Mahidol University logo Mahidol University
Activity Transcript

รายงานสรุปจำนวนโครงการ

รายงานภาพรวมระบบ และสถิติ

 • รายการกิจกรรมบันทึกล่าสุด... (100 กิจกรรม)
 • วันที่บันทึกรหัสกิจกรรมชื่อกิจกรรมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการผู้บันทึกข้อมูล
  2018-04-27 10:21:09.173 160020071910 สารจากใจสู่ผู้พิการทางการได้ยิน ครั้งที่ ๕ 47 sithaimed2
  2018-04-27 10:04:36.117 160020071914 รวมใจสานสายใยสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 1 68 sithaimed2
  2018-04-27 08:35:16.800 160020071913 คืนต้นไม้สู่ป่า แก้ปัญหาโลกร้อน ครั้งที่ 10 11 sithaimed2
  2018-04-27 08:30:43.547 160020071912 เผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 37 sithaimed2
  2018-04-27 08:28:09.133 160020071911 รักษ์น้อง ครั้งที่ 6 24 sithaimed2
  2018-04-27 08:18:36.690 160020071908 พาน้องชมสวน ครั้งที่ 10 36 sithaimed2
  2018-04-27 08:01:28.243 160020071907 มหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน ปีการศึกษา 2560 71 sithaimed2
  2018-04-27 07:52:36.683 160020071906 ชาวศิริราชมอบความรู้คู่ไออุ่น ครั้งที่ 10 75 sithaimed2
  2018-04-27 07:42:05.317 160020071905 โครงการฝึกอบรมธรรมะเพื่อการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปีที่ 2 และ 4 412 sithaimed2
  2018-04-27 07:35:42.940 160020071904 ค่ายเส้นทางสู่แพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ครั้งที่ ๖ 82 sithaimed2
  2018-02-02 13:20:34.587 159020110039 ห้องสมุดและสนามเด็กเล่นเพื่อการเรียนรู้ พี่วิศวะมหิดล ร่วมกับ บ.เดอเบล ให้น้อง ปี 10" 56 egnoon
  2018-01-17 10:23:09.657 160020071903 โครงการพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2560 48 sithaimed2
  2018-01-17 10:15:49.223 160020071902 โครงการพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2560 221 sithaimed2
  2018-01-17 09:59:21.640 160020071901 กิจกรรมบ่มเพาะวัฒนธรรมศิริราชและทักษะของศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2560 489 sithaimed2
  2018-01-12 13:48:03.737 259020240028 ค่ายปันรัก 8 เรียงร้อยความดีถวายพ่อหลวง 1 mukaeducation
  2018-01-12 13:11:18.553 259020240027 ตักบาตรต้นเดือน ประจำปีการศึกษา 2559 478 mukaeducation
  2017-11-29 10:45:54.080 160031030114 ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม “The 3rd International Conference on Innovation in Education (ICIE 2017): Building Professional Learning Community in Improving Science and Technology Education” 9 petchrada.thi
  2017-11-29 10:38:43.490 160031030112 ต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 7 27 petchrada.thi
  2017-11-29 10:29:24.797 160031030113 ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ “MU Guide” รุ่นที่ 7 65 petchrada.thi
  2017-11-17 10:03:08.400 160031030111 MAHIDOL OPEN HOUSE 2017 24 petchrada.thi
  2017-11-16 14:56:18.397 160020100806 นักศึกษาช่วยงานมหิดลวิชาการ 7 benjarut
  2017-11-15 10:27:34.193 159020100802 กิจกรรมอาสาสมัครนักช้อป 9 benjarut
  2017-11-13 11:06:38.403 159020100114 แลกเปลี่ยนระยะสั้น (UCMU Internship 2017) ณ University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ 8 benjarut
  2017-11-08 22:06:11.267 259020240026 รักน้อง MUKA 1,112 mukaeducation
  2017-11-03 17:52:38.953 259020240025 พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2559 208 mukaeducation
  2017-11-03 15:18:01.263 259020240024 การซ้อมอพยพหนีไฟและการอพยพผู้ประสบอัคคีภัย หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2560 157 mukaeducation
  2017-11-03 14:45:25.587 259020240023 อบรมการจัดการของเสียและความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 178 mukaeducation
  2017-11-02 19:13:31.730 259020240022 AG - Faestival เทศกาลการเก็บเกี่ยว ตอน เดินตามรอยพ่อเกษตรพอเพียง 441 mukaeducation
  2017-10-27 10:17:28.193 160020100802 ศิลปศาสตร์อาสา : ศิลปศาสตร์สอนน้อง ครั้งที่ 7 22 benjarut
  2017-10-27 10:11:52.607 160020100805 มหิตลาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 6 33 benjarut
  2017-10-25 15:54:51.870 160020100804 ปฐมนิเทศแนะนำการใช้ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ 38 benjarut
  2017-10-25 15:38:04.000 160020100803 เตรียมการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 21 benjarut
  2017-10-25 13:26:43.310 160020100801 มหิดลสู่ชุมชน พี่สอนน้อง ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (MOU) ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2560 41 benjarut
  2017-10-25 10:39:08.130 460020260005 เข้าร่วมวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช 25 pornpinan
