Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • รายการกิจกรรมบันทึกล่าสุด... (100 กิจกรรม)
 • วันที่บันทึกรหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผู้บันทึกข้อมูล
  2017-09-19 16:18:17.513 160031030107 ต้องรับบัณฑิตและผู้ปกครองงานวันรับปริญญา 10 petchrada.thi
  2017-09-19 15:58:21.200 160031030106 ต้อนรับนักเรียนจากโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 5 petchrada.thi
  2017-09-19 15:34:43.367 160031030105 ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น 4 petchrada.thi
  2017-09-19 13:17:21.333 159041070003 โรตาแรคท์พาน้องสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 101 izsaya
  2017-09-15 10:34:13.957 160010010002 ไหว้ครู ปีการศึกษา2560 1,477 panet
  2017-09-11 14:47:14.837 159041100005 สัมมนาชมรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ปีการศึกษา 2560 20 izsaya
  2017-09-11 14:00:54.643 159041100004 Youthful Camp ค่ายเยาวชนเขย่าโลก 34 izsaya
  2017-09-11 11:16:49.997 460020260004 เข้าร่วมเป็นวิทยากร "การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" 22 pornpinan
  2017-09-11 11:09:30.620 460020260003 เข้าร่วมเป็นวิทยากร"การจัดอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย" 18 pornpinan
  2017-09-11 11:03:36.317 460020260002 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโควตาปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนมุกดาหาร 28 pornpinan
  2017-09-11 10:47:44.937 460020260001 การทำดอกไม้จันทร์"ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่9" 105 pornpinan
  2017-09-09 20:39:24.087 160020110003 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 417 egnoon
  2017-09-09 20:32:46.647 160020110002 รุ่นพี่วิศวะใจอาสา นำพาน้องสู่การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (จัดโดยมหวิทยาลัย) 26 egnoon
  2017-09-09 20:30:18.373 160020110001 รุ่นพี่วิศวะใจอาสา พาน้องตรวจทันตกรรม 12 egnoon
  2017-09-07 15:51:34.350 159042080004 เรียนรู้ธรรมตามรอยท่านพุทธทาส ณ สวนโมกขพลาราม 40 izsaya
  2017-09-07 15:33:59.947 160040010001 ค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่ม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560 107 izsaya
  2017-09-07 15:24:36.087 159041030005 สัมมนาชมรมชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 54 izsaya
  2017-09-07 10:31:15.103 160031030104 ต้อนรับนักศึกษาจากโครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน 1 Day At Mahidol โดยองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2 petchrada.thi
  2017-09-07 09:49:14.370 160031030103 ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการมหิดลสู่ชุมชน พี่สอนน้อง ครั้งที่ 6 โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 petchrada.thi
  2017-09-06 10:17:10.380 160080010002 งานวันต่อต้านคอรัปชั่น 2560 2 izsaya
  2017-09-06 09:56:00.183 160080010001 Social Enterprise and the establishment of an inclusive society in Australia 2 izsaya
  2017-08-31 09:15:46.067 160010010902 อาสาสมัครจัดเตรียมอุปกรณ์พับถุงใส่ยาเพื่อมอบให้โรงพยาบาล 28 iamamwa
  2017-08-31 09:11:23.190 160010010901 อาสาสมัครจัดเตรียมอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ 23 iamamwa
  2017-08-28 09:16:01.627 259020240021 นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 1 mukaeducation
  2017-08-23 14:18:53.000 160031030102 ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2 petchrada.thi
  2017-08-23 14:14:06.713 160031030101 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Dongguk ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 1 petchrada.thi
  2017-08-22 18:23:50.583 159041050004 ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน ท่าสองยาง ทางสองเรา โอบกอดเขาที่บลาเด 50 izsaya
  2017-08-21 10:18:58.643 159021140019 สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ในช่วยปิดภาคการศึกษา 32 vscpr
  2017-08-21 08:56:05.537 159031030164 ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan Malaysia และคณะ 4 petchrada.thi
  2017-08-17 14:50:20.067 159031030163 พิธีกรงานการประชุม AUNILO (ASEAN University Network Inter-library Online) Meeting ครั้งที่ 13 3 petchrada.thi
