให้แก่นักศึกษาใหม่ 2 vscpr
  153021140016ค่ายฟ้าหม่น กันภัย รถไฟ ไทรโยค ครั้งที่ 9 ตอน Vet Seed สัตวแพทย์ขั้นเทพ 2 vscpr
  153021160001วันแตกหน่อ 2 enat
  153021160002สอนน้องร้องเพลง 1 enat
  153021160003กีฬา EN สัมพันธ์ 2 enat
  153021160004กีฬาสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์รวมพลังต้านยาเสพติด 2 enat
  153021160005กีฬาสี่สัมพันธ์ 2 enat
  153021160006วันเด็กแห่งชาติ 2 enat
  153021180001แรกพบMS'53 2 shizuka
  153021180002กิจกรรมปลูกป่าชายเลน 2 shizuka
  153021180003สอนน้องร้องเพลงและประชุมเชียร์ '53 2 shizuka
  153021180004ฟุตบอลกระชับมิตร 2 shizuka
  153021180005แนะแนวการศึกษาร่วมกับคลื่นวิทยุ104.5แฟตเรดิโอ 2 nisaung
  153021210001พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 1 oae0210
  153021210002พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2553 1 oae0210
  153021210003ทำบุญ ตักบาตร วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (6 กรกฎาคม) 2 oae0210
  153040010001ต้อนรับนักศึกษาใหม่ (รักน้อง) ประจำปีการศึกษา 2553 1 umpaivit
  153040010002สอนน้องร้องเพลง ประจำปีการศึกษา 2553 1 umpaivit
  153040010003เบิกฟ้ากิจกรรม ปีการศึกษา 2553 1 umpaivit
  153040010004MU Freshy Boy and Girl ประจำปีการศึกษา 2553 2 umpaivit
  153040010005งานกีฬาน้องใหม่ประจำปีการศึกษา 2553 2 umpaivit
  153040010006ค่ายสัมมนาอบรมผู้นำและทักษะกระบวนการกลุ่ม ภาคฤดูหนาว ประจำปีการศึกษา 2553 2 umpaivit
  153040010007มหิดลร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม 2 umpaivit
  153040010008ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่18 2 umpaivit
  153040010101เปิดสลึง เปิดตัว 2 umpaivit
  153040010301The first coverdance battle 2010 2 umpaivit
  153040010302นักศึกษาขอทำความดีเพื่อสังคม ปีที่ 2 "Love+Give+Share" 2 umpaivit
  153040020001ประชุมชี้แจง"แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2553" 2 umpaivit
  153040020002ประชุมจัดสรรงบประมาณกิจการรมนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2553 2 umpaivit
  153040020003MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 7 ฉบับที่ 17 2 umpaivit
  153040020004MUMU Workshop ปีที่ 2 2 umpaivit
  153040020005โครงการ 60 ปีวันมหิดล พัฒนาคนสู่สังคมไทย 1 umpaivit
  153040020006MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 7 ฉบับที่ 18 2 umpaivit
  153040020007ค่ายต้นกล้าสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 2 umpaivit
  153040020008สัมมนาสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีวาระ 2554 2 umpaivit
  153040020009ประชุมพิจารณาโครงการและจัดสรรงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาภาคการศึกษาที่2/2553 2 umpaivit
  153040020010MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 7 ฉบับที่ 19 2 umpaivit
  153040020011MUMU Magazine นิตยสารมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 7 ฉบับที่ 20 2 umpaivit
  153040020012การเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2554 2 umpaivit
  153041010001ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 2 umpaivit
  153041010002ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 43 2 umpaivit
  153041030001Happy charity with the country club 2 umpaivit
  153041030002บุกถิ่นผลไม้ ร่วมใจทำดี ที่จันทบุรีกับชนบท 2 umpaivit