  2017-10-20 15:45:11.110 160021100006 ศิลปศาสตร์สานสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 306 benjarut
  2017-10-20 14:41:43.153 160021100005 พิธีไหว้ครูและเบิกฟ้ากิจกรรมคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 2 benjarut
  2017-10-20 11:30:17.893 160020100104 ประกวดดาว-เดือน Mr. บุรุษ & Ms. สตรี คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 2 benjarut
  2017-10-20 10:53:57.823 160021100003 เลือกตั้งประธานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 2 benjarut
  2017-10-20 10:27:36.583 160020100103 ประชุมนักศึกษา 4 ชั้นปี ภาคการศึกษา 1/2560 93 benjarut
  2017-10-19 15:45:56.203 160020100102 รับขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ รุ่นที่ 10 และพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมบรรยายหัวข้อ : The Last Lecture) 18 benjarut
  2017-10-19 14:41:17.357 160021100002 สอนน้องร้องเพลง ปีการศึกษา 2560 154 benjarut
  2017-10-19 10:29:57.027 160020100101 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 128 benjarut
  2017-10-17 10:02:19.910 160021100001 เพ(ร)าะรักน้อง ...ทัวร์ศาลายาครั้งที่ 11 179 benjarut
  2017-10-17 09:35:41.850 160031030003 กิจกรรมเสวนาวาไรตี้ "มหิดลบุ๊คแฟร์ ณ ศาลายา" ครั้งที่ 23 36 ratikorn.var
  2017-10-17 09:22:24.050 160031030002 กิจกรรม My First Book 758 ratikorn.var
  2017-10-17 09:19:15.333 160031030001 กิจกรรม "ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ๒๕๖๐" 210 ratikorn.var
  2017-10-17 09:14:14.240 160010010907 กิจกรรมจิตอาสาร่วมส่งกำลังใจและประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในกิจกรรม Mahidol day of service 46 iamamwa
  2017-10-17 08:39:48.383 160010010906 กิจกรรมจิตอาสางานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน จำนวนชั่วโมงกิจกรรม 6 iamamwa
  2017-10-17 08:32:28.583 160010010905 กิจกรรมนักสืบอาสากิจกรรม Mahidol Day of Service 2560 1 iamamwa
  2017-10-17 08:27:32.150 160010010904 กิจกรรมจิตอาสาช่วยงานพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะฯ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 12 iamamwa
  2017-10-17 08:22:34.320 160010010903 กิจกรรมอาสาสมัครช่วยถอดบทเรียนงานกิจกรรมรักน้อง 60 5 iamamwa
  2017-10-10 09:53:27.867 159021100014 สัมมนาสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 29 benjarut
  2017-10-09 15:42:48.877 159021100013 เลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 คณะศิลปศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 7 benjarut
  2017-10-09 10:46:50.837 159020100113 พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ จากอินเดียสู่อาเซียน : อิทธิพลของวรรณกรรมมหากาพย์ 16 benjarut
  2017-10-05 08:37:41.727 159020050731 งานด้วยรักและผูกพัน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 19 chanya
  2017-10-05 08:19:43.693 159020050730 วางพวงมาลาวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 39 chanya
  2017-10-04 17:14:17.317 160031030110 อาจารย์และนักศึกษาพยาบาลแลกเปลี่ยนจากประเทศเดนมาร์ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 1 petchrada.thi
  2017-10-04 17:09:07.087 160031030109 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Jiangsu Dian Ji Beauty Services Co.,Ltd ประเทศจีน 3 petchrada.thi
  2017-10-04 16:58:14.840 160031030108 จัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ส่งเสด็จ ธ สู่ฟ้าสถิตย์สวรรค์” 20 petchrada.thi
  2017-10-04 10:04:19.790 159020100112 ปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 103 benjarut
  2017-10-02 14:57:52.330 159020050729 บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร 1 chanya
  2017-10-02 09:35:20.843 159020050728 นักศึกษารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 130 chanya
  2017-09-19 16:18:17.513 160031030107 ต้องรับบัณฑิตและผู้ปกครองงานวันรับปริญญา 10 petchrada.thi
  2017-09-19 15:58:21.200 160031030106 ต้อนรับนักเรียนจากโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้าน ICT โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 5 petchrada.thi
  2017-09-19 15:34:43.367 160031030105 ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น 4 petchrada.thi
  2017-09-19 13:17:21.333 159041070003 โรตาแรคท์พาน้องสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 101 izsaya
  2017-09-15 10:34:13.957 160010010002 ไหว้ครู ปีการศึกษา2560 1,477 panet
  2017-09-11 14:47:14.837 159041100005 สัมมนาชมรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ปีการศึกษา 2560 20 izsaya