  2017-08-17 13:53:19.807 159031030162 ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม AUNILO (ASEAN University Network Inter-library Online) Meeting ครั้งที่ 13 9 petchrada.thi
  2017-08-17 13:45:09.373 159031030161 ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว 2560 4 petchrada.thi
  2017-08-17 13:37:43.873 159031030160 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากFaculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย 4 petchrada.thi
  2017-08-16 09:38:02.540 160020200001 อาสาสมัครล่ามภาษามือเพื่อนำนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้ารับทุนการศึกษาจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 2 jah
  2017-08-16 09:22:29.953 159020050727 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 51 chanya
  2017-08-16 09:09:22.597 159020050726 เข้าร่วมงานแถลงข่าว วันมหิดล ประจำปี 2560 6 chanya
  2017-08-15 15:08:02.740 159010120022 ตรวจสอบเอกสารบทความเพลงสรรเสริญพระบารมีให้นักศึกษาตาบอด 1 thanyathon.som
  2017-08-15 09:33:21.200 160020140005 สัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 39 vscpr
  2017-08-14 14:26:57.213 160010010001 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 1,408 panet
  2017-08-14 13:39:16.080 159020050725 กิจกรรมออกรับบริจาคเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2560 47 chanya
  2017-08-09 16:00:09.227 159010120021 ตรวจสอบเอกสาร "ปฏิรุปการศึกษา" ให้นักศึกษาตาบอด 6 thanyathon.som
  2017-08-08 13:29:17.913 159020130012 กิจกรรมมหิดลวันแม่ ประจำปี 2560 20 shat
  2017-08-08 09:08:39.730 159020110069 วิศวะร้อยดวงใจปลูกดาวเรืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 2 egnoon
  2017-08-08 09:05:36.477 159020110068 ห้องสมุดและสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ พี่วิศวะมหิดล ร่วมกับ บ. เดอเบล ให้น้อง ปี 11 21 egnoon
  2017-08-07 10:43:12.330 159042120003 เยือนถิ่นพระยาแล งามแท้ภูมิปัญญา พัฒนาบ้านแจ้งใหญ่ 72 izsaya
  2017-08-07 10:19:47.577 159043030004 ขี่ม้าพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2559 10 izsaya
  2017-08-07 09:48:43.330 159042060003 ล่องใต้เยือนถิ่นมรดกศรีวิชัย สานสายใยวัฒนธรรมสองดินแดน 94 izsaya
  2017-08-07 09:12:47.637 160020140008 พิธีไหว้ครูและทำบุญอาจารย์ใหญ่ 227 vscpr
  2017-08-04 18:23:16.350 159031030159 ต้อนรับคณบดีและคณะอาจารย์จาก Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kyushu University ประเทศญี่ปุ่น 2 petchrada.thi
  2017-08-04 18:15:25.090 159031030158 จัดแสดงนิทรรศการในงานวันแม่ 1 petchrada.thi
  2017-08-03 10:13:39.770 459020260039 แปลตัวอักษร 1 khanittha253
  2017-08-02 14:11:44.613 159041030004 ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 15 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนบ้านห้วยเลา จังหวัดน่าน 50 izsaya
  2017-08-02 11:28:11.473 159041040003 ค่ายส่งเสริมสาธารณสุข ภาคปลายประจำปีการศึกษา 2559 (สสธ. เติมเต็มฝัน ปันสุข 60) 80 izsaya
  2017-08-01 09:49:40.690 159020110067 งานกีฬาฟุตบอลประเพณี EG CUP 2017 163 egnoon
  2017-08-01 09:37:24.030 159020110066 นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ระบบกลาง Admissions 2560 26 egnoon
  2017-07-29 22:01:24.717 259020240020 KA IN LOVE 176 mukaeducation
  2017-07-29 21:47:17.667 259020240019 กิจกรรมสัญจรเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาลและRoad Show 95 mukaeducation
  2017-07-29 21:24:47.123 259020240018 สอบ TOEIC 129 mukaeducation
  2017-07-28 13:13:28.583 159020150029 โครงการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่3และนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 157 thunyapint
  2017-07-26 09:18:09.960 159010010028 กำเนิดใหม่ ให้จักก่า 27 suphawadee
  2017-07-24 17:56:40.090 159031030157 ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 petchrada.thi
  2017-07-24 17:50:02.260 159031030156 ต้อนรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาไทย และนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2560 3 petchrada.thi
  2017-07-19 16:32:47.330 159010120020 โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไป:เรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ 40 thanyathon.som
  2017-07-17 15:40:05.110 159020100111 บัดดี้แลกเปลี่ยนระยะสั้น ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam University of Applied Sciences ประเทศเนเธอร์แลนด์ 52 benjarut