  153041030003สืบสานญัชกุร แลทุ่งดอกกระเจียว เก็บเกี่ยวสิ่งรอบตัวกับครอบครัวชนบท 2 umpaivit
  153041030004ปิดเทอมน๊าน..นาน สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ทำดีด้วยใจ ไปน่านกับชนบท 2 umpaivit
  153041030005สัมมนาชมรมชนบท '53 2 umpaivit
  153041040001สู่อ้อมอก สสธ. ปี 2553 2 umpaivit
  153041040002รวมน้ำใจสู่ชุมชนปี 53 2 umpaivit
  153041040003สสธ.สานฝัน ปันน้ำใจสู่ชุมชน ปี 54 2 umpaivit
  153041050001อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 1/2553 2 umpaivit
  153041050002ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน อมก๋อย...ราชันย์แห่งขุนเขา 2 umpaivit
  153041050003อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษาและพัฒนาตนเอง ครั้งที่ 2/2553 2 umpaivit
  153041050004ค่ายสวรรค์บ้านนอก 2 umpaivit
  153041060001ค่ายเรียนรู้และปูทางสู่การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 umpaivit
  153041060002ค่ายปลูกจิตสำนึกและอบรมพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนรู้รักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 21 2 umpaivit
  153041060003ค่ายเยาวชนรู้รักษ์รรมชาติ ครั้งที่ 21 2 umpaivit
  153041070001โรบุกเลน เห็นคลื่นซัด จับแก้มลิง ถิ่นพันท้ายนรสิงห์ ฟ้าใสกิ๊งที่สมุทรสาคร 2 umpaivit
  153041070002ลุยกำแพงเพชร ทีเด็ดเมืองกล้วยไข่ โรตาแรคท์ร่วมใจ คืนชีวิตใหม่ให้ห้องสมุด 2 umpaivit
  153041070003แอ่วเมืองเวียงสา สู่บ้านส้านนาหนองใหม่ ต่อเติมห้องเรียนด้วนใจ น่านไงพวกเราชาวโรฯ 2 umpaivit
  153041090001So fun So fine Camp 2 umpaivit
  153041090002Smile and Happy Camp 2 umpaivit
  153041090003สมาธิกับการพัฒนาศักยภาพ 2 umpaivit
  153041090004YOUTH DAY ทำดีไร้ยางอาย 2 umpaivit
  153041090005MU Sharing Festival 2010 2 umpaivit
  153041090006สมาธิกับการพัฒนาศักยภาพ 2 umpaivit
  153041090007ค่ายก้าวแรกสู่การพัฒนาศักยภาพ 2 umpaivit
  153041090008ค่ายผู้นำเยาวชนต้นแบบ : เก่ง ดี มีจิตอาสา 2 umpaivit
  153041090009ค่ายพัฒนาศักยภาพ เก่ง ดี มีจิตอาสา 2 umpaivit
  153042030001อบรมจริยธรรมคริสเตียน 2 umpaivit
  153042030002คริสต์มาส อากาเป้ รักนี้ไม่มีเงื่อนไข 2 umpaivit
  153042030003ค่ายคริสเตียนสัมพันธ์ 2 umpaivit
  153042030004ค่ายปันฝันสู่บ้านเด็ก 2 umpaivit
  153042030005ค่ายความรักความผูกพันธ์ 2 umpaivit
  153042040001ส่งเสริมกิจศรัทธา มิสซาสัมพันธ์ 2 umpaivit
  153042040002จรรโลงใจ ศึกษาพระคัมภีร์และสวดสายประคำ 2 umpaivit
  153042040003ปันรัก สานฝันชีวิตมหาลัย 2 umpaivit
  153042040005ทัศนศึกษาสักการสถาน บุญราศี นิโคลาส สามพราน 2 umpaivit
  153042040006เข้าเงียบและเทเซ่ 2 umpaivit
  153042050001ค่ายสัมมนาชมรมชาวเหนือ 53 2 umpaivit
  153042050002กีฬากาแล ครั้งที่ 18 2 umpaivit
  153042050003ขันโตกมหิดล 53 2 umpaivit
  153042050004ค่ายรักน้อง 54 2 umpaivit
  153042060001รับขวัญน้อง สู่อ้อมกอดชาวใต้ 53 2 umpaivit
  153042060002ชาวใต้มหิดล สู่ชุมชนสุนทรภู่ 2 umpaivit
  153042060003ปั้นฝัน ปันน้ำใจ ล่องแดนใต้ เมืองคนดี 2 umpaivit
  153042070001การฝึกซ้อมเพื่องานเทศน์มหาชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 umpaivit
  153042070002การฝึกซ้อมเพื่องานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 "สืบค่าคีตศิลป์ไทย สานใจอุดมศึกษา" 2 umpaivit
  153042080001รับขวัญคุ้มเกล้า ผองเรามหิดล 2 umpaivit
  153042080002ธรรมะ rally น้องพี่ทำบุญ 2 umpaivit
  153042080003แสงสว่างแห่งพรรษา 2 umpaivit