  2017-09-11 14:00:54.643 159041100004 Youthful Camp ค่ายเยาวชนเขย่าโลก 34 izsaya
  2017-09-11 11:16:49.997 460020260004 เข้าร่วมเป็นวิทยากร "การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" 22 pornpinan
  2017-09-11 11:09:30.620 460020260003 เข้าร่วมเป็นวิทยากร"การจัดอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย" 18 pornpinan
  2017-09-11 11:03:36.317 460020260002 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโควตาปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนมุกดาหาร 28 pornpinan
  2017-09-11 10:47:44.937 460020260001 การทำดอกไม้จันทร์"ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่9" 105 pornpinan
  2017-09-09 20:39:24.087 160020110003 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 417 egnoon
  2017-09-09 20:32:46.647 160020110002 รุ่นพี่วิศวะใจอาสา นำพาน้องสู่การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (จัดโดยมหวิทยาลัย) 26 egnoon
  2017-09-09 20:30:18.373 160020110001 รุ่นพี่วิศวะใจอาสา พาน้องตรวจทันตกรรม 12 egnoon
  2017-09-07 15:51:34.350 159042080004 เรียนรู้ธรรมตามรอยท่านพุทธทาส ณ สวนโมกขพลาราม 40 izsaya
  2017-09-07 15:33:59.947 160040010001 ค่ายอบรมสัมมนาผู้นำและกระบวนการกลุ่ม ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560 107 izsaya
  2017-09-07 15:24:36.087 159041030005 สัมมนาชมรมชนบท ประจำปีการศึกษา 2560 54 izsaya
  2017-09-07 10:31:15.103 160031030104 ต้อนรับนักศึกษาจากโครงการบัณฑิตพบมิตรใหม่ ตอน 1 Day At Mahidol โดยองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2 petchrada.thi
  2017-09-07 09:49:14.370 160031030103 ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการมหิดลสู่ชุมชน พี่สอนน้อง ครั้งที่ 6 โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 petchrada.thi
  2017-09-06 10:17:10.380 160080010002 งานวันต่อต้านคอรัปชั่น 2560 2 izsaya
  2017-09-06 09:56:00.183 160080010001 Social Enterprise and the establishment of an inclusive society in Australia 2 izsaya
  2017-08-31 09:15:46.067 160010010902 อาสาสมัครจัดเตรียมอุปกรณ์พับถุงใส่ยาเพื่อมอบให้โรงพยาบาล 28 iamamwa
  2017-08-31 09:11:23.190 160010010901 อาสาสมัครจัดเตรียมอุปกรณ์ประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ 23 iamamwa
  2017-08-28 09:16:01.627 259020240021 นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 1 mukaeducation
  2017-08-23 14:18:53.000 160031030102 ต้อนรับคณะนักศึกษาจากหลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล 2 petchrada.thi
  2017-08-23 14:14:06.713 160031030101 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Dongguk ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 1 petchrada.thi
  2017-08-22 18:23:50.583 159041050004 ค่ายสวรรค์บ้านนอก ตอน ท่าสองยาง ทางสองเรา โอบกอดเขาที่บลาเด 50 izsaya
  2017-08-21 10:18:58.643 159021140019 สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ในช่วยปิดภาคการศึกษา 32 vscpr
  2017-08-21 08:56:05.537 159031030164 ต้อนรับผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย Universiti Kebangsaan Malaysia และคณะ 4 petchrada.thi
  2017-08-18 16:12:16.110 159020050132 กิจกรรมศาสนกิจต่างศาสนา (เนื่องด้วยกิจกรรมค่ายยุวพุทธ) 4 chanya
  2017-08-17 14:50:20.067 159031030163 พิธีกรงานการประชุม AUNILO (ASEAN University Network Inter-library Online) Meeting ครั้งที่ 13 3 petchrada.thi
  2017-08-17 13:53:19.807 159031030162 ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุม AUNILO (ASEAN University Network Inter-library Online) Meeting ครั้งที่ 13 9 petchrada.thi
  2017-08-17 13:45:09.373 159031030161 ต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายครูแนะแนว 2560 4 petchrada.thi
  2017-08-17 13:37:43.873 159031030160 ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากFaculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย 4 petchrada.thi
  2017-08-16 09:38:02.540 160020200001 อาสาสมัครล่ามภาษามือเพื่อนำนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้ารับทุนการศึกษาจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 2 jah
  2017-08-16 09:22:29.953 159020050727 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 51 chanya
  2017-08-16 09:09:22.597 159020050726 เข้าร่วมงานแถลงข่าว วันมหิดล ประจำปี 2560 6 chanya
  2017-08-15 15:08:02.740 159010120022 ตรวจสอบเอกสารบทความเพลงสรรเสริญพระบารมีให้นักศึกษาตาบอด 1 thanyathon.som  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  เบอร์โทรศัพท์ 02-849-4524 ,02-849-4501