  2017-07-17 10:05:52.857 160021140002 ขายสินค้าราคาถูกให้แก่นักศึกษาใหม่ 84 vscpr
  2017-07-13 17:21:28.537 159020050724 โครงการมุ่งจิตอาสา ภาคการศึกษา 2559 91 chanya
  2017-07-13 13:55:00.740 159010120019 อาสาสมัครอัดเสียงหนังสือเรียนของนักศึกษาตาบอด เรื่อง ดนตรีเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 1 12 thanyathon.som
  2017-07-13 08:20:54.680 159041030003 ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 9 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนบ้านสาแพะ จังหวัดลำปาง 62 izsaya
  2017-07-13 08:20:26.023 159041030002 ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ 3 วัน ชมรมชนบท ณ โรงเรียนบ้านชุมนุมพระ จ.กาญจนบุรี 72 izsaya
  2017-07-12 15:54:36.707 459020260038 ทำดีเพื่อพ่อ 4 khanittha253
  2017-07-12 09:53:02.273 159020150027 แห่เทียนเข้าพรรษา 14 thunyapint
  2017-07-12 09:50:42.413 159020150026 ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ 18 thunyapint
  2017-07-12 09:29:46.960 159020130011 โครงการจิตอาสาทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวง ร.9 36 shat
  2017-07-11 09:36:59.383 159031030155 เตรียมความพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ประจําปี พ.ศ. 2560 4 petchrada.thi
  2017-07-11 09:29:40.003 159031030154 ต้อนรับคณะจาก Vietnam National University 3 petchrada.thi
  2017-07-07 19:34:11.277 259020240017 พรีค่าย ฅ.คนส่งเสริม สานฝัน สร้างสรรค์อนาคต ครั้งที่ 2 204 mukaeducation
  2017-07-07 19:15:08.800 259020240016 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลาง 119 mukaeducation
  2017-07-07 18:25:31.663 259020240015 ส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 87 mukaeducation
  2017-07-07 18:07:28.400 259020240014 รักกันนิรันดร์กาญจน์ 376 mukaeducation
  2017-07-07 17:52:18.077 259020240013 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา 48 mukaeducation
  2017-07-07 16:31:50.297 259020240012 อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 268 mukaeducation
  2017-07-07 13:48:18.140 159043170001 พัฒนาทักษะการยิงปืน ประจำปีการศึกษา 2559 125 izsaya
  2017-07-07 09:35:02.960 160020140006 ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุขสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 38 vscpr
  2017-07-07 09:31:34.047 160020140004 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 44 vscpr
  2017-07-07 09:27:00.530 160020140003 ปฐมนิเทศนักศึกษากลุ่มวิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 53 vscpr
  2017-07-06 16:12:01.927 159020130008 สร้างจิตสำนึกนักศึกษากับสังคม (USR) เยี่ยมบ้านคนชรา ประจำปีการศึกษา 2559 24 shat
  2017-07-06 15:17:56.860 159041010001 ค่ายอาสาพัฒนา ครั้งที่ 49 85 izsaya
  2017-07-06 14:27:29.630 159020130004 โครงการสร้างจิตสำนึกนักศึกษากับสังคม "ค่ายอาสา รร.บ้านนามกุย จ.กาญจนบุรี 408 shat
  2017-07-06 09:47:12.277 159010011005 ก้าวเดินตามรอยธรรมราชา 46 panvara
  2017-07-05 10:33:29.907 259020240011 รวมกล้าเป็นป่าใหญ่ ครั้งที่ 8 119 mukaeducation
  2017-07-03 15:04:48.817 259020240010 Young CBED Envinity Camp 536 mukaeducation
  2017-07-03 09:08:11.580 459020260037 พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 1 khanittha253
  2017-07-02 21:34:42.070 259020240009 รับบริจาคโลหิต 112 mukaeducation
  2017-07-02 20:17:10.813 259020240008 จิตอาสา 48 mukaeducation
  2017-07-02 20:06:15.600 259020240007 Mahidol Day of Service 21 mukaeducation
  2017-07-02 19:27:53.030 259020240005 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร 16 mukaeducation
  2017-07-02 19:03:40.460 259020240004 บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดบริเวณรอบมหาวิทยาลัย 128 mukaeducation
  2017-07-02 18:27:52.193 259020240003 ค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่ 14 572 mukaeducation
  2017-07-02 17:54:02.803 259020240002 ค่าย ฅ.คนส่งเสริม สานฝัน สร้างสรรค์อนาคต ครั้งที่ 2 547 mukaeducation
  2017-06-30 19:32:33.347 159031030153 ต้อนรับอาจารย์ College of Phamacy, University of South Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา 4 petchrada.thi  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501