  153042080004ตามรอยพุทธทาส (พุทธนักปราชญ์ในสวนธรรม) ปีที่ 3 2 umpaivit
  153042080005สร้างรอยพุทธธรรมตามรอยพุทธองค์ 2 umpaivit
  153042090001ศีลอดกับคุณภาพชีวิต 2 umpaivit
  153042090002เพื่อน้อง เพื่ออิสลาม 2 umpaivit
  153042090003สัมมนาชมรมมุสลิมและอบรมจริยธรรมอิสลาม 2 umpaivit
  153042090004อบรมจริยธรรมและวิทยาศาสตร์การแพทย์ภาคฤดูร้อน 2 umpaivit
  153042100001Face to Face, Mouth by Rhetoric Club 2 umpaivit
  153042110001อบรมถ่ายภาพพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 2 umpaivit
  153042110002อบรมถ่ายภาพ Studio 2 umpaivit
  153042110003ภาพรอบกรุงฯ 2 umpaivit
  153042110004อบรมถ่ายภาพ Landscape 2 umpaivit
  153042110005My Siam 2 umpaivit
  153042110006หนุ่ม-สาว ทะลุเลนส์ 2 umpaivit
  153042110007ปากช่อง หลังกล้องมาแล้ว 2 umpaivit
  153042110008สอนน้องถ่ายภาพ-ทุกวันพุธ 2 umpaivit
  153042110009Photo Gallery 2 umpaivit
  153042120001อนุรักษ์ศิลปะการละเล่นพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2553 2 umpaivit
  153042120002สัมมนาชมรมอีสาน 2 umpaivit
  153042120003อีสานร่วมใจรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 2 umpaivit
  153042120004ตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงมหิดล 2 umpaivit
  153042120005สืบสานวัฒนธรรม ลำนำถิ่นไทย สู่อ้อมใจชาวอีสาน 2 umpaivit
  153042130001สืบสานทำนองเพลงขอทาน สานตำนานเพลงแห่งศรัทธา 2 umpaivit
  153043030001How to ride ครั้งที่ 1/2553 2 umpaivit
  153043030002Horse Care ครั้งที่ 1/2553 2 umpaivit
  153043030003ด.เด็ก ช่วย ม.ม้า 2 umpaivit
  153043030004How to ride ครั้งที่ 2/2553 2 umpaivit
  153043030005Horse Care ครั้งที่ 2/2553 2 umpaivit
  153043090001สร้างเสริมสุขภาพด้วยกีฬาเทควันโด 2 umpaivit
  153043120001บริดจ์อุดมศึกษษ ประจำปี 2553 2 umpaivit
  153043130001ฝึกสอนเพื่อการเรียนรู้และออกกำลังกาย (บาสเกตบอล) 2 umpaivit
  153043130002MU B Ball 3 on 3 2 umpaivit
  153043140001การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพื้นฐาน(Basic) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา ปีที่2 2 umpaivit
  153043140002การฝึกสอนทักษะแบดมินตันขั้นพัฒนาฝีมือ (Advance) เพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่นักศึกษา 2 umpaivit
  153043150001สอนพื้นฐานเปตอง 2 umpaivit
  153043150002มหิดลโอเพ่น 2 umpaivit
  153043160001คลิกนิกฟุตบอลเพื่อสุขภาพ 2 umpaivit
  153043170001ฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนเบื้องต้นให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 2 umpaivit
  153043170002แข่งขันยิงปืนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2553 2 umpaivit
  153043200001สอนรักบี้ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 2 umpaivit
  153043210001ลีลาศเพื่อสุขภาพสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ณ วิทยาลัยนานาชาติ 2 umpaivit
  153043210002อบรมเชิงปฏิบัติการเต้นลีลาศที่ถูกต้องตามแบบมาตรฐานสากล 2 umpaivit
  153043210003การแข่งขันกีฬาลีลาศเชื่อมสัมพันธ์ภายใน ประจำปี 2553 (MU Dance Sport 2010) 2 umpaivit
  153043220001สอนวอลเลย์บอลให้กับนักศึกษา 2 umpaivit
  153043230001สอนน้องว่ายน้ำ 2 umpaivit
  153043240001เผยแพร่กีฬาหมากล้อมสู่ชาวรั้วมหิดล 2 umpaivit
  153043240002ปูพื้นฐานกีฬาหมากล้อม ม.มหิดล 2 umpaivit
  153060000001รับน้องเข้าบ้าน 2 umpaivit
