Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • รายงานสถิติ

 • สถิตินักศึกษาผ่านเกณฑ์ Activity Transcript
  รหัสนักศึกษา (ปีการศึกษาที่เข้า)จำนวนนักศึกษา
  *คลิกเลือกปีการศึกษาเพื่อดูรายละเอียด  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501