  153060010001สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ 2 umpaivit
  153060010002สภานักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีวาระ ๒๕๕๓-๒๕๕๔ 2 umpaivit
  153120010001นักศึกษานำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยด้านกีฬา: กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 2 uthaiwanth
  153120010002นักศึกษานำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยด้านกีฬา: กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15 2 uthaiwanth
  253020240002ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 1 education
  253020240003วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553 1 education
  253020240004ราตรีบัณฑิต ประจำปี 2553 1 education
  253020240005ปลูกป่า ปลูกปัญญา ร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2 education
  253020240006ซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2553 2 education
  253020240007มหิดล-กาญจน์ ต้านยาเสพติด 2 education
  253020240008รับบริจาคโลหิต 2 education
  253020240009อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น 1 education
  253020240010ปลูกต้นไม้ล้อมรั้วกันภัยเนื่องในวันมหิดล 2 education
  253020240011ต้อนรับสภามหาวิทยาลัยเยี่ยมชื่นชมวิทยาเขตกาญจนบุรี 2 education
  253020240012ลอยกระทงย้อนยุคปี2553 2 education
  253020240013The Night of memories 2 education
  253020240014ค่ายรวมกล้าเป็นป่าใหญ่ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา2553 2 nisanart
  253020240015เกษตรสัมพันธ์สร้าสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 8 2 nisanart
  253020240016สายใยผูกพันจากรุ่นน้องสู่รุ่นพี่ 2 nisanart
  253020240017KA-AG Festival 2 nisanart
  253020240022Mahidol Core Values กับการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์และการจัดการสู่รั้วมหาวิทยาลัย 1 education
  253020240023โครงการพัฒนานักศึกษา 2 education
  253020240024CB รักษ์ป่า 2 education
  253020240025นิทรรศการโครงการวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (MUKA SCIENCE & MANAGEMENT PROJECTEXHIBITION 2011) ครั้งที่ 2 2 education
  253021240001ค่ายชุมชน คน ช้าง ป่า ศึกษาปัญหา พัฒนาอย่างยั่งยืน 2 education
  253021240002การแข่งขันแบดมินตัน MUKA CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 2 2 education
  253021240003Thailand Clean Up Day 2 education
  253021240004น้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจ ครั้งที่ 1 2 education
  253021240005เลือกตั้งสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี ปีการศึกษา 2554 2 education
  253021240006กีฬาสีส้มสัมพันธ์ ดาวเดือนดำแดง MUKA GAMES 2011 2 education
  253021240007KA-raoke 2 nisanart
  253021240008ค่ายครูอาสาพัฒนาเยาวชน ครั้งที่ 6 2 education
  253021240009น้องอิ่มท้องพี่อิ่มใจ ครั้งที่ 2 2 education
  253021240010อะตอมสานฝันปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 8 2 education
  253021240011ครัวอีสาน ซิ้มเบิ่ง 2 education
  253021240012Christmas Agape รักนี้ไม่มีเงื่อนไข ไร้แอลกอฮอล์ 2 education
  253021240014MU-KAllery 2 nisanart
  253021240015ดนตรีในสวน 2 nisanart
  253021240016แอโรบิคเพื่อสุขภาพ 2 nisanart
  253021240017รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน 2 nisanart
  253021240018Project Love 2 nisanart